Hoofdstuk 10 brand activation

Karel de Grote Hogeschool
Karel de Grote Hogeschool Karel de Grote Hogeschool
H13
MARKETING-
PL ANNING
DEEL2
K AT R I E N G I E B E N S
K AT R I E N . G I E B E N S @ K D G . B E
2 3 O K TO B E R 2 0 1 9
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
MARKETINGPLANNING
MAAK EEN SWOT-ANALYSE VOOR
FICTIEF LAPTOPBEDRIJF ‘KALEIDICO’
Hoofdstuk 10 brand activation
T
T
T
Cons
T
Subst
Econ
Econ
Econ
D
D
D
S-C
S-C
S-C
P-J
P-J
Ecol
S-C
S-C
Conc
Conc
Conc
MARKETINGPLANNING
MARKETINGDOELSTELLINGEN
• SMART – voorwaarde voor ‘lerende organisatie’
– Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?
– Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of
of vorm is het doel bereikt?
– Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of
het management?
– Realistisch - Is het doel haalbaar?
– Tijdgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
• Afgeleide van bedrijfsdoelstellingen
• Inhoudelijk : gelinkt aan
– Waardeaanbod
– Merk
– Flowmarketing disciplines Content, Conversatie, Conversie
– Flowmarketing strategie Brand Activation, Omnichannel, Cx
• Basis voor concreet marketingplan
MARKETINGDOELSTELLINGEN
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Marketingplan
MARKETINGPLANNING
MARKETINGPLAN
• 3 elementen
– Marketingprojecten: waardeaanbod, merk, content, conversatie,
conversie, brand activation, omnichannel, Cx
– Budgetten
– Timings
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Uitvoering & marketing metrics
UITVOERING EN MARKETING
METRICS
• Marketing Accountability :
– uitvoeren marketingplan met interne medewerkers & externe
partners/agentschappen : fysieke/digitale/datastromen
– Resultaatverantwoordelijkheid : (zie metrics)
– Budgetverantwoordelijkheid
UITVOERING EN MARKETING
METRICS
• Marketing Metrics
– Analyseren bereikte resultaten & terugkoppelen : iteratief proces
– Business Intelligence Tool : samenbrengen resultaten
Hoofdstuk 10 brand activation
SAMENGEVAT
• Marketingplanning is noodzakelijk om langdurig marketingsucces
te bekomen
• Het bestaat uit drie componenten
1. Analyse van de dynamiek (SWOT-document)
• Analyse van de omgeving (DESTEP) en de markt. Dit leidt tot opportunities en threats
• Analyse van het bedrijf/organisatie. Dit leidt tot strengths en weaknesses
2. Bepalen van marketingdoelstellingen
3. Vastleggen van marketingplan, uitvoering en meten via marketing
metrics
• Marketingplanning
• Dynamiek
• SWOT-analyse en SWOT-document
• Marketingplan
• Marketing Metrics
VOORNAAMSTE
CONCEPTEN/MODELLEN/INZICHTEN
DEEL 4
FLOW MARKETING
STRATEGIEËN
I N T E R N A T I O N A A L O N D E R N E M E N
K A T R I E N G I E B E N S
K A T R I E N . G I E B E N S @ K D G . B E
2 3 O K T O B E R 2 0 1 9
FLOW MARKETING MODEL
FLOW MARKETING STRATEGIEËN
Strategie versus Discipline ?
• marketingbeleid dat niet elke dag verandert (disciplines
aanpasbaar per consumentencontact , strategieën minder flexibel
van aard)
• duidelijk concurrentieel onderscheid maken
• Beslissingen met grotere impact op omzet & winst
FLOW MARKETING MODEL: BRAND ACTIVATION
LEERDOELEN
Na bestudering van dit hoofdstuk
• Ken je het belang van ‘call-to-action’ voor merkcommunicatie en welke vormen dit
kan aannemen
• Kan je het brand activation-model gebruiken om elke vorm van communicatie te
evalueren
• Weet je hoe waarde gecommuniceerd kan worden
• Ben je op de hoogte van digitale plaatsen waar top creativiteit gezien kan worden,
om er zelf beter over na te kunnen denken en voelen
• Raak je wegwijs in het ruime aanbod van media dat beschikbaar is en ken je voor
een aantal media de voor- en nadelen
• Heb je notie van growth hacking, het ‘new kid on the block’ op vlak van brand
activation
INHOUD
INLEIDING
Reclame : betaalde vorm van communicatie (niet eigen website, wel TV of
banners bv.)
Reclamerevolutie : sterke opkomst van digitale media (desktop ! Mobiel !)
2016 in USA - 37% betaalde media digitaal en groter dan TV
Relativering reclamerevolutie : Unilever & P&G reduceren bannering
2017 Unilever & P&G : frontrunners in reclame innovatie
sterke reductie in online bannering/display
reden : gebrek aan transparantie van websites en succes van adblockers
Winnaars reclamerevolutie : Google & Facebook, 80% mondiale digitale
investeringen
Wat is brand activation ? Actie !
“Elke
merkcommunicatie
zou activerend moeten
zijn, de consumenten
moeten aanzetten om
actie te ondernemen.”
Hoofdstuk 10 brand activation
“Als je al de aandacht
kunt hebben van een
consument, niet
twijfelen als merk en
gaan voor activatie.”
WAT IS BRAND ACTIVATION ? ACTIE !
een sterk creatief idee/platform dat gecommuniceerd wordt via
diverse communicatiekanalen met als doel een grote
doelgroep aan te zetten tot actie/gedrag. Indien dit gedrag
vertoond wordt, is de kans groter dat daaruit een aankoop
voortvloeit.
‘campagne modus’
Split ‘above-the-line’ en ‘below-the-line’ communicatie niet
meer relevant
WAT IS BRAND ACTIVATION ? ACTIE !
! Ook offline call-to-actions zoals samplings, testings, deelname aan wedstrijden, product experience
BRAND ACTIVATION STRATEGIE
Het opzetten van een reclamecampagne
Brand Activation Strategie
Waarde communiceren
