Publicité
Publicité

Sosiale medier strategi plan

 1. Sosiale medier strategi plan For en fiktiv bedrift: Støffis
 2. Hvorfor bruke sosiale medier? For å engasjere mennesker rundt bedriften og produktene/tjeneste ne støffis tilbyr. Møte et marked der forbrukeren er.
 3. 5 grunner til å være på sosiale medier • Bedriften kommer til få flere kunder • Bedriften kan få mer lojale kunder • Kundene forventer at vi bruker sosiale medier • Bedriften må bli mer synlig på nett • Smartere bruk av markedsføringsbudsjettet
 4. Hva er våre mål? • Øke salget av produktene med 20-30 % • Utvide kundegruppene • Tilby utvidet kundeservice/support • Senke kostnadene med markedsføringen
 5. Hvilke medier skal kunden nå oss på: Facebook Linkdin Instagram Twitter Snapchat
 6. Sosiale medier platformer Instagram:  Nyheter  Bilder  Bygge nettverk  Ukentlig Facebook:  Kundeservice  Nyheter  Eventer  Konkurranser  Ukentlig Linkdin:  Jobbsøkere  Informasjon  Aktuelt i perioder Twitter:  Nåtid  Nyheter  Kundeservice  Daglig Snapchat:  Live promotering  Mer akseptabel  Konkuransser  Økt tilitt til bedriften  Daglig
 7. Hvem er ansvarlig for oppdateringer: Kundeservice gruppen: - Facebook & Twitter HR / rekruttering: - Linkdin Markedføring / Digital Media: - Facebook, Instagram, Twitter & Snapchat
 8. Ansvars oppgaver: Daglig: • Sjekke status og tilbakemeldinger fra kunder • Følge opp eventer, konkurranser og søknader • Utøve support ved behov • Opprette SnapChat/instagram story Ved behov: • Publisere nye konkurranser, reklame eller stillinger
 9. Atferd på sosiale medier: • Bruk av emojs i positiv kontekst er tillatt • Holde en muntlig personlig tone, uten for mye forretnings messig prat • Ikke brudd på personloven (ingen kundeopplysninger skal deles uten samtykke) • Utøve profesjonell support med fokus på løsning • Tilby veiledning og informasjon utad til kunden
 10. 1, 2, sosiale medier: Starter med konto på facebook og twitter Hurtig lansering på snapchat og instagram når facebook og twitter er stabilt Publisering og linking via webshop Konkurranse innen 1 mnd etter oppstart
 11. Tilbakemelding på mål oppnåelse: • Benytte funksjoner som er tilgjengelige på de ulike plattformene • Tilbakemelding fra kunder • Salgstall • Månedlig vurderinger
 12. Budsjett • Øker budsjettet til kundeservice • Ansette 2 nye personer på markedsførings avdelingen med spesialisering i sosiale medier • Internkursing av ansatte • Ansette 2 nye personer på kundeservice avdelingen
 13. ARE YOU READY?
Publicité