Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx

Prinsipyo ng Likas
Batas Moral
Inihanda ni: Anjeñina Khamille T. Fabia
MGA LAYUNIN
1.Nakapagsusuri ng mga pasiyang ginagawa sa araw-araw
batay sa paghuhusga ng konsensiya
2.Nakakaganap ng mga pasyang ginagawa sa araw-araw
batay sa paghuhusga ng konsensiya.
3.Napahahalagahan ang konsensiya sa pamamagitan ng
pagtala ng sitwasyon sa buhay kung saan nakakaranas ng
isang krisis o kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting
pasya.
BATAS MORAL
ang BATAS MORAL o NATURAL LAW ay ang kakayahan
na utusan ng isang tao ang kanyang sarili na tuparin
ang dikta ng nasa taas upang maging maayos at
payapa ang pamumuhay para sa kabutihang panlahat.
Ito rin ang gumagabay sa kilos at ugali ng isang tao.
Mga halimbawa:
Bawal pumatay o kumitil ng buhay
Bawal magnakaw
Bawal kalabanin o suwayin ang mga magulang
Bawal magsinungaling
Bawal abusuhin ang kalikasan at biyaya.
Basahin at unawain ang mga sitwasyon sa ibaba ano ang
iyong gagawing pagpapasiya?
Ipapakita ko sa inyo na mabuti akong tao at makikita niyo sa
Facebook ang mga mabubuti kong gawain.
Lagi kongkukumustahin ang mga dati kong guro upang
ipadama ko sa kanila na importante sila sa buhay ko… at
makikita nila na nagbagong buhay na ako.
Bukas ko na isusuli ang wallet ni mama.. Sasabihin ko na, “IT’S A
PRANK!”
“GAMITIN MO ANG IYONG KONSENSIYA AT IKAW AY MAGAGABAYAN”
“PAKINGGAN MO ANG IYONG KONSENSIYA”
ANONG IBIG SABIHIN NG MGA ITO?
PAGPAPASIYA
DESISYON
KONSENSIYA
KONSENSIYA
ang isa sa mga kilos ng isip na nag-
uutos o naghuhusga sa mabuting
dapat gawin o masamang dapat
iwasan.
LIKAS NA SA TAO ANG ALAMIN ANG TAMA AT MALI
GAWIN ANG TAMA AT IWASAN ANG MALI
ITO’Y MUNTING TINIG SA LOOB NG TAO
NAGPAPAHAYAG NG ISANG OBLIGASYON NA GAWIN ANG
MABUTI
ITO AY NAGBIBIGAY NG PAYO AT NAG-UUTOS SA TAO SA
GITNA NG ISANG MORAL NA PAGPAPASIYA KUNG PAANO
KUMILOS SA ISANG KONGKRETONG SITWASYON.
ITO AY NAGBIGAY-LIWANAG SA ATING
ISIP UPANG MAKITA ANG KANIYANG
OBLIGASYONG MORAL NA MAGING
MATAPAT.
 BAKIT MAHALAGA NA MAUNAWAAN ANG PRESENSIYA NG KONSENSIYA SA
PAGPAPASYA?
 ANO ANG TUNGKULIN NG KONSENSIYA SA PAGPAPAUNLAD NG TAO SA KANYANG
PAGKATAO TUNGO SA PAGBUO NG KANGYANG PERSONALIDAD?
 SA KASALUKUYAN, PAANO MO MASASABING ANG IYONG KILOS AY TAMA O MALI?
 NAGAGAWA MO BANG MAKITA ANG IYONG SARILI NA NASA MABUTI O NASA
MASAMA? ANO ANG SANGGUNIAN MO BAGO KA UMAKSIYON SA ISANG BAGAY?
KONSENSIYA
LIKAS NA SA TAO ANG ALAMIN ANG TAMA AT MALI
GAWIN ANG TAMA AT IWASAN ANG MALI
KONSENSIYA
ITO AY MUNTING TINIG SA LOOB NG TAO
ANG MUNTING TINIG NA ITO AY HINDI LAMANG
NAGSASABI NG MABUTING DAPAT GAWIN O NG
MASAMANG DAPAT IWASAN KUNDI NAGPAPAHAYAG
NG ISANG OBLIGASYON NA GAWIN ANG MABUTI.
KONSENSIYA
ITO AY NAGBIBIGAY NG PAYO AT NAG-UUTOS SA TAO
SA GITNA NG ISANG MORAL NA PAGPAPASIYA KUNG
PAANO KUMILOS SA ISANG KONGKRETONG
SITWASYON.
KONSENSIYA
ITO ANG NAGBIBIGAY-LIWANAG SA ATING
ISIP UPANG MAKITA ANG KANIYANG
OBLIGASYONG MORAL NA MAGING
MATAPAT.
Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang KONSENSIYA ay
isang natatanging kilos pangkaisipan, isang
paghuhusga ng ating sariling katuwiran.
ito ay batayan ng kaisipan sa paghuhusga ng tama o
mali.
Bagamat maganda ang tungkulin ng konsensiya, hindi ito nagbibigay ng
katiyakan na ang mabuti ang pipiliin ng tao
 Nagkakaroon ng pagtitimbang sa pagitan ng tama at maling katwiran sa
loob ng tao
 Maraming mg impormasyon ang pumapasok sa kaniyang kaisipan.
 Ito ay nakadepende sa kaalaman ng tao sa katotohanan.
TANDAAN
 Kung mabuti ang ikinikilos, ibig sabihin nito na ang kaalaman ng tao sa
katotohanan ay tama.