WAARDE COMMUNICEREN
• Inhoud
– Focus op deel van waardeaanbod
EN/OF
– Focus op het merk
• Unique Selling Proposition/Point – USP
– Inhoudelijke hoofdboodschap : kan gelinkt zijn aan waardeaanbod of aan het
merk
– Het merk kan de USP zijn…
• Nood aan USP
– Lage betrokkenheid consumenten
– Veel communicatie-impulsen voor consumenten
– Weinig onderscheid tussen concurrenten
V O O R B E E L D U S P &
A C T I V A T I E
USP
Activatie N° 1
Activatie N° 2
WAARDE COMMUNICEREN
• Bepalen van waardeaanbod in communicatie & hoe dit gelinkt
is aan het merk = verantwoordelijkheid marketeer
• Communicatie / reclamebureau geeft advies
– Strategic director (strategic planner / head of strategy) werkt op
inhoudelijke boodschap
– Geeft aanbeveling over elementen van waarde (product, prijs,
gemak, merk) die in de kijker moeten gezet worden
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Brand Activation Strategie
Creatie
CREATIE
• Na vastleggen van waarde (< waardeaanbod & positionering)
• Op een slimme creatieve of creatief slimme manier communiceren
naar de markt
• Vakgebied van creative directors, art directors, copywriters, lay-
outers, programmeurs
• Speelveld van communicatiebureaus
– Bredere visie dan eigen marketing mensen
– Creatieve kwaliteit
SPELREGELS VOOR UITSTEKENDE
RECLAME
Stopping power !
1. Link creatie en merk
2. Boodschap die blijft ‘plakken’ (zie Chip & Dan Heath)
3. Opvallen binnen medium zelf (niet louter binnen categorie)
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
CHIP HEATH
DAN HEATH
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Brand Activation Strategie
Media
• Informatiedrager die ervoor zorgt dat de zender (een
merk) informatie (bv. reclame voor een product) kan
overbrengen via een drager (bv. een radiospot) aan het
doelpubliek/de consument
• Derde stap in het bereiken van geformuleerde
marketingdoelstellingen
MEDIUM
CFR. HOOFDSTUK 2 VERTROUWEN
TABEL 3
VERTROUWEN IN
MERKCOMMUNICATIE
COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN
• Informeren
– Bv. Op 3 weken tijd 75% van de huishoudens informeren over de versnelde levering van
het merk
• Merkbekendheid opbouwen
– Bv. Top of mind naambekendheid van 20% halen binnen het jaar
• Aankoop
– Bv. 10% van de klanten die in een straal van 20 minuten rijden van de winkel wonen,
aanzetten tot een eerste aankoop
• Trouwe klanten belonen
– Bv. 25% meest trouwe klanten belonen met een ‘2+2 gratis’ aanbod
MEDIADOELSTELLINGEN (CAMPAGNE)
1. Bereik aantal te bereiken (CIM; NOK Facebook/Google)
2. Frequentie hoe vaak bereikt binnen campagne
3. Selectiviteit mediumgebruikers die tot communicatiedoelgroep behoren
4. Impact impact medium in functie van activatie
5. Activatie wat doelpubliek dient te doen
Media-agentschappen
MEDIADOELSTELLINGEN (CAMPAGNE)
• Marketeer stelt communicatiedoelstellingen op (in overleg met
reclamebureau)
• Media-agentschap
– Gaat mediastrategie en –doelstellingen bepalen
– Stelt mediaplan op waarin mediamix en doelstellingen opgenomen zijn
• ! Moeten rekening houden met alle touchpoints = holistische mediaplanning
• ! Mediamix hangt deels samen met creatie
– Doet coördinatie met mediabedrijven / regies die zorgen voor de
plaatsing (VTM, Decaux, VAR,…)
Hoofdstuk 10 brand activation
OVERZICHT 4
BRAND ACTIVATION -
OVERZICHT MEDIA
EN CAMPAGNETYPES
PRODUCT PLACEMENT
Hoofdstuk 10 brand activation
INSTORE PROMOTIONS
FLAGSHIP STORE
POP-UP STORE
PROMO BOYS & GIRLS
INFLUENCER CAMPAIGN
Hoofdstuk 10 brand activation
OUTDOOR CAMPAGNE
ABRIBUS CAMPAGNE
OUTDOOR CAMPAGNE
AUGMENTED REALITY CAMPAGNE
VIRTUAL REALITY CAMPAGNE
GUERRILLA MARKETING
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Brand Activation Strategie
Activatie
ACTIVATIE
• Einddoel van brand activation is consument actie laten
ondernemen
• De mature, instant kritische consument is reclame zo gewoon
geworden  iets extra toevoegen om nog effect te sorteren
• Activatie via alle platformen
• Activatie die meetbaar is om te kunnen bijsturen
Hoofdstuk 10 brand activation
93
94
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Brand Activation Strategie
Growth Hacking
• De consumentengroep/klantenbestand snel laat groeien door
slim gebruik te maken van grote klantenbestanden van
andere partijen.
• Maar deze klantenbestanden moet je niet zelf aanspreken, dat
gebeurt op een indirecte manier voor jou door gebruik te
maken van bestaande connecties tussen klantengroepen en
partijen/websites/merken.”
GROWTH HACKING
Brand Activation voor web-service/software
Hoofdstuk 10 brand activation
Brand Activation Strategie
Impact meten
GOOGLE ANALYTICS
ADOBE ANALYTICS
WIFI TRACKING SYSTEM
Wifi traffic report for one of our latest events
SAMENGEVAT
• Merkcommunicatie dient te activeren : consumenten aantrekken
en doorheen de Customer Flow loodsen. Effectieve communicatie
laat consumenten ‘iets doen’.
• De Brand Activation Strategie steunt op
– Communicatie van waarde
– Creatie en mediakeuze
– Slimme activatie
DEEL 4
FLOW MARKETING
STRATEGIEËN
I N T E R N A T I O N A A L O N D E R N E M E N
K A T R I E N G I E B E N S
K A T R I E N . G I E B E N S @ K D G . B E
2 3 O K T O B E R 2 0 1 9
1 sur 105

