Google analytics školenie

Katarína Molnárová
Katarína MolnárováCEO, Owner à ONLINE TORO (RUonline s.r.o.)
Ing. Katarína Molnárová
CEO, RUonline s.r.o.
“Google Analytics”
Kto sme a čo robíme?


komplexné online marketingové riešenia pre firmy so zameraním
na SEO & Linkbuilding, online reklamu, PPC kampane a iné
oblasti z online marketingu



vzdelávanie súkromná sféra (prednášajúca: seminár
Hospodárskych novín Internet od A po Z, Internet je sexy,
MMMMX)



verejnej sfére (ONLINE KLUB na Ekonomickej Univerzite v
Bratislave ktorého sme zakladateľmi a odborným garantom).



v rokoch 2011 a 2012 sme boli zaradené medzi TOP
Directmarketingové agentúry na Slovensku



majiteľka agentúry - Katarína Molnárová získala titul “Ežena roka
2011” po výhre v súťaži pre ženy podnikateľky na internete
Čo sa naučíme
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

nastavenia v účte, orientovať sa v Google Analytics a jeho reportoch
hodnotiť efektivitu kampaní, newsletterov, sociálnych médií…
sledovať všetky údaje ako konverziu, landing pages, čas strávený
návštevníkmi na jednotlivých podstránkach, sťahovanie súborov,
sledovanie formulárov a preklikov na stránkach, emaily a newslettery
odkiaľ k Vám prichádzajú návštevníci a ich demografia (mestá,
krajiny, aký OS používajú a pod.)
akými kľúčovými slovami Vás návštevníci na internete hľadajú
segmentovať podstránky alebo návštevníkov webu a ich následné
porovnávanie
hľadať chyby na Vašej webstránke (vsuvka Google webmaster tools)
filtrovanie dát
zlepšiť UX (user experience) na Vašom webe na základe reportov z
Google Analytics
tipy na zlepšenie SEO a optimalizáciu hlavnej stránky na základe
výstupu z Google Analytics
Prirodzené výsledky vyhľadávania
= organické vyhľadávanie
Google Analytics
“Pomocou služby Google Analytics
môžete zistiť, ktoré postupy online
marketingu sú cenovo efektívne a
preskúmať spôsob, akým používatelia
interagujú s vašou stránkou.”
- vylepenie webových stránok, prilákanie
cielenej návštevnosti a zvýšenie
konverzie a zisku
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
- meria niečo cez 80 dimenzií:
•
•
•
•
•

GEOGRAFIA, JAZYK
ZDROJE NÁVŠTEVNOSTI
PREHLIADAČ, NAČÍTAVANIE STRÁNKY
SAMOTNÉ PODSTRÁNKY A NAVIGÁCIU NA NICH
VNÚTORNÉ VYHĽADÁVANIE (POKIAĽ SI HO
AKTIVUJETE)
• SPLNENIE CIEĽOV NA STRÁNKE (POKIAĽ SI ICH
AKTIVUJETE)
Dimenzie/metriky
Dimenzie/metriky
Test 
Test 
Registrácia
Google Analytics registrácia:
- nemusíte mať gmail!
http://www.google.sk/analytics/
Podmienky nastavenia Google Analytics:
• Pre tieto stránky máte vytvorený účet Analytics a
používate ho.
• Ste vlastníkom účtu
Registrácia
ID účtu – resp. konkrétneho vlastníctva nájdete po
prihlásení sa do Gogole Analytics účtu kliknutí na
konkrétne vlastníctvo, či konkrétny profil, ale aj v
Google Analytics skripte.
Skript nájdete: Správca – na karte vlastnosti kliknite na
konkrétne vlastníctvo napr. www.ruonline.sk
následne preikliknite na záložku Informácie o
sledovaní.
- reťazec XXXXX-Y označuje ID vlastníctva.
GA script
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-Y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async =
true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') +
'.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
SPRÁVCA NA ÚROVNI ÚČTU
1. ZÁLOŽKA VLASTNOSTI
- rozdiel účet verzus profil
.
- na čo si dať pozor! Nikdy neregistrujte viacerých klientov pod jeden účet – pravidlo 1 klient = 1 nový účet (pokiaľ
má klient viac webov, môžeme ich registrovať pod 1 účet toho istého klienta)

2. ZÁLOŽKA POUŹÍVATELIA (ROLE)
- administrátor (vlastník k editácii) zobrazia sa mu všetky profily
- používateľ (len k nahliadnutiu), možnosť zobraziť mu len niektoré profily

3. ZÁLOŽKA FILTRE
- vylúčenie IP adresy
- ak raz už filter nastavíte, môžete ho použiť pre všetky vaše profily – použiť existujúci filter

4. ZÁLOŽKA ZDROJE ÚDAJOV
- prepojenie s Google ADWORDS ÚČTOM, ALEBO GOOGLE ADSENSE ÚČTOM

5. ZÁLOŽKA HISTÓRIA ZMIEN - NOVINKA.
- Google Analytics najnovšie obsahuje históriu zmien – kto čo a kedy vykonal v účte

6. ZÁLOŽKA NASTAVENIE ÚČTU
ZÁLOŽKA ZDROJE ÚDAJOV
.
ZÁLOŽKA ZDROJE ÚDAJOV
.
ÚROVEŇ VLASTNÍCTVO
1. PROFILY
- tu vytvoríte nový profil (napríklad viac stránok pod jedným klientom)
.

