Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Uvod u Obiteljsku grupnu konferenciju - suvremeni model podrške djeci _obitelji u riziku.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Uvod u Obiteljsku grupnu konferenciju - suvremeni model podrške djeci _obitelji u riziku.pptx (20)

Publicité

Uvod u Obiteljsku grupnu konferenciju - suvremeni model podrške djeci _obitelji u riziku.pptx

 1. 1. Suvremeni model podrške djeci/obitelji u riziku doc. dr. sc. Karolina Tadić-Lesko Obiteljska grupna konferencija
 2. 2. Pojam Restorativne pravde Restorativna pravda ima povijest izgrađenu kroz tradiciju i običaje, gdje se konflikt među pojedincima promatrao kao kazneno djelo. Pojam engleske riječi restore znači vratiti u prijašnje stanje, ponovno, obnoviti, nadoknaditi, vratiti originalne vrijednosti, postaviti u početni položaj (Mirosavljević, 2010, str. 54). Za termin engleskog podrijetla restorative justice, nema službeno prihvaćenog prijevoda na jezike Bosne i Hercegovine. „U domaćoj literaturi koristi se pojam rekonstruktivni pristup, iako strani autori smatraju navedeni engleski termin jako dobrim budući da se radi o zdravorazumskom pristupu pravdi (što on u biti i jest jer osim pravne uključuje i psihosocijalnu pravicu) (Zehr, 1997, Žižak, 2006, Mirosavljević, 2010 u Tadić-Lesko, Milinković, 2018, str. 47).
 3. 3. U Svijetu su razvijena četiri modela restorativne pravde: • Medijacija između žrtve i (maloljetnog) počinitelja kaznenog djela • Vijeće za reparaciju • Suđenje u krugu i • Obiteljska grupna konferencija 4 Modela restorativne pravde
 4. 4. Medijacija između žrtve i maloljetnog počinitelja kaznenog djela • Medijacija između počinitelja i žrtve - Tužitelj ili sudac u izboru i primjeni odgojne preporuke uzima u obzir mišljenje i sveukupne interese maloljetnika, kao i interese oštećenog, vodeći računa pri tome da se primjenom odgojnih preporuka ne ometa redovito školovanje ili rad maloljetnika (Uredba o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima F BiH, član 11.)
 5. 5. Vijeće za reparaciju • opcija je za počinitelje lakših delikata koji bi inače, u sudskom procesu, vrlo vjerojatno bili osuđeni na sankciju probacije ili kratkotrajnu kaznu zatvora (Zernova, 2007, Mirosavljević, 2010). Vijeća su otvorena za javnost, a sastavljena su od male grupe građana (2-7) koji su završili posebnu edukaciju. Članove vijeća čine predstavnici lokalne zajednice.
 6. 6. Suđenje u krugu • Suđenje u krugu - ideja potječe od indijanske prakse mirenja i medijacije u Sjevernoj Americi (Bazemore i Umbreit, 2001, Mirosavljević, 2010). Krugovi podrazumijevaju sastanke na kojima sudjeluju žrtva, počinitelj, njihove obitelji i prijatelji, zainteresirani članovi zajednice, te predstavnici pravosudnog sustava. Sudionici mogu činiti jedan veliki krug ili se mogu podijeliti u dva - vanjski i unutarnji. • Moderna verzija kružnih kazni hibrid je tradicionalnih pravosudnih rituala i formalnih kaznenopravnih postupaka. Sudionici obično uključuju žrtvu i počinitelja i njihove zajednice podrške, suca i sudsko osoblje, tužitelja, odvjetnika, policiju i sve članove zajednice koji imaju interes za slučaj. Krug vodi i sudac, koji u istome sudjeluje kao ravnopravan član (United Nations, 2013., str. 13).