Recommandé

TEKNIK TANAM MELON HIDROPONIK JEPANG ALA DRONE EMPRIT par
TEKNIK TANAM MELON HIDROPONIK JEPANG ALA DRONE EMPRITTEKNIK TANAM MELON HIDROPONIK JEPANG ALA DRONE EMPRIT
TEKNIK TANAM MELON HIDROPONIK JEPANG ALA DRONE EMPRITIsmail Fahmi
18K vues73 diapositives
Pengertian dan Unsur-unsur Desain Grafis par
Pengertian dan Unsur-unsur Desain GrafisPengertian dan Unsur-unsur Desain Grafis
Pengertian dan Unsur-unsur Desain Grafisbarinix
5.3K vues31 diapositives
Mengenal gambar digital par
Mengenal gambar digitalMengenal gambar digital
Mengenal gambar digitaladittAW
1.5K vues19 diapositives
bitmap-vs-vektor par
 bitmap-vs-vektor bitmap-vs-vektor
bitmap-vs-vektorShintia Amalia
358 vues18 diapositives
Tải trọng Gió theo TCVN 2737:2020 par
Tải trọng Gió theo TCVN 2737:2020Tải trọng Gió theo TCVN 2737:2020
Tải trọng Gió theo TCVN 2737:2020Hồ Việt Hùng
1.1K vues12 diapositives
Membuat database sederhana dengan ms.access 2007 par
Membuat database sederhana dengan ms.access 2007Membuat database sederhana dengan ms.access 2007
Membuat database sederhana dengan ms.access 2007Rangga Ananto
3.5K vues34 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Analisis berbagai poster par
Analisis berbagai posterAnalisis berbagai poster
Analisis berbagai posterMifta Anbiya
5.7K vues8 diapositives
Community Organizing (Pengorganisasian Rakyat) par
Community Organizing (Pengorganisasian Rakyat)Community Organizing (Pengorganisasian Rakyat)
Community Organizing (Pengorganisasian Rakyat)Sketchpowder, Inc.
2.6K vues33 diapositives
Báo cáo-thí-nghiệm-công-trình par
Báo cáo-thí-nghiệm-công-trình Báo cáo-thí-nghiệm-công-trình
Báo cáo-thí-nghiệm-công-trình Khoa Vu
2.9K vues6 diapositives
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép vách par
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép váchPhần mềm KTV - Kiểm tra thép vách
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép váchDaohathiepThiep
1.4K vues27 diapositives
Cac bang tra nen mong par
Cac bang tra nen mongCac bang tra nen mong
Cac bang tra nen mongmagicxlll
23.2K vues8 diapositives
Đề tài: Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm cho công trình bể chứa par
Đề tài: Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm cho công trình bể chứaĐề tài: Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm cho công trình bể chứa
Đề tài: Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm cho công trình bể chứaDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
2K vues70 diapositives