2. INFORMÁCIE O SLEDOVANÍ
- skript na vloženie do stránky
- pozor subdomény ak máte treba zapnúť, alebo ak máte viacej jazykových verzií treba
zapnúť, v závislosti od toho čo zapnete sa mení aj skript na vloženie do stránky
3. NASTAVENIE VLASTNÍCTVA
- dobré nastaviť aby sa vám zobrazovali dáta z Google Webmaster tools

4.NASTAVENIE SOCIÁLNYCH REKLÁM
- vložte URL vašej Facebook stránky, Twitter účtu…

5. REMARKETING (V ETARGETE RETARGETING)
- opakované zobrazovanie a cielenie reklám na užívateľov ktorí už voľakedy klikli na vašu
reklamu (Google Adwords)
ÚROVEŇ VLASTNÍCTVO
1. PROSTRIEDKY
• SPRESŃUJÚCE SEGMENTY
( napr. možnosť vylúčiť „brandové kľúčové slová“)
• PRIDANIE ZOSKUPENIA KANÁLOV
(rozdelenie kľúčových slov do segmentov)
• VYTVORIŤ UPOZORNENIA
(napr. ak dosiahnete nejakú konkrétnu návštevnosť, pride vám e-mail)
2. POUŽÍVATELIA (ROLE) - to isté ako na úrovni účtu
3. CIELE (tzv. GOALS) - 4 x hlavné množiny cieľov pre každú množinu možnosť nastaviť 5
prípadov (spolu až 20 rôznych sledovaní cieľov), nastaviť v prípade merania konverzií
iných ako v e-shope (vyplnené kontaktné formuláre, registrácia do newslettra, sledovanie
stiahnutia e-booku atď.)
4. FILTRE
5. NASTAVENIA PROFILU (sledovanie elektronického obchodu)
- Technické nastavenie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/gaTrackingEcommerce
?hl=sk
ZÁLOŽKA PREHĽADY
-

dobré na všeobecné dáta, môžete udať spresňujúce segmenty
návštevy verzus návštevníci

NÁVŠTEVA je skupina interakcií, ktoré sa konajú na vašich webových
stránkach v danom časovom rámci. Jedna návšteva môže napríklad
obsahovať viacero zobrazení stránky, udalosti, sociálne interakcie,
vlastné premenné a transakcie elektronického obchodu.
Jeden NÁVŠTEVNÍK môže otvoriť viacero návštev. Takéto návštevy sa
môžu uskutočniť v rovnaký deň alebo počas niekoľkých dní,
týždňov či mesiacov. Hneď ako sa skončí jedna návšteva, možno
začať novú návštevu. Existujú dve metódy, ktorými sa ukončí
návšteva:
Uplynutie platnosti na základe času (vrátane konca dňa):
- po 30 minútach nečinnosti návštevníka,
- o polnoci.
HLAVNÝ PANEL
HLAVNÝ PANEL
•

INFORMAČNÉ PANELY
- Môj informačný panel - možnosť
nastavenia vlastných prehľadov a nastavenie zasielania e-mailov v
pravidelných intervaloch
- Nový informačný panel - možnosť dať si
zobraziť panel s prednastavenou šablónou čo si Google myslí, že by vás
mohlo zaujímať sledovať

•

ZÁLOŽKA ODKAZY - skôr vhodné skôr pre agentúry, nastavíme odkazy,
z ktorých vieme sledovať štandardné , alebo vlastné prehľady, ktoré sme
si nastavili. Každý odkaz je viditeľný len pre používateľa, ktorý ho vytvoril,
môže ho však zdieľať pomocou funkcie Export a odosielanie prehľadov emailom.

•

SPRAVODAJSKÉ UDALOSTI - PREHĽAD / DENNÉ / TÝŽDŇOVÉ /
MESAČNÉ UDALOSTI - upozornenia, buď tie , ktoré vám analytics
generuje automaticky, alebo tie, ktoré si nastavíte manuálne
ŠTANDARDNÉ PREHĽADY
REÁLNY ČAS
- využitie najmä v prípade portálov, veľkých
eshopov, okamžitého efektu odpublikovania
článku – možnosť zmeniť ho v prípade zlých
výsledkov (napr. prispôsobiť nadpis, perex a
pod.)
PUBLIKUM
• DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
– JAZYK, POLOHA - KRAJINY
(cez sekundárnu dimenziu si môžete nastaviť napr. mesto)

•
•
•
•
•

SPRÁVANIE
TECHNOLÓGIA (z akých operačných systémov)
MOBIL (koľko je z mobilných zariadení a z akých mobilných zariadení)
VLASTNÉ
TOK NÁVŠTEVNÍKOV
(napr. hovorí o tom z ktorej stránky ktorí užívatelia odchádzajú)
ZDROJE NÁVŠTEVNOSTI
PREHĽAD – štandardný sumárny
prehľad, možnosť nastavovať pre
rôzne časové obdobie, možnosť
porovnávať 2 časové obdobia,
segmentovať…
•NÁVŠTEVNOSŤ Z
VYHĽADÁVANIA
•NAVŠTEVNOSŤ ZO
SPROSTREDKOVANIA
•PRIAMA NÁVŠTEVNOSŤ
•KAMPANE
ZDROJE NÁVŠTEVNOSTI

