Publicité
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Publicité
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion
Prochain SlideShare
Sammanfattning Michael SödermalmSammanfattning Michael Södermalm
Chargement dans ... 3
1 sur 6
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion(20)

Plus de Leventa AB(20)

Publicité

Leventa - seminarier & workshop & föreläsningar - långversion

 1. Människor med självinsikt och förmågan att kommunicera blir framgångsrika i sitt liv. En av världens mest kända coacher Anthony Robbins har sagt följande: “All change is found in the power of your decisions – change is automatic, progress is not” Vi vill gärna presentera en uppsättning kraftfulla och enkla förhållningssätt, modeller och tekniker för personlig och professionell utveckling. Nedan presenterar vi 2 grupper av konceptförslag: • Entimmes, halvdags och endagsseminarier för stora grupper – obegränsat antal. Det är möjligt att hinna med två grupper på en dag inom samma tema. 1. Vad optimister vet och vi andra kan lära oss - psykolog 2. Värdegrund &Värderingar – introduktion 3. Värdegrund &Värderingar – personlig Punkt 2 och 3 hänger ihop men kan köras i valfri ordning 4. Hur lyckas jag med min kommunikation med andra? 5. Karisma- nycklar - hur blir du mer karismatisk? 6. Emotionell Intelligens, EI 7. Konsten att bedöma människor och bygga hållbara och nära relationer 8. Våra vanligaste rädslor och hur man kan hantera dem 9. Kom igång med en förändring – Kick-off/inspiration 10. Neurologisk försäljning – hur får du hjärnan att vilja köpa? • Endags-workshops för mindre grupper – upp till 20 personer. 11. Personlig värdegrund – kartläggning i detalj för att bygga en CV och som underlag för uppdragssökande. 12. Strengthsfinder 2,0 – hur du hittar dina styrkor och HUR du kan använda dem i uppdragssökande, i jobbet och i livet. SEMINARIEUPPLÄGG Förslag & Offert THE LEVENTA WAY
 2. Tidsfördelning En timma – taster-session Halvdag – 4h där två pauser ingår à ca 10-15 min Heldag – 8h varav lunch en timma och två pauser à ca 10-15 min Gruppstorlek • Ingen begränsning – innehållet på djupet anpassas efter gruppstorlek.Teori varvas med praktik och livliga diskussioner med publiken. • 15 pers/grupp – innehållet anpassas så att varje deltagare får personlig guidning och då ingår även gemensamma genomgångar och diskussioner. • Om samma tema genomförs två gånger samma dag genomförs detta kl 8-12 resp. 13-17 Pris Ordinarie arvode exkl moms: • 25 000 kr för upp till en halvdag • 40 000 kr heldag Vid uppdrag utanför Stockholm tillkommer resekostnader och eventuell övernattning. Ingen begränsning i gruppstorlek Vad optimister vet och vi andra kan lära oss - positiv psykologi En timme, halvdag eller heldag. – vid heldag gör vi mer övningar så att verktygen sitter djupare • Mysteriet Människan – varför vi tänker och känner som vi gör • Om Optimism och hopp • Flow i vardagen • Myter och sanningar om lycka och välmående • Att coacha sig själv med positiv psykologi Värdegrund & värderingar - Introduktion En timme, halvdag eller heldag – vid heldag så gör vi mer övningar så att verktygen sitter djupare • Varför det är viktigt med tydlig personlig positiv värdegrund • Företag med stark värdegrund – vad kännetecknar dem? • Hur får du dina värderingar att vara äkta i vardagen – i livet och arbetslivet? Värdegrund & värderingar - Din personliga värdegrund - fortsättning En timme, halvdag eller heldag – vid heldag så gör vi mer övningar så att verktygen sitter djupare • Ta reda på dina signaturstyrkor – en introduktion för att kunna sätta SMARTA mål • Kartläggning av din egen värdegrund • Hur använder du det vid jobbsökande och när du har fått jobbet och i livet?