Tendances(20)

Analisis berbagai poster par Mifta Anbiya
Analisis berbagai posterAnalisis berbagai poster
Analisis berbagai poster
Mifta Anbiya5.7K vues
Community Organizing (Pengorganisasian Rakyat) par Sketchpowder, Inc.
Community Organizing (Pengorganisasian Rakyat)Community Organizing (Pengorganisasian Rakyat)
Community Organizing (Pengorganisasian Rakyat)
Sketchpowder, Inc.2.6K vues
Báo cáo-thí-nghiệm-công-trình par Khoa Vu
Báo cáo-thí-nghiệm-công-trình Báo cáo-thí-nghiệm-công-trình
Báo cáo-thí-nghiệm-công-trình
Khoa Vu2.9K vues
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép vách par DaohathiepThiep
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép váchPhần mềm KTV - Kiểm tra thép vách
Phần mềm KTV - Kiểm tra thép vách
DaohathiepThiep1.4K vues
Cac bang tra nen mong par magicxlll
Cac bang tra nen mongCac bang tra nen mong
Cac bang tra nen mong
magicxlll23.2K vues
Aktivitas Parent Teachers Association par Jumiarti Agus
Aktivitas Parent Teachers AssociationAktivitas Parent Teachers Association
Aktivitas Parent Teachers Association
Jumiarti Agus605 vues
Presentasi desain grafis par emuh
Presentasi desain grafisPresentasi desain grafis
Presentasi desain grafis
emuh26.3K vues
Animasi par iepp10
AnimasiAnimasi
Animasi
iepp101.1K vues
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính par Bùi Minh Tuấn
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chínhHướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính
Hướng dẫn cách tính toán và vẽ biểu đồ bao vật liệu dầm chính
Bùi Minh Tuấn26.5K vues
DASAR-DASAR DESAIN GRAFIS - dewifitriyani__ par Dewi Fitriyani
DASAR-DASAR DESAIN GRAFIS - dewifitriyani__DASAR-DASAR DESAIN GRAFIS - dewifitriyani__
DASAR-DASAR DESAIN GRAFIS - dewifitriyani__
Dewi Fitriyani24.2K vues
Huong dan lam do an nen va mong ts. nguyen dinh tien par magicxlll
Huong dan lam do an nen va mong  ts. nguyen dinh tienHuong dan lam do an nen va mong  ts. nguyen dinh tien
Huong dan lam do an nen va mong ts. nguyen dinh tien
magicxlll71.2K vues
Komunikasi massa par ahvansa
Komunikasi massaKomunikasi massa
Komunikasi massa
ahvansa12.4K vues

Similaire à Hoofdstuk 10 brand activation

2012 wazokuu online marketingmanagement par
2012 wazokuu online marketingmanagement2012 wazokuu online marketingmanagement
2012 wazokuu online marketingmanagementhanskoekkoek
234 vues19 diapositives
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta... par
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...POM West-Vlaanderen
771 vues31 diapositives
Presentatie MarCom par
Presentatie MarComPresentatie MarCom
Presentatie MarComClabbers Communicatie
923 vues13 diapositives
Marketing introductie en basistechnieken par
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenManon Roelandt
1.4K vues225 diapositives
Marketing introductie en basistechnieken par
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenManon Roelandt
579 vues225 diapositives
Marketingplan In 10 Stappen par
Marketingplan In 10 StappenMarketingplan In 10 Stappen
Marketingplan In 10 StappenArnold Prins
10.8K vues12 diapositives