•
•
•
•
•

VŠETKA
PRIAMA VSTUPNÉ STRÁNKY
SPROSTREDKOVANIE - REFERRAL
VYHĽADÁVANIE (ORGANICKÉ, PLATENÉ)
KAMPANE
AUTOMATICKÉ/MANUÁLNE
TAGOVANIE LINIEK
Bez taggovania liniek v službe Google Adwords,
Google Analytics neodlíši prirodzené výsledky od
platených. Vtedy:
- reklama vo vhľadávaní sa meria ako organic
- reklama v obsahu sa meria ako referral
sprostredkujúca stránka z tohoto zdroja:
googleads.g.doubleclick.net
AUTOMATICKÉ TAGOVANIE
+ bez nutnosti ručného nastavenia v Google Adwords
+ presná štruktúra kampaní
+ vie sledovať i AdGroup (reklamné skupiny)
+ ponúka report pozícií
- zpôsobuje duplicity
-prepisuje skutočný dotaz
-narastá pracnosť pri práci ve viacerých PPC
systémoch
Automatické tagovanie liniek je predvolené, nezabudnite však prepojiť vaše Google
Adwords a Analytics účty – Adwords záložka nástroje a nastavenie – Google Analytics!
Google pridáva ku linke automaticky generovaný parameter gclid, v Analyticse potom
uvidíte zdroj Google/cpc.
MANUÁLNE TAGOVANIE
+ flexibilnejšie možnosti
+ zjednotenie názvov kamapní pre všetky online
marketingové aktivity, čiže zjednodušená práca v
Google Analyticse
+ nezpôsobuje duplicity
+ zachovává skutočný dotaz
-nevie zachytiť reklamnú skupinu (AdGroup) ani
pozície
Ak chcete manuálne, musíte zmeniť v nastaveniach cez Google Adwords - nástroje a
analýza - Google Analytics – vyberiete profil s ktorým sa má účet prepojiť – záložka
správca – dátové zdroje – prepojiť (až potom ponúkne možnosť manuálne tagovať
linky). Posledný krok – Google Adwords – môj účet – automatické nastavenie liniek –
Nie ďakujem.
MANUÁLNE TAGOVANIE
MANUÁLNE TAGOVANIE
• MANUÁLNE TAGOVANIE ZABEZPEČÍME
PROSTREDNÍCTVOM UTM LINIEK
• NÁSTROJ NA TVORBU URL ADRIES
(URL BUILDER):
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=sk&answer=1033867
MANUÁLNE TAGOVANIE
OPTIMALIZÁCIA PRE
VYHĽADÁVAČE
- pozor treba prepojiť Google webmaster tools , resp
povoliť načítavanie z tohoto nástroju.
- metriky, ktoré zobrazuje: zobrazenia, kliknutia,
priemerná pozícia, miera prekliku – MP resp. CTR)
- výhoda - nieje tu NOT PROVIDED ako v prípade
zdroje návštevnosti – zdroje – vyhľadávanie organické
• Dopyty
• vstupné stránky
• geografické zhrnutie (krajiny)
OPTIMALIZÁCIA PRE
VYHĽADÁVAČE
GOOGLE WEBMASTER
TOOLS
GOOGLE WEBMASTER
TOOLS
EŠTE NEMÁTE GOOGLE WEBMASTER TOOLS?
ÚLOHA:
AK STE ADMINOM V ANALYTICSE, ZAREGISTRUJTE
SI WEBMASTER TOOLS A SPUSTITE VERIFIKÁCIU
CEZ GOOGLE ANALYTICS ÚČET.
SOCIÁLNE MÉDIÁ
- meranie vplyvu sociálneho webu. Môžete identifikovať hodnotné
siete a obsah, sledovať interakciu používateľa s obsahom na
webovej stránke a mimo nej a to všetko prepojiť so stanovenými
výsledkami prostredníctvom cieľov a konverzií.
• zdroje a stránky
- spoznajte siete a komunity, kde ľudia narábajú s vaším obsahom
• KONVERZIE
- určite hodnotu sociálnych sietí pomocou sledovania cieľov, konverzií a transakcií
v elektronickom obchode
• DOPLNKY PRE SOCIÁLNE SIETE
- zistite mieru interakcie používateľov na svojich webových stránkach
• TOK NÁVŠTEVNÍKOV SOCIÁLNYCH SIETÍ
- porovnajte objemy a vzory návštevnosti v rámci svojich stránok.
SOCIÁLNE MÉDIÁ
• PREHĽAD
• SPROSTREDKOVANIA ZO SOCIÁLNYCH SIETÍ
• AKTIVITA CENTRA ÚDAJOV – STREAM AKTIVÍT
- ľudia sa vaším obsahom zaoberajú, zdieľajú ho a diskutujú o ňom aj mimo
vašich stránok - aktivity zdieľania zatiaľ len títo partneri:

•
•
•
•
•

VSTUPNÉ STRÁNKY
SPÄTNÉ SLEDOVANIE
KONVERZIE
DOPLNKY
TOK NÁVŠTEVNÍKOV
INZERCIA
prehľad vašich google adwords kampaní
•kampane
•kľúčové slová
•zhodné vyhľadávacie dopyty
•časti dŇa
•cieľové URL adresy
•umiestnenia
•pozície kľúčových slov
OBSAH
1. obsah stránky

- všetky stránky
- štruktúra obsahu (do koľko úrovní menu išli uživatelia)
- vstupné stránky
- výstupné stránky

2. rýchlosť stránok (najdôležitejšie - priemerný čas načítania stránky, konkrétnych
podstránok, dokonca v rôznych krajinách)

3. vYhľadávanie vrámci webovej lokality
(čo zadávajú užívatelia do vyhľadávania na vašich stránkach –pomôže upraviť web tak, aby bol
presne taký, aký ho vaši úžívatelia potrebujú)

4.UDALOSTI
5.EXPERIMENTY (A/B testy)
6.ANALÝZA NA STRÁNKE (heat mapa)
KONVERZIE
• CIELE (GOALS)
– dobré sledovať URL adresy cieľa, keď je viac cieľov nastavených Opačná cesta k cieľu

• ELEKTRONICKÝ OBCHOD (TRANSAKCIE)
– dobré sledovať - dní do nákupu, výkonnosť produktu (najpredávanejšie produkty), výkonnosť
predaja (ktorý deň sa najviac predalo)