 3. Hur lyckas jag med min kommunikation med andra? En timme, halvdag eller heldag – vid heldag så gör vi mer övningar så att verktygen sitter djupare • Minnesmodellen – plus och minuskonto • Motiverande feedback och feed forward • Sorteringsprocess – NÖHRA-sorteringsprocesser för att snabbare kunna ta beslut • Lär dig förmågan att lyssna och bli lyssnad på – fyra nivåer • Lingvistik/kommunikation – hur språket kan skapa goda relationer • Disney-strategin för att skapa kreativitet och effektiva möten samt projekt • Konsten att ge kritik som motiverar i stället för att trycka ner • Lär dig en självdrivande målprocess – så du också kan lära ut den • Hur kommunicerar du med dina sinnen – känsel, syn, hörsel, lukt och smak –Vilket är ditt huvudsinne? • Hur läser du av andra? • Påverkansmodellen à la Gunde Svan • Hur kan du vidareutveckla dig själv – varje dag – elva grepp och hur du använder de till vardags i ditt privatliv och arbetsliv. Karisma-nycklar - hur blir du mer karismatisk? En timme, halvdag eller heldag –vid heldag djupdyker vi i mera detaljer och gör vi mer övningar så att kunskapen sitter djupare. Karisma är något som uppstår i relationer – det är inte en medfödd egenskap. Själva ordet Charisma myntades i Grekland för mer än 2000 år sedan. Det betyder nådegåva eller gunst. Ingen kan få stark utstrålning utan att vara i kontakt med andra. Det som sker i möten mellan människor inne- bär att vissa inspirerande personligheter med yttre beteenden och sin inre glöd skapar speciella band – både mentala och känslomässiga. I våra liv stöter vi på människor som gör stort intryck på oss. Det kan vara en lärare, en chef, arbetskamrat eller någon annan. De har något extra och speciellt och vi berörs av deras utstrålning. Gemensamt för dessa perso- ner är att de har en stark tro på något och är mycket skickliga kommunikatörer. Både verbalt och icke verbalt talar de till oss på ett attraktivt sätt och fångar vår uppmärksamhet. Ett nyckelord för karisma är energi.Vi kan beröras av lågmäld och ödmjuk karisma lika mycket som av intensiv och stark karisma. • 5-sinneskommunikation – känsla, syn, hörsel, lukt och smak • Glöd, engagemang grundat på dina värderingar • Förmågan att lyssna, hur du är lyhörd både verbalt och icke verbalt • Lingvistik som stjälper eller hjälper • Kroppspråkstekniker: röst, ansikte, hållning, kroppsgester, kroppspositioner • Närvaro – kontakt
 4. Emotionell Intelligens – EI En timme, halvdag eller heldag – Vid heldag djupdyker vi i mera detaljer och gör vi mer övningar så att kunska- pen sitter djupare. I dagens värld pratas det mer och mer om hur viktigt det är att kunna kommunicera effektivt med kunder och kollegor. Sannolikheten för framgång i ett jobb är 2,7 ggr högre om en individ passar bra in i EQ-profilen för yrket. Affärer avgörs mer av relationer än teknisk fakta, kunskap och ett företags resultat blir därför direkt beroende av medarbetarnas förmåga att skapa och utveckla relationer. Detta illustreras väl genom forskning som visar på att 2/3 av en individs produktivitet beror på emotionell kom- petens, jämfört med tekniskt kunnande som står för 1/3 (Goleman, 1998). IQ utgör ett tröskelvärde eller en hygienfaktor för att klara av arbetet, men det avgör inte framgång och förkla- rar endast 25–35% av framgången i jobbet. EQ delas in i fem sfärer som vi går igenom var för sig. • Efter IQ kommer EQ • Hur du får överblick över dina känslor • Den inre sfären • Relationssfären • Anpassningssfären • Stresshanteringssfären • Humörsfären Konsten att bedöma människor och bygga hållbara och nära relationer En timme, halvdag eller heldag – vid heldag djupdyker vi i mera detaljer så att kunskapen sitter djupare Du bedömer andra dagligen. Hur bra är du på det? Du kan aldrig bedöma en annan person eller dig själv helt objektivt och korrekt. Men du kan förbättra din förmåga att komma sanningen närmare. Här kan du få tips som leder dig en bra bit på vägen. • Hur vi bedömer andra människor • Lita mer på det första intrycket • Vi vet utan att veta att vi vet • Varför klickar ibland omdömet? • Hur tar du reda på vad folk vill ha? • Så här förbättrar du dina personbedömningar Våra vanligaste rädslor och hur man kan hanterar dem En timme, halvdag eller heldag – vid heldag så djupdyker vi i mera detaljer så att kunskapen sitter djupare. Vi bär alla på rädslor av något slag. De sätter prägel på våra relationer och på vår vardag. De påverkar de be- slut vi fattar och de stressar och hämmar oss.Vi vill leva modigt. Hur kan vi göra det?Vilka stordåd skulle vi inte kunna utföra om vi slapp oroa oss? Följande rädslor kommer vi att lyfta och ge råd kring: • Att tiden inte räcker till • Att stå på scen • Att något jobbigt kan hända, sjukdom, hälsoproblem, olycka • Att vi kan bli besvikna • Att vi inte duger • Att se sanningen i ”vitögat” t.ex. att inte finna meningen med livet • Att tappa kontrollen