Similaire à Hoofdstuk 10 brand activation(20)

2012 wazokuu online marketingmanagement par hanskoekkoek
2012 wazokuu online marketingmanagement2012 wazokuu online marketingmanagement
2012 wazokuu online marketingmanagement
hanskoekkoek234 vues
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta... par POM West-Vlaanderen
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Marketing introductie en basistechnieken par Manon Roelandt
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt1.4K vues
Marketing introductie en basistechnieken par Manon Roelandt
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt579 vues
Marketingplan In 10 Stappen par Arnold Prins
Marketingplan In 10 StappenMarketingplan In 10 Stappen
Marketingplan In 10 Stappen
Arnold Prins10.8K vues
Zo behaal je maximaal resultaat met je Pinterest advertising campagnes par valantic NL
Zo behaal je maximaal resultaat met je Pinterest advertising campagnesZo behaal je maximaal resultaat met je Pinterest advertising campagnes
Zo behaal je maximaal resultaat met je Pinterest advertising campagnes
valantic NL306 vues
Marketing introductie en basistechnieken par Manon Roelandt
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt1.6K vues
C-Works! bedrijfsbrochure par C-Works!
C-Works! bedrijfsbrochureC-Works! bedrijfsbrochure
C-Works! bedrijfsbrochure
C-Works!446 vues
Digital Marketing Strategie en Planning par Wim Andréa
Digital Marketing Strategie en PlanningDigital Marketing Strategie en Planning
Digital Marketing Strategie en Planning
Wim Andréa1.4K vues
Dossier Targeting Nl par bpost
Dossier Targeting NlDossier Targeting Nl
Dossier Targeting Nl
bpost586 vues
Social Selling en Content Marketing minor sales @ Windesheim par The Social
Social Selling en Content Marketing minor sales @ WindesheimSocial Selling en Content Marketing minor sales @ Windesheim
Social Selling en Content Marketing minor sales @ Windesheim
The Social697 vues
Live Q&A: stel al je vragen over adverteren op Facebook en Instagram par valantic NL
Live Q&A: stel al je vragen over adverteren op Facebook en InstagramLive Q&A: stel al je vragen over adverteren op Facebook en Instagram
Live Q&A: stel al je vragen over adverteren op Facebook en Instagram
valantic NL2.2K vues
Social Media Management voor gevorderden par SOCIAL.INC
Social Media Management voor gevorderden Social Media Management voor gevorderden
Social Media Management voor gevorderden
SOCIAL.INC970 vues
Gelaagde campagnes: dé strategie voor meer resultaat met social media ads par valantic NL
Gelaagde campagnes: dé strategie voor meer resultaat met social media adsGelaagde campagnes: dé strategie voor meer resultaat met social media ads
Gelaagde campagnes: dé strategie voor meer resultaat met social media ads
valantic NL41 vues
MarketingRendementJan2011RM0001 par René Musch
MarketingRendementJan2011RM0001MarketingRendementJan2011RM0001
MarketingRendementJan2011RM0001
René Musch183 vues
Klanten werven en behouden par Lieve Struyf
Klanten werven en behoudenKlanten werven en behouden
Klanten werven en behouden
Lieve Struyf748 vues

Plus de Karel de Grote Hogeschool

Study guide par
Study guideStudy guide
Study guideKarel de Grote Hogeschool
29.6K vues56 diapositives
Casuistiek baring me verwikkelingen par
Casuistiek baring me verwikkelingenCasuistiek baring me verwikkelingen
Casuistiek baring me verwikkelingenKarel de Grote Hogeschool
528 vues48 diapositives
Vroedkunde geboorterituelen par
Vroedkunde geboorterituelenVroedkunde geboorterituelen
Vroedkunde geboorterituelenKarel de Grote Hogeschool
401 vues22 diapositives
De pasgeborene vroedkundige begeleiding par
De pasgeborene vroedkundige begeleidingDe pasgeborene vroedkundige begeleiding
De pasgeborene vroedkundige begeleidingKarel de Grote Hogeschool
379 vues29 diapositives
Asset management| Algemene inleiding par
Asset management| Algemene inleidingAsset management| Algemene inleiding
Asset management| Algemene inleidingKarel de Grote Hogeschool
35.2K vues22 diapositives
Inleiding tot de vastgoedsector par
Inleiding tot de vastgoedsectorInleiding tot de vastgoedsector
Inleiding tot de vastgoedsectorKarel de Grote Hogeschool
35.7K vues46 diapositives