• VIACKANÁLOVÉ ZÚŽENIA
ASISTOVANÉ KONVERZIE - konverzie ktoré boli vykonané na základe príchodu na stránku
z viacerých zdrojov napr. niekto klikol na reklamu Google Adwords. O 20 dní prišiel na
stránku z organického vyhľadávania, alebo priamo si zadal do prehliadača stránku klienta
a uskutočnil kúpu). Dôležitý je počet interakcií do konverzie (každý iný zdroj = 1 interakcia)
ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY

http://www.google.com/analytics/iq.html
Ďakujem za pozornosť
Vaše otázky?
ŠKOLENIE ZABEZPEČILA

Web:
Mail:
Tel.:
LinkedIn:

www.mvakademia.sk
hello@mvakademia.sk
0911 878 107
MVAkademia - Manazerska vzdelavacia akademia
1 sur 47

Recommandé

ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk... par
ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...
ONLINE KLUB - Google Partner Academy - 1.blok - Google AdWords základy, štruk...Katarína Molnárová
706 vues84 diapositives
Začíname s Google AdWords | GOOGLE - ONLINE KLUB 2015 par
Začíname s Google AdWords | GOOGLE - ONLINE KLUB 2015Začíname s Google AdWords | GOOGLE - ONLINE KLUB 2015
Začíname s Google AdWords | GOOGLE - ONLINE KLUB 2015ONLINE KLUB
447 vues62 diapositives
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikov par
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikovWorkshop PPC reklama pre zaciatocnikov
Workshop PPC reklama pre zaciatocnikovDaniel Zaicek
610 vues45 diapositives
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať! par
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!
Zvýšte návštevnosť svojho webu a začnite zarábať!B2B GROUP
527 vues84 diapositives
Dušan Synak: Remarketing v Google AdWords par
Dušan Synak: Remarketing v Google AdWordsDušan Synak: Remarketing v Google AdWords
Dušan Synak: Remarketing v Google AdWordsH1.cz
1K vues14 diapositives
Prezentácia e marketing Kopasova par
Prezentácia e marketing KopasovaPrezentácia e marketing Kopasova
Prezentácia e marketing KopasovaEee-marketing
331 vues21 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Abhyaas Akshar par
Abhyaas Akshar Abhyaas Akshar
Abhyaas Akshar sumanapublications
172 vues19 diapositives
Dsdsfddf par
DsdsfddfDsdsfddf
Dsdsfddfkochrekarsagar
100 vues1 diapositive
location par
locationlocation
locationFPSmedia
100 vues1 diapositive
sYMPOSIUMppt par
sYMPOSIUMpptsYMPOSIUMppt
sYMPOSIUMpptAngeline Olliff
106 vues10 diapositives
Htm 490 servant leadership par
Htm 490 servant leadershipHtm 490 servant leadership
Htm 490 servant leadershipNilob Kambiz
350 vues5 diapositives
Guide_to_Ride_2016 par
Guide_to_Ride_2016Guide_to_Ride_2016
Guide_to_Ride_2016Natalie Warren
3.7K vues12 diapositives

En vedette(20)

Htm 490 servant leadership par Nilob Kambiz
Htm 490 servant leadershipHtm 490 servant leadership
Htm 490 servant leadership
Nilob Kambiz350 vues
Debra Edward - Book Cover Redesign Project par debraedward
Debra Edward - Book Cover Redesign ProjectDebra Edward - Book Cover Redesign Project
Debra Edward - Book Cover Redesign Project
debraedward359 vues
Coluna LITORAL - Jornal da Paraíba Ed 17.12.11 par Desperta Caapora
Coluna LITORAL - Jornal da Paraíba Ed 17.12.11Coluna LITORAL - Jornal da Paraíba Ed 17.12.11
Coluna LITORAL - Jornal da Paraíba Ed 17.12.11
Desperta Caapora181 vues
Bono regalo barranco par PAPERASA
Bono regalo barrancoBono regalo barranco
Bono regalo barranco
PAPERASA191 vues
Bg Check Transportation Solution No Price V2 par krosey1
Bg Check Transportation Solution No Price V2Bg Check Transportation Solution No Price V2
Bg Check Transportation Solution No Price V2
krosey1170 vues
Week 14 location store environment par SueLayton
Week 14 location store environmentWeek 14 location store environment
Week 14 location store environment
SueLayton444 vues
Tay vương nữ quốc par Tùng Chinh
Tay vương nữ quốcTay vương nữ quốc
Tay vương nữ quốc
Tùng Chinh116 vues
Digitalisez votre relation client pour plus d'efficacité par Jerome Minardi
Digitalisez votre relation client pour plus d'efficacitéDigitalisez votre relation client pour plus d'efficacité
Digitalisez votre relation client pour plus d'efficacité
Jerome Minardi243 vues
Week 19 retail pricing strategies monitoring financial performance par SueLayton
Week 19 retail pricing strategies monitoring financial performanceWeek 19 retail pricing strategies monitoring financial performance
Week 19 retail pricing strategies monitoring financial performance
SueLayton994 vues
be ONLINE or die | ONLINE TORO | ONLINE KLUB 2016 par ONLINE KLUB
be ONLINE or die | ONLINE TORO | ONLINE KLUB 2016be ONLINE or die | ONLINE TORO | ONLINE KLUB 2016
be ONLINE or die | ONLINE TORO | ONLINE KLUB 2016
ONLINE KLUB156 vues
Presentación ppt par piiruletaa
Presentación pptPresentación ppt
Presentación ppt
piiruletaa8.8K vues

