Energjia dhe Burimet e Energjisë

ENERGJIA. BURIMET E ENERGJISE.
OBJEKTIVAT:
- Ç’KUPTOJMË ME MADHESINË FIZIKE, ENERGJI?
- CILAT JANË FORMAT BAZË TË ENERGJISË?
- CILAT JANË DY FORMAT E SHNDËRRIMIT TË ENERGJISË?
ENERGJIA:
Energjia është aftësia e një sistemi për të kryer punë.
FORMAT E ENERGJISE:
Energjia kinetike lidhet me lëvizjen e sistemit ose të pjesëve përbërëse të tij.
Energjia potenciale lidhet me bashkëveprimin e pjesëve të sistemit.
FORMAT E SHNDERRIMIT TE ENERGJISE:
Puna (A) vlerëson shndërrimin e energjisë makroskopike të një sistemi në energji
makroskopike ose mikroskopike të një sistemi tjetër dhe anasjelltas.
Nxehtësia (Q) vlerëson shndërrimin e energjisë mikroskopike po në energji
mikroskopike, ashtu edhe në energji mikroskopike.
LLOJET E NDRYSHE TE ENERGJISE
Energjia Kimike.
Energjia Elektrike.
Energjia e Erës.
Energjia Termale.
Energjia Diellore.
Energjia Bërthamore (nga ndarja e atomit).
ROLI I ENERGJISE NE AKTIVITETIN NJEREZOR
Energjia Kimike
Ushqimi na jep energjinë e nevojshme per të cilën ka nevojë qeliza që të funksionojë. Ajo është energjia që
ndodhet në lidhjet që bashkojnë mes tyre atomet që formojnë molekulat e ushqimeve, e quajtur Energji
Kimike. Të gjitha substancat me të cilat ushqehemi, qofshin ato qe vijnë nga kafshët apo bimet përmbajnë
energji kimike që shfaqet si flakë dhe nxehtësi kur digjen ushqimet. Energjia që mund të përdoret nga qelizat
përmbahet në molekulën e një sheqeri te thjeshtë, glukozës. Reaksioni i djegies se glukozës, që në qeliza
çliron energjinë e nevojshme për veprimtarinë e tyre, quhet frymemarrje qelizore. Fotosinteza është procesi
me anë të të cilit bimët përdorin energjinë e diellit për të prodhuar oksigjen, duke u nisur nga CO2 dhe nga
H2O, molekula organike te pasura me energji kimike si glukoza. Energjia kimike është energjia e rezervuar në
lidhjet ndërmjet atomeve ose molekulave të lëndës. Kjo energji çlirohet,për shembull, në trajtën e energjisë
termike gjatë djegies së lëndëve të ndryshme.
Energjia Bërthamore
Energjia bërthamore është një burim i cmuar që mund të përdorim për të evituar degradimin e mëtejshëm të
planetit, dhe për të mbuluar nevojat me energji të një popullsie gjithnjë në rritje dhe përbën një rrezik serioz
si për njerëzimin ashtu edhe për planetin Tokë.
Energjia Elektrike
Është një formë energjie e përftuar nga energjia elektrike potenciale.
Energjia Diellore (solare)
Energjia e Erës
Energjia Termale
Mbështet pothuaj të gjithë jetën në tokë nëpërmjet fotosintezës që nga shfaqja e organizmit të parë. Njerëzit e
përdorin energjinë diellore për ndriçim, ngrohtësi, rritjen e të korrave dhe për shndërrimin e fuqisë diellore në
energji elektrike. Nxehtësia e krijuar nga dielli përcakton klimën (moti) dhe ndërrimin e stinëve në tokë.
Nxirret nga rrjedha e ajrit duke përdorur turbinat e erës apo velat për të prodhuar energji mekanike ose elektrike.