Plus de Karel de Grote Hogeschool (20)

Hoofdstuk 10 brand activation

 • 1. H13 MARKETING- PL ANNING DEEL2 K AT R I E N G I E B E N S K AT R I E N . G I E B E N S @ K D G . B E 2 3 O K TO B E R 2 0 1 9
 • 6. MAAK EEN SWOT-ANALYSE VOOR FICTIEF LAPTOPBEDRIJF ‘KALEIDICO’
 • 10. MARKETINGDOELSTELLINGEN • SMART – voorwaarde voor ‘lerende organisatie’ – Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? – Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of of vorm is het doel bereikt? – Acceptabel - Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management? – Realistisch - Is het doel haalbaar? – Tijdgebonden - Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
 • 11. • Afgeleide van bedrijfsdoelstellingen • Inhoudelijk : gelinkt aan – Waardeaanbod – Merk – Flowmarketing disciplines Content, Conversatie, Conversie – Flowmarketing strategie Brand Activation, Omnichannel, Cx • Basis voor concreet marketingplan MARKETINGDOELSTELLINGEN
 • 16. MARKETINGPLAN • 3 elementen – Marketingprojecten: waardeaanbod, merk, content, conversatie, conversie, brand activation, omnichannel, Cx – Budgetten – Timings
 • 20. UITVOERING EN MARKETING METRICS • Marketing Accountability : – uitvoeren marketingplan met interne medewerkers & externe partners/agentschappen : fysieke/digitale/datastromen – Resultaatverantwoordelijkheid : (zie metrics) – Budgetverantwoordelijkheid
 • 21. UITVOERING EN MARKETING METRICS • Marketing Metrics – Analyseren bereikte resultaten & terugkoppelen : iteratief proces – Business Intelligence Tool : samenbrengen resultaten
 • 23. SAMENGEVAT • Marketingplanning is noodzakelijk om langdurig marketingsucces te bekomen • Het bestaat uit drie componenten 1. Analyse van de dynamiek (SWOT-document) • Analyse van de omgeving (DESTEP) en de markt. Dit leidt tot opportunities en threats • Analyse van het bedrijf/organisatie. Dit leidt tot strengths en weaknesses 2. Bepalen van marketingdoelstellingen 3. Vastleggen van marketingplan, uitvoering en meten via marketing metrics
 • 24. • Marketingplanning • Dynamiek • SWOT-analyse en SWOT-document • Marketingplan • Marketing Metrics VOORNAAMSTE CONCEPTEN/MODELLEN/INZICHTEN
 • 25. DEEL 4 FLOW MARKETING STRATEGIEËN I N T E R N A T I O N A A L O N D E R N E M E N K A T R I E N G I E B E N S K A T R I E N . G I E B E N S @ K D G . B E 2 3 O K T O B E R 2 0 1 9
 • 27. FLOW MARKETING STRATEGIEËN Strategie versus Discipline ? • marketingbeleid dat niet elke dag verandert (disciplines aanpasbaar per consumentencontact , strategieën minder flexibel van aard) • duidelijk concurrentieel onderscheid maken • Beslissingen met grotere impact op omzet & winst
 • 28. FLOW MARKETING MODEL: BRAND ACTIVATION
 • 29. LEERDOELEN Na bestudering van dit hoofdstuk • Ken je het belang van ‘call-to-action’ voor merkcommunicatie en welke vormen dit kan aannemen • Kan je het brand activation-model gebruiken om elke vorm van communicatie te evalueren • Weet je hoe waarde gecommuniceerd kan worden • Ben je op de hoogte van digitale plaatsen waar top creativiteit gezien kan worden, om er zelf beter over na te kunnen denken en voelen • Raak je wegwijs in het ruime aanbod van media dat beschikbaar is en ken je voor een aantal media de voor- en nadelen • Heb je notie van growth hacking, het ‘new kid on the block’ op vlak van brand activation
 • 31. INLEIDING Reclame : betaalde vorm van communicatie (niet eigen website, wel TV of banners bv.) Reclamerevolutie : sterke opkomst van digitale media (desktop ! Mobiel !) 2016 in USA - 37% betaalde media digitaal en groter dan TV Relativering reclamerevolutie : Unilever & P&G reduceren bannering 2017 Unilever & P&G : frontrunners in reclame innovatie sterke reductie in online bannering/display reden : gebrek aan transparantie van websites en succes van adblockers Winnaars reclamerevolutie : Google & Facebook, 80% mondiale digitale investeringen
 • 32. Wat is brand activation ? Actie !
 • 33. “Elke merkcommunicatie zou activerend moeten zijn, de consumenten moeten aanzetten om actie te ondernemen.”
 • 35. “Als je al de aandacht kunt hebben van een consument, niet twijfelen als merk en gaan voor activatie.”
 • 36. WAT IS BRAND ACTIVATION ? ACTIE ! een sterk creatief idee/platform dat gecommuniceerd wordt via diverse communicatiekanalen met als doel een grote doelgroep aan te zetten tot actie/gedrag. Indien dit gedrag vertoond wordt, is de kans groter dat daaruit een aankoop voortvloeit. ‘campagne modus’ Split ‘above-the-line’ en ‘below-the-line’ communicatie niet meer relevant