 Kung masama ang ikinilos, nangangahulugan ito na taliwas sa
katotohanan ang taglay niyang kaalaman
 Hindi lahat ng maling gamit ng konsensiya ay maituturing na masama.
 May mga pagkakataon na hindi ito kinikilalang masama dahil sa
kamangmangan ng tao.
KAMANGMANGAN
ay kawalan ng kaalaman sa
isang bagay.
KAMANGMANGAN
 Nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang kilos sapagkat ito ay tumutukoy
sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao.
 Ito ay dahil rin sa kapabayaan ng tao
 Nangyayari ito kapag may nararamdaman ang taong pag-aalinlangan ngunit walang pagsisikap na
maunawaan ang tunay na mabuti at masama.
MGA URI NG KAMANGMANGAN
1.Kamangmangang mandaraig (vincible
ignorance)
2.Kamangmangan na di mandaraig(invincible
ignorance)
KAMANGMANGANG MANDARAIG
(vincible ignorance)
mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao
upang malampasan ito at ang pagkakaroon ng
kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng
pagsisikap o pag-aaral.
Ito ay dahil na sa sariling kapabayaan ng tao.
HALIMBAWA:
Nakita mong dumadaing sa sobrang sakit ng tiyan
ang iyong nakababatang kapatid. Nais mo siyang
bigyan ng gamut pero hindi mo tiyak kung alin sa
mga gamot sa lalagyan ang para sa sakit ng tiyan.
Ano ang gagawin mo?
Mahalagang tandaan na may obligasyon tayong
alamin kung ano ang tama at mabuti. Nawawala
ang dangal ng kosensiya kapag “ipinagwawalang-
bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan.
KAMANGMANGANG DI MANDARAIG
(invincible ignorance)
Kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao
upang ito ay malampasan.
Ito ang uri ng kamangmangan na bumabawas o
tumatanggal sa pananagutan ng tao sa kaniyang kilos o
pasiya.
HALIMBAWA:
Nagbigay ka ng pera sa isang batang namamalimos sa
kalye dahil sa labis na awa. Magaan sa loob mo na ikaw
ay nakakatulong sa iyong kapwa. Pero nalaman mo na
ginamit sa sugal ang perang ibinigay sa bata.
Hindi maituturing na masama ang iyong kilos dahil
wala ka naming kaalaman dito. Ang mahalaga ay
magkakaroon ka ng pananagutan upang ituwid ang
iyong pagkakamali matapos mong malaman ang
katotohanan.
APAT NA YUGTO NG KONSENSIYA
PROSESO NG PAGKILOS NG KONSENSIYA NA NAKATUTULONG SA ATING PAGPAPASIYA
UNANG YUGTO: Alamin at
naisin ang mabuti. Gamitin ang
kakayahang ibinigay sa atin ng
Diyos upang makilala ang
mabuti at totoo.
IKALAWANG YUGTO: Ang pagkilatis sa particular
na kabutihan sa isang sitwasyon. Gamit ang
kaalaman sa mga prinsipyo ng moralidad,
kilatisin kung ano ang mas nakakabuti sa isang
particular na sitwasyon.
IKATLONG YUGTO: Paghatol para sa mabuting
pasiya at kilos. Pakinggan ang sinasabi ng
konsensiya: “ito ang mabuti, ang nararapat
mong gawin”. “Ito ay masama, hindi mo ito
dapat gawin”.
IKAAPAT NA YUGTO: Pagsusuri ng
sarili/pagninilay. Pagnilayan ang nagging
resulta ng ginawang pagpili. Ipagpatuloy
kung positibo ang nagging bunga ng
pinili at matuto naman kapag negatibo
ang bunga ng pinili.
MGA PRINSIPYO NG LIKAS NA BATAS MORAL
BATAS MORAL
IPINAGKALOOB NG DIYOS
GABAY SA PAGKILALA SA
MABUTI AT MASAMA
KONSENSIYA NG TAO
NAKALAPAT NA ANG LIKAS NA BATAS MORAL AY GINAGAMIT
NA PERSONAL NA PAMANTAYANG MORAL NG TAO.
ITO ANG GINAGAMIT SA PAGPAPASIYA KUNG ANO ANG TAMA
AT KUNG ANO ANG MALI SA KASALUKUYANG PAGKAKATAON.
TANDAAN
 SA PAMAMAGITAN NG BATAS NA ITO, MAY KAKAYAHAN SIYANG
KILALANIN ANG MABUTI SA MASAMA
 NGUNIT MAY KAKAYAHAN DIN ANG TAO NA GUMAWA NG MABUTI O
MASAMA DAHIL SA KANYANG MALAYANG KILOS-LOOB.
 KAYA MAY LIKAS NA BATAS MORAL UPANG BIGYANG DIREKSYON ANG
PAMUMUHAY NG TAO. SA KANIYANG PAGSUNOD SA BATAS MORAL, SIYA
AY GUMAGAWA NG MABUTI AT ISINASABUHAY ANG MAKABULUHANG
PAKIKIPAGKAPUWA.
1 sur 33

