Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cy

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
2
Μάθημα
M1 Εισαγωγή στη ψηφιακή επιχειρηματικότητα
και στις δυνατότητές της για τις γυναίκες
Ενότητα
Ε1.2 Ανιχνεύοντας ψηφιακές
επιχειρήσεις
Μαθησιακά
αποτελέσμα
τα
Αναζητήστε δυναμικά
για γυναίκες σε
ψηφιακές επιχειρήσεις
Είδος πηγής Παρουσίαση PowerPoint
Μορφή
μάθησης
Πρόσωπο-με-πρόσωπο
Τίτλος πηγής
Γυναίκες ψηφιακές
επιχειρηματίες
Διάρκεια 1 ώρα
Περιεχόμενα
- Γυναίκες ψηφιακές επιχειρηματίες: πλαίσιο και πλεονεκτήματα
- Πολιτισμικές προκαταλήψεις που πρέπει να έχουμε κατά νου
- Τάσεις για να εξετάσετε εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια ψηφιακή
επιχείρηση
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
“
“Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του
συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά
μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων
στην ΕΕ και το 30% των νεοσύστατων
επιχειρηματιών.
Από το 2008 παρατηρείται αύξηση των
γυναικών επιχειρηματιών στην ΕΕ. Οι
γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των
επιχειρήσεων ενός ατόμου στην ΕΕ (78%) και
προτιμούν να ιδρύσουν επιχειρήσεις στον τομέα
της υγείας, των κοινωνικών δραστηριοτήτων,
των υπηρεσιών ή της εκπαίδευσης.
Πηγή: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women_enretrieved
15.02.2019
4
5
Γιατί πιστεύεις ότι
συμβαίνει αυτό;
Παρατηρείς το ίδιο και
στη χώρα σου;
Πηγή: https://pixabay.com/
Προϋποθέσεις που ωθούν
στην επιτυχία:
▪ Μεγαλύτερη οικονομική
ενσωμάτωση και πρόσβαση
σε υπηρεσίες
▪ Πρόσβαση σε προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης
▪ Ύπαρξη ποιοτικής διοίκησης
▪ Ισχυρή επιθυμία για
επιτυχία
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ:
ΤΙ ΤΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ
Προϋποθέσεις που
αποδυναμώνουν:
▪ Απουσία αυτοπεποίθησης
▪ Ελλιπής κοινωνική και
πολιτισμική αποδοχή
▪ Περιορισμένη πρόσβαση σε
υπηρεσίες χρηματοδότησης
και επιχειρηματική κατάρτιση
▪ Κανονιστικοί περιορισμοί
6
Πηγή: Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018, retrieved 15.02.2019
Τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μπορούν να
ενθαρρύνουν τη
δημιουργία νέων
επιχειρήσεων,
χάρη στην ευελιξία και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, τα
κοινωνικά μέσα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα εργαλείο για
την εξυπηρέτηση των προσωπικών σχέσεων, οι οποίες μπορεί
να είναι σημαντικές για τις γυναίκες στις επιχειρήσεις, καθώς
στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να εξισορροπήσουν την
προσωπική τους ζωή με τις εργασιακές δεσμεύσεις.
7
Πηγή: https://pixabay.com/
▪ χαμηλό κόστος εκκίνησης και χαμηλό κόστος λειτουργίας: για να
πωλούν χειροποίητα προϊόντα ή υπηρεσίες διαδικτυακά, οι γυναίκες
χρειάζονται μόνο ένα smartphone για να δημοσιεύουν φωτογραφίες των
προϊόντων και να διαχειρίζονται πληρωμές
▪ επίπεδο ικανοτήτων: ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να είναι απλές και
με ένα βασικό τεχνολογικό αλφαβητισμό είναι αρκετή η διαχείρισή τους
▪ ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα: χάρη στα κοινωνικά μέσα, οι γυναίκες
επιχειρηματίες μπορούν να χτίσουν ένα ευρύ δίκτυο επαφών και να
αυξήσουν την προβολή της επιχείρησής τους
▪ καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής:
οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και μπορούν
επίσης να εμπλέκουν τα μέλη της οικογένειας στις οικιακές τους
επιχειρήσεις
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