Mullinjtë e erës janë përdorur për fuqinë e tyre mekanike, pompat e erës për pompimin e ujit, dhe velat për të
lëvizur anijet. Energjia e erës si një alternativë e karburanteve fosile, është e bollshme, e ripërtëritshme, e
shpërndarë gjerësisht, e pastër, nuk prodhon emetimet e gazit serrë gjatë operacionit, dhe përdor shumë pak tokë.
Efektet në mjedis janë shumë më pak problematike se ato të burimeve të energjisë jo-ripërtëritshme.
Në termodinamike energjia termale I referohet energjisë së brendshme, I pranishëm në një sistem për shkak të
temperatures së tij.
NGROHJA GLOBALE & EFEKTI SERE
Ngrohja globale është rritja e temperaturës mesatare afër sipërfaqes së Tokës dhe oqeaneve
që nga gjysma e shekullit të 20-të e në vazhdim. Temperatura e globit është rritur me 0,74 ±
0,18 °C gjatë 100 vjetëve deri në fund të vitit 2005. Grupi Ndërqeveritar i ndryshimit të klimës
(IPCC) konkludoi që rritja e temperaturës qysh në mes të shekullit të 20-të është rezultat i rritjes
së koncentrimit të gazit të efektit serrë. Fenomeni natyral i tillë si variacioni diellor dhe vullkanet
kishin një efekt të vogël ngrohjeje nga kohët para industriale te viteve 1950 dhe një efekt te
vogël freskues nga viti 1950 e në vazhdim. Këto konkluzione bazë kanë qenë konstatuar nga të
paktën 30 shoqata shkencëtarësh dhe akademi shkencash duke përfshirë të gjithë akademitë
kombëtare të shkencës në shumicën e vendeve të industrializuara. Ndërsa individë shkencëtarë
kanë theksuar mos aprovimin me këto gjetje, shumica dërmuese e shkencëtarëve punuan mbi
marrëveshjen e ndryshimit të klimës mbi bazën e konkluzioneve kryesore të IPCC.
Efekti serë
Në pranverën e hershme temperaturat e ajrit, veçanërisht natën janë të ulëta. Nëse e masim
temperaturën e ajrit në brendësi të serrës do të shohim se ajo është shumë më e lartë se jashtë
serrës. Kjo dukuri ngjan për arsye se serra funksionon si një ventil njëkrahesh. Mbulesa e serrës
gjatë ditës lejon depërtimin e rrezeve të diellit, mirëpo nxehtësinë e krijuar brenda serrës e ruan
dhe kështu nuk e lejon të dalë jashtë. Një proces i ngjashëm zhvillohet edhe në planet dhe në
atmosferën e tokës. Siç dihet dielli bën ngrohjen e sipërfaqes së tokës dhe vazhdimisht nxehtësia
rrezaton në drejtim të atmosferës duke dashur ta lëshojë atë. Në sajë të pranisë së disa gazrave
në atmosferë siç janë dioksidi i karbonit, avulli i ujit dhe metani pengohet shpërndarja e
tërësishme e nxehtësisë prej tokës në gjithësi. Ky proces i ngrohjes së atmosferës është i njohur
si efekt i serrës. Sikur të mos ishte ky proces, toka do të ishte shumë më e ftohtë.
KURSIMI I ENERGJISE
Për të kontribuar në pakësimin e konsumit të energjisë dhe rrjedhimisht në
ngadalësimin e faktorëve që sjellin ngrohjen globale, gjithsecili prej nesh mund t’ia
nisë nga shtëpia e tij. Më poshtë do të rëndisim disa mënyra për të kursyer energjinë
