Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

20190609, 09.30 Pinksteren

74 vues

Publié le

Voorganger Harry Kamphuis
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Publié dans : Spirituel
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

20190609, 09.30 Pinksteren

 1. 1. Welkom Pinksteren Voorganger dhr Kamphuis organist Johannes de Vries
 2. 2. VDD JdH 960 Roept uit aan alle stranden
 3. 3. Roept uit aan alle stranden, Verbreidt van oord tot oord, Verkondigt allen landen Het Evangeliewoord!
 4. 4. Roept uit den Heer der Heeren, Als aller volkren vriend! De volkren moeten leeren Wat tot hun vrede dient.
 5. 5. Verbreekt de vreemde altaren En bouwt des Heeren huis! De wereld moet zich scharen, Zich scharen om het kruis.
 6. 6. De dooven moeten hooren, De onkundigen verstaan, Den blinden ’t heillicht gloren, De kreuplen leeren gaan;
 7. 7. De treurenden vergeten Hun leed en droefenis, En al wat arm is weten Dat daar een Heiland is!
 8. 8. Roept uit aan alle stranden Verbreidt van oord tot oord, Verkondigt allen landen Het Evangeliewoord!
 9. 9. Welkom Pinksteren Voorganger dhr Kamphuis organist Johannes de Vries Mededelingen
 10. 10. Opw 58 Vrede zij u
 11. 11. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 12. 12. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 13. 13. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 14. 14. Vrede zij u (EL 79) t. naar Johannes 20:21,22; m. J. Hendriks
 15. 15. Votum en groet aansluitend Opw 8
 16. 16. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 17. 17. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 18. 18. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 19. 19. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 20. 20. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 21. 21. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 22. 22. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 23. 23. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 24. 24. Door de heilige Geest (Opw 8) t. C.A.E. Groot; m. P. Scholtes
 25. 25. Gebed, Opw 320 Ere zij aan God
 26. 26. Ere zij aan God, de Vader (LB 705) t. H. Bonar; v. W. Barnard; m. H. Smart
 27. 27. Ere zij aan God, de Vader (LB 705) t. H. Bonar; v. W. Barnard; m. H. Smart
 28. 28. Ere zij aan God, de Vader (LB 705) t. H. Bonar; v. W. Barnard; m. H. Smart
 29. 29. Ere zij aan God, de Vader (LB 705) t. H. Bonar; v. W. Barnard; m. H. Smart
 30. 30. Ere zij aan God, de Vader (LB 705) t. H. Bonar; v. W. Barnard; m. H. Smart
 31. 31. Ere zij aan God, de Vader (LB 705) t. H. Bonar; v. W. Barnard; m. H. Smart
 32. 32. Ere zij aan God, de Vader (LB 705) t. H. Bonar; v. W. Barnard; m. H. Smart
 33. 33. Ere zij aan God, de Vader (LB 705) t. H. Bonar; v. W. Barnard; m. H. Smart
 34. 34. Kinderlied ELB 476
 35. 35. Zie de zon, zie de maan (EL 476) t. & m. R. Zuiderveld
 36. 36. Zie de zon, zie de maan (EL 476) t. & m. R. Zuiderveld
 37. 37. Zie de zon, zie de maan (EL 476) t. & m. R. Zuiderveld
 38. 38. Zie de zon, zie de maan (EL 476) t. & m. R. Zuiderveld
 39. 39. Lezen Hand. 2 : 1 t/m 13 De uitstorting van de Heilige Geest
 40. 40. 21En toen de dag van het ​Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
 41. 41. 4En zij werden allen vervuld met de ​Heilige​ Geest​ en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.5Nu woonden er ​Joden​ in ​Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
 42. 42. 7En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9Parthen, ​Meden​ en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
 43. 43. 10Frygië, Pamfylië, ​Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel ​Joden​ als ​proselieten, 11Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
 44. 44. 12En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete ​wijn.
 45. 45. 300 Geest van God maak in dit uur
 46. 46. Geest van God, maak in dit uur (EL 310) t. & m. D. Iverson; v. J. Kuyper-Jungens
 47. 47. Geest van God, maak in dit uur (EL 310) t. & m. D. Iverson; v. J. Kuyper-Jungens
 48. 48. Verkondiging
 49. 49. Pinkstervuur 1. Van de barmhartigheid. 2. Van het oordeel. 3. Van de liefde.
 50. 50. Lof zij de Heer
 51. 51. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 52. 52. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 53. 53. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 54. 54. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 55. 55. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 56. 56. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 57. 57. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 58. 58. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 59. 59. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 60. 60. Lof zij de Heer (LvdK 434) v. J. Wit, J.W. Schulte Nordholt; m. J.A. Freylinghausen
 61. 61. Gebed
 62. 62. Collecte 1ste Missao Horeb 2de eigen gemeente
 63. 63. Halleluja, lof zij Het Lam
 64. 64. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 65. 65. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 66. 66. Zegen, aanbidt de Vader in het Woord
 67. 67. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 68. 68. Halleluja! Lof zij het Lam (LvdK 259) t. I. da Costa; m. anoniem 1806
 69. 69. Vanavond Noordwolde zingt met……. United in Christ.

×