 7. 7. Obiteljska grupna konferencija
 8. 8. Povijest Modela - Obiteljska grupna konferencija Zakonom o djeci, mladima i obitelji iz 1989. godine na Novom Zelandu uvršteno je da građani pri ulasku u sustav socijalne i dječje zaštite imaju priliku da problem riješe organiziranjem obiteljskog sastanka. Ovaj Zakon je po prvi put uvrstio obiteljske grupne konferencije kao primarni model odlučivanja u okviru sustava dječje zaštite. U okviru prve godine uvođenja modela na Novom Zelandu, izvršena je evaluacija novog pristupa u radu koja je pokazala da je od organiziranih 2000 konferencija, vrlo mali broj istih nije uspio da definira obiteljski plan za rješavanje problema (Robertson, 1996). Od 1989-2006 godine na Novom Zelandu održano je preko 50.000 obiteljskih grupnih konferencija, a samo manji broj nije uspio da postigne sporazum koji je u najboljem interesu djeteta i obitelji (Connolly, 2006).
 9. 9. Model OGK • sukadan socijalnoj i obrazovnoj legislativi nudi rješenje/a djeluje kao preventivna metoda nema represije nizak utrošak financijskih i materijalnih sredstava isključuje javnost/diskretan • vraća odgovornost obitelji jer obitelj rješava problem u svome krugu • jača obiteljsku koheziju /zbližava njezine članove • vraća povjerenje (obiteljske vrijednosti) ...
 10. 10. Uloga modela OGK u području socijalne i dječje zaštite Nalazi evaluacija modela obiteljske grupne konferencije, koje su se provodile u mnogim zemljama, uglavnom su pokazivali pozitivan utjecaj koji ovaj model ima na djecu, mlade i obitelji u periodima krize ili kritičnih događaja prilikom čega je utvrđeno sljedeće: • većina obitelji je bila u mogućnosti da razvije odgovarajući „Obiteljski plan― koji identificira potencijalne rizike za dijete i ispunjava zahtjeve nadležnih ustanova za zaštitu djece; • obitelji su posredstvom konferencija bolje informirane o uslugama koje su im lakše dostupne na razini zajednice; • ostvaruje se bolji kontakt djece i mladih s bližim srodnicima; • uspostavlja se suradnički/partnerski odnos između obitelji i nadležnih službi za zaštitu djece. (Olson 2009, Huntsman 2006)
 11. 11. Primjenjivost modela OGK • u normativnim i razvojnim krizama (adolescenti, sindrom “napuštenog gnijezda” kod težih i trajnijih fizičkih/mentalnih bolesti članova obitelji), • obiteljima koje dolaze iz ranjivih i manjinskih skupina (migranti, raseljene osobe, povratnici… ), • pogođenim gubicima (posla, domovine, člana obitelji, imovine), • s poremećenim obiteljskim odnosima, patologijama, • udomiteljskim obiteljima (adaptacija novog člana, osamostaljivanje udomljenog djeteta), • obiteljima iscrpljenim stresom uslijed suvremenog tempa života (posao, nedostatak slobodnog vremena, ovisnosti …).
 12. 12. Iz prakse ... • kod djece i mladih (npr. s problemima /poremećajem u ponašanju i učenju), • kod djece i mladih sklonih skitnji krađi, promiskuitetu, ovisnosti, • kod bivših supružnika/nakon perioda proteklog od razvoda braka (npr. ne komunikacije roditelja i “manipulacije djece” ili problema na okolnosti neodržavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata), • kod pružanja podrške obitelji/roditelju (npr. nije u mogućnosti samostalno da brine za djecu), • u skrbništvu (npr. zbrinjavanje djece bez roditeljske skrbi), • kod nesređenih obiteljskih i obiteljsko-pravnih odnosa …. • kao prethodnica sudskom postupku: Izmjena odluke o povjeravanju djeteta, • kod djece koja prestanu pohađati školu ...
 13. 13. Neuspjeh OGK Inicijator: ponudi, ali ne motivira obitelj na OGK, ne potrudi da identificira obiteljski krug, se ne potrudi proširi obiteljski krug, neadekvatno upozna sudionike s OGK, u prvom dijelu konferencije usmjerava obitelj ka rješenjima, Pojedinac ili obitelj: odustane od OGK, ne dođe na OGK, ne sačini Plan, Plan se ne provodi, Plan se neadekvatno verificira, ne prati se provedba Plana ….