Similaire à Google analytics školenie

Google Analytics par
Google AnalyticsGoogle Analytics
Google AnalyticsAndrej Gajdoš
193 vues11 diapositives
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132 par
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132E marketing - google analytics - ivan kulich 16132
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132Eee-marketing
157 vues12 diapositives
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132 par
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132E marketing - google analytics - ivan kulich 16132
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132Eee-marketing
227 vues12 diapositives
Ako na kampane pre e-shopy v Google Ads par
Ako na kampane pre e-shopy v Google AdsAko na kampane pre e-shopy v Google Ads
Ako na kampane pre e-shopy v Google AdsMergado technologies s. r. o.
89 vues45 diapositives
ZoomSphere prezentácia par
ZoomSphere prezentáciaZoomSphere prezentácia
ZoomSphere prezentáciaJán Šperka
839 vues16 diapositives
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano) par
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)
Analytika a optimalizácia inzercie na vyhľadávačoch tovaru (GLAMI, Favi, Biano)Mergado technologies s. r. o.
77 vues80 diapositives

Similaire à Google analytics školenie(20)

E marketing - google analytics - ivan kulich 16132 par Eee-marketing
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132E marketing - google analytics - ivan kulich 16132
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132
Eee-marketing157 vues
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132 par Eee-marketing
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132E marketing - google analytics - ivan kulich 16132
E marketing - google analytics - ivan kulich 16132
Eee-marketing227 vues
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com par UNICAMPsk
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.comAko uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com
Ako uspieť s PPC reklamou v Google AdWords - RIESENIA.com
UNICAMPsk398 vues
Eshop Summit 2018 - eshop marketing efektívne par Karol Voltemar
Eshop Summit 2018 - eshop marketing efektívneEshop Summit 2018 - eshop marketing efektívne
Eshop Summit 2018 - eshop marketing efektívne
Karol Voltemar343 vues
Ako pripraviť svoje online podnikanie na novú éru Google Analytics 4 par Michal Lubelec
Ako pripraviť svoje online podnikanie na novú éru Google Analytics 4Ako pripraviť svoje online podnikanie na novú éru Google Analytics 4
Ako pripraviť svoje online podnikanie na novú éru Google Analytics 4
Michal Lubelec17 vues
Matej Kukučka - Základy online marketingu par Matej Kukucka
Matej Kukučka - Základy online marketinguMatej Kukučka - Základy online marketingu
Matej Kukučka - Základy online marketingu
Matej Kukucka347 vues
Google a magický svet SEO | ONLINE TORO - ONLINE KLUB 2014 par ONLINE KLUB
Google a magický svet SEO | ONLINE TORO - ONLINE KLUB 2014Google a magický svet SEO | ONLINE TORO - ONLINE KLUB 2014
Google a magický svet SEO | ONLINE TORO - ONLINE KLUB 2014
ONLINE KLUB355 vues
XML feedy v affiliate - Použitie a nasadenie par Katarina Novotna
XML feedy v affiliate - Použitie a nasadenieXML feedy v affiliate - Použitie a nasadenie
XML feedy v affiliate - Použitie a nasadenie
Online inzercia v News and Media Holding par Lukáš Bednár
Online inzercia v News and Media HoldingOnline inzercia v News and Media Holding
Online inzercia v News and Media Holding
Lukáš Bednár416 vues
Nastav si správny biznis model pre svoju firmu par SCR®
Nastav si správny biznis model pre svoju firmuNastav si správny biznis model pre svoju firmu
Nastav si správny biznis model pre svoju firmu
SCR®466 vues

Plus de Katarína Molnárová

ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook taby par
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook tabyONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook taby
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček Facebook tabyKatarína Molnárová
1K vues21 diapositives
ONLINE KLUB - Michal Meško - Martinus - NeBiznis plán par
ONLINE KLUB - Michal Meško - Martinus - NeBiznis plánONLINE KLUB - Michal Meško - Martinus - NeBiznis plán
ONLINE KLUB - Michal Meško - Martinus - NeBiznis plánKatarína Molnárová
867 vues19 diapositives
ONLINE KLUB - Peter Šebo - THE MARKETERS.BIZ - All about Facebook par
ONLINE KLUB - Peter Šebo - THE MARKETERS.BIZ - All about FacebookONLINE KLUB - Peter Šebo - THE MARKETERS.BIZ - All about Facebook
ONLINE KLUB - Peter Šebo - THE MARKETERS.BIZ - All about FacebookKatarína Molnárová
900 vues46 diapositives
Úvod do GOOGLE AdWords - ONLINE KLUB par
Úvod do GOOGLE AdWords - ONLINE KLUBÚvod do GOOGLE AdWords - ONLINE KLUB
Úvod do GOOGLE AdWords - ONLINE KLUBKatarína Molnárová
817 vues41 diapositives
GOOGLE Analytics a Conversions fundamentals - ONLINE KLUB par
GOOGLE Analytics a Conversions fundamentals - ONLINE KLUBGOOGLE Analytics a Conversions fundamentals - ONLINE KLUB
GOOGLE Analytics a Conversions fundamentals - ONLINE KLUBKatarína Molnárová
394 vues38 diapositives
Google AdWords a Google analytics - ONLINEKLUB par
Google AdWords a Google analytics - ONLINEKLUBGoogle AdWords a Google analytics - ONLINEKLUB
Google AdWords a Google analytics - ONLINEKLUBKatarína Molnárová
688 vues38 diapositives

Plus de Katarína Molnárová(20)

ONLINE KLUB - Peter Šebo - THE MARKETERS.BIZ - All about Facebook par Katarína Molnárová
ONLINE KLUB - Peter Šebo - THE MARKETERS.BIZ - All about FacebookONLINE KLUB - Peter Šebo - THE MARKETERS.BIZ - All about Facebook
ONLINE KLUB - Peter Šebo - THE MARKETERS.BIZ - All about Facebook
ONLINE KLUB - Vladimír Houba, GEMIUS - Reporting a vyhodnocovanie, metriky par Katarína Molnárová
ONLINE KLUB - Vladimír Houba, GEMIUS - Reporting a vyhodnocovanie, metrikyONLINE KLUB - Vladimír Houba, GEMIUS - Reporting a vyhodnocovanie, metriky
ONLINE KLUB - Vladimír Houba, GEMIUS - Reporting a vyhodnocovanie, metriky
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne siete par Katarína Molnárová
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne sieteONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne siete
ONLINE KLUB - Matej Nuhlíček, Forward & Forward Sociálne siete
ONLINE KLUB - Ondrej Geče, GOOGLE SLOVENSKO - Úvod do AdWords par Katarína Molnárová
ONLINE KLUB - Ondrej Geče, GOOGLE SLOVENSKO - Úvod do AdWordsONLINE KLUB - Ondrej Geče, GOOGLE SLOVENSKO - Úvod do AdWords
ONLINE KLUB - Ondrej Geče, GOOGLE SLOVENSKO - Úvod do AdWords

