Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Soboleva 2019

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Soboleva 2019

Télécharger pour lire hors ligne

ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Soboleva 2019 (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Soboleva 2019

  1. 1. ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 86 СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти» Тематична платформа «Інновації у публічному управлінні економікою» 24 квітня -15 травня 2019 року Соболєва Анна Вячеславівна студентка ІІІ курсу факультету економіки та управління спеціальності «Публічне управління і адміністрування» e-mail: annet.sobolieva@gmail.com Науковий керівник: Сергій Миколайович Чистов доцент, кандидат економічних наук, кафедра національної економіки та публічного управління
  2. 2. За даними міжнародної антикорупційної організації Transparency International рівень корупції в Україні сягає 32 бали зі 100 можливих, 120-е місце, серед 180-ти країн. Україна піднялася на 10 місць (результат за 2017 рік – 30 балів, 130 місце). Джерело: Звіт Transparency International за 2018 рік [Електронний ресурс] // Transparency International. – 2018 — Режим доступу : https://ti-ukraine.org/news/cpi-2018-ukrayina-znovu-girshe-vsih-okrim-rosiyi/
  3. 3. Корупція - використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. Корупційне правопорушення(КП) – це умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. Для публічного сектору КП – це умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене публічним службовцем за яке законом встановлюється кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. Публічна служба в Україні – це діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна служба, дипломатична та інша державна служба, а також служба в органах влади та місцевого самоврядування. Оскільки публічна служба за мету ставить служіння народу країни та діє саме в його інтересах, а також прямо взаємодіє з людьми, то корупція є важливою загрозою для функціонування всього механізму публічної служби. Істотно підвищує виникнення корупції у публічному секторі є конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів(КІ) – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Наявність КІ в публічній службі не обов’язково призводить до факторів корупції, однак істотно підвищує ризик виникнення корупційних діянь (дій) та є по-суті їх передумовою. Джерело: Закон України “Про запобігання корупції” [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
  4. 4. З чого саме ми не отримуємо всі ці гроші? • На ухиленні від сплати податків Україна щороку втрачає 7 мільярдів доларів. • Через відсутність цивілізованого ринку землі втрачаємо ще 12,5 мільярдів доларів одноразово. • Через неповернення боргів – Україна в мінусі ще на 10 мільярдів доларів. Джерело: Канал 24 Україна - [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://24tv.ua/pravo_na_gidnist_tag5657 7 12.5 10 На неефективному управлінні інфраструктурою ми щорічно втрачаємо мільярд і 300 мільйонів доларів.
  5. 5. • Україна щороку втрачає від корупції ≈ 2 млрд. $, шо еквівалентно: • 2-м бюджетам Національної поліції; • 10-ти бюджетам Генеральної прокуратури; • 2/3 бюджету обонного • 2,3 – бюджету на освіту; • 1,6 – бюджету на охорону здоров’я. Джерело: Канал 24 Україна - [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://24tv.ua/pravo_na_gidnist_tag5657 2-м бюджетам Національної поліції 10-ти бюджетам Генеральної прокуратури 2/3 бюджету оборонного 2/3 – бюджету на освіту 1,6 - бюджету на охорону здоров'я 1 2 3 4 5
  6. 6. Аспекти протидії корупції: 1. Політичний– наявність волі вищого державного керівництва покласти край корупції. 2. Адміністративний– формування системи прозорого функціонування органів державної влади та управління, усунення передумов адміністративного характеру для існування корупції, ліквідація зайвих регуляційних механізмів. 3. Правовий - усунення правових механізмів, що сприяють корупції та формування ефективного антикорупційного законодавства. 4. Економічний – забезпечення достойної заробітної платні та умов праці чиновників, з одного боку, та декриміналізація економічних відносин, з іншого, усунення зайвих регуляційних бар’єрів у економіці. 5. Соціальний – усунення соціальних передумов корупції, формування неприйняття цього явища громадськістю, створення системи громадського контролю за діями чиновників, у тому числі й із залученням ЗМІ, налагодження зворотного зв’язку «суспільство – держава». 6. Правоохоронний– притягнення корупціонерів, передусім із вищих ланок державного управління, до юридичної відповідальності. Джерело: Антимонопольний комітет України – Інструменти протидії корупції - [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document;jsessionid=4ED1754D104ACDB1468B86638C7139FB.app2?id=106528&schema=main
  7. 7. Інструментарій запобігання і протидії корупції: • Незалежний огляд ефективності закупівель (пакти про доброчесність). • Підтримка розвитку антикорупційних планів для міністерств і відомств. • Розробка стандартів поведінки держслужбовців у взаємостосунках із представниками бізнесу. • Залучення громадянського суспільства до процесів посилення прозорості. • Процес самооцінки міністерств та відомств. • Тренінги для державних службовців, у тому числі керівного рівня. • Посилення незалежного моніторингу діяльності міністерств та відомств. Джерело: Антимонопольний комітет України – Інструменти протидії корупції - [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document;jsessionid=4ED1754D104ACDB1468B86638C7139FB.app2?id=106528&schema=main
  8. 8. Превентивні антикорупційні механізми: 1. Обмеження щодо використання службового становища (ст. 6). 2. Обмеження щодо суміщення та сумісництва (ст. 7). 3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)(ст. 8). 4. Обмеження щодо роботи близьких осіб (ст. 9). 5. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функції держави, місцевого самоврядування (ст. 10). 6. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 11). 7. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру (ст. 12). 8. Урегулювання конфлікту інтересів (ст. 14). 9. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів (ст. 15). 10. Звільнення у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 22) [4]. Джерело: Антимонопольний комітет України – Інструменти протидії корупції - [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document;jsessionid=4ED1754D104ACDB1468B86638C7139FB.app2?id=106528&schema=main
  9. 9. Інформаційні джерела ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ: • Звіт Transparency International за 2018 рік [Електронний ресурс] // Transparency International. – 2018 — Режим доступу : https://ti-ukraine.org/news/cpi-2018-ukrayina-znovu-girshe-vsih-okrim-rosiyi/ • Закон України “Про запобігання корупції” [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 • Канал 24 Україна - [Електронний ресурс] — Режим доступу : https://24tv.ua/pravo_na_gidnist_tag5657 • Антимонопольний комітет України – Інструменти протидії корупції - [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document;jsessionid=4ED1754D104ACDB1468B86638C7139FB.app2?id=106528 &schema=main
  10. 10. Дякую за увагу!

×