Recommandé

Isip at Kilos-loob, Gagamitin Ko.pptx par
Isip at Kilos-loob, Gagamitin Ko.pptxIsip at Kilos-loob, Gagamitin Ko.pptx
Isip at Kilos-loob, Gagamitin Ko.pptxMartinGeraldine
1.7K vues8 diapositives
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6 par
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6
ESP Grade 10 Modyul 3-4 Linggo 3-6Francis Hernandez
1.1K vues26 diapositives
PPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptx par
PPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptxPPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptx
PPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptxJulia Valenciano
2.2K vues24 diapositives
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana... par
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...
Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pana...Louise Magno
195.8K vues42 diapositives
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas Moral par
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas MoralGrade 7 Konsensya at Likas na Batas Moral
Grade 7 Konsensya at Likas na Batas MoralBridget Rosales
9.6K vues47 diapositives
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx par
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptxhalaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptx
halaga ng pag-aaral para sa pagnenegosyo at paghahanapbuhay.pptxRenatoofong
1.2K vues35 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1) par
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)TeacherAira11
14.8K vues16 diapositives
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx par
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxTunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptx
Tunay na Kahulugan ng Kalayaan.pptxMaria Luisa Maycong
4.7K vues17 diapositives
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan par
ESP 7 Modyul 7 KalayaanESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 KalayaanLemuel Estrada
133K vues25 diapositives
ESP 7 PANGARAP AT MITHIIN! par
ESP 7 PANGARAP AT MITHIIN!ESP 7 PANGARAP AT MITHIIN!
ESP 7 PANGARAP AT MITHIIN!avonnecastiilo
24.8K vues24 diapositives
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral par
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralAmie Eugenio
67.2K vues14 diapositives
Mga Panloob na Salik ng Pagpapahalaga par
Mga Panloob na Salik ng PagpapahalagaMga Panloob na Salik ng Pagpapahalaga
Mga Panloob na Salik ng PagpapahalagaEddie San Peñalosa
3.4K vues18 diapositives