Google analytics školenie

 • 1. Ing. Katarína Molnárová CEO, RUonline s.r.o. “Google Analytics”
 • 2. Kto sme a čo robíme?  komplexné online marketingové riešenia pre firmy so zameraním na SEO & Linkbuilding, online reklamu, PPC kampane a iné oblasti z online marketingu  vzdelávanie súkromná sféra (prednášajúca: seminár Hospodárskych novín Internet od A po Z, Internet je sexy, MMMMX)  verejnej sfére (ONLINE KLUB na Ekonomickej Univerzite v Bratislave ktorého sme zakladateľmi a odborným garantom).  v rokoch 2011 a 2012 sme boli zaradené medzi TOP Directmarketingové agentúry na Slovensku  majiteľka agentúry - Katarína Molnárová získala titul “Ežena roka 2011” po výhre v súťaži pre ženy podnikateľky na internete
 • 3. Čo sa naučíme • • • • • • • • • • nastavenia v účte, orientovať sa v Google Analytics a jeho reportoch hodnotiť efektivitu kampaní, newsletterov, sociálnych médií… sledovať všetky údaje ako konverziu, landing pages, čas strávený návštevníkmi na jednotlivých podstránkach, sťahovanie súborov, sledovanie formulárov a preklikov na stránkach, emaily a newslettery odkiaľ k Vám prichádzajú návštevníci a ich demografia (mestá, krajiny, aký OS používajú a pod.) akými kľúčovými slovami Vás návštevníci na internete hľadajú segmentovať podstránky alebo návštevníkov webu a ich následné porovnávanie hľadať chyby na Vašej webstránke (vsuvka Google webmaster tools) filtrovanie dát zlepšiť UX (user experience) na Vašom webe na základe reportov z Google Analytics tipy na zlepšenie SEO a optimalizáciu hlavnej stránky na základe výstupu z Google Analytics
 • 4. Prirodzené výsledky vyhľadávania = organické vyhľadávanie
 • 5. Google Analytics “Pomocou služby Google Analytics môžete zistiť, ktoré postupy online marketingu sú cenovo efektívne a preskúmať spôsob, akým používatelia interagujú s vašou stránkou.” - vylepenie webových stránok, prilákanie cielenej návštevnosti a zvýšenie konverzie a zisku
 • 9. Google Analytics - meria niečo cez 80 dimenzií: • • • • • GEOGRAFIA, JAZYK ZDROJE NÁVŠTEVNOSTI PREHLIADAČ, NAČÍTAVANIE STRÁNKY SAMOTNÉ PODSTRÁNKY A NAVIGÁCIU NA NICH VNÚTORNÉ VYHĽADÁVANIE (POKIAĽ SI HO AKTIVUJETE) • SPLNENIE CIEĽOV NA STRÁNKE (POKIAĽ SI ICH AKTIVUJETE)
 • 14. Registrácia Google Analytics registrácia: - nemusíte mať gmail! http://www.google.sk/analytics/ Podmienky nastavenia Google Analytics: • Pre tieto stránky máte vytvorený účet Analytics a používate ho. • Ste vlastníkom účtu
 • 15. Registrácia ID účtu – resp. konkrétneho vlastníctva nájdete po prihlásení sa do Gogole Analytics účtu kliknutí na konkrétne vlastníctvo, či konkrétny profil, ale aj v Google Analytics skripte. Skript nájdete: Správca – na karte vlastnosti kliknite na konkrétne vlastníctvo napr. www.ruonline.sk následne preikliknite na záložku Informácie o sledovaní. - reťazec XXXXX-Y označuje ID vlastníctva.
 • 16. GA script <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXX-Y']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>
 • 17. SPRÁVCA NA ÚROVNI ÚČTU 1. ZÁLOŽKA VLASTNOSTI - rozdiel účet verzus profil . - na čo si dať pozor! Nikdy neregistrujte viacerých klientov pod jeden účet – pravidlo 1 klient = 1 nový účet (pokiaľ má klient viac webov, môžeme ich registrovať pod 1 účet toho istého klienta) 2. ZÁLOŽKA POUŹÍVATELIA (ROLE) - administrátor (vlastník k editácii) zobrazia sa mu všetky profily - používateľ (len k nahliadnutiu), možnosť zobraziť mu len niektoré profily 3. ZÁLOŽKA FILTRE - vylúčenie IP adresy - ak raz už filter nastavíte, môžete ho použiť pre všetky vaše profily – použiť existujúci filter 4. ZÁLOŽKA ZDROJE ÚDAJOV - prepojenie s Google ADWORDS ÚČTOM, ALEBO GOOGLE ADSENSE ÚČTOM 5. ZÁLOŽKA HISTÓRIA ZMIEN - NOVINKA. - Google Analytics najnovšie obsahuje históriu zmien – kto čo a kedy vykonal v účte 6. ZÁLOŽKA NASTAVENIE ÚČTU