në shtëpi. Kjo do të thotë se do të harxhoni më pak energji dhe do të paguani më pak
para.
Ndryshoni llambat e zakonshme duke vendosni llamba ekologjike. Një ndër mënyrat
më të thjeshta për të zvogëluar konsumin e energjisë elektrike është të zëvendësoni
llambat e zakonshme me ato ekonomike. Në Shqipëri ka filluar prej vitesh tregtimi i
llambave të tilla, madje edhe llambat fluoreshente. Konsumojnë pak energji dhe janë
të madhësive të ndryshme , 12 herë më afatgjata se ato të zakonshmet.
DISA KOMPONENTE PER KURSIMIN E ENERGJISE
Frigoriferi.
Ky elektroshtepiak kaq i domosdoshem për ne, është një nga konsumatoret më të
medhenj të energjise. Konsumon edhe me shumë së kondicioneri. Prandaj
keshillohet që dera e tij të mos qëndrojë për një kohë shumë të gjatë e hapur, të
mos vendosen gjera të ngrohta në frigorifer dhe të mos lejohet formimi i akullit në
pjesën e pasme të tij. Gjithashtu, nëse jeni në kërkim të një frigoriferi te ri, kini
parasysh diçka: sa më i madh frigoriferi, aq me shumë harxhon.
Kondicioneri.
Shumë i nevojshem ne ambientet familjare, sidomos gjatë diteve të nxehta të
verës. Këshillohet që, në verë, temperatura e kondicionerit të qëndrojë stabël në
25 gradë Celsius, kurse në dimer temperatura perfekte është 20 gradë Celsius.
Gjatë verës keshillohet që të përdoret edhe freskuesja, në mënyrë që ajri i ftohtë
të shpërndahet në të gjithë dhomën.
Televizori.
TV Plazma janë konsumatoret me të mëdhenj të energjisë, prandaj nese doni të
kurseni, zgjidhni një LCD. Por ndryshimi qëndron edhe tek madhësia, prandaj
midis një 32” dhe një 55”, zgjidhni të parin.
Kompjuteri.
Fikeni kompjuterin nëse nuk do e përdorni për më shumë se 20 min. Reduktoni
kontrastin dhendriçimin e ekranit. Ndërroje desktop-in për një lap-top, sepse
harxhon më pak energji. Ndërroje ekranin e vjetër të kompjuterit me një LCD, për
të njëjtën arsye.
BURIMET E RINOVUESHME DHE TE PARINOVUESHME
Burimet e rinovueshme janë gjitha burimet që lidhen me rrezatimin e Diellit,
si dritor ashtu edhe termik të tij, janë burime të rinovueshme. Tek burimet e
parinovueshme hyjnë si: energjia diellore, energjia hidrike, energjia e baticave e
zbaticave, energjia e erës. Në këtë grup të burimeve të rinovueshme hyn edhe
energjia gjeotermike, që është energjia që çlirohet drejt nga Toka në formë avulli.
Burimet e parinovueshme janë lëndët djegëse si qymyri, nafta, gazi natyral,
janë formuar përgjatë miliona vjetësh nga dekompozimi i bimëve. Në shkallë
botërore, rreth 90% e energjisë që përdoret prodhohet nga lëndët djegëse.
Vlerësimet tregojnë se rezervat e shfrytëzueshme tokësore të lëndës djegëse janë
shumë të kufizuara; ato mund të mjaftojnë mbase edhe për një shekull apo disa
dhjetëra vjeçarë. Kjo i bën këto burime të parinovueshme.
”
“
Projekt në Fizikë “ Energjia dhe Burimet e Energjisë ”
Punoi: Klajdi Proko
Klasa: XII
D
1 sur 10