 • 37. WAT IS BRAND ACTIVATION ? ACTIE ! ! Ook offline call-to-actions zoals samplings, testings, deelname aan wedstrijden, product experience
 • 39. Het opzetten van een reclamecampagne
 • 41. WAARDE COMMUNICEREN • Inhoud – Focus op deel van waardeaanbod EN/OF – Focus op het merk • Unique Selling Proposition/Point – USP – Inhoudelijke hoofdboodschap : kan gelinkt zijn aan waardeaanbod of aan het merk – Het merk kan de USP zijn… • Nood aan USP – Lage betrokkenheid consumenten – Veel communicatie-impulsen voor consumenten – Weinig onderscheid tussen concurrenten
 • 42. V O O R B E E L D U S P & A C T I V A T I E USP Activatie N° 1 Activatie N° 2
 • 43. WAARDE COMMUNICEREN • Bepalen van waardeaanbod in communicatie & hoe dit gelinkt is aan het merk = verantwoordelijkheid marketeer • Communicatie / reclamebureau geeft advies – Strategic director (strategic planner / head of strategy) werkt op inhoudelijke boodschap – Geeft aanbeveling over elementen van waarde (product, prijs, gemak, merk) die in de kijker moeten gezet worden
 • 51. CREATIE • Na vastleggen van waarde (< waardeaanbod & positionering) • Op een slimme creatieve of creatief slimme manier communiceren naar de markt • Vakgebied van creative directors, art directors, copywriters, lay- outers, programmeurs • Speelveld van communicatiebureaus – Bredere visie dan eigen marketing mensen – Creatieve kwaliteit
 • 52. SPELREGELS VOOR UITSTEKENDE RECLAME Stopping power ! 1. Link creatie en merk 2. Boodschap die blijft ‘plakken’ (zie Chip & Dan Heath) 3. Opvallen binnen medium zelf (niet louter binnen categorie)
 • 66. • Informatiedrager die ervoor zorgt dat de zender (een merk) informatie (bv. reclame voor een product) kan overbrengen via een drager (bv. een radiospot) aan het doelpubliek/de consument • Derde stap in het bereiken van geformuleerde marketingdoelstellingen MEDIUM
 • 67. CFR. HOOFDSTUK 2 VERTROUWEN TABEL 3 VERTROUWEN IN MERKCOMMUNICATIE
 • 68. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN • Informeren – Bv. Op 3 weken tijd 75% van de huishoudens informeren over de versnelde levering van het merk • Merkbekendheid opbouwen – Bv. Top of mind naambekendheid van 20% halen binnen het jaar • Aankoop – Bv. 10% van de klanten die in een straal van 20 minuten rijden van de winkel wonen, aanzetten tot een eerste aankoop • Trouwe klanten belonen – Bv. 25% meest trouwe klanten belonen met een ‘2+2 gratis’ aanbod
 • 69. MEDIADOELSTELLINGEN (CAMPAGNE) 1. Bereik aantal te bereiken (CIM; NOK Facebook/Google) 2. Frequentie hoe vaak bereikt binnen campagne 3. Selectiviteit mediumgebruikers die tot communicatiedoelgroep behoren 4. Impact impact medium in functie van activatie 5. Activatie wat doelpubliek dient te doen Media-agentschappen
 • 70. MEDIADOELSTELLINGEN (CAMPAGNE) • Marketeer stelt communicatiedoelstellingen op (in overleg met reclamebureau) • Media-agentschap – Gaat mediastrategie en –doelstellingen bepalen – Stelt mediaplan op waarin mediamix en doelstellingen opgenomen zijn • ! Moeten rekening houden met alle touchpoints = holistische mediaplanning • ! Mediamix hangt deels samen met creatie – Doet coördinatie met mediabedrijven / regies die zorgen voor de plaatsing (VTM, Decaux, VAR,…)
 • 72. OVERZICHT 4 BRAND ACTIVATION - OVERZICHT MEDIA EN CAMPAGNETYPES
 • 78. PROMO BOYS & GIRLS
 • 91. ACTIVATIE • Einddoel van brand activation is consument actie laten ondernemen • De mature, instant kritische consument is reclame zo gewoon geworden  iets extra toevoegen om nog effect te sorteren • Activatie via alle platformen • Activatie die meetbaar is om te kunnen bijsturen
 • 93. 93
 • 94. 94
 • 98. • De consumentengroep/klantenbestand snel laat groeien door slim gebruik te maken van grote klantenbestanden van andere partijen. • Maar deze klantenbestanden moet je niet zelf aanspreken, dat gebeurt op een indirecte manier voor jou door gebruik te maken van bestaande connecties tussen klantengroepen en partijen/websites/merken.” GROWTH HACKING Brand Activation voor web-service/software
 • 103. WIFI TRACKING SYSTEM Wifi traffic report for one of our latest events
 • 104. SAMENGEVAT • Merkcommunicatie dient te activeren : consumenten aantrekken en doorheen de Customer Flow loodsen. Effectieve communicatie laat consumenten ‘iets doen’. • De Brand Activation Strategie steunt op – Communicatie van waarde – Creatie en mediakeuze – Slimme activatie
 • 105. DEEL 4 FLOW MARKETING STRATEGIEËN I N T E R N A T I O N A A L O N D E R N E M E N K A T R I E N G I E B E N S K A T R I E N . G I E B E N S @ K D G . B E 2 3 O K T O B E R 2 0 1 9

