Hur vet jag att jag är på rätt

HUR VET JAG ATT JAG ÄR PÅ
RÄTT SPÅR?
UTVÄRDERINGENS ROLL


 Lärseminarium 2012-12-05
 Karen Nowé Hedvall, BHS
Innehåll
  Utvärderingens syften
  Målen
  Hur vet vi att vi är på rätt väg?
  ”Hur vet man att man är en lärande
  organisation?”
  Diskussion
  Återkoppling
KUB-utvärderingens många
syften
  Lära: varför blev det som det blev?
  Återrapportera: uppfyllde vi våra mål?
  Sprida: vad kan andra lära sig av oss?
  Tänka till: under projektets gång. Leder våra
  satsningar rätt – eller fel? Bör vi ändra kurs?
  Obs! Fokus på effekter, inte aktiviteter!
  Obs! Hur står det till med projektets kärnvärden
  - jämställdhet, tillgänglighet, mångfald?
Hur vet vi att vi är på rätt väg?
  Identifiera målet
  Identifiera framgångsfaktorer för att nå målet
  Hitta indikatorer – frågor som visar om effekten
  har uppnåtts.
  Samla in informationen som svarar på
  frågorna – hur står det till idag?
  (”nollmätning”).
  Tolka resultatet. Vad är bra nog? Vad bör
  ändras?
  Utför aktiviteter
  Undersök igen…
KUB-projektets mål
  1: Ledning och medarbetare i deltagande
  bibliotek har skapat och implementerat en
  modell för kontinuerligt lärande i
  vardagen, som är anpassad efter den lokala
  kontexten.
  2: Ledning och medarbetare i deltagande
  bibliotek har ökat sin kompetens inom något
  eller några prioriterade områden.
Vilka effekter vill vi uppnå?
  Hos chefer, t ex:      Hos medarbetarna, t
   Ökade  kunskaper     ex
   om goda lärmiljöer     Ökade kunskaper
   Ökade färdigheter i     om egna och andras
   att organisera goda     kompetenser
   lärmiljöer         Ökad färdighet till att
   Lägger mer vikt vid     dela med sig av sina
   lärande i vardagen     kompetenser
   Gör arbetsuppgifter     Ökad motivation till
   mer stimulerande      kompetensutvecklin
   Ökad samverkan       g
                 Ökad samverkan
Indikatorer: information som säger
något om hur väl vi uppnår målen
  I början på projektet, under projektets gång,
  och efter avslutad projekt - Det måste hända
  något!
  Frågor eller påståenden, ”kvalitativa” eller
  ”kvantitativa”- många är möjliga, men ju färre,
  ju mer relevanta, och ju lättare att samla in, ju
  bättre 
Exempel
MÅL: ”På vår arbetsplats har alla medarbetare
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.”
Indikatorer:
 De upplever att det är så.

 Alla arbetsuppgifter består av minst fem olika
kvalificerade moment, och vid minst två olika
moment samarbetar medarbetarna med olika
kollegor.
 Arbetsuppgifterna är så komplexa, att varje
medarbetare regelbundet uttrycker behov av
ytterligare kompetens.
Hur tar man reda på om det är så?

   Frågar medarbetarna om de upplever att de
          -

   har stimulerande arbetsuppgifter, om de är
   nöjda vid dagens slut
   Observerar medarbetarna vid sina uppgifter
   Analyserar deras arbetsbeskrivningar
   Analyserar vad de skriver på Facebook om
   sitt jobb
   …
Har vi en lärande arbetsplats idag? (Chefers
perspektiv)

  Uppfattar du att:
   du har tillräckligt med kunskap om vad en
   lärande organisation innebär?
   du kan formulera en kompetensutvecklingsplan
   som är anpassad till den egna verksamhetens
   behov och som innehåller både tillfällen till formell
   och informell kompetensutveckling?
   du har möjlighet till reflektion och att få feedback?

