Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ekiplerin motivasyonu

471 vues

Publié le

Proje yönetiminde ekiplerin motive edilmesi ve performanslarının sürdürülebilir olarak yüksek seviyede tutulması önemlidir. “İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, enerji veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey değildir. O düşünceler ülkesindeki insanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır” Ekip ruhunu devamlı kılmak ve motivasyonu yüksek tutmanın yolları

Publié dans : Développement personnel
 • Soyez le premier à commenter

Ekiplerin motivasyonu

 1. 1. 1 Proje Yönetiminde Ekiplerin Motivasyonu “İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, enerji veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir şey değildir. O düşünceler ülkesindeki insanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır” B. JenningB. Jenning Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 2. 2. 2 İçerik  Motivasyon Kavramı ve Önemi  Proje Yönetimi Sürecinde Ekiplerin Motivasyonu ve Önemi  Ekipler Motive Etme Yöntem ve Teknikleri Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 3. 3. 3 Motivasyon Nedir? Motivasyon, kişinin bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabasındaki yoğunluğunu (gereksinimin şiddeti), yönelimini (odak) ve ısrarını (olumlu beklenti) içine alan süreci ifade eder. Kısaca motivasyon, bir amaca ulaşma yolundaki tüm çabaların toplamıdır. Motivasyon yakıt olarak amaç depolar,vizyonla yola çıkar ve eylemle kendini gerçekleştirir Pat Mesiti Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 4. 4. 4 Motivasyon Neden Önemlidir?  Motivasyonun etkin şekilde yönetilmesi, bireysel ya da ekip olarak hedeflere ulaşma da potansiyeli en iyi şekilde kullanabilme olanağı vermektedir.  Kaynakları doğru hedeflere yöneltmeyi ve sonuçta performansı en üst düzeye çıkartarak, en iyi sonuçları alabilmeyi sağlamaktadır. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 5. 5. 5 Ekip olmak.. EkiplerEkipler,, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için biraraya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu topluluktur. • Ekibin oluşturulabilmesi için iki veya daha çok kişi gereklidir. • Ekibi oluşturan kişiler birbirlerine bağımlıdırlar ve birlikte hareket ederler, yani sürekli olarak etkileşim halindedirler. • Ekibi oluşturan kişiler belli bir amacı gerçekleştirmek için çalışırlar. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 6. 6. 6 Ekiplerin Motivasyonu  Etkin ekipler, motivasyon konusunu şansa bırakmazlar. Motivasyonu ciddiye alırlar ve etkin şekilde yönetirler.  Etkin ekipler, motivasyonu yüksek bireylerden meydana gelir.  Etkin ekipler, motivasyonun ateşini sürekli yüksek tutarlar. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 7. 7. 7 Etkin Ekipler, Etkin Bireylerden Meydana Gelir Nasıl ki iyi futbol, iyi futbolcularla oynanıyorsa, bir işi başarmak için bir araya gelen bireylerin de kendi alanında en iyiyi ortaya koyabilecek becerilere sahip olması gereklidir. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 8. 8. 8 Ekipler, tıpkı bir zincirde olduğu gibi en zayıf halkası kadar kuvvetlidir Ekipler oluşturulurken halihazırda motivasyonu ve arzusu yüksek bireyler ekibe dahil edilmelidir. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 9. 9. 9 Ekip Üyelerini Tanımak..  Güdülerinin örüntüsü-profili  Ekip üyelerinin iç veya dış referanslı olması..(içsel-dışsal motivasyon)  İyimserlik-kötümserlik yapısı  İçedönük-dışadönük kişilik yapısı  A ve B tipi karakter özellikleri Ekip üyelerinin sahip olduğu kişilik yapıları ve motivasyonel örüntüleri, etkin bir ekip olarak çalışabilme düzeylerini etkilemektedir. