Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

11-220519092520-bf58778f.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
психология.pptx
психология.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

11-220519092520-bf58778f.pptx

  1. 1. Лекция №11. Желілік технологиялар
  2. 2. FDDIтехнологиясы Token Ring технологиясы Ethernet технологиясы Желілік технологиялар
  3. 3. FDDI технологиясы – мәлıмет тарату үшıн оптикалық талшықты пайдаланған алғашқы технология. Мәлıмет тарату үшıн оптикалық талшықты қолдану саласындағы зерттеулер АҚШ-та 1970 жылдары басталып, 1980 жылдары оптикалық талшықтар телекоммуникациялық жүйелердı құруға кеңıнен пайдаланыла бастады. 1980 жылдары Америка Ұлттық Стандартизация Институтында (ANSI) оптикалық талшықты желı құруда пайдаланудың алғашқы стандарттары ойлап табылды. FDDI
  4. 4. 1980 жылдардың соңында FDDI стандарты ойлап табылды. Сонымен қатар сол кезде осы технологиямен жұмыс жасайтын ақпараттық құралдар да шықты. FDDI технологиясымен мәлıмет жıберу жылдамды әрı қауıпсıз болады. FDDI технологиясы схемада екı сақина ретıнде белгıлıнедı. Бұл екı сақинада жұмыс станциялары жұмыс жасайды. FDDI FDDI технологиясында мәлıмет тарату үшıн жарық өткıзгıш сымдар пайдаланылады.
  5. 5. Token Ring технологиясы IBM корпорациясының инженерлерı арқасында 1982 жылы жарық көрıп, 1985 жылы IEEE құрамына 802.5 стандарты ретıнде ендı. Token Ring технологиясы әлı күнге дейıн IBM корпациясымен локальдıк желıлерде қолданылады. Token Ring технологиясы логикалық жұлдыз негıзıнде құрылған сақиналық топологиясында жұмыс жасайды. Token Ring
  6. 6. Token Ring технологиясында приоритеттıк режимде жұмыс жасайды, яғни алдымен приоритетı жоғары жұмыс станциялары мәлıмет таратады. Жұмыс станциялары өшıп қалғанда, немесе желı сегментıндегı сым ıстен шыққан кезде жұмыс тоқтамауын MAU қадағалайды. Token Ring Әр жұмыс станциясы мәлıметтер пакетı мен маркерды қабылдағанда ол маркердı тексередı. Егер пакет оған бағытталған болмаса, ол келесı жұмыс станциясына жөнелтıледı.
  7. 7. Ethernet Ethernet технологиясы қазıргı кезде барлық салаларда компьютерлердı желıге жалғау үшıн қолданылатын кең тараған негıзгı технология. Технологияны 1973 жылдың 22 мамырында Xerox PARC корпорациясының инженерı Роберт Меткалф жариялады. 1980 жылы технологияның Ethernet ver.2 деген модификациясы шықты.
  8. 8. Ethernet 1990 жылдары Интернет желıсıнıң даму барысында Ethernet технологиясы әлемде кең таралды және оған дейıн қолданылған FDDI, Token Ring технологияларын басып озып артта қалдырды. 1995 жылы IEEE 802.3u немесе Fast Ethernet стандарты енгıзıлдı. Кейıн мәлıмет тарату жылдамдығын 10000 мб/с-қа жеткıзген 10G Ethernet және 40000 мб/с-қа жеткıзген 40 Gigabit Ethernet стандарттары шықты.

×