Notes de l'éditeur

 1. Pag. 265
 2. Pag. 271
 3. Pag. 265
 4. Pag. 274
 5. Photo by Aaron Burden on Unsplash
 6. Pag. 265
 7. Pag 277
 8. Photo by Carlos Muza on Unsplash
 9. P193
 10. P192
 11. P193
 12. P 196
 13. Focus op product
 14. Focus op product
 15. Focus op service
 16. Focus op convenience
 17. Focus op convenience
 18. Focus op prijs
 19. Launch of the new American TV channel TNT in Flanders, Belgium. TNT is a high quality entertainment channel that delivers fresh series, acclaimed films and insightful real life stories. Their tagline: We know drama. TNT’s brand promise is ‘TV worth talking about’. Our assignment was to make a launch campaign worth talking about. TNT’s tagline is “We know drama”.  Instead of telling the TNT story to Flemish, Belgian people we decided to give them a story to tell. Triggering the unstoppable curiosity of people we placed a big red push button on an average Flemish square of an average Flemish town. The sign with the button invites people to “push to add drama”. And then we waited. People daring to push it were then confronted with a very fast sequence of dramatic and crazy events occurring in front of their eyes, all referring to the series on TNT. At the end a big cloth unfolds saying “Your Daily Dose of Drama. From 10/04 on Telenet”
 20. De Belgacom-reclamespot ‘Who took my badjas’, waarin onder meer Robert De Niro en Nicole Kidman figureren, heeft dinsdag de Gouden Welp gewonnen van beste Belgische reclamespot 2010. Dat meldt organisator Vepec, de Vereniging voor Promotie en Communicatie.  De reclamefilm van het bureau VVL-BBDO werd gekozen uit de Belgische inzendingen voor het Internationaal Reclamefestival van Cannes.
 21. Link creatie en merk
 22. Boodschap die blijft plakken
 23. P 45
 24. P 205
 25. P 207
 26. P 209
 27. Ook TomTom bewijst dat guerillamarketing absoluut niet ingewikkeld hoeft te zijn. TomTom plakte op een groot aantal routekaarten langs de weg onder het bekende: U bent nu hier, een stickertje met de tekst: omdat u geen TomTom heeft. De consument wordt gepakt op zijn zwakste moment.
 28. DDB Auckland ads were placed on the virgin thighs that are exposed in this latest trend, by putting indented plates across the inner city and fashion district bus stops, mall seats and park benches, so that when people sat down the message was imprinted on their thighs. This meant that as well as having branded seats, a veritable army of free media was created for Superette, with thousands of imprints being created and lasting up to an hour. Plus, by the nature of where the ads were placed, only the hippest young cats were seen advocating the brand. (Advertising Agency: DDB, Auckland, New Zealand)
 29. Einde les 13/11
 30. Photo by Aaron Munoz on Unsplash P 173
 31. P 216
 32. Photo by Aaron Munoz on Unsplash P 173