8
Πηγή: Women in business and social media: state of the art and research agenda 6,
ISBN 978-88-96687-00-0
ΓΥΝΑΙΚΕΣ vs ΑΝΤΡΕΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (1)
10
Πηγή: “Women in business 2018: the march goes on “, blog 99designs, retrieved 16.02.2019
68% Γυναίκες vs 48% Άντρες
Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό
διοικούν επιχειρήσεις από τα σπίτια τους
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (2)
11
Πηγή: “Women in business 2018: the march goes on “, blog 99designs, retrieved 16.02.2019
35% Γυναίκες vs 29% Άντρες
Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναφέρουν
το πάθος ή την εμπειρογνωμοσύνη ως τον
λόγο για την έναρξη μιας επιχείρησης
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (3)
12
Πηγή: “Women in business 2018: the march goes on “, blog 99designs, retrieved 16.02.2019
Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες
αντιμετωπίζουν μερικές από τις ίδιες
προκλήσεις για την έναρξη μιας επιχείρησης:
- βιώνουν τα ίδια επίπεδα ενοχής για το ότι ξοδεύουν πολύ
χρόνο για την επιχείρησή τους
- ονομάζουν το «να μη ζητάς βοήθεια» ως το κορυφαίο
«μεγαλύτερο λάθος» που έχουν κάνει
- απαριθμούν το «να βρεις νέους πελάτες» και «να βγεις έξω
από το στοιχείο σου" ως τους μεγαλύτερους φόβους τους
13
Πηγή: https://pixabay.com/
Ποια είναι τα κυριότερα
εμπόδια που θεωρείς ότι
θα αντιμετωπίσεις;
Πιστεύεις ότι η
πολιτισμική προκατάληψη
μπορεί να επηρεάσει τα
σχέδιά σου;
Και πως σκοπεύεις να την
ξεπεράσεις;
ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ
ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ
15
Πηγή: https://pixabay.com/
Οικολογικό
αποτύπωμα και
Βιωσιμότητα
Οι πελάτες – ειδικότερα οι millennials-
γνωρίζουν όλο και περισσότερο αυτά τα
θέματα.
Τι είδους ψηφιακή επιχείρηση μπορεί
να ξεκινήσει λαμβάνοντας υπόψη αυτό;
16
Υγεία και Eυεξία
Σε πολλές χώρες, η γήρανση και η
μακροζωία είναι μείζονες
προκλήσεις.
Εκτός από την Τεχνητή Νοημοσύνη
και το Ίντερνετ των Πραγμάτων
(Internet of Things-IoT), πρέπει να
υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που
αναμένεται να δημιουργηθούν με
αντίκτυπο σε αυτούς τους τομείς.
Ξέρεις κάποια;
Πηγή: https://pixabay.com/
17
Κυκλική οικονομία
και Συνεργατική
κατανάλωση
Αυτές αντανακλούν έναν
διαφορετικό τρόπο ζωής και
κατανάλωσης. Για να βιώσετε κάτι,
δεν χρειάζεται να σας ανήκει.
Ορισμένες επιχειρήσεις παρέχουν
συνεργατικές διαδικτυακές
πλατφόρμες και αυτό συνιστά μια
επιχείρηση. Για ποια παραδείγματα
έχετε ακούσει;
Πηγή: https://pixabay.com/
18
Άλλες ιδέες;…
Ποιες άλλες τάσεις
εντοπίζετε;
Με ποιον τρόπο το ψηφιακό
στοιχείο μπορεί να είναι
μέρος αυτού;
Πηγή: https://pixabay.com/
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Αναλογιζόμενοι τις γυναίκες
επιχειρηματίες: πλαίσιο,
πλεονεκτήματα και προκλήσεις
Δημιουργία μιας νέας γενιάς γυναικών
επιχειρηματιών
Όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,
τα κύρια πλεονεκτήματα που μπορούν να
προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα στις γυναίκες
επιχειρηματίες
Πολιτισμικές προκαταλήψεις που μπορούν να
επηρεάσουν ακόμα και τη σημασία της
συγκέντρωσης κεφαλαίων
Περιγράφοντας τις νέες τάσεις
και τη σχέσεις τους με το
ψηφιακό στοιχείο
Οικολογικό αποτύπωμα και βιωσιμότητα
Υγεία και ευεξία
Κυκλική οικονομία και συνεργατική
κατανάλωση
19
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflec ts the vi ews onl y of the aut hor , and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2018-1-UK01-KA202-047909
1 sur 20