Recommandé

Prodhimi i energjise par
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
23.1K vues13 diapositives
Energjia, llojet dhe perdorimi par
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimiBlerinaMuobega
34.8K vues7 diapositives
energjia par
energjia energjia
energjia ANA KOSHI
27.1K vues29 diapositives
Mjedisi dhe njeriu par
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuKlarisa Klara
29.2K vues5 diapositives
Hebrenjtë në Shqipëri par
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vues13 diapositives
Projekt historie par
Projekt historieProjekt historie
Projekt historieS Gashi
32.5K vues46 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Historia e zhvillimit te matematikes par
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesXhuliana Haxhiu
203.7K vues93 diapositives
Shnderrimet e energjise (uji) par
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)FialdoMema
15.6K vues6 diapositives
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
110K vues9 diapositives
Kimia ne mbrojtje te mjedisit par
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
16.6K vues11 diapositives
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi par
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiFacebook
76.6K vues23 diapositives
Gazeta e shkolles par
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K vues16 diapositives

Tendances(20)

Historia e zhvillimit te matematikes par Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.7K vues
Shnderrimet e energjise (uji) par FialdoMema
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
FialdoMema15.6K vues
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore par Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku110K vues
Kimia ne mbrojtje te mjedisit par Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.6K vues
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi par Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.6K vues
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. par enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti59.1K vues
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike par koralda
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
koralda43.3K vues
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi par Marinela Abedini
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Marinela Abedini49.2K vues
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr... par Edward Newgate
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektr...
Edward Newgate37.8K vues
Hidrocentralet par Ergi Nushi
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
Ergi Nushi21.4K vues
Lidhja e matematikes me lendet e tjera par olinuhi
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
olinuhi44.4K vues
Te drejtat e njeriut par Donart Geci
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci64.1K vues
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme par ornela rama
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
ornela rama50.4K vues
Sëmundjet gjenetike par XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vues
Kimia ne jeten e perditshme par Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.7K vues

En vedette

energjia dhe burimet e energjise par
energjia dhe burimet e energjise energjia dhe burimet e energjise
energjia dhe burimet e energjise ornela rama
78.5K vues8 diapositives
ENERGJIA ...!!!! par
ENERGJIA ...!!!!ENERGJIA ...!!!!
ENERGJIA ...!!!!#MesueseAurela Elezaj
15.3K vues18 diapositives
Energjia par
EnergjiaEnergjia
Energjiaornela rama
22.4K vues32 diapositives
projekt fizike par
projekt fizikeprojekt fizike
projekt fizikexhesiona pera
55.3K vues13 diapositives
Fizika ne jeten e perditshme par
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
169.9K vues37 diapositives
Resurset e pariperteritshme- powerpoint par
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpointEniLikaj
26.4K vues57 diapositives

En vedette(20)

energjia dhe burimet e energjise par ornela rama
energjia dhe burimet e energjise energjia dhe burimet e energjise
energjia dhe burimet e energjise
ornela rama78.5K vues
Fizika ne jeten e perditshme par An An
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshme
An An169.9K vues
Resurset e pariperteritshme- powerpoint par EniLikaj
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
EniLikaj26.4K vues
Energjia diellore par Maja
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia diellore
Maja 12K vues
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri par Erdi Dibra
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta QymyriLëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri
Lëndët Djegëse Fosile - Nafta Qymyri
Erdi Dibra34.3K vues
Centralet Berthamore par Ergi Nushi
Centralet BerthamoreCentralet Berthamore
Centralet Berthamore
Ergi Nushi12.7K vues
Projekt fizikë par Xhoana Pepa
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë
Xhoana Pepa32.7K vues
Projekt (fizike) klasa 10 par Mehmet Emiri
Projekt (fizike)  klasa 10Projekt (fizike)  klasa 10
Projekt (fizike) klasa 10
Mehmet Emiri20.7K vues

Similaire à Energjia dhe Burimet e Energjisë

Energjia e Rinovueshme (Clean energy) par
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)Energjia e Rinovueshme (Clean energy)
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)Klea Medini
493 vues22 diapositives
Shtepite ekologjike par
Shtepite ekologjikeShtepite ekologjike
Shtepite ekologjikeLeonard Proko
2.4K vues13 diapositives
Energjia diellore par
Energjia dielloreEnergjia diellore
Energjia dielloreQlirimDubova
720 vues16 diapositives
Ndotja termike par
Ndotja termike Ndotja termike
Ndotja termike Darla Evangjeli
50.7K vues18 diapositives
Energjite e rinovueshme par
Energjite e rinovueshmeEnergjite e rinovueshme
Energjite e rinovueshmeLeonard Proko
9K vues28 diapositives
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazë par
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazëKlima dhe ndertesa - Koncepte bazë
Klima dhe ndertesa - Koncepte bazëAlbania Energy Association
7.3K vues47 diapositives

