Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

20190407, 19.00 Kinderavondgebed op het kruis

15 vues

Publié le

voorganger ds Snijder
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

20190407, 19.00 Kinderavondgebed op het kruis

 1. 1. Welkom Voorganger ds Snijder organist dhr Johannes de Vries Thema: “Kinderavondgebed op het kruis”
 2. 2. VDD ZG 146 O lam dat lijdt…
 3. 3. O lam dat lijdt en duldt en draagt (ZGz 146) t. A.F. Troost; m. E. Miller
 4. 4. O lam dat lijdt en duldt en draagt (ZGz 146) t. A.F. Troost; m. E. Miller
 5. 5. O lam dat lijdt en duldt en draagt (ZGz 146) t. A.F. Troost; m. E. Miller
 6. 6. O lam dat lijdt en duldt en draagt (ZGz 146) t. A.F. Troost; m. E. Miller
 7. 7. O lam dat lijdt en duldt en draagt (ZGz 146) t. A.F. Troost; m. E. Miller
 8. 8. O lam dat lijdt en duldt en draagt (ZGz 146) t. A.F. Troost; m. E. Miller
 9. 9. Welkom Voorganger ds Snijder organist dhr Johannes de Vries Thema: “Kinderavondgebed op het kruis”
 10. 10. P 43 – 1 O God, kom mijn geding…
 11. 11. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 12. 12. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Stil gebed, Votum en Groet P 43 – 3, 4
 14. 14. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 17. 17. Psalm 43 (LvdK) t. J. Wit, A.C. den Besten; m. 1543 / Genève 1551
 18. 18. Gebed
 19. 19. Lezen Psalm 31 HSV Een psalm van David, voor de koorleider. 2 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid. 3 Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden.
 20. 20. 4 Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam. 5 Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht. 6 In Uw hand beveel ik mijn geest;
 21. 21. 16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. 17 Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw goedertierenheid.
 22. 22. P 31 – 1, 4 Op U vertrouw ik Heer
 23. 23. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 24. 24. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 25. 25. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 26. 26. Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 27. 27. LUKAS 23:33-38 / 44-46 HSV 33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. 34 En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
 28. 28. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 35 En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God. 36 En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn.
 29. 29. 37 En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. 38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.
 30. 30. 44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. 45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
 31. 31. ELB 114 – 1, 3, 7, 8 Als ik in gedachten sta…
 32. 32. Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals; m. Duits
 33. 33. Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals; m. Duits
 34. 34. Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals; m. Duits
 35. 35. Als ik in gedachten sta (EL 114) t. J. v.d. Waals; m. Duits
 36. 36. “Kinderavondgebed op het kruis”
 37. 37. JdH 836 Het ruw houten kruis
 38. 38. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 39. 39. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 40. 40. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 41. 41. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 42. 42. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 43. 43. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 44. 44. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 45. 45. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 46. 46. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 47. 47. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 48. 48. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 49. 49. Op die heuvel daarginds (JdH 836) t. Joh. de Heer; m. G. Bennard
 50. 50. Dank- en voorbede
 51. 51. collecte Missao Horeb en eigen gemeente
 52. 52. Geloofsbelijdenis
 53. 53. G 182 – 1, 2, 3 Jezus leven van ons leven
 54. 54. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 55. 55. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 56. 56. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 57. 57. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 58. 58. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 59. 59. Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer
 60. 60. Zegen, 3 x amen
 61. 61. Samen koken, Samen eten Aan alle ouderen en alleen gaanden van onze kerken in Noordwolde Waar: Buurthuus Mandenhof 13 Noordwolde Datum: Dinsdag 23 April Aanvang: 15.30 en einde om 19.00/19.30 uur Kosten: geen Opgave t/m 20 april : Heintje de Bruin tel: 0561-433066 en Klazien van Drie tel: 0561-432140

×