  Hur ofta samverkar du med andra aktörer?
   På vilka sätt?
Har vi en lärande arbetsplats idag?
(Medarbetarnas perspektiv)
)
  Upplever medarbetarna att:
    de har utvecklande arbetsuppgifter?
    de är trygga i sin kompetens för sina arbetsuppgifter?
    det finns möjlighet för dem att reflektera tillsammans med kollegor och
    chefer och få feedback?
    de kan växa och utvecklas i sina arbetsuppgifter, t ex efter
    kompetensutveckling?
  Är medarbetarna motiverade till att utveckla sin kompetens?
    Agerar de aktivt för att kompetensutveckla sig?
    Svarar de positivt på erbjudanden till utvecklingstillfällen, t ex inom
    KUB?
  Är medarbetarna motiverade till att dela med sig av sin kunskap?
    Upplever medarbetarna att deras kunskap uppfattas som viktig?
    Delar medarbetarna spontant med sig av sina kunskaper och
    kompetenser på möten och via andra kommunikationsmedel?
Har vi en lärande arbetsplats idag?
(organisationen)
  Mötesplatser:
    Hur många möten finns för olika medarbetare?
    Vem deltar/inte?
    Vem pratar på möten?
    Vem sätter agendan?
    Vem är med och tar beslut?
  Möjlighet till informella kunskapsutbyten (gemensam tid
  för fika, samarbeten, interaktiva intranät…)
    Vem deltar/inte?
  Möjligheter till samverkan?
    Vem samverkar i praktiken?
Diskussion
  Vilka av dessa indikatorer tycker ni är mest
  relevanta för er att veta svaret på?
  Kan ni svaret på dem idag?
  Hur kan ni samla in svar?
  Obs! Det kan vara skillnad mellan vad du som
  chef anser och vad medarbetarna upplever… Hur
  kommer du åt detta?
  Vad är ”bra nog”?
  Hur kan ni integrera utvärderingen av graden av
  ”lärande arbetsplatser” i er vardag?
1 sur 13

Recommandé

Framtidsverkstaden och Lärmilen par
Framtidsverkstaden och LärmilenFramtidsverkstaden och Lärmilen
Framtidsverkstaden och Lärmilensoren-knudsen.dk
802 vues16 diapositives
Nl pp rac2015ny par
Nl pp rac2015nyNl pp rac2015ny
Nl pp rac2015nyLotta Bengtsson
291 vues8 diapositives
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018 par
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018
Paradigmo sommarkurs agil utveckling och organisation 2018Sarah Rosendahl
21 vues9 diapositives
Introduktion om entreprenörskap par
Introduktion om entreprenörskapIntroduktion om entreprenörskap
Introduktion om entreprenörskapDaniel Nordström
1.6K vues22 diapositives
EBB brochyr_PDF2 par
EBB brochyr_PDF2EBB brochyr_PDF2
EBB brochyr_PDF2Marie Gillstam
164 vues12 diapositives
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb par
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webb
ihm-verksamhetsutvecklande-ledarskap-webbTommy Persson
53 vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012 par
Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012
Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012Kantar Sifo
389 vues23 diapositives
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B... par
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B..."Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...Svenskt Projektforum
437 vues19 diapositives
Liabokmässan par
LiabokmässanLiabokmässan
Liabokmässantorunelgeback
338 vues29 diapositives
Processuppgift 3, Tjörns kommun par
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommunMalin Frykman
415 vues9 diapositives
Värdegrund par
VärdegrundVärdegrund
Värdegrundfla03
476 vues22 diapositives
Agile och gruppdynamik par
Agile och gruppdynamikAgile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamikKnowit_TM
1.6K vues18 diapositives

Tendances(17)

Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012 par Kantar Sifo
Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012
Har du framtidssäkrat ditt Employer Brand? TNS Sifo seminarium 2012
Kantar Sifo389 vues
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B... par Svenskt Projektforum
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B..."Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
"Projektledare är centrala spelare i Human Resource Management, HRM", Karin B...
Processuppgift 3, Tjörns kommun par Malin Frykman
Processuppgift 3, Tjörns kommunProcessuppgift 3, Tjörns kommun
Processuppgift 3, Tjörns kommun
Malin Frykman415 vues
Värdegrund par fla03
VärdegrundVärdegrund
Värdegrund
fla03476 vues
Agile och gruppdynamik par Knowit_TM
Agile och gruppdynamikAgile och gruppdynamik
Agile och gruppdynamik
Knowit_TM1.6K vues
Flippat ur ett formativt perspektiv par Malin Frykman
Flippat ur ett formativt perspektivFlippat ur ett formativt perspektiv
Flippat ur ett formativt perspektiv
Malin Frykman831 vues
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4 par Malin Frykman
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4
Malin Frykman1.1K vues
utvecklande_ledarskap-webb_0 par Mari Lagberg
utvecklande_ledarskap-webb_0utvecklande_ledarskap-webb_0
utvecklande_ledarskap-webb_0
Mari Lagberg46 vues
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ... par Solange Hamrin
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Kommunikativt Ledarskap - En analys av intervjuer med chefer och medarbetare ...
Solange Hamrin746 vues
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media par Malin Sjöman
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala MediaMIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media
MIS Erfa: B2B-Marknadsföring och Digitala Media
Malin Sjöman492 vues
Leda och organisera innovation 18/11 par Frontit
Leda och organisera innovation 18/11Leda och organisera innovation 18/11
Leda och organisera innovation 18/11
Frontit695 vues
Medarbetarundersökning.Ledarskap.En.hållbar.Prestationskultur par Jagannath Tammeleht
Medarbetarundersökning.Ledarskap.En.hållbar.PrestationskulturMedarbetarundersökning.Ledarskap.En.hållbar.Prestationskultur
Medarbetarundersökning.Ledarskap.En.hållbar.Prestationskultur

Similaire à Hur vet jag att jag är på rätt

Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerKUB-projektet
407 vues11 diapositives
Att odla en gemensam bedömningskultur par
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskulturMalin Frykman
851 vues30 diapositives
Reflektionsseminarium par
ReflektionsseminariumReflektionsseminarium
ReflektionsseminariumMalinspplugg
5.6K vues21 diapositives
Teach n-coach-20130128 par
Teach n-coach-20130128Teach n-coach-20130128
Teach n-coach-20130128Hindrik Öunpuu
327 vues8 diapositives
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium) par
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)
Digital design för lärande 2016 05 (dididi seminarium)Umeå University, Applied Educational Science
500 vues40 diapositives
Kungälvs rektorsgrupp par
Kungälvs rektorsgruppKungälvs rektorsgrupp
Kungälvs rektorsgruppSandra Svensson GR
350 vues13 diapositives

Similaire à Hur vet jag att jag är på rätt(20)

Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par KUB-projektet
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
KUB-projektet407 vues
Att odla en gemensam bedömningskultur par Malin Frykman
Att odla en gemensam bedömningskulturAtt odla en gemensam bedömningskultur
Att odla en gemensam bedömningskultur
Malin Frykman851 vues
Meningsfull karriär Ekonomen i arbetslivet par Suomen Ekonomit
Meningsfull karriär Ekonomen i arbetslivetMeningsfull karriär Ekonomen i arbetslivet
Meningsfull karriär Ekonomen i arbetslivet
Suomen Ekonomit270 vues
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2 par mittlarande
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
Mittlärande 2015 fsk klassnätverk 2
mittlarande347 vues
Processtodjare par julmou
ProcesstodjareProcesstodjare
Processtodjare
julmou194 vues
Processtodjar arbetet par julmou
Processtodjar arbetetProcesstodjar arbetet
Processtodjar arbetet
julmou213 vues
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15 par Malin Frykman
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
The Big Five ur ett formativt perspektiv, Onsala Pedagogiska enhet 2013-05-15
Malin Frykman3.4K vues
Kommu komp campusbibl planeringsdagar2013_ci par Catharina Isberg
Kommu komp campusbibl planeringsdagar2013_ciKommu komp campusbibl planeringsdagar2013_ci
Kommu komp campusbibl planeringsdagar2013_ci
Catharina Isberg457 vues
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolan par Adna Hadzic
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolanDialog en förutsättning för utveckling i förskolan
Dialog en förutsättning för utveckling i förskolan
Adna Hadzic609 vues
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par KUB-projektet
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
KUB-projektet387 vues