Similaire à Energjia dhe Burimet e Energjisë(20)

Energjia e Rinovueshme (Clean energy) par Klea Medini
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)Energjia e Rinovueshme (Clean energy)
Energjia e Rinovueshme (Clean energy)
Klea Medini493 vues
Format dhe burimet e energjis qe i nevojiten njerzimit par Marjo Xhani
Format dhe burimet e energjis qe i nevojiten njerzimit Format dhe burimet e energjis qe i nevojiten njerzimit
Format dhe burimet e energjis qe i nevojiten njerzimit
Marjo Xhani113 vues
Ndryshimet Klimaterike par Ergi Nushi
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
Ergi Nushi6.7K vues
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT par roni45
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOTNDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT
roni451.4K vues
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Ener... par InxhinieriMjedisi
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Ener...Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Ener...
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Msc Ener...
InxhinieriMjedisi1.3K vues
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI par InxhinieriMjedisi
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI
Burimet e Rinovueshme te Energjise/ Energjia e Diellit. ELSI MIRASHI
InxhinieriMjedisi1.2K vues
Ndikimi I hidrokarbureve ne jeten e njeriut Burime te reja energjie alternat... par Anja Cami
Ndikimi I hidrokarbureve ne jeten e njeriut Burime te reja energjie alternat...Ndikimi I hidrokarbureve ne jeten e njeriut Burime te reja energjie alternat...
Ndikimi I hidrokarbureve ne jeten e njeriut Burime te reja energjie alternat...
Anja Cami14.4K vues
Teknologji XII par Denis Lezo
Teknologji XIITeknologji XII
Teknologji XII
Denis Lezo1.8K vues
Energjia dhe ndotja e mjedisit par Eneo Petoku
Energjia dhe ndotja e mjedisitEnergjia dhe ndotja e mjedisit
Energjia dhe ndotja e mjedisit
Eneo Petoku41.5K vues
Ndryshimet klimatike par EstherLu3
Ndryshimet klimatikeNdryshimet klimatike
Ndryshimet klimatike
EstherLu31.7K vues
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme par Sa Ide
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshmeNdikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Sa Ide39K vues

