Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

20190630, 19.00 Jezus leven

22 vues

Publié le

voorganger dhr Pasterkamp
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

20190630, 19.00 Jezus leven

 1. 1. Welkom Voorganger dhr Pasterkamp organist Johannes de Vries Thema: Jezus kennen: Leven-Lijden-Sterven-Opstaan
 2. 2. VDD ELB 263 Door de wereld gaat een Woord
 3. 3. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 4. 4. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 5. 5. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 6. 6. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 7. 7. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 8. 8. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 9. 9. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 10. 10. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 11. 11. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 12. 12. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 13. 13. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 14. 14. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 15. 15. Welkom Voorganger dhr Pasterkamp organist Johannes de Vries Thema: Jezus kennen: Leven-Lijden-Sterven-Opstaan Mededelingen
 16. 16. Opw 733 De zon komt op https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q
 17. 17. De zon komt op – 10.000 redenen (Opw 733) t. & m. M. Redman, J. Myrin; v. H. ten Cate
 18. 18. De zon komt op – 10.000 redenen (Opw 733) t. & m. M. Redman, J. Myrin; v. H. ten Cate
 19. 19. De zon komt op – 10.000 redenen (Opw 733) t. & m. M. Redman, J. Myrin; v. H. ten Cate
 20. 20. De zon komt op – 10.000 redenen (Opw 733) t. & m. M. Redman, J. Myrin; v. H. ten Cate
 21. 21. De zon komt op – 10.000 redenen (Opw 733) t. & m. M. Redman, J. Myrin; v. H. ten Cate
 22. 22. De zon komt op – 10.000 redenen (Opw 733) t. & m. M. Redman, J. Myrin; v. H. ten Cate
 23. 23. De zon komt op – 10.000 redenen (Opw 733) t. & m. M. Redman, J. Myrin; v. H. ten Cate
 24. 24. Votum en groet aansluitend P 84 – 1, 3
 25. 25. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 26. 26. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 27. 27. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 28. 28. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 29. 29. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 30. 30. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 31. 31. Gebed
 32. 32. Opw 407 1, 3 O Heer mijn God
 33. 33. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 34. 34. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 35. 35. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 36. 36. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 37. 37. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 38. 38. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 39. 39. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 40. 40. O Heer, mijn God (EL 374) t. S.K. Hine; m. C. Boberg; v. R. Zuiderveld
 41. 41. Lezen Filippenzen 3 : 1 t/m 11 NBG De ware gerechtigheid
 42. 42. 31Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. 2Let op de ​honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis! 3Want wíj zijn de ​besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in ​Christus​ ​Jezus​ roemen en niet op vlees vertrouwen. 4Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees
 43. 43. te kunnen vertrouwen, ik nog meer:5besneden​ ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de ​stam Benjamin, 6een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een ​Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de ​gemeente, naar de ​gerechtigheid der wet onberispelijk.
 44. 44. 7Maar alles wat mij winst was, heb ik om ​Christus’ wil schade geacht. 8Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van ​Christus​ ​Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik ​Christus​ moge winnen, 9en in Hem moge blijken niet een eigen ​gerechtigheid, uit de wet, te bezitten,
 45. 45. maar de ​gerechtigheid​ door het geloof in ​Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. 10(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.
 46. 46. P 122 – 1 Hoe sprong mijn hart
 47. 47. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 48. 48. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 49. 49. Psalm 122 (LvdK) t. K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 50. 50. Jezus kennen: Leven-Lijden-Sterven-Opstaan
 51. 51. Opw 392 Mijn Jezus ik houd van U
 52. 52. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 53. 53. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 54. 54. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 55. 55. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 56. 56. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 57. 57. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 58. 58. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 59. 59. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 60. 60. Gebed
 61. 61. Collecte 1ste Ned. Bijbelgenootschap 2de eigen gemeente
 62. 62. Opw 355 – 1, 2, 4 Heer wijs mij Uw weg
 63. 63. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 64. 64. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 65. 65. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 66. 66. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 67. 67. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 68. 68. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 69. 69. Heer, wijs mij uw weg (Opw 687) t. H. Maat; m. L. & E. Smelt
 70. 70. Zegen, 3 x amen

×