Recommandé

Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας. par
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.
Ψηφιακή τεχνολογία, κοινωνία και αγορά εργασίας.Skywalker.gr
331 vues2 diapositives
Biz miz o1 m1_u1.1_r2_cy par
Biz miz o1 m1_u1.1_r2_cyBiz miz o1 m1_u1.1_r2_cy
Biz miz o1 m1_u1.1_r2_cyKATHLEENBULTEEL
8 vues26 diapositives
ICAP (TA NEA newspaper) _ Dec 2013 par
ICAP (TA NEA newspaper) _ Dec 2013ICAP (TA NEA newspaper) _ Dec 2013
ICAP (TA NEA newspaper) _ Dec 2013Marica Labrou
204 vues3 diapositives
eGov, eBusiness and Entrepreneurship par
eGov, eBusiness and EntrepreneurshipeGov, eBusiness and Entrepreneurship
eGov, eBusiness and EntrepreneurshipDimitris Tsingos
467 vues29 diapositives
20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos par
20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos
20091217_EPE-B.Aigaiou_TsigosDimitris Tsingos
417 vues49 diapositives
Biz miz o1 m1_u1.1_r2_cy par
Biz miz o1 m1_u1.1_r2_cyBiz miz o1 m1_u1.1_r2_cy
Biz miz o1 m1_u1.1_r2_cyKATHLEENBULTEEL
29 vues26 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cy

HSA University Thessaly Dimitris Tsigos par
HSA University Thessaly Dimitris TsigosHSA University Thessaly Dimitris Tsigos
HSA University Thessaly Dimitris TsigosHellenic Start-up Association
489 vues39 diapositives
Volos-CS-UTH par
Volos-CS-UTHVolos-CS-UTH
Volos-CS-UTHDimitris Tsingos
450 vues39 diapositives
Playground and Parachute: How to engage Social Media active employees for the... par
Playground and Parachute: How to engage Social Media active employees for the...Playground and Parachute: How to engage Social Media active employees for the...
Playground and Parachute: How to engage Social Media active employees for the...Advocate/ Burson-Marsteller
965 vues21 diapositives
Biz miz o1 m4_u4.2_r6_cy par
Biz miz o1 m4_u4.2_r6_cyBiz miz o1 m4_u4.2_r6_cy
Biz miz o1 m4_u4.2_r6_cyKATHLEENBULTEEL
21 vues16 diapositives
Social media Research ioc3 par
Social media Research ioc3Social media Research ioc3
Social media Research ioc3IoC gr
2K vues84 diapositives
20100131 Dimitris Tsigos Alba par
20100131 Dimitris Tsigos Alba20100131 Dimitris Tsigos Alba
20100131 Dimitris Tsigos AlbaDimitris Tsingos
418 vues21 diapositives

Similaire à Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cy(20)

Social media Research ioc3 par IoC gr
Social media Research ioc3Social media Research ioc3
Social media Research ioc3
IoC gr2K vues
2009 Oct 26 Ggd It Yannis Larios V2 par GGD Greece
2009 Oct 26 Ggd It Yannis Larios V22009 Oct 26 Ggd It Yannis Larios V2
2009 Oct 26 Ggd It Yannis Larios V2
GGD Greece468 vues
2009 Oct 26 GGD Dr Yannis Larios par guestf6c7cbf
2009 Oct 26 GGD Dr Yannis Larios2009 Oct 26 GGD Dr Yannis Larios
2009 Oct 26 GGD Dr Yannis Larios
guestf6c7cbf192 vues
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ! par Skywalker.gr
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
Skywalker.gr345 vues
Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρημ... par excelisoweb
Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρημ...Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρημ...
Επιτροπή γυναικείας επιχειρηματικότητας - Η διάσταση του φύλου στην επιχειρημ...
excelisoweb67 vues
Startup Greece @ Open Coffee Thessaloniki par startupgreece
Startup Greece @ Open Coffee ThessalonikiStartup Greece @ Open Coffee Thessaloniki
Startup Greece @ Open Coffee Thessaloniki
startupgreece268 vues
το ηλεκτρονικό εμπόριο par georbal
το ηλεκτρονικό εμπόριοτο ηλεκτρονικό εμπόριο
το ηλεκτρονικό εμπόριο
georbal400 vues
Σίσσυ Βουργανά - Μήπως τα στερεότυπα απειλούν την εικόνα σας; Η επικοινωνιακή... par Women On Top
Σίσσυ Βουργανά - Μήπως τα στερεότυπα απειλούν την εικόνα σας; Η επικοινωνιακή...Σίσσυ Βουργανά - Μήπως τα στερεότυπα απειλούν την εικόνα σας; Η επικοινωνιακή...
Σίσσυ Βουργανά - Μήπως τα στερεότυπα απειλούν την εικόνα σας; Η επικοινωνιακή...
Women On Top85 vues
Apospori Eleni_ioc3 par IoC gr
Apospori Eleni_ioc3Apospori Eleni_ioc3
Apospori Eleni_ioc3
IoC gr1.7K vues
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι... par Hellenic Start-up Association
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...
Ηellenic Sart-up Assocation: Συνέντευξη Παναγιώτη Ζαμάνη στην οικονομική επι...
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014 par Vassilis Trapezanoglou
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
βιώσιμη καινοτομία στα Start ups-opa-01072014
Οργάνωση 2.0: Μια πλατφόρμα για αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλλη... par Eleni-Revekka Staiou
Οργάνωση 2.0: Μια πλατφόρμα για αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλλη...Οργάνωση 2.0: Μια πλατφόρμα για αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλλη...
Οργάνωση 2.0: Μια πλατφόρμα για αυτο-οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλλη...