 5. Kom igång med en förändring Kick off/inspiration – halvdag eller heldag Innehållet kommer att varieras efter vad som händer i samhället och hur trender skapar nya kommunikations- grepp som vi har nytta av och behöver. Nedan följer ett exempel på upplägg för en insiktsfull inspirations- och kunskapsdag. • Trender i samhället som påverkar vårt liv och hur vi kan använda dessa för att få mer framgångar • Självinsikt – hur funkar din hjärna – pluskonto • Hur bygger jag bra relationer – själv och i nätverk? • Varför lyckas vissa bättre än andra – vad är skillnaden som gör skillnaden? • Hur hanterar jag ett nej om jag inte får det jag vill ha? • Karisma – vad är det och varför är det viktigt? • Kartläggning av mina karismatiska drag och det jag kan förbättra • Vad finns i framgångsrika företag som behåller deras placering på topp? • ”Good to Great”- grepp och vad kan jag göra för att vara attraktiv för arbetsgivaren? Neurologisk försäljning – hur får du hjärnan att vilja köpa? En timme, halvdag eller heldag – vid heldag djupdyker vi i mera detaljer så att kunskapen sitter djupare. Att få ett generellt grepp om hur hjärnan fungerar i relationer när vi ska sälja in en tjänst eller vara. • ”Neurologisk försäljning – hur får du hjärnan att köpa?” – att leverera, tänkvärda och insiktsfulla tankar och mentala knep och en 21-dagars neurologisk säljprocess att använda sig av direkt efter seminariet. • Lyfta hur 5-sinneskommunikation skapar starkare relation som lämnar avtryck och som ger ännu bättre kommunikation. • Att skapa en skön ”good mood” känsla och kunskaper om hur hjärnan funkar. Det ska vara bekvämt, avspänt, roligt att sälja – då du har HJÄRNKOLL på hjärnan. Endagsseminarier för mindre grupper – upp till 20 personer Personlig värdegrund – kartläggning i detalj För uppdragssökande med fokus på CV och uppdragsintervju. Under de senaste tre åren har antalet mindre lyckade rekryteringar inom näringslivet ökat från 10 till 15 % visar en undersökning från bemanningsföretaget Poolia. En misslyckad rekrytering kan kosta ett företag upp till 1,5 miljoner kronor, skriver Poolia. Harvard Business School har presenterat en studie som visar att det är visioner och värderingar som är de viktigaste faktorerna som skapar global framgång hos företag. Företaget får en framgång om det finns rätt människor i företaget. Rätt människor får vi om vi kan rekrytera med fokus på de värderingar vi vill värna om i företaget. Då skapas den energi som krävs för att leda företaget framåt.Vid misslyckad rekrytering dräneras företaget på energi – så länge som problemet kvarstår. • I mindre grupper kartlägger vi din personliga värdegrund i detalj så att du kan forma din CV. • Vi hjälper dig att forma frågor du behöver ställa för att kartlägga företagets värdegrund utifrån det jobb du är intresserad av att söka. • Dagen formas av övningar och diskussioner. Vi skapar en dag där du får perspektiv och råd att förstå vad som driver dig och vad din riktning är för att uppnå ditt mål. • Vi utgår från sorteringsprocessen NÖHRA som står för nuläge, önskat läge, hinder, resurser och agera.
 6. Strengthsfinder 2.0 – Gallup Har genomförts av miljontals människor sen 2007 Hur du hittar dina styrkor och kan använda dem i jobbsökande, när du har fått jobbet och i livet. En extrakostnad per deltagare tillkommer för testet – ca 250 kr + moms. Har du möjlighet att göra det du gör bäst varje dag?Troligtvis inte.Vi brukar fokusera mer på det vi inte är bra på än det vi är bra på. Om du hittar dina främsta styrkor och fokuserar på att ytterligare förbättra dessa så kommer du sluta att fokusera på det du är mindre bra på. Så fungerar vi människor. Människor som har möjlighet att använda sina styrkor varje dag i livet och arbetslivet blir sex gånger mer engagerade i sitt jobb. De anser sig också ha mer än tre gånger bättre livskvalitet - ur generell synvinkel. • Testet bygger på 40-årig Gallup-studie. I studien redovisas vilka de 34 mest vanliga mänskliga styrkorna är. • Du får en kod och kommer att genomföra ett ”online”-test, som du får görai förväg innan kursstart. Vi kommer att ha kontakt med dig i god tid innan kursdagen. • Du kommer att få fram dina fem största styrkor med hjälp av Strenghtsfinder 2.0-Gallup • Du kommer också att få fram tio så kallade ”ideas for action” för var och en av dina fem styrkor. • Du kommer att få så kallad styrkebaserad ”actionplan” för att sätta specifika mål hur du kan använda dina styrkor den närmaste veckan, månaden och året. • Du kommer att erhålla boken Strenghtsfinder 2,0 avTom Rath. • Vi går igenom testet med dig, dels i diskussionsforum, dels genom personlig assistans under dagen. Stockholm Kinga Lundblad Leventa AB
Publicité