Plus de KUB-projektet

Psykisk ohälsa par
Psykisk ohälsaPsykisk ohälsa
Psykisk ohälsaKUB-projektet
1.8K vues30 diapositives
Dyslexi par
DyslexiDyslexi
DyslexiKUB-projektet
1.3K vues38 diapositives
Biblioteket i samtiden och framtiden par
Biblioteket i samtiden och framtidenBiblioteket i samtiden och framtiden
Biblioteket i samtiden och framtidenKUB-projektet
181 vues9 diapositives
Frommediationtocreation v2 par
Frommediationtocreation v2Frommediationtocreation v2
Frommediationtocreation v2KUB-projektet
141 vues11 diapositives
Goda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivet par
Goda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivetGoda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivet
Goda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivetKUB-projektet
434 vues11 diapositives
Visioner 130917 par
Visioner 130917Visioner 130917
Visioner 130917KUB-projektet
377 vues12 diapositives

Plus de KUB-projektet(9)

Biblioteket i samtiden och framtiden par KUB-projektet
Biblioteket i samtiden och framtidenBiblioteket i samtiden och framtiden
Biblioteket i samtiden och framtiden
KUB-projektet181 vues
Goda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivet par KUB-projektet
Goda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivetGoda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivet
Goda erfarenheter erfarenheter av lärande i arbetslivet
KUB-projektet434 vues
Dokumentation från Falun - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par KUB-projektet
Dokumentation från Falun - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Falun - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Falun - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
KUB-projektet394 vues
M hallen presentation vid kub projektet dec 2012 par KUB-projektet
M hallen presentation vid kub projektet dec 2012M hallen presentation vid kub projektet dec 2012
M hallen presentation vid kub projektet dec 2012
KUB-projektet369 vues
Presentation kub december 2012 par KUB-projektet
Presentation kub december 2012Presentation kub december 2012
Presentation kub december 2012
KUB-projektet337 vues