 14. 14. Rizici primjene OGK • Član OBITELJI koji je veoma dominantan (verbalno nadjačava ostale), • Nove informacije neposredno prije konferencije (npr. seksualno zlostavljanje, fizičko/psihičko nasilje i sl…), • U OBITELJI postoji proganjanje/uhođenje, Ponekad su manje šanse • Žrtva i nasilnik prisutni u OGK, • Konferencija odmah nakon razvoda braka, • Obitelji koje su dugi niz godina korisnici socijalne pomoći, • Visoko fanatični korisnici.
 15. 15. Obiteljska grupna konferencija- pravila modela Koraci: 1. Ponuditi i motivirati korisnika za OGK; 2. Pojasniti i proširiti obiteljsku i socijalnu mrežu podrške; 3. Pripremiti se za OGK; 4. Održati OGK (Uvodni dio, Privatno vrijeme i Verifikacija); 5. Pratiti plan i sačiniti evaluaciju.
 16. 16. Izazovi suvremenog društva i OGK • Odustajanje/prekidanje školovanja, • Ovisnosti i duševne bolesti, • Visoko konfliktni razvodi, • Dugotrajni i/ili disfunkcionalni obiteljski odnosi, • Obitelji povratnika sa Sirijskih ratišta, • Migranti ...
 17. 17. Literatura: 1. Božić, A., Ivanović, B., Tadić-Lesko, K. (2017), Javni-stručni skup "Obiteljska grupna konferencija – Suvremeni model podrške obitelji u riziku“ Zagreb: Revija za socijalnu politiku god. 24, br. 1, str. 107-113. 2. Connolly, M. (2006), Fifteen years of family group conferencing: Coordinators talk about their experiences in Aotearoa New Zealand. British Journal of Social Work, 36(4), 523-540. 3. Huntsman, L. (2006), Literature review: Family group conferencing in a child welfare context. Sydney: Department of Community Services. http://www.community.nsw.gov.au/docswr/_assets/main/documents/research_family_conferencing.pdf 4. Jonas-van Dijk, J., Zebel, S., Claessen, J., Nelen., H. (2019), Victim–Offender Mediation and Reduced Reoffending: Gauging the Self-Selection Bias. Crime & Delinquency, 2020, Vol. 66(6-7) 949–972. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0011128719854348 5. Olson, K. B. (2009), Family group conferencing and child protection mediation: Essential tools for prioritizing family engagement in child welfare cases. Family Court Review 47(1): 53–68. 6. Robertson, J. (1996), Research on family group conferences in child welfare in New Zealand. In J. Hudson, M. Allison, G. Maxwell, & B. Gallaway (Eds.), Family group conferences. Annandale: Federation Press. 7. Tadić-Lesko, K., Milinković, J. (2018), Perspektive modela: Medijacija između žrtve i maloljetnog počinitelja kaznenog djela, Sarajevo: Kriminalističke teme, Časopis za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, god. XVIII, br. 3-4, 2018. str. 45-56. 8. United Nations (2013), Promoting restorative justice for children, Office of the Special representative of the secretary-general on Violence against children, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2599Promoting_restorative_justice.pdf 9. Uredba o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/15). 10. Internet sources Images (https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71+lPvFl7SL.jpg; https://www.adwoaadubianews.com/wp-content/uploads/2019/08/Victim- Offender-Mediation-and-the-Criminal-Justice-System.jpg ; https://encrypted- tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSHnE_PwrjY4rsN5Pi3fnSIiNsH2mff19erw&usqp=CAU ; https://s3-us-west-2.amazonaws.com/courses-images/wp- content/uploads/sites/2293/2017/08/01161424/CNX_Psych_16_00_Therapy.jpg; https://fgcnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/06/7-kring.jpg .
 18. 18. HVALA NA POZORNOSTI !

×