Tendances(20)

ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1) par TeacherAira11
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
TeacherAira1114.8K vues
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral par Amie Eugenio
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas MoralModyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Modyul 5 - Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral
Amie Eugenio67.2K vues
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptx par RonaldSaycon1
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptxANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptx
ANG MABUTING PAGPAPASIYA.pptx
RonaldSaycon11.6K vues
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad par Maria Fe
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidadAng paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad
Maria Fe124.8K vues
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx par CrislynTabioloCercad
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
ESP 7 Modyul 13 Mangarap Ka par Lemuel Estrada
ESP 7 Modyul 13 Mangarap KaESP 7 Modyul 13 Mangarap Ka
ESP 7 Modyul 13 Mangarap Ka
Lemuel Estrada91.8K vues

Similaire à Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx

EsP10-Modyul-2.pptx par
EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxVidaDomingo
23 vues65 diapositives
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx par
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxGenerosaFrancisco
924 vues32 diapositives
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx par
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxadsadas asdsadsa
265 vues25 diapositives
Lesson-3-Quarter-1.pptx par
Lesson-3-Quarter-1.pptxLesson-3-Quarter-1.pptx
Lesson-3-Quarter-1.pptxCAMEPOMANETHAKILER
15 vues15 diapositives
ESP Grade 10 Modules 7 and 8 par
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8Francis Hernandez
2.5K vues23 diapositives
batas.pptx par
batas.pptxbatas.pptx
batas.pptxJoanBayangan1
34 vues17 diapositives

Similaire à Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx(20)

Konsensya at likas na batas moral revised.pptx par GenerosaFrancisco
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt par dsms15
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.pptPAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
PAGHUBOG NG KONSENSYA BATAY SA LIKAS NA BATAS MORAL.ppt
dsms151.1K vues
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral par Thelma Singson
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moralModyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Modyul 3: Pagubog ng konsensya batay sa likas na batayang moral
Thelma Singson31.2K vues
Modyul 5 pagpapalalim (grade 9) par Melanie Do-ong
Modyul 5  pagpapalalim (grade 9)Modyul 5  pagpapalalim (grade 9)
Modyul 5 pagpapalalim (grade 9)
Melanie Do-ong16.1K vues

Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx

 • 1. Prinsipyo ng Likas Batas Moral Inihanda ni: Anjeñina Khamille T. Fabia
 • 2. MGA LAYUNIN 1.Nakapagsusuri ng mga pasiyang ginagawa sa araw-araw batay sa paghuhusga ng konsensiya 2.Nakakaganap ng mga pasyang ginagawa sa araw-araw batay sa paghuhusga ng konsensiya. 3.Napahahalagahan ang konsensiya sa pamamagitan ng pagtala ng sitwasyon sa buhay kung saan nakakaranas ng isang krisis o kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting pasya.
 • 3. BATAS MORAL ang BATAS MORAL o NATURAL LAW ay ang kakayahan na utusan ng isang tao ang kanyang sarili na tuparin ang dikta ng nasa taas upang maging maayos at payapa ang pamumuhay para sa kabutihang panlahat. Ito rin ang gumagabay sa kilos at ugali ng isang tao.
 • 4. Mga halimbawa: Bawal pumatay o kumitil ng buhay Bawal magnakaw Bawal kalabanin o suwayin ang mga magulang Bawal magsinungaling Bawal abusuhin ang kalikasan at biyaya.
 • 5. Basahin at unawain ang mga sitwasyon sa ibaba ano ang iyong gagawing pagpapasiya? Ipapakita ko sa inyo na mabuti akong tao at makikita niyo sa Facebook ang mga mabubuti kong gawain. Lagi kongkukumustahin ang mga dati kong guro upang ipadama ko sa kanila na importante sila sa buhay ko… at makikita nila na nagbagong buhay na ako. Bukas ko na isusuli ang wallet ni mama.. Sasabihin ko na, “IT’S A PRANK!”
 • 6. “GAMITIN MO ANG IYONG KONSENSIYA AT IKAW AY MAGAGABAYAN” “PAKINGGAN MO ANG IYONG KONSENSIYA”
 • 7. ANONG IBIG SABIHIN NG MGA ITO?
 • 10. KONSENSIYA ang isa sa mga kilos ng isip na nag- uutos o naghuhusga sa mabuting dapat gawin o masamang dapat iwasan.
 • 11. LIKAS NA SA TAO ANG ALAMIN ANG TAMA AT MALI GAWIN ANG TAMA AT IWASAN ANG MALI ITO’Y MUNTING TINIG SA LOOB NG TAO NAGPAPAHAYAG NG ISANG OBLIGASYON NA GAWIN ANG MABUTI ITO AY NAGBIBIGAY NG PAYO AT NAG-UUTOS SA TAO SA GITNA NG ISANG MORAL NA PAGPAPASIYA KUNG PAANO KUMILOS SA ISANG KONGKRETONG SITWASYON.
 • 12. ITO AY NAGBIGAY-LIWANAG SA ATING ISIP UPANG MAKITA ANG KANIYANG OBLIGASYONG MORAL NA MAGING MATAPAT.
 • 13.  BAKIT MAHALAGA NA MAUNAWAAN ANG PRESENSIYA NG KONSENSIYA SA PAGPAPASYA?  ANO ANG TUNGKULIN NG KONSENSIYA SA PAGPAPAUNLAD NG TAO SA KANYANG PAGKATAO TUNGO SA PAGBUO NG KANGYANG PERSONALIDAD?  SA KASALUKUYAN, PAANO MO MASASABING ANG IYONG KILOS AY TAMA O MALI?  NAGAGAWA MO BANG MAKITA ANG IYONG SARILI NA NASA MABUTI O NASA MASAMA? ANO ANG SANGGUNIAN MO BAGO KA UMAKSIYON SA ISANG BAGAY?
 • 14. KONSENSIYA LIKAS NA SA TAO ANG ALAMIN ANG TAMA AT MALI GAWIN ANG TAMA AT IWASAN ANG MALI
 • 15. KONSENSIYA ITO AY MUNTING TINIG SA LOOB NG TAO ANG MUNTING TINIG NA ITO AY HINDI LAMANG NAGSASABI NG MABUTING DAPAT GAWIN O NG MASAMANG DAPAT IWASAN KUNDI NAGPAPAHAYAG NG ISANG OBLIGASYON NA GAWIN ANG MABUTI.
 • 16. KONSENSIYA ITO AY NAGBIBIGAY NG PAYO AT NAG-UUTOS SA TAO SA GITNA NG ISANG MORAL NA PAGPAPASIYA KUNG PAANO KUMILOS SA ISANG KONGKRETONG SITWASYON.
 • 17. KONSENSIYA ITO ANG NAGBIBIGAY-LIWANAG SA ATING ISIP UPANG MAKITA ANG KANIYANG OBLIGASYONG MORAL NA MAGING MATAPAT.
 • 18. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang KONSENSIYA ay isang natatanging kilos pangkaisipan, isang paghuhusga ng ating sariling katuwiran. ito ay batayan ng kaisipan sa paghuhusga ng tama o mali.
 • 19. Bagamat maganda ang tungkulin ng konsensiya, hindi ito nagbibigay ng katiyakan na ang mabuti ang pipiliin ng tao  Nagkakaroon ng pagtitimbang sa pagitan ng tama at maling katwiran sa loob ng tao  Maraming mg impormasyon ang pumapasok sa kaniyang kaisipan.  Ito ay nakadepende sa kaalaman ng tao sa katotohanan.