Hur vet jag att jag är på rätt

 • 1. HUR VET JAG ATT JAG ÄR PÅ RÄTT SPÅR? UTVÄRDERINGENS ROLL Lärseminarium 2012-12-05 Karen Nowé Hedvall, BHS
 • 2. Innehåll  Utvärderingens syften  Målen  Hur vet vi att vi är på rätt väg?  ”Hur vet man att man är en lärande organisation?”  Diskussion  Återkoppling
 • 3. KUB-utvärderingens många syften  Lära: varför blev det som det blev?  Återrapportera: uppfyllde vi våra mål?  Sprida: vad kan andra lära sig av oss?  Tänka till: under projektets gång. Leder våra satsningar rätt – eller fel? Bör vi ändra kurs?  Obs! Fokus på effekter, inte aktiviteter!  Obs! Hur står det till med projektets kärnvärden - jämställdhet, tillgänglighet, mångfald?
 • 4. Hur vet vi att vi är på rätt väg?  Identifiera målet  Identifiera framgångsfaktorer för att nå målet  Hitta indikatorer – frågor som visar om effekten har uppnåtts.  Samla in informationen som svarar på frågorna – hur står det till idag? (”nollmätning”).  Tolka resultatet. Vad är bra nog? Vad bör ändras?  Utför aktiviteter  Undersök igen…
 • 5. KUB-projektets mål  1: Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har skapat och implementerat en modell för kontinuerligt lärande i vardagen, som är anpassad efter den lokala kontexten.  2: Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har ökat sin kompetens inom något eller några prioriterade områden.
 • 6. Vilka effekter vill vi uppnå?  Hos chefer, t ex:  Hos medarbetarna, t  Ökade kunskaper ex om goda lärmiljöer  Ökade kunskaper  Ökade färdigheter i om egna och andras att organisera goda kompetenser lärmiljöer  Ökad färdighet till att  Lägger mer vikt vid dela med sig av sina lärande i vardagen kompetenser  Gör arbetsuppgifter  Ökad motivation till mer stimulerande kompetensutvecklin  Ökad samverkan g  Ökad samverkan
 • 7. Indikatorer: information som säger något om hur väl vi uppnår målen  I början på projektet, under projektets gång, och efter avslutad projekt - Det måste hända något!  Frågor eller påståenden, ”kvalitativa” eller ”kvantitativa”- många är möjliga, men ju färre, ju mer relevanta, och ju lättare att samla in, ju bättre 
 • 8. Exempel MÅL: ”På vår arbetsplats har alla medarbetare stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter.” Indikatorer:  De upplever att det är så.  Alla arbetsuppgifter består av minst fem olika kvalificerade moment, och vid minst två olika moment samarbetar medarbetarna med olika kollegor.  Arbetsuppgifterna är så komplexa, att varje medarbetare regelbundet uttrycker behov av ytterligare kompetens.
 • 9. Hur tar man reda på om det är så?  Frågar medarbetarna om de upplever att de - har stimulerande arbetsuppgifter, om de är nöjda vid dagens slut  Observerar medarbetarna vid sina uppgifter  Analyserar deras arbetsbeskrivningar  Analyserar vad de skriver på Facebook om sitt jobb  …
 • 10. Har vi en lärande arbetsplats idag? (Chefers perspektiv)  Uppfattar du att:  du har tillräckligt med kunskap om vad en lärande organisation innebär?  du kan formulera en kompetensutvecklingsplan som är anpassad till den egna verksamhetens behov och som innehåller både tillfällen till formell och informell kompetensutveckling?  du har möjlighet till reflektion och att få feedback?  Hur ofta samverkar du med andra aktörer? På vilka sätt?
 • 11. Har vi en lärande arbetsplats idag? (Medarbetarnas perspektiv) )  Upplever medarbetarna att:  de har utvecklande arbetsuppgifter?  de är trygga i sin kompetens för sina arbetsuppgifter?  det finns möjlighet för dem att reflektera tillsammans med kollegor och chefer och få feedback?  de kan växa och utvecklas i sina arbetsuppgifter, t ex efter kompetensutveckling?  Är medarbetarna motiverade till att utveckla sin kompetens?  Agerar de aktivt för att kompetensutveckla sig?  Svarar de positivt på erbjudanden till utvecklingstillfällen, t ex inom KUB?  Är medarbetarna motiverade till att dela med sig av sin kunskap?  Upplever medarbetarna att deras kunskap uppfattas som viktig?  Delar medarbetarna spontant med sig av sina kunskaper och kompetenser på möten och via andra kommunikationsmedel?
 • 12. Har vi en lärande arbetsplats idag? (organisationen)  Mötesplatser:  Hur många möten finns för olika medarbetare?  Vem deltar/inte?  Vem pratar på möten?  Vem sätter agendan?  Vem är med och tar beslut?  Möjlighet till informella kunskapsutbyten (gemensam tid för fika, samarbeten, interaktiva intranät…)  Vem deltar/inte?  Möjligheter till samverkan?  Vem samverkar i praktiken?
 • 13. Diskussion  Vilka av dessa indikatorer tycker ni är mest relevanta för er att veta svaret på?  Kan ni svaret på dem idag?  Hur kan ni samla in svar?  Obs! Det kan vara skillnad mellan vad du som chef anser och vad medarbetarna upplever… Hur kommer du åt detta?  Vad är ”bra nog”?  Hur kan ni integrera utvärderingen av graden av ”lärande arbetsplatser” i er vardag?