Plus de KATHLEENBULTEEL

Biz miz o1-m1_u1.2_r6_k-ppt-f2f-pl par
Biz miz o1-m1_u1.2_r6_k-ppt-f2f-plBiz miz o1-m1_u1.2_r6_k-ppt-f2f-pl
Biz miz o1-m1_u1.2_r6_k-ppt-f2f-plKATHLEENBULTEEL
1.6K vues20 diapositives
Biz miz o1-m1_u1.1_r1_k-ppt-f2f-pl par
Biz miz o1-m1_u1.1_r1_k-ppt-f2f-plBiz miz o1-m1_u1.1_r1_k-ppt-f2f-pl
Biz miz o1-m1_u1.1_r1_k-ppt-f2f-plKATHLEENBULTEEL
1.1K vues17 diapositives
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_k (ppt-f2f) pl par
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_k (ppt-f2f) plBiz miz o1 m8_u8.2_r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_k (ppt-f2f) plKATHLEENBULTEEL
1.4K vues21 diapositives
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_s (ppt-f2f) pl par
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_s (ppt-f2f) plBiz miz o1 m8_u8.1_r2_s (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_s (ppt-f2f) plKATHLEENBULTEEL
1.1K vues38 diapositives
Biz miz o1 m8_u8.1_r1_k (ppt-f2f) pl par
Biz miz o1 m8_u8.1_r1_k (ppt-f2f) plBiz miz o1 m8_u8.1_r1_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m8_u8.1_r1_k (ppt-f2f) plKATHLEENBULTEEL
941 vues15 diapositives
Biz miz o1 m7_u7.2.r8_s (ppt-f2f) pl par
Biz miz o1 m7_u7.2.r8_s (ppt-f2f) plBiz miz o1 m7_u7.2.r8_s (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m7_u7.2.r8_s (ppt-f2f) plKATHLEENBULTEEL
1.6K vues28 diapositives

Plus de KATHLEENBULTEEL(20)

Biz miz o1-m1_u1.2_r6_k-ppt-f2f-pl par KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1-m1_u1.2_r6_k-ppt-f2f-plBiz miz o1-m1_u1.2_r6_k-ppt-f2f-pl
Biz miz o1-m1_u1.2_r6_k-ppt-f2f-pl
KATHLEENBULTEEL1.6K vues
Biz miz o1-m1_u1.1_r1_k-ppt-f2f-pl par KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1-m1_u1.1_r1_k-ppt-f2f-plBiz miz o1-m1_u1.1_r1_k-ppt-f2f-pl
Biz miz o1-m1_u1.1_r1_k-ppt-f2f-pl
KATHLEENBULTEEL1.1K vues
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_k (ppt-f2f) pl par KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_k (ppt-f2f) plBiz miz o1 m8_u8.2_r6_k (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m8_u8.2_r6_k (ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL1.4K vues
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_s (ppt-f2f) pl par KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_s (ppt-f2f) plBiz miz o1 m8_u8.1_r2_s (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m8_u8.1_r2_s (ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL1.1K vues
Biz miz o1 m7_u7.2.r8_s (ppt-f2f) pl par KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1 m7_u7.2.r8_s (ppt-f2f) plBiz miz o1 m7_u7.2.r8_s (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m7_u7.2.r8_s (ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL1.6K vues
Biz miz o1 m6_u6.2.r10_a (ppt-f2f) pl par KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1 m6_u6.2.r10_a (ppt-f2f) plBiz miz o1 m6_u6.2.r10_a (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r10_a (ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL621 vues
Biz miz o1 m6_u6.2.r10_a (ppt-f2f) pl par KATHLEENBULTEEL
Biz miz o1 m6_u6.2.r10_a (ppt-f2f) plBiz miz o1 m6_u6.2.r10_a (ppt-f2f) pl
Biz miz o1 m6_u6.2.r10_a (ppt-f2f) pl
KATHLEENBULTEEL111 vues