 • 20. ÚROVEŇ VLASTNÍCTVO 1. PROFILY - tu vytvoríte nový profil (napríklad viac stránok pod jedným klientom) . 2. INFORMÁCIE O SLEDOVANÍ - skript na vloženie do stránky - pozor subdomény ak máte treba zapnúť, alebo ak máte viacej jazykových verzií treba zapnúť, v závislosti od toho čo zapnete sa mení aj skript na vloženie do stránky 3. NASTAVENIE VLASTNÍCTVA - dobré nastaviť aby sa vám zobrazovali dáta z Google Webmaster tools 4.NASTAVENIE SOCIÁLNYCH REKLÁM - vložte URL vašej Facebook stránky, Twitter účtu… 5. REMARKETING (V ETARGETE RETARGETING) - opakované zobrazovanie a cielenie reklám na užívateľov ktorí už voľakedy klikli na vašu reklamu (Google Adwords)
 • 21. ÚROVEŇ VLASTNÍCTVO 1. PROSTRIEDKY • SPRESŃUJÚCE SEGMENTY ( napr. možnosť vylúčiť „brandové kľúčové slová“) • PRIDANIE ZOSKUPENIA KANÁLOV (rozdelenie kľúčových slov do segmentov) • VYTVORIŤ UPOZORNENIA (napr. ak dosiahnete nejakú konkrétnu návštevnosť, pride vám e-mail) 2. POUŽÍVATELIA (ROLE) - to isté ako na úrovni účtu 3. CIELE (tzv. GOALS) - 4 x hlavné množiny cieľov pre každú množinu možnosť nastaviť 5 prípadov (spolu až 20 rôznych sledovaní cieľov), nastaviť v prípade merania konverzií iných ako v e-shope (vyplnené kontaktné formuláre, registrácia do newslettra, sledovanie stiahnutia e-booku atď.) 4. FILTRE 5. NASTAVENIA PROFILU (sledovanie elektronického obchodu) - Technické nastavenie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/gaTrackingEcommerce ?hl=sk
 • 22. ZÁLOŽKA PREHĽADY - dobré na všeobecné dáta, môžete udať spresňujúce segmenty návštevy verzus návštevníci NÁVŠTEVA je skupina interakcií, ktoré sa konajú na vašich webových stránkach v danom časovom rámci. Jedna návšteva môže napríklad obsahovať viacero zobrazení stránky, udalosti, sociálne interakcie, vlastné premenné a transakcie elektronického obchodu. Jeden NÁVŠTEVNÍK môže otvoriť viacero návštev. Takéto návštevy sa môžu uskutočniť v rovnaký deň alebo počas niekoľkých dní, týždňov či mesiacov. Hneď ako sa skončí jedna návšteva, možno začať novú návštevu. Existujú dve metódy, ktorými sa ukončí návšteva: Uplynutie platnosti na základe času (vrátane konca dňa): - po 30 minútach nečinnosti návštevníka, - o polnoci.
 • 24. HLAVNÝ PANEL • INFORMAČNÉ PANELY - Môj informačný panel - možnosť nastavenia vlastných prehľadov a nastavenie zasielania e-mailov v pravidelných intervaloch - Nový informačný panel - možnosť dať si zobraziť panel s prednastavenou šablónou čo si Google myslí, že by vás mohlo zaujímať sledovať • ZÁLOŽKA ODKAZY - skôr vhodné skôr pre agentúry, nastavíme odkazy, z ktorých vieme sledovať štandardné , alebo vlastné prehľady, ktoré sme si nastavili. Každý odkaz je viditeľný len pre používateľa, ktorý ho vytvoril, môže ho však zdieľať pomocou funkcie Export a odosielanie prehľadov emailom. • SPRAVODAJSKÉ UDALOSTI - PREHĽAD / DENNÉ / TÝŽDŇOVÉ / MESAČNÉ UDALOSTI - upozornenia, buď tie , ktoré vám analytics generuje automaticky, alebo tie, ktoré si nastavíte manuálne
 • 26. REÁLNY ČAS - využitie najmä v prípade portálov, veľkých eshopov, okamžitého efektu odpublikovania článku – možnosť zmeniť ho v prípade zlých výsledkov (napr. prispôsobiť nadpis, perex a pod.)
 • 27. PUBLIKUM • DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE – JAZYK, POLOHA - KRAJINY (cez sekundárnu dimenziu si môžete nastaviť napr. mesto) • • • • • SPRÁVANIE TECHNOLÓGIA (z akých operačných systémov) MOBIL (koľko je z mobilných zariadení a z akých mobilných zariadení) VLASTNÉ TOK NÁVŠTEVNÍKOV (napr. hovorí o tom z ktorej stránky ktorí užívatelia odchádzajú)
 • 28. ZDROJE NÁVŠTEVNOSTI PREHĽAD – štandardný sumárny prehľad, možnosť nastavovať pre rôzne časové obdobie, možnosť porovnávať 2 časové obdobia, segmentovať… •NÁVŠTEVNOSŤ Z VYHĽADÁVANIA •NAVŠTEVNOSŤ ZO SPROSTREDKOVANIA •PRIAMA NÁVŠTEVNOSŤ •KAMPANE
 • 29. ZDROJE NÁVŠTEVNOSTI • • • • • VŠETKA PRIAMA VSTUPNÉ STRÁNKY SPROSTREDKOVANIE - REFERRAL VYHĽADÁVANIE (ORGANICKÉ, PLATENÉ) KAMPANE
 • 30. AUTOMATICKÉ/MANUÁLNE TAGOVANIE LINIEK Bez taggovania liniek v službe Google Adwords, Google Analytics neodlíši prirodzené výsledky od platených. Vtedy: - reklama vo vhľadávaní sa meria ako organic - reklama v obsahu sa meria ako referral sprostredkujúca stránka z tohoto zdroja: googleads.g.doubleclick.net