Energjia dhe Burimet e Energjisë

 • 1. ENERGJIA. BURIMET E ENERGJISE. OBJEKTIVAT: - Ç’KUPTOJMË ME MADHESINË FIZIKE, ENERGJI? - CILAT JANË FORMAT BAZË TË ENERGJISË? - CILAT JANË DY FORMAT E SHNDËRRIMIT TË ENERGJISË?
 • 2. ENERGJIA: Energjia është aftësia e një sistemi për të kryer punë. FORMAT E ENERGJISE: Energjia kinetike lidhet me lëvizjen e sistemit ose të pjesëve përbërëse të tij. Energjia potenciale lidhet me bashkëveprimin e pjesëve të sistemit. FORMAT E SHNDERRIMIT TE ENERGJISE: Puna (A) vlerëson shndërrimin e energjisë makroskopike të një sistemi në energji makroskopike ose mikroskopike të një sistemi tjetër dhe anasjelltas. Nxehtësia (Q) vlerëson shndërrimin e energjisë mikroskopike po në energji mikroskopike, ashtu edhe në energji mikroskopike.
 • 3. LLOJET E NDRYSHE TE ENERGJISE Energjia Kimike. Energjia Elektrike. Energjia e Erës. Energjia Termale. Energjia Diellore. Energjia Bërthamore (nga ndarja e atomit).
 • 4. ROLI I ENERGJISE NE AKTIVITETIN NJEREZOR Energjia Kimike Ushqimi na jep energjinë e nevojshme per të cilën ka nevojë qeliza që të funksionojë. Ajo është energjia që ndodhet në lidhjet që bashkojnë mes tyre atomet që formojnë molekulat e ushqimeve, e quajtur Energji Kimike. Të gjitha substancat me të cilat ushqehemi, qofshin ato qe vijnë nga kafshët apo bimet përmbajnë energji kimike që shfaqet si flakë dhe nxehtësi kur digjen ushqimet. Energjia që mund të përdoret nga qelizat përmbahet në molekulën e një sheqeri te thjeshtë, glukozës. Reaksioni i djegies se glukozës, që në qeliza çliron energjinë e nevojshme për veprimtarinë e tyre, quhet frymemarrje qelizore. Fotosinteza është procesi me anë të të cilit bimët përdorin energjinë e diellit për të prodhuar oksigjen, duke u nisur nga CO2 dhe nga H2O, molekula organike te pasura me energji kimike si glukoza. Energjia kimike është energjia e rezervuar në lidhjet ndërmjet atomeve ose molekulave të lëndës. Kjo energji çlirohet,për shembull, në trajtën e energjisë termike gjatë djegies së lëndëve të ndryshme. Energjia Bërthamore Energjia bërthamore është një burim i cmuar që mund të përdorim për të evituar degradimin e mëtejshëm të planetit, dhe për të mbuluar nevojat me energji të një popullsie gjithnjë në rritje dhe përbën një rrezik serioz si për njerëzimin ashtu edhe për planetin Tokë.
 • 5. Energjia Elektrike Është një formë energjie e përftuar nga energjia elektrike potenciale. Energjia Diellore (solare) Energjia e Erës Energjia Termale Mbështet pothuaj të gjithë jetën në tokë nëpërmjet fotosintezës që nga shfaqja e organizmit të parë. Njerëzit e përdorin energjinë diellore për ndriçim, ngrohtësi, rritjen e të korrave dhe për shndërrimin e fuqisë diellore në energji elektrike. Nxehtësia e krijuar nga dielli përcakton klimën (moti) dhe ndërrimin e stinëve në tokë. Nxirret nga rrjedha e ajrit duke përdorur turbinat e erës apo velat për të prodhuar energji mekanike ose elektrike. Mullinjtë e erës janë përdorur për fuqinë e tyre mekanike, pompat e erës për pompimin e ujit, dhe velat për të lëvizur anijet. Energjia e erës si një alternativë e karburanteve fosile, është e bollshme, e ripërtëritshme, e shpërndarë gjerësisht, e pastër, nuk prodhon emetimet e gazit serrë gjatë operacionit, dhe përdor shumë pak tokë. Efektet në mjedis janë shumë më pak problematike se ato të burimeve të energjisë jo-ripërtëritshme. Në termodinamike energjia termale I referohet energjisë së brendshme, I pranishëm në një sistem për shkak të temperatures së tij.
