Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kauno miesto savivaldybės 100 dienų ataskaita

Daugiau informacijos - www.kaunas.lt

 • Soyez le premier à commenter

Kauno miesto savivaldybės 100 dienų ataskaita

 1. 1. ŽŽ „ŽŽ ee, Ž/ /x/ /xá „„% Ž ? xx/ Ž „áž/ M V/ x/x/ x/x/ x/ z. pnrmíeji darbai ir
 2. 2. SJABDOME | s MIESIO C9 C3 CD TEKANCIŲ PINIG ' CC?
 3. 3. PRADEJOME KAUNO_ MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS REORGANIZACIJĄ - miestas per metus '”? *-* suįaupys apie 2 mIn. „ eurų„ Ėä , „:: .. = s, ,_ darbuotojų skaičius Kauno miesto savivaldybėje
 4. 4. DUOBIŲ TVARKYMO DARBAI - i ; _24 PIGIAU PWaVFí šįmet bus darbų už 3 mln. eurų. i
 5. 5. inavo 2014 m. šienavimas ka 7 i „/ „x „J / 'i „ Dabar šienavimas kainuoja 86 eurus/ ha. .II a,
 6. 6. i ; II kaina sie y į ĮvARKYMAjí; s; 'wwbį-í . - 'l' “` à' s i n sutvark a 344 tū st _ _ I` (u: 1,3 mIn. cu I. (pernai buvo sumokáuük 1.2 mlnmnrų ' ` I Į - likęs mokmmm pamenu I lluon moku) ' 2015 m. T* *-", '*`~:5! s: i . Į i G 'AU' sigiñonb”us sutvarkyta 483 tūkst. kv. m o. . . - „__ 4
 7. 7. ž. GATV| Ų 2014m. ŽENKLINIMO ñšfšàäšñ"ä'à'ä'š`įįíäíiíšík” DARBAI - 201 5 m. gatvių ženklinimas (p astiku) kainuoja 10,77 euro/ m*
 8. 8. KAUNAS SUTAU PYS 170 ooo EURŲ cvv „Girstučio" plaukimo centrą perleidus privačiam operatoriui. iš? ?
 9. 9. UŽDARYTA KAUNO KINO STUDIJA - per metus miestas sutaupys apie Š] . . : Būt-Ų . - -_
 10. 10. LAISVĖS ALĖJOS REKONSTRUKCIJOS pirmojo etapo trukmė SutrumEinta iki 1,5 metų. AtsiSa ius konkėS bėgių ir kitų ne pirmo būtinumo įrenginių miestas sutaupys 250 000 eurų. -įxpųwíamaggg-u ›zą »ų »man'-
 11. 11. SUTVARKYTQS PAGRINDINĖS SILAINIŲ GATVES.
 12. 12. SURADOME ly- 77 -x SPRENDIMĄ, , ° i KAIP SUTVARKYTI JAU SĮMET.
 13. 13. SURADOME BUDĄ. KAIP IKI PANEMUNES TILTO ATIDARYMO SUTVARKYTI IR IKI 4 EISMO JUOSTŲ PRAPLATINTI TILTO GATvE.
 14. 14. "In ųpl 'i n` olLwua_ 5 w „. a o F irc no Į . o'| ` , -l _ s lig. . `8 . _, ;_. ` 'l v- , l d A i - . 4:1 . o j, , . is : o rc I s« ` č 'I '. ląrt'l H i __ I›Al› 'ų 25 naujos grupes 400 naujų vietų 7-75". ;" Ik nuram- “ a. 26 naujos grupes V DAR 400 naujų r vietų i
 15. 15. 1 . _ V_ f - 4 . mųw -. , . w i -n-n-„m-u-n . i Ą 4 , ų . Kų . › ' I' 1 ` . r -. . FW? . . ,. J: ,r . i . . „ I PRASIDĖJO O , NEMUNO -Ią K i« SALOS I. O
 16. 16. `-›s . . , _ ų į . i _ . Į / ?s- I ` 7 „Š" A“ _ pradėti remonto darbai Š? č mažesnėse gatvėse, kurios ; LV -s i kelininkų nemate jau j_ . ..e daugelį metų. x. : P. ~ . i r-*ít-»uzräüt-»xí-í m -s -ų
 17. 17. " 2014 miįíloääíijįl i AKIEMUS šr18jvažiavimųįkiemus. s 2015 m. bus sutvarkyta į 80 ivaziavimų Į kiemus.
 18. 18. UZBAIGEIVIE 15 METŲ KAUNE VILKINTĄ SvIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO REFORMĄ. į_ šį* į. :iš M, Ma, .e I. .___.
 19. 19. ĖIRMIEJI ZINGSNIAI -Geresnis susisiekimas tarp Aukštųjų ir Zemųjų. Šančių '”*“K . Nuvykti į "Urmą„ _ patogiau . Papildomas troleíbusas iki Kauno marių ` T* ~ -_, -Autobusas į oro uostą važiuoja dažniau -Nuo rudens naujas autobusas į Šilainius -54 maršrutinis taksi važiuoja pro klinikas
 20. 20. PALANKESNĖS SĄLYGOS EKAUN Avo v IKL s *g PERKELIANT MS VERSLININKAMS - Simboliniai žemės mokesčio ir žemės Į'. “„? .<'; `IĖ” 0,1 % ir 0,01 % . į: „Angíüaąaäuü-w--ągwų 42mm ; Egy-
 21. 21. . „U M) J „įįäv- Praėjusį antradienį, i- liepos 21 dieną, . - à. . : " Vjjr A”. o I o ', I 'I del sutarties su w į (į ę naująsias į - “ i i* "14' t: g . Į į Įkí ši metäáaabajgos turi_ b_ūti . .- -, I-. "`Ą įreng os 3 naujos stogines. 7 " lv. ` ' : iš i A_ . i i Per trejus metus_iš viso_tųri būti įrengsiančia bendrove. !'9“9*a 450 "aUJŲ 5t°9'"'Ų- ÷_. .. . ._, ... gu
 22. 22. KARTU SU LKF PRADETAS LIETUVOS KREPSINIO NAM , KURIUOSE SIKURS KRĖP INIO MUZIE US, PROJEKTO Į ĮGYVENDINIMAS. į na» Sprendimą Kauno miesto į taryba taip pat priėmė : praėjus antradienį, iepos 1dieną.
 23. 23. į ĮGYVENDINAMA ŠIUOLAIKINĖ PROJEKT VALDYMO IR DOKUMENTŲS ISTEMA, KU, RI SKAIDRIN AVIVALDYBĖS VĖIKLĄ IR PADĖS DIRBTI EFEKTYVIAU.
 24. 24. ATVIRUMAS IR SKAIDRUMAS: ; į paviešinome savivaldybės mazos vertes viesuosius pirkimus
 25. 25. - dėIAIeksoto ir Zaliakalnjo į . vietos veiklos grupių, į, kurias Sudarysįgvietinių į i _ bendruomenių, l? „I I. , savivaldybes Ir verslo * ~ i atstovai.
 26. 26. PASIRUOŠTA _ S. DARIAUS IR S. GIRENO AERODROMO 100-MECIO JUBILIEJUI. av» v v KVIĖCIAME VISUS Į SVENTE!

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • metalot

  Jul. 25, 2015

Daugiau informacijos - www.kaunas.lt

Vues

Nombre de vues

3 796

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

823

Actions

Téléchargements

4

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×