Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2019 apr 07 09:30 - Geen plaats in de wijngaard

22 vues

Publié le

Ds Van Harten-Tip over Micha 2, Hebr. 1 en Lukas 20

Publié dans : Spirituel
 • DOWNLOAD FULL. BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

2019 apr 07 09:30 - Geen plaats in de wijngaard

 1. 1. Welkom Voorganger: ds Van Harten - Tip Organist: Johannes de Vries Thema: “Geen plaats in de wijngaard”
 2. 2. Lied voor de Dienst: ELb 119: (1 en 2) Liefde was het, onuitputt'lijk,
 3. 3. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 4. 4. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 5. 5. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 6. 6. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 7. 7. Welkom en afkondigingen Intochtslied: Psalm 105: 3 (Looft God de HEER, en laat ons blijde)
 8. 8. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 9. 9. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 10. 10. Stil Gebed Votum en Groet Zingen: Psalm 105: 18
 11. 11. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 105 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 13. 13. Verootmoediging Zingen: ELb 241: 1 Wees stil voor het aangezicht van God,
 14. 14. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 15. 15. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 16. 16. Genadeverkondiging Zingen: ELb 241: 2
 17. 17. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 18. 18. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 19. 19. Wetslezing Zingen: ELb 241: 3
 20. 20. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 21. 21. Wees stil voor het aangezicht van God (EL 241) t. & m. D.J. Evans; v. P. van Essen
 22. 22. Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen Kinderlied: ELb 62: (1, 2, 3 en 4) Als een wijngaard is de aarde,
 23. 23. Als een wijngaard (4.23) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 24. 24. Als een wijngaard (4.23) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 25. 25. Als een wijngaard (4.23) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 26. 26. Als een wijngaard (4.23) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 27. 27. Als een wijngaard (4.23) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 28. 28. Als een wijngaard (4.23) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 29. 29. Als een wijngaard (4.23) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 30. 30. Als een wijngaard (4.23) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 31. 31. Eerste Schriftlezing: Micha 2: 1 - 3 Klaaglied over het oordeel over Jeruzalem (HSV)
 32. 32. 1 Wee hun die onrecht uitdenken, kwaad uitwerken op hun slaapplaats,en het bij het licht van de morgenstond uitvoeren, omdat zij daartoe bij machte zijn. 2 Zij begeren akkers en roven die, en huizen, en nemen die af. Zo onderdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfelijk bezit. 3 Daarom, zo zegt de HEERE, zie, Ik bedenk kwaad over dit geslacht waar u uw nekken niet uit weg kunt nemen en waardoor u niet rechtop verder kunt gaan, want het zal een kwade tijd zijn.
 33. 33. Zingen: Psalm 118: 3 en 5 (Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,)
 34. 34. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 35. 35. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 36. 36. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 37. 37. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 38. 38. Tweede Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 4 Christus de Zoon van God (HSV)
 39. 39. 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. 4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.
 40. 40. Zingen: Psalm 118: 7 en 8 (Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,)
 41. 41. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 42. 42. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 43. 43. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 44. 44. Psalm 118 (LvdK) t. J. Wit; m. 1543 / Genève 1551
 45. 45. Derde Schriftlezing: Lukas 20: 9 - 19 De slechte landbouwers (HSV)
 46. 46. 9 En Hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen: Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. 10 En toen het de tijd was, stuurde hij een dienaar naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. 11 En hij stuurde nog een andere dienaar, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg.
 47. 47. 12 Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwondden ook deze en wierpen hem eruit. 13 En de heer van de wijngaard zei: Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. 14 Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. 15 En toen zij hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? 16 Hij zal komen en die landbouwers ombrengen
 48. 48. en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij: Dat nooit. 17 Maar Hij keek hen aan en zei: Wat betekent dan dit wat geschreven staat: De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden? 18 Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. 19 En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan Hem te slaan. Zij waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat Hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had.
 49. 49. Zingen: Gezang 175: 1, 3 en 4 (O wij arme zondaars, bedelaars onrein,)
 50. 50. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; m. M. Praetorius; v. A.C. den Besten
 51. 51. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; m. M. Praetorius; v. A.C. den Besten
 52. 52. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; m. M. Praetorius; v. A.C. den Besten
 53. 53. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; m. M. Praetorius; v. A.C. den Besten
 54. 54. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; m. M. Praetorius; v. A.C. den Besten
 55. 55. O wij arme zondaars (LvdK 175) t. H. Bonn; m. M. Praetorius; v. A.C. den Besten
 56. 56. Verkondiging n.a.v. Lukas 20:14 Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden: Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. ‘Geen plaats in de wijngaard’
 57. 57. Zingen: Gezang 440: 1 en 2 Ik heb de vaste grond gevonden,
 58. 58. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 59. 59. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 60. 60. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 61. 61. Ik heb de vaste grond gevonden (LvdK 440) t. J.A. Rothe; m. J.B. König (?) v. J.H. Bok, J.D. Zimmerman, A.C. den Besten
 62. 62. Gebeden Collecte Slotlied: Zingen Gezang 430: 4 en 6 (Ik heb U lief, o mijn beminde,)
 63. 63. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 64. 64. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 65. 65. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 66. 66. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 67. 67. Zegen Zingen: Gezang 430: 7
 68. 68. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 69. 69. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 70. 70. Gezegende zondag gewenst vanavond dienst om 19:00 voorganger: ds Snijder Thema: ” Kinderavondgebed op het kruis ”

×