 • 6. NGROHJA GLOBALE & EFEKTI SERE Ngrohja globale është rritja e temperaturës mesatare afër sipërfaqes së Tokës dhe oqeaneve që nga gjysma e shekullit të 20-të e në vazhdim. Temperatura e globit është rritur me 0,74 ± 0,18 °C gjatë 100 vjetëve deri në fund të vitit 2005. Grupi Ndërqeveritar i ndryshimit të klimës (IPCC) konkludoi që rritja e temperaturës qysh në mes të shekullit të 20-të është rezultat i rritjes së koncentrimit të gazit të efektit serrë. Fenomeni natyral i tillë si variacioni diellor dhe vullkanet kishin një efekt të vogël ngrohjeje nga kohët para industriale te viteve 1950 dhe një efekt te vogël freskues nga viti 1950 e në vazhdim. Këto konkluzione bazë kanë qenë konstatuar nga të paktën 30 shoqata shkencëtarësh dhe akademi shkencash duke përfshirë të gjithë akademitë kombëtare të shkencës në shumicën e vendeve të industrializuara. Ndërsa individë shkencëtarë kanë theksuar mos aprovimin me këto gjetje, shumica dërmuese e shkencëtarëve punuan mbi marrëveshjen e ndryshimit të klimës mbi bazën e konkluzioneve kryesore të IPCC. Efekti serë Në pranverën e hershme temperaturat e ajrit, veçanërisht natën janë të ulëta. Nëse e masim temperaturën e ajrit në brendësi të serrës do të shohim se ajo është shumë më e lartë se jashtë serrës. Kjo dukuri ngjan për arsye se serra funksionon si një ventil njëkrahesh. Mbulesa e serrës gjatë ditës lejon depërtimin e rrezeve të diellit, mirëpo nxehtësinë e krijuar brenda serrës e ruan dhe kështu nuk e lejon të dalë jashtë. Një proces i ngjashëm zhvillohet edhe në planet dhe në atmosferën e tokës. Siç dihet dielli bën ngrohjen e sipërfaqes së tokës dhe vazhdimisht nxehtësia rrezaton në drejtim të atmosferës duke dashur ta lëshojë atë. Në sajë të pranisë së disa gazrave në atmosferë siç janë dioksidi i karbonit, avulli i ujit dhe metani pengohet shpërndarja e tërësishme e nxehtësisë prej tokës në gjithësi. Ky proces i ngrohjes së atmosferës është i njohur si efekt i serrës. Sikur të mos ishte ky proces, toka do të ishte shumë më e ftohtë.
 • 7. KURSIMI I ENERGJISE Për të kontribuar në pakësimin e konsumit të energjisë dhe rrjedhimisht në ngadalësimin e faktorëve që sjellin ngrohjen globale, gjithsecili prej nesh mund t’ia nisë nga shtëpia e tij. Më poshtë do të rëndisim disa mënyra për të kursyer energjinë në shtëpi. Kjo do të thotë se do të harxhoni më pak energji dhe do të paguani më pak para. Ndryshoni llambat e zakonshme duke vendosni llamba ekologjike. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të zvogëluar konsumin e energjisë elektrike është të zëvendësoni llambat e zakonshme me ato ekonomike. Në Shqipëri ka filluar prej vitesh tregtimi i llambave të tilla, madje edhe llambat fluoreshente. Konsumojnë pak energji dhe janë të madhësive të ndryshme , 12 herë më afatgjata se ato të zakonshmet.
 • 8. DISA KOMPONENTE PER KURSIMIN E ENERGJISE Frigoriferi. Ky elektroshtepiak kaq i domosdoshem për ne, është një nga konsumatoret më të medhenj të energjise. Konsumon edhe me shumë së kondicioneri. Prandaj keshillohet që dera e tij të mos qëndrojë për një kohë shumë të gjatë e hapur, të mos vendosen gjera të ngrohta në frigorifer dhe të mos lejohet formimi i akullit në pjesën e pasme të tij. Gjithashtu, nëse jeni në kërkim të një frigoriferi te ri, kini parasysh diçka: sa më i madh frigoriferi, aq me shumë harxhon. Kondicioneri. Shumë i nevojshem ne ambientet familjare, sidomos gjatë diteve të nxehta të verës. Këshillohet që, në verë, temperatura e kondicionerit të qëndrojë stabël në 25 gradë Celsius, kurse në dimer temperatura perfekte është 20 gradë Celsius. Gjatë verës keshillohet që të përdoret edhe freskuesja, në mënyrë që ajri i ftohtë të shpërndahet në të gjithë dhomën. Televizori. TV Plazma janë konsumatoret me të mëdhenj të energjisë, prandaj nese doni të kurseni, zgjidhni një LCD. Por ndryshimi qëndron edhe tek madhësia, prandaj midis një 32” dhe një 55”, zgjidhni të parin. Kompjuteri. Fikeni kompjuterin nëse nuk do e përdorni për më shumë se 20 min. Reduktoni kontrastin dhendriçimin e ekranit. Ndërroje desktop-in për një lap-top, sepse harxhon më pak energji. Ndërroje