Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

A Awards Junior Finalistliği (2015)

118 vues

Publié le

A Awards Junior Finalistliği (2015)

Publié dans : Marketing
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

A Awards Junior Finalistliği (2015)

 1. 1. A Awards Junior Play Card Aç khava Kampanyası ı
 2. 2. Brief'den ne anladık? • Play Card, üniversiteli ö rencilere bir kredi kart ndan fazlas nğ ı ı ı vaad ediyor. Hayallerinin pe inde ko an gençlere destek veriyor.ş ş • Daha çok gencin Play Card sahibi olmas için bir Aç k Havaı ı kampanyas tasarlamam z isteniyor.ı ı • Bu kampanyan n yarat c olmas , gençlere deneyim ya atmas ,ı ı ı ı ş ı di er mecralarla etkile ime geçmesi bekleniyor.ğ ş • Bu kampanyan n sonunda gençlerin harekete geçmesi ve Playı Card için ba vuru yapmas hedefleniyor.ş ı
 3. 3. Insight Genç mobildir. Evden, okula, ordan arkada larlaş bulu maya, konsere, ordanş kütüphaneye. Toplu ta ma,şı tabanvay, otostop... Helak olurlar.
 4. 4. Big Idea Sadece PlayCard'l lar için tahsis edilmi bir TAKS güzel olmaz m ?ı ş İ ı Play Card' n gösterip durduran üniversiteliye. Üstelik bedava. Nereye isterseı ı oraya.
 5. 5. Bitmediii! Taksinin oförü ünlü bir ahsiyet olsa! Futbolcu, ark c , diziş ş ş ı ı oyuncusu, tweeter fenomeni... Murat Boz, Kerem Bursin, S la, Serenay Sar kaya,ı ı Selçuk nan, Dembaba…İ Big Idea
 6. 6. Kampanya Öncesi Üniversitelilerin bu aktiviteden haberdar olmas için öncesinden, di er taksilerı ğ giydirilse…
 7. 7. Toplu ta man n yo unşı ı ğ oldu u bölgelerdeki raket,ğ billboard ve megaboard'larda duyurulsa. Kampanya Öncesi
 8. 8. Taksiye binen gencin, istedi iğ yere gidebilmesi için her km ba na bir tweet atmasşı ı zorunlu olsa. (Yani tweet ba na km çal sa.) Genç,şı ış ayn hashtag'e di erı ğ gençlerden gelen tweet'lere cevap verse. Kampanya Süresince
 9. 9. Bu etkinlik bir ay sürse. On de i ik ehriğ ş ş kapsasa. Ay n sadece bir kaç gününde öförüı ş ünlü, di er günlerde s radan bir taksi öförüğ ı ş olsa. Ama o günlerde de km ba na tweetşı at lsa.ı Üniversitelilerden bedava taksi üzerine güzellemeler yap lmas istense. Güzel olmazı ı m ?ı Kampanya Süresince
 10. 10. Üniversitelilerin ya ad bu deneyimleri anlatt klar tweet'lerş ığı ı ı playcard.com.tr ve olurmuolur.com.tr'den tüm gençlerle payla lsa.şı Taksideki kameralar sayesinde bütün bu deneyimler kaydedilse. Video'la t r l p sosyalş ı ı ı medyada payla lsa.şı Diger mecralar için yaratıcı entegrasyon)
 11. 11. • Gençlerin derdinden anlayan, onlar destekleyen PlayCard, markaı konumland rmas na uygun bir ekilde hareket ederek gençlerin "Zahmetsiz,ı ı ş bedava ula m" hayalini yerine getirerek güvenlerini kazanm olur.şı ış • Mobil aç khava diyebilece imiz TAKS sayesinde marka bilinirli i artar.ı ğ İ ğ • Bedava taksi deneyimi an nda sosyal medyada tweet'lenerek ya an lan deneyiminı ş ı etkisi ço alt lm olur.ğ ı ış • Bu hizmetten yararlanman n ön ko ulu PlayCard sahibi olmak oldu u içinı ş ğ öncesinde ve sonras nda PLAYCARD sahibi genç say s h zla art gösterir.ı ı ı ı ış Kazanımlarımız neler olur?
 12. 12. Tesekkürler,
 13. 13. Onur Tireng Ozan Demirdelen Serap Erdo anğ Derya Özkara Berat Güleryüz MamboNumber5

×