 • 31. AUTOMATICKÉ TAGOVANIE + bez nutnosti ručného nastavenia v Google Adwords + presná štruktúra kampaní + vie sledovať i AdGroup (reklamné skupiny) + ponúka report pozícií - zpôsobuje duplicity -prepisuje skutočný dotaz -narastá pracnosť pri práci ve viacerých PPC systémoch Automatické tagovanie liniek je predvolené, nezabudnite však prepojiť vaše Google Adwords a Analytics účty – Adwords záložka nástroje a nastavenie – Google Analytics! Google pridáva ku linke automaticky generovaný parameter gclid, v Analyticse potom uvidíte zdroj Google/cpc.
 • 32. MANUÁLNE TAGOVANIE + flexibilnejšie možnosti + zjednotenie názvov kamapní pre všetky online marketingové aktivity, čiže zjednodušená práca v Google Analyticse + nezpôsobuje duplicity + zachovává skutočný dotaz -nevie zachytiť reklamnú skupinu (AdGroup) ani pozície Ak chcete manuálne, musíte zmeniť v nastaveniach cez Google Adwords - nástroje a analýza - Google Analytics – vyberiete profil s ktorým sa má účet prepojiť – záložka správca – dátové zdroje – prepojiť (až potom ponúkne možnosť manuálne tagovať linky). Posledný krok – Google Adwords – môj účet – automatické nastavenie liniek – Nie ďakujem.
 • 34. MANUÁLNE TAGOVANIE • MANUÁLNE TAGOVANIE ZABEZPEČÍME PROSTREDNÍCTVOM UTM LINIEK • NÁSTROJ NA TVORBU URL ADRIES (URL BUILDER): http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=sk&answer=1033867
 • 36. OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČE - pozor treba prepojiť Google webmaster tools , resp povoliť načítavanie z tohoto nástroju. - metriky, ktoré zobrazuje: zobrazenia, kliknutia, priemerná pozícia, miera prekliku – MP resp. CTR) - výhoda - nieje tu NOT PROVIDED ako v prípade zdroje návštevnosti – zdroje – vyhľadávanie organické • Dopyty • vstupné stránky • geografické zhrnutie (krajiny)
 • 39. GOOGLE WEBMASTER TOOLS EŠTE NEMÁTE GOOGLE WEBMASTER TOOLS? ÚLOHA: AK STE ADMINOM V ANALYTICSE, ZAREGISTRUJTE SI WEBMASTER TOOLS A SPUSTITE VERIFIKÁCIU CEZ GOOGLE ANALYTICS ÚČET.
 • 40. SOCIÁLNE MÉDIÁ - meranie vplyvu sociálneho webu. Môžete identifikovať hodnotné siete a obsah, sledovať interakciu používateľa s obsahom na webovej stránke a mimo nej a to všetko prepojiť so stanovenými výsledkami prostredníctvom cieľov a konverzií. • zdroje a stránky - spoznajte siete a komunity, kde ľudia narábajú s vaším obsahom • KONVERZIE - určite hodnotu sociálnych sietí pomocou sledovania cieľov, konverzií a transakcií v elektronickom obchode • DOPLNKY PRE SOCIÁLNE SIETE - zistite mieru interakcie používateľov na svojich webových stránkach • TOK NÁVŠTEVNÍKOV SOCIÁLNYCH SIETÍ - porovnajte objemy a vzory návštevnosti v rámci svojich stránok.
 • 41. SOCIÁLNE MÉDIÁ • PREHĽAD • SPROSTREDKOVANIA ZO SOCIÁLNYCH SIETÍ • AKTIVITA CENTRA ÚDAJOV – STREAM AKTIVÍT - ľudia sa vaším obsahom zaoberajú, zdieľajú ho a diskutujú o ňom aj mimo vašich stránok - aktivity zdieľania zatiaľ len títo partneri: • • • • • VSTUPNÉ STRÁNKY SPÄTNÉ SLEDOVANIE KONVERZIE DOPLNKY TOK NÁVŠTEVNÍKOV
 • 42. INZERCIA prehľad vašich google adwords kampaní •kampane •kľúčové slová •zhodné vyhľadávacie dopyty •časti dŇa •cieľové URL adresy •umiestnenia •pozície kľúčových slov
 • 43. OBSAH 1. obsah stránky - všetky stránky - štruktúra obsahu (do koľko úrovní menu išli uživatelia) - vstupné stránky - výstupné stránky 2. rýchlosť stránok (najdôležitejšie - priemerný čas načítania stránky, konkrétnych podstránok, dokonca v rôznych krajinách) 3. vYhľadávanie vrámci webovej lokality (čo zadávajú užívatelia do vyhľadávania na vašich stránkach –pomôže upraviť web tak, aby bol presne taký, aký ho vaši úžívatelia potrebujú) 4.UDALOSTI 5.EXPERIMENTY (A/B testy) 6.ANALÝZA NA STRÁNKE (heat mapa)
 • 44. KONVERZIE • CIELE (GOALS) – dobré sledovať URL adresy cieľa, keď je viac cieľov nastavených Opačná cesta k cieľu • ELEKTRONICKÝ OBCHOD (TRANSAKCIE) – dobré sledovať - dní do nákupu, výkonnosť produktu (najpredávanejšie produkty), výkonnosť predaja (ktorý deň sa najviac predalo) • VIACKANÁLOVÉ ZÚŽENIA ASISTOVANÉ KONVERZIE - konverzie ktoré boli vykonané na základe príchodu na stránku z viacerých zdrojov napr. niekto klikol na reklamu Google Adwords. O 20 dní prišiel na stránku z organického vyhľadávania, alebo priamo si zadal do prehliadača stránku klienta a uskutočnil kúpu). Dôležitý je počet interakcií do konverzie (každý iný zdroj = 1 interakcia)