Notes de l'éditeur

 1. Idag: gå igenom lite av det vi har hållit på med, och en del av ”utvärderingsmetodik” som jag hoppas kommer att vara användbar även i andra sammanhang.
 2. Prata om: slutprodukter och processer; under processens gång; olika roller: vi – följeforskarna; projektledare, styrgrupp; och deltagarna. Alla viktiga för att bidra med sina perspektiv, och lära av varandra.
 3. Obs generellt! ”så arbetar man fram och tillbaka mellan at sätta rimliga mål, kontrollera om de går att uppfylla, och evt nyansera målen något… Mycket av detta arbete gör/har styrgruppen gjort. Men kan vara bra att känna till… obs 2: detta får det att låta väldigt statiskt-strategiskt. I realiteten brukar alla dessa faser glida in i varandra, t ex ändrar vi både målformuleringar och aktiviteter efterhand, etc. Men det kan vara bra att känna till något om hur ni har det idag på era verksamheter, för att få koll på var ni bör satsa extra, och för att få koll på om något har ändrats, t ex.
 4. Våra omformuleringar, vi håller fortfarande på med dem – som sagt, inte statiskt. Ska i detta pass fokusera på mål 1.
 5. Det finns fyra sätt att beskriva vilka effekter projektet eftersträvar – eller vad man vill förändra hos deltagarna. Det kan varaAffektiva: uppfattningar, attityder, självförtroende, nöjdhet – man kan vilja att målgruppen ska känna större självtillitBeteenderelaterade: göra saker – man kan vilja att målgruppen ska göra nya saker, eller på ett annat sätt, sluta göra något, etc. Kunskapsrelaterade: vetande, känna tillFärdighetsrelaterade: vilka färdigheter man har, eller behöver ha, göra saker mer effektivt, på ett kvalificerat sätt, bättre(Se Markless & Streatfield 2006)När det gäller mål 1, har vi under det första lärandeseminariet hört (av Henrik Kock bl a) om vikten av att skapa en god lärmiljö, eftersom alla modeller för kompetensutveckling hade bättre resultat i en sådan miljö. ju mer vi har en stödjande lärmiljö, ju bättre utfallet för kompetensutveckling, och ju mer fruktbart försöket att implementera en modell för kontinuerligt lärande bör vara. Eller tillspetsat – om vi inte skapar goda lärmiljöer så kan vi ha en så fin modell för ”integrerat lärande” som vi vill, vi kommer ändå inte att vara lärande organisationer. Så: Stödjande lärmiljöer har bl a stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter- en organisation som inbjuder till samverkan- möjligheter till feedback och reflektion- högt deltagande i förändring av arbetet- motiverad personal.Vi kan ju också vilja ha effekter som inte är så fast knutna till människors kunskaper och beteenden, t ex att ”det finns stimulerande arbetsuppgifter” eller ”det finns möjligheter för reflektion i det vardagliga arbetet”. Men till syvende och sist så är det ändå människor som måste se till att det gör det, och fortsätter att göra det…
 6. ”alla kan höja sig oavsett var man startar”… men för att veta om man har höjt sig, måste man veta var man startat – dvs: Hur stödjande är lärmiljön idag? Hur ser kunskaper, färdigheter, motivation och beteenden ut idag?
 7. Detta var ju en av framgångsfaktorerna för lärande organisationer enligt Kock. Hur ser det ut hos er?
 8. Det är mycket som utgör en bra lärmiljö. Viktigast att hålla koll på i detta sammanhang är indikatorer som vi kan komma att förändra genom våra aktiviteter i projektet. Detta exempel, med att skapa mer stimulerande arbetsuppgifter, kan vara det som du som chef fastnar för att undersöka och att försöka göra något åt, men det kan också vara något av de andra målen som du fastnat för. Det bästa vore att göra en mer allmän ”nollmätning” för att se var du kan utveckla verksamheten mest till att bli lärande, och var du kan använda dig av KUB-aktiviteterna mest för att göra en skillnad i din verksamhet. En del av detta kanske ni redan har gjort/samlat in i era SWOT-analyser, annat har ni egna källor till som ni kan titta över mer systematiskt (utvecklingssamtal, arbetsbeskrivningar, personalbarometrar…?), annat igen kan ni komma åt genom samtal, observationer, en egen enkät etc…
 9. 1: Ledning och medarbetare i deltagande bibliotek har skapat och implementerat en modell för kontinuerligt lärande i vardagen, som är anpassad efter den lokala kontexten.
 10. Tanken är att de flesta av dessa ”indikatorer” borde ha en positiv utveckling, eller i alla fall inte en negativ utveckling, under projektets gång. Om t ex det visar sig att entusiasmen för att delta i kompetensutveckling avtar efter en tid i projektet, är det en varningsklocka – vi gör någonting fel, eller omständigheterna har ändrats och vi måste anpassa oss efter dessa.
 11. Tanken är att ha en diskussion i mindre grupper. Beroende på hur mycket tid som finns – bikupor eller gruppdiskussioner. Hur kan alla se alla tre sidor med indikatorer samtidigt med frågorna?