Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 19 11-22-Frokostmøte oslo(20)

Publicité

19 11-22-Frokostmøte oslo

 1. Hvorfor er gevinstagenter viktige i arbeidet med gevinstrealisering? Frokostseminar Oslo, 22.11.19 «I Karabin er vi spesialister på å analysere og forbedre hvordan virksomheter leverer sine produkter og tjenester»
 2. Program Gevinstagenter (08:40 – 09:25, ved Vibeke Eide) Kort om Karabin (08:30 – 08:40, ved Knut Garnes) Oppsummering / Q&A / diskusjon
 3. 60 4 1 85 Consulting & Operasjonell erfaring Oslo Bergen Stavanger Trondheim Jevn og kontrollert vekst, fokus på Oslo Dokumenterte effekter for våre kunder; «Gevinstbrev» ANSATTE BYER MILLIONER OMS.MILLIARD Kort om Karabin - nøkkeltall
 4. Kort om Karabin – «Gevinstbrev» DOKUMENTERTE ØKONOMISKE EFFEKTER FRA 2012 TIL 2018 72 PROSJEKT MED ØKONOMISKE EFFEKTER MELLOM 1 MNOK OG 1 MRDNOK 6,1 MRDNOK
 5. Vibeke Eide ❑ Ansatt i Karabin i 2017 ❑ Aksjonær og styremedlem i Karabin ❑ Leder Tjenester, kompetanse og fag ❑ Ledende konsulent ❑ Ledererfaring fra Meta, Horizont, Ark, Tryg og Fjordkraft Siste 2 år har jeg som prosjektleder for ulike kunder realisert gevinster for mer enn 100 millioner kroner
 6. Mye teori som gir kunnskap men…….
 7. Hold det enkelt – det skal brukes! Fra det omfattende… … til det enkle!
 8. Kunde fordi det er kunden som evaluerer produktet/tjenesten. Det er kunden som kjøper eller ikke kjøper. Uten kunde er man ikke eksistensberettiget Ansatte ansattes behov slik at de forblir i organisasjonen, og er inspirerte og produktive Ledelse og eiere er profittdrevet med fokus på kapitalavkastningskrav, økonomisk og sikre samfunnsoppdrag Gevinster for hvem?
 9. Hva er en gevinst? For kunde ✓ Bedre kontroll, kvalitet og flyt ✓ Mer kostnadseffektive prosesser ✓ Mer fornøyde kunder For ansatte ✓ Mer kompetente medarbeidere ✓ Mer motiverte medarbeidere ✓ Kultur for kontinuerlig forbedring ✓ Bedre verktøystøtte og integrasjon For ledelsen og eiere ✓ Økt lønnsomhet ✓ Bedre ressursutnyttelse ✓ Lavere kapitalbinding ✓ Økt måloppnåelse ✓ Styrt risiko, samsvar Direkte budsjettmessige gevinster Indirekte budsjettmessige gevinster Kvalitative gevinster
 10. Her høstes gevinstene Når skjer gevinstrealiseringen? Kalkulere effekterEstimere effekter Måle effekter Effekter Realisere gevinster Gevinstanalyse Gevinstrealisering Linjeorganisasjonen Program – og prosjektorganisasjon Her legges grunnlaget Tiltakogverktøy • Kost/nytte analyse- BC • Gevinstrealiseringsplan • Prinsipper og metode for å hente ut gevinster • Implementere prosessforbedringer, digitaliseringstiltak og organisasjonstiltak etc • Utarbeidet plan for hvordan gevinster skal realiseres ▪ Sikre etterlevelse ▪ Korrigere tiltak ▪ Gjennomføre uttak av gevinster ▪ Etablere nye gevinstmål • Program- og prosjektmandat • Målbilde • Baseline • Gevinstkategorier
 11. Innbyggere og brukere • Preutfylt data • Mottar svar raskere • Større innsyn i egen sak • Slipper å stå i kø på NAV kontoret • Mer fornøyde brukere • Økt tilgjengelighet, søke når og hvor de vil Ansatte • Mer fornøyde ansatte • Bruke mindre tid på administrasjon og kontroll • Bruker mindre tid på scanning og fordeling av søknader • Økt andel leselige søknader, slipper å tolke håndskrift • Økt andel komplette søknader • Bruker mer tid på sosialfaglig arbeid Kommune og ledelse • Kuttet kostnader med kr 600 000 pr år • 75% av søknadene er digitale • Bedre tjenester til innbyggerne • Fanget opp nye brukere (ungdom) og får de raskere ut i arbeid Eksempel på gevinster fra innføring av en digital løsning
 12. Vi digitaliserer overalt i dag, men har vi tilstrekkelig kompetanse til å hente ut gevinstene? Vi har tradisjon for å lage gode tekniske løsninger, men er vi like gode på å ta ut gevinstene? Gevinstrealisering er å realisere effekter av endring. Dersom du ikke klarer å gjennomføre endringene i organisasjonen, klarer du heller ikke å realisere gevinstpotensialet
 13. 70%
 14. Ha større fokus på organisasjonsutvikling og gevinstrealisering enn den tekniske løsningen Starte tidlig med å identifiser gevinster og forutsetningene som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert Erkjenne at gevinster ikke blir realiserte av seg selv og at det må settes av tid og ressurser til arbeidet med gevinstrealisering. Ledelsen må sette krav til realisering av gevinster Organisasjonen må ha kompetanse på gevinstrealisering og prioritere gevinstarbeidet i prosjektene. Det er linjeorganisasjonen som realiserer gevinstene Kritiske suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering
 15. Gevinstagenter har en sentral rolle for effektiv implementering av endringer og realisering av gevinster
 16. Gevinstagenter • Gevinstagenter og deres oppgaver må integreres som en del av den ordinære virksomheten • Gevinstagenter må jobbe sammen med dem som faktisk utfører oppgavene. • Det er først når man får gjennomført endringen(e) på en god måte at reelle gevinster realiseres.
 17. Gevinstagenter
 18. Nytte er kun nyttig om du forstår hvilken verdi du skaper
 19. Refleksjoner og spørsmål
 20. Takk for oppmerksomheten
Publicité