Publicité

Kolonyalismo at imperyalismo ppt

5 Dec 2019
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Kolonyalismo at imperyalismo ppt

 1. Kolonyalismo at Imperyalismo Jacob Ceballos
 2. Kahulugan: Kolonyalismo - tumutukoy sa proseso ng pamamalagi ng mga Europeo at pagkakaroon ng kapangyarihang politikal sa malalaking bahgi ng daigdig, kabilang na ang America, Austrailia, at bahagi ng Africa at Asya. • Sa madaling salita, ang pagsakop sa isang bansa at pagkaroon ng kapangyarihang political sa lugar na ito.• Ang tawag sa bansang sinakop ay kolonya. • Ang tawag sa mananakop ay kolonyalista.
 3. Kahulugan: Imperyalismo - dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon sa: • aspetong pang-politika • pangkabuhayan • kultural na pamumuhay ng mahina at maliit na nasyon upang maging pandaigdigang makapangyarihan. • Sa madaling sabi, kapag ang isang makapangyarihang bansa ay nanakop ng maraming maliliit na bansa. • Ang kolonyalismo ay isang anyo ng imperyalismo.
 4. Mga Dahilan kung bakit naganap ang Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Asya
 5. Mga Dahilan: ▪ Paglunsad ng Krusada ▪ Paglalakbay ni Marco Polo ▪ Paghahanap ng Bagong Rutang Pagkalakalan ▪ Panahon ng Paggalugad at Pagtuklas ▪ Paniniwala sa Merkantilismo
 6. Paglunsad ng Krusada ▪ Inilunsad ang Krusada noong 1096 hanggang 1273 dahil sa panawagan ni Pope Urban II sa mga kristiyanong kalbaryo.  Isa sa mga layunin ng Krusada ay mabawi ang Jerusalem na nasakop ng mga Muslim.  Sa paglalakbay ng mga kalbaryo sa Asya, nakita nila ang kagandahan ng kontinente. Ang kanilang mga akda ay nakarating sa Europa. Ito ang naghikayat sa mga ibang Europeo na pumunta sa Asya.
 7. Paglalakbay ni Marco Polo Si Marco Polo ay anak ni Niccolo, isang mangangalakal sa Venice, Italy. Noong 1265, narating nila ang China na pinamumunuan pa ni Kublai Khan ng Imperyong Mongol. Naging magkaibigan si Marco Polo at Kublai Khan. Binigyan ni Kublai Khan si Marco Polo ng pagkakataong maglingkod sa kanyang pamahalaan. Dahil sa tagal na pananatili ni Marco Polo sa China, nakita nya ang kagandahan ng kabihasnang Tsino. Namangha siya sa kultura, mga gawaing panrelihiyon, at masaganang likas na yaman ng bansa.
 8. Makalipas ng ilang taon, nagsulat siya ng isang aklat na nangangalang “Travels of Marco Polo” na tungkol sa kagandahan ng China at iba pang lugar sa Asya na Nagbalik sina Marco Polo sa Europe noong 1925. Nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Venice at Genoa noong 1928, nagtungo sila sa Venice upang harapin ang kaaway. Nabihag at ikinulong ng mga taga-Genoa si Marco Polo. Habang nasa kulungan, ikinukwento niya ang kanyang mga paglalakbay sa kapwa niyang bilanggong na si Rustichello.
 9. Paghahanap ng Bagong Rutang Pangkalakalan • Naging tanyag sa Europe ang mga produktong Asyano tulad ng pampalasa, seda, at mga mamahaling bato tulad ng ginto, diyamante, at ruby. • Mahalaga ang Constatinopole (kasalukuyang Istanbul) sa sinaunang kalakalan dahil ito ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng Asya at Europe. Constatinopol e • Sa pagsapit ng ika-14 hanggang ika-15 na siglo, nasakop ng mga Seljuk Turk ang malaking bahagi ng silangang rehiyon ng Mediterranean, kabilang ang Constatinopole.