Biz miz o1 m1_u1.2_r6_cy

 • 2. 2 Μάθημα M1 Εισαγωγή στη ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στις δυνατότητές της για τις γυναίκες Ενότητα Ε1.2 Ανιχνεύοντας ψηφιακές επιχειρήσεις Μαθησιακά αποτελέσμα τα Αναζητήστε δυναμικά για γυναίκες σε ψηφιακές επιχειρήσεις Είδος πηγής Παρουσίαση PowerPoint Μορφή μάθησης Πρόσωπο-με-πρόσωπο Τίτλος πηγής Γυναίκες ψηφιακές επιχειρηματίες Διάρκεια 1 ώρα Περιεχόμενα - Γυναίκες ψηφιακές επιχειρηματίες: πλαίσιο και πλεονεκτήματα - Πολιτισμικές προκαταλήψεις που πρέπει να έχουμε κατά νου - Τάσεις για να εξετάσετε εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια ψηφιακή επιχείρηση
 • 4. “ “Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και το 30% των νεοσύστατων επιχειρηματιών. Από το 2008 παρατηρείται αύξηση των γυναικών επιχειρηματιών στην ΕΕ. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων ενός ατόμου στην ΕΕ (78%) και προτιμούν να ιδρύσουν επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας, των κοινωνικών δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών ή της εκπαίδευσης. Πηγή: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-for/women_enretrieved 15.02.2019 4
 • 5. 5 Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; Παρατηρείς το ίδιο και στη χώρα σου; Πηγή: https://pixabay.com/
 • 6. Προϋποθέσεις που ωθούν στην επιτυχία: ▪ Μεγαλύτερη οικονομική ενσωμάτωση και πρόσβαση σε υπηρεσίες ▪ Πρόσβαση σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ▪ Ύπαρξη ποιοτικής διοίκησης ▪ Ισχυρή επιθυμία για επιτυχία ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ: ΤΙ ΤΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ Προϋποθέσεις που αποδυναμώνουν: ▪ Απουσία αυτοπεποίθησης ▪ Ελλιπής κοινωνική και πολιτισμική αποδοχή ▪ Περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες χρηματοδότησης και επιχειρηματική κατάρτιση ▪ Κανονιστικοί περιορισμοί 6 Πηγή: Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018, retrieved 15.02.2019
 • 7. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, χάρη στην ευελιξία και τα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, τα κοινωνικά μέσα μπορούν να θεωρηθούν ως ένα εργαλείο για την εξυπηρέτηση των προσωπικών σχέσεων, οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για τις γυναίκες στις επιχειρήσεις, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να εξισορροπήσουν την προσωπική τους ζωή με τις εργασιακές δεσμεύσεις. 7 Πηγή: https://pixabay.com/
 • 8. ▪ χαμηλό κόστος εκκίνησης και χαμηλό κόστος λειτουργίας: για να πωλούν χειροποίητα προϊόντα ή υπηρεσίες διαδικτυακά, οι γυναίκες χρειάζονται μόνο ένα smartphone για να δημοσιεύουν φωτογραφίες των προϊόντων και να διαχειρίζονται πληρωμές ▪ επίπεδο ικανοτήτων: ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να είναι απλές και με ένα βασικό τεχνολογικό αλφαβητισμό είναι αρκετή η διαχείρισή τους ▪ ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα: χάρη στα κοινωνικά μέσα, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να χτίσουν ένα ευρύ δίκτυο επαφών και να αυξήσουν την προβολή της επιχείρησής τους ▪ καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και μπορούν επίσης να εμπλέκουν τα μέλη της οικογένειας στις οικιακές τους επιχειρήσεις ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 8 Πηγή: Women in business and social media: state of the art and research agenda 6, ISBN 978-88-96687-00-0