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 10. 10. 10 Ekip Üyelerini Tanımak (2)  Kişisel hedefleri nelerdir? (Neye sahip olmak ne yapmak ve ne olmak istiyorlar?)  En büyük korkuları nedir? (Neden kaçınıyorlar?)  Kendilerini hangi alanda yetenekli görüyor, ya da hangi alanda yetersiz görüyorlar? Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 11. 11. 11 Bir araştırma  Bir ekibin motivasyonu, projenin başında daha yüksektir (%88). Dolayısıyla ekip ruhu yaratmada bir proje yöneticisi veya liderinin yapması gereken şey motive etme çabalarına projenin daha başlarında ağırlık vermektir. Bir ekipte motivasyonu olumsuz etkileyen en önemli etkenler:  Üst yönetimin desteğini kaybetmek,  Ekip üyeleri arasındaki kişisel çatışmalar ve,  Proje amacının, maliyetinin, zamanınınYönetim ve Organizasyon Geliştirme
 12. 12. 12 Ekiplerin Motivasyonunu Etkileyen Temel Etkenler Nelerdir? Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 13. 13. 13 Ekip liderinin önemi Ekipler, ekip liderinin ‘istek’ ve ‘heyecan’ından güç alırlar. 1. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 14. 14. 14 2. Üstün hedeflerle yola çıkmak Üstün hedefler üstün sonuçlar yaratır. Hem bireysel, hem de ekip olarak konulan hedefler meydan okuyucu olmalıdır. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 15. 15. 15 “İnsanları birleştiren duygular, ayıran ise fikirlerdir” Goethe  Ortak duyguları paylaşmak, ortak düşünceleri paylaşmaktan daha etkildir.  Dini, siyasi ve felsefik düşünceler içinde değil, ortak hedefler altında birleşilmelidir. Ekip lideri, yaşanacak her ayrışmada bu hedefi ekip üyelerine hatırlatmalıdır.  Paylaşılan zamanı artırmak, ortak anılar, zamanlar ve yaşamlar yaratmak ekip ruhunu canlandıracaktır. 3. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 16. 16. 16 4. Ödül yönetimi önemlidir  Ödül adaleti ve eşitliğine dikkat edin  Ekip üyelerinin iç veya dış referanslı olup olmamalarına dikkat edin ve ödül sistemini buna göre düzenleyin. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 17. 17. 17 5. Gelişmenin ve ilerlemenin çalışanları motive ettiğini hatırlayın! Geribildirimler, kişiye motive eden veya motivasyonunu olumsuz etkileyen unsurlardır.  Geribildirimler, kesin, samimi cömert, spontan ve adil olmalıdır. Ancak küstah, küçümseyici, isteksizce olmamasına dikkat edilmelidir.  Olumsuz geribildirimler ve eleştirilerde ekip içinde değil, yalnız kalındığında; olumlularda ise ekip içinde yapılmasına özen gösterilmelidir. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 18. 18. 18 6. Çevrenin etkisine dikkat edin  Ekibiniz için “War Room” oluşturun.  Herzberg’in “Hijyen” faktörlerine dikkat edin  Ekibin kendi çevresinde etkisi olacak faktörlerde söz sahibi olmalarına izin verin Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 19. 19. 19 7. Moraller sıfıra indiğinde sol yanına 1 yazın.. Şöyle ki; 1  Geleceğe odaklanın ve sonucu hayalinizde canlandırın.  Moralleri tekrar yükseltecek aktiviteler içine girin.  Kullandığınız konuşma diline önem verin.. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 20. 20. 20 8. Rekabet yaratın Ekip üyeleri arasında bağı güçlendirmek ve etkin sonuçlar elde etmek için diğer ekiplerle rekabet yaratın ! 6 6 6 Yönetim ve Organizasyon Geliştirme
 21. 21. Yönetim ve Organizasyon Geliştirme 21 Teşekkürler… Yirmi dört makamda çalgı çalan çalgıcıya, Dinleyen yoksa çalgısı yük olur, Aklına ne yanık bir nağme gelir, Ne de on parmağını çalgı çalarken oynatası gelir Mevlana

×