 • 20. TANDAAN  Kung mabuti ang ikinikilos, ibig sabihin nito na ang kaalaman ng tao sa katotohanan ay tama.  Kung masama ang ikinilos, nangangahulugan ito na taliwas sa katotohanan ang taglay niyang kaalaman  Hindi lahat ng maling gamit ng konsensiya ay maituturing na masama.  May mga pagkakataon na hindi ito kinikilalang masama dahil sa kamangmangan ng tao.
 • 21. KAMANGMANGAN ay kawalan ng kaalaman sa isang bagay.
 • 22. KAMANGMANGAN  Nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang kilos sapagkat ito ay tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao.  Ito ay dahil rin sa kapabayaan ng tao  Nangyayari ito kapag may nararamdaman ang taong pag-aalinlangan ngunit walang pagsisikap na maunawaan ang tunay na mabuti at masama.
 • 23. MGA URI NG KAMANGMANGAN 1.Kamangmangang mandaraig (vincible ignorance) 2.Kamangmangan na di mandaraig(invincible ignorance)
 • 24. KAMANGMANGANG MANDARAIG (vincible ignorance) mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral. Ito ay dahil na sa sariling kapabayaan ng tao.
 • 25. HALIMBAWA: Nakita mong dumadaing sa sobrang sakit ng tiyan ang iyong nakababatang kapatid. Nais mo siyang bigyan ng gamut pero hindi mo tiyak kung alin sa mga gamot sa lalagyan ang para sa sakit ng tiyan. Ano ang gagawin mo?
 • 26. Mahalagang tandaan na may obligasyon tayong alamin kung ano ang tama at mabuti. Nawawala ang dangal ng kosensiya kapag “ipinagwawalang- bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan.
 • 27. KAMANGMANGANG DI MANDARAIG (invincible ignorance) Kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan. Ito ang uri ng kamangmangan na bumabawas o tumatanggal sa pananagutan ng tao sa kaniyang kilos o pasiya.
 • 28. HALIMBAWA: Nagbigay ka ng pera sa isang batang namamalimos sa kalye dahil sa labis na awa. Magaan sa loob mo na ikaw ay nakakatulong sa iyong kapwa. Pero nalaman mo na ginamit sa sugal ang perang ibinigay sa bata.
 • 29. Hindi maituturing na masama ang iyong kilos dahil wala ka naming kaalaman dito. Ang mahalaga ay magkakaroon ka ng pananagutan upang ituwid ang iyong pagkakamali matapos mong malaman ang katotohanan.
 • 30. APAT NA YUGTO NG KONSENSIYA PROSESO NG PAGKILOS NG KONSENSIYA NA NAKATUTULONG SA ATING PAGPAPASIYA UNANG YUGTO: Alamin at naisin ang mabuti. Gamitin ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos upang makilala ang mabuti at totoo. IKALAWANG YUGTO: Ang pagkilatis sa particular na kabutihan sa isang sitwasyon. Gamit ang kaalaman sa mga prinsipyo ng moralidad, kilatisin kung ano ang mas nakakabuti sa isang particular na sitwasyon. IKATLONG YUGTO: Paghatol para sa mabuting pasiya at kilos. Pakinggan ang sinasabi ng konsensiya: “ito ang mabuti, ang nararapat mong gawin”. “Ito ay masama, hindi mo ito dapat gawin”. IKAAPAT NA YUGTO: Pagsusuri ng sarili/pagninilay. Pagnilayan ang nagging resulta ng ginawang pagpili. Ipagpatuloy kung positibo ang nagging bunga ng pinili at matuto naman kapag negatibo ang bunga ng pinili.
 • 31. MGA PRINSIPYO NG LIKAS NA BATAS MORAL BATAS MORAL IPINAGKALOOB NG DIYOS GABAY SA PAGKILALA SA MABUTI AT MASAMA
 • 32. KONSENSIYA NG TAO NAKALAPAT NA ANG LIKAS NA BATAS MORAL AY GINAGAMIT NA PERSONAL NA PAMANTAYANG MORAL NG TAO. ITO ANG GINAGAMIT SA PAGPAPASIYA KUNG ANO ANG TAMA AT KUNG ANO ANG MALI SA KASALUKUYANG PAGKAKATAON.
 • 33. TANDAAN  SA PAMAMAGITAN NG BATAS NA ITO, MAY KAKAYAHAN SIYANG KILALANIN ANG MABUTI SA MASAMA  NGUNIT MAY KAKAYAHAN DIN ANG TAO NA GUMAWA NG MABUTI O MASAMA DAHIL SA KANYANG MALAYANG KILOS-LOOB.  KAYA MAY LIKAS NA BATAS MORAL UPANG BIGYANG DIREKSYON ANG PAMUMUHAY NG TAO. SA KANIYANG PAGSUNOD SA BATAS MORAL, SIYA AY GUMAGAWA NG MABUTI AT ISINASABUHAY ANG MAKABULUHANG PAKIKIPAGKAPUWA.