 • 9. ΓΥΝΑΙΚΕΣ vs ΑΝΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • 10. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (1) 10 Πηγή: “Women in business 2018: the march goes on “, blog 99designs, retrieved 16.02.2019 68% Γυναίκες vs 48% Άντρες Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό διοικούν επιχειρήσεις από τα σπίτια τους
 • 11. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (2) 11 Πηγή: “Women in business 2018: the march goes on “, blog 99designs, retrieved 16.02.2019 35% Γυναίκες vs 29% Άντρες Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναφέρουν το πάθος ή την εμπειρογνωμοσύνη ως τον λόγο για την έναρξη μιας επιχείρησης
 • 12. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ (3) 12 Πηγή: “Women in business 2018: the march goes on “, blog 99designs, retrieved 16.02.2019 Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες αντιμετωπίζουν μερικές από τις ίδιες προκλήσεις για την έναρξη μιας επιχείρησης: - βιώνουν τα ίδια επίπεδα ενοχής για το ότι ξοδεύουν πολύ χρόνο για την επιχείρησή τους - ονομάζουν το «να μη ζητάς βοήθεια» ως το κορυφαίο «μεγαλύτερο λάθος» που έχουν κάνει - απαριθμούν το «να βρεις νέους πελάτες» και «να βγεις έξω από το στοιχείο σου" ως τους μεγαλύτερους φόβους τους
 • 13. 13 Πηγή: https://pixabay.com/ Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια που θεωρείς ότι θα αντιμετωπίσεις; Πιστεύεις ότι η πολιτισμική προκατάληψη μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά σου; Και πως σκοπεύεις να την ξεπεράσεις;
 • 14. ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ
 • 15. 15 Πηγή: https://pixabay.com/ Οικολογικό αποτύπωμα και Βιωσιμότητα Οι πελάτες – ειδικότερα οι millennials- γνωρίζουν όλο και περισσότερο αυτά τα θέματα. Τι είδους ψηφιακή επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει λαμβάνοντας υπόψη αυτό;
 • 16. 16 Υγεία και Eυεξία Σε πολλές χώρες, η γήρανση και η μακροζωία είναι μείζονες προκλήσεις. Εκτός από την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things-IoT), πρέπει να υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που αναμένεται να δημιουργηθούν με αντίκτυπο σε αυτούς τους τομείς. Ξέρεις κάποια; Πηγή: https://pixabay.com/
 • 17. 17 Κυκλική οικονομία και Συνεργατική κατανάλωση Αυτές αντανακλούν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και κατανάλωσης. Για να βιώσετε κάτι, δεν χρειάζεται να σας ανήκει. Ορισμένες επιχειρήσεις παρέχουν συνεργατικές διαδικτυακές πλατφόρμες και αυτό συνιστά μια επιχείρηση. Για ποια παραδείγματα έχετε ακούσει; Πηγή: https://pixabay.com/
 • 18. 18 Άλλες ιδέες;… Ποιες άλλες τάσεις εντοπίζετε; Με ποιον τρόπο το ψηφιακό στοιχείο μπορεί να είναι μέρος αυτού; Πηγή: https://pixabay.com/
 • 19. ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Αναλογιζόμενοι τις γυναίκες επιχειρηματίες: πλαίσιο, πλεονεκτήματα και προκλήσεις Δημιουργία μιας νέας γενιάς γυναικών επιχειρηματιών Όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα κύρια πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα στις γυναίκες επιχειρηματίες Πολιτισμικές προκαταλήψεις που μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και τη σημασία της συγκέντρωσης κεφαλαίων Περιγράφοντας τις νέες τάσεις και τη σχέσεις τους με το ψηφιακό στοιχείο Οικολογικό αποτύπωμα και βιωσιμότητα Υγεία και ευεξία Κυκλική οικονομία και συνεργατική κατανάλωση 19
 • 20. This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflec ts the vi ews onl y of the aut hor , and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2018-1-UK01-KA202-047909