Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

30.06.2019 09.30 een zichtbare Geest

15 vues

Publié le

voorganger: Dhr. v.d.Kamp
organist: Dhr. Nijmeijer

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

30.06.2019 09.30 een zichtbare Geest

 1. 1. Welkom Voorganger: Dhr. v.d. Kamp Organist Dhr. Nijmeijer Een zichtbare Geest!
 2. 2. Lied voor de dienst: JdH 232 Waarheen pelgrims Verjaardagslied van en voor Mw Hoogduin. Ze mocht 90 jaar worden
 3. 3. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 4. 4. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 5. 5. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 6. 6. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 7. 7. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 8. 8. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 9. 9. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 10. 10. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 11. 11. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 12. 12. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 13. 13. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 14. 14. Waarheen, pelgrims waarheen gaat gij (JdH 232) t. C.S. Adama van Scheltema; m. anoniem
 15. 15. Welkom en Mededelingen Voorganger: Dhr. v.d. Kamp Organist Dhr. Nijmeijer Een zichtbare Geest!
 16. 16. Zingen: Ps.25 vers 2 Here maak mij uwe wegen
 17. 17. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 18. 18. Psalm 25 (LvdK) t. W. Barnard, K. Heeroma; m. L. Bourgeois 1551
 19. 19. Votum en Groet Zingen: Klein Gloria
 20. 20. Ere zij de Vader - Klein Gloria (EL 254 ) m. anoniem
 21. 21. Geloofsbelijdenis
 22. 22. Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft: de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij! Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Betlehem, die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
 23. 23. Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken.
 24. 24. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het pinksterfeest en die wonen wil in ons hart. Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen.
 25. 25. Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn. Amen
 26. 26. Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
 27. 27. Kinderlied Opw voor kinderen 98 Vul mij met uw Geest
 28. 28. Vul mij met uw Geest, geef mij uw kracht. Vul mij met uw Geest, Heer Jezus, kom, ik wacht.
 29. 29. Vul mij met uw Geest, Heer maak mij rein. Vul mij met uw Geest, 'k wil uw discipel zijn.
 30. 30. Vul mij met uw Geest, ik buig voor U. Vul mij met uw Geest, Heer Jezus, doe het nu.
 31. 31. Dank U voor uw Geest, U bent de Heer .Dank U voor uw Geest 'k wil leven tot uw eer.
 32. 32. Zingen: JdH 132 Heer ik hoor van rijke zegen
 33. 33. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 34. 34. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 35. 35. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 36. 36. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 37. 37. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 38. 38. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 39. 39. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 40. 40. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 41. 41. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 42. 42. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 43. 43. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 44. 44. Heer, ik hoor van rijke zegen (EL 147)) t. E. Codner; m. W.B. Bradbury
 45. 45. Gesprek met de kinderen kinderen mogen naar de kindernevendienst
 46. 46. Bijbel lezing: Handelingen 8: 26-39 Fillippus en de kamerheer
 47. 47. 26En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopi�r, een kamerheer en een machtig heer van de kandak�, de koningin van de Ethiopi�rs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden,
 48. 48. 28keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?
 49. 49. 31Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open.
 50. 50. 33In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?
 51. 51. 35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
 52. 52. 37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.
 53. 53. 39En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.
 54. 54. Zingen: Elb 357 Vreugde, vreugde
 55. 55. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 56. 56. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 57. 57. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 58. 58. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 59. 59. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 60. 60. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 61. 61. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 62. 62. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 63. 63. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 64. 64. Vreugde, vreugde, louter vreugde (EL 357) m. L. van Beethoven; t. H. v. Dyke; v. H. Hasper
 65. 65. Preek Een zichtbare Geest Bijbel/Persoonlijk/Gemeente
 66. 66. Na de preek luisterlied: Sela: Vreugde van mijn hart https://www.youtube.com/watch?v=8qWhU8i5828
 67. 67. Zingen: Gez. 477 Geest van hierboven
 68. 68. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 69. 69. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 70. 70. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 71. 71. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 72. 72. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 73. 73. Geest van hierboven (LvdK 477) t. M. Jacobse; m. G. Gastoldi
 74. 74. Dankgebed en voorbeden
 75. 75. Collecte: 1. Nederlandsbijbelgenootschap 2. Kerk
 76. 76. Slotlied Opw. 343 Heilige Geest van God
 77. 77. Heilige Geest van God (Opw 343) t. & m. P. Armstrong; v. Y. Hoekendijk
 78. 78. Heilige Geest van God (Opw 343) t. & m. P. Armstrong; v. Y. Hoekendijk
 79. 79. Zegen 3 x Amen Zingen: opw 249 Heer wat een voorrecht
 80. 80. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton
 81. 81. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton refrein:
 82. 82. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton
 83. 83. Heer, wat een voorrecht (EL 212) t. & m. W.J. Gaither, B. Gaither; v. H. Lieberton refrein:
 84. 84. Er is koffie na de dienst. Van harte uitgenodigd!

×