 10. 1.) Monopolyo ng Italian Isinara ng Seljuk Turk ang mga sinaunang rutang pangkalakalan. Halos nahinto ang malayang kalakalan sa pagitan ng Asya at Europe. Ang mga mangangalakal mula sa Venice, Genoa, at Florence ay pinahihintulutang mamili sa daungang kontrolado ng mga Seljuk Turk. 2.) Pagtaas ng Presyo ng Bilihin Dahil dito, lubhang tumaas ang presyo ng mga bilihin sa Europe( inflation). Dahil walang kakompetensiya at sa mataas na pangangailangan ng mga Europeo, ipinagbili ng mga Italian ang mga produktong Asyano sa mas mataas na halaga. 3.) Paghahanap ng bagong ruta Ninais ng ibang bansa sa Europe na masira ang monopolyo ng mga Italian. Bunga nito, naghangad ang Portugal, Spain, England, France, at Netherlands ng ibang ruta patungo sa India at China. Sa ganitong paraan, maiiwasan nila ang mga Seljuk Turk at tuwirang mabibili ang mga produktong Asyano sa mas mababang halaga.
 11. Mga bagong ruta ng kalakalan
 12. Panahon ng Paggalugad at Pagtuklas Nagsimula noong 1450 hanggang 16Tumutukoy ito sa panahon ito sa panahon kung kailan nagsimulang maglakbay ang mga Europeo upang tumuklas ng mga bagong lupain at mga bagong rutang pangkalakalan. Dulot ng pagkakatuklas ng mga bagong lupain, nagkaroon ng idea ang mga Europeo na sakupin ang mga bansang kanilang narrating upang mapakinabangan ang mga likas na yaman nito.Ito ang nagbigay-daan sa isa mahalagang yugto sa kasaysayang Asyano: ang kolonyalismo at imperyalismong Kanluranin.
 13. Paniniwala sa Merkantilismo Tumutukoy ito sa paniniwalang ang tunay na panukat sa kamayanan ng isang bansa ay ang kabuuang dami ng ginto at pilak na mayroon ito. Naging batayan ng kaunlaran ng isang bansa. Sapagkat ang merkantilismo ay nakatuon sa pagpaparami ng ginto at pilak na kinukuha nila sa kanilang mga kolonya. Bakit mahalaga ang kolonya sa merkantilismo?
 14. Mga Salik ng Iklawang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo
 15. Mga Salik
 16. Industriyalisasyon • Rebolusyong Industriyal - tumutukoy sa maramihang paggawa ng produkto gawa ng makina. Ano ang kaugnayan ng Rebolusyong Industriyal sa Kolonyalismo at Imperyalismo?
 17. 2.) Ang hilaw na sangkap na galing sa mga kolonya ay pinapadala sa mga lugar kagaya ng Europe at North America. 1.) May mga malawak na plantasyon ng mga hilaw na sangkap ang mga kolonya. 3.) Ginagamit ang mga sangkap upang gumawa ng produkto gamit ang mga makina. 4.) Dinadala ang mga produkto sa mga kolonya tulad ng mga bansa sa Asya. 5.) Nagsisilbing pamilihan ang mga kolonya sa mga labis na produkto ng mga bansang may sakop sa kanila
 18. Dahil sa industriyalisasyon, namayani ang kapitalismo. Tumutukoy ito sa sistemang pang- ekonomiya kung saan ay may pribadong pag-aari ng kapital at malayang kompetisyon sa pamilihan. Dahil dito, nagkaroon ng tunggalian ang mga bansa sa Kanlur Dahil dito, naging hamon ang ibayong paghahanap ng mga bagong mapagkukunan ng mga hilaw na sangkap. Dahil mayaman sa hilaw na sangkap ang Asya, ipinagpatuloy nila ang pagkontrol sa kanilang mga kolonya sa Asya.
 19. Pamumuhunan Mahalagang mapanatili ng mga kanluranin ang kanilang mga sakop na lupain sa Asya. Sa ilalim ng kapitalismo, itinuturing ang Asya bilang mahalagang mapagkukunan ng pakinabang o tubo. Ang labis na kapital ng mga kanluranin ay ginagamit nilang kapital sa mga pananim at minahan sa Asya upang lumago at magbigay sa kanila ng mas maunlad na pamumuhay.
 20. White Man’s Burden Isang tula na sinulat ni Rudyard Kipling. • Mataas ang pagtingin ng mga Kanluranin sa kanilang sarili. • Itinuturing nila ang kanilang kabihasnan bilang higit na mahusay, mabuti, at nakaaangat kaysa sa kabihasnan ng mga Asyano. Bunga nito, natanim sa kanilang isipan na tungkulin nilang palaganapin ang kanilang kabihasnan sa daigdig. • Ginamit ng mga Kanluranin ang white man’s burden upang katuwiran na sakupin ang mga ibang bansa sa Asya.
 21. White Man’s Burden
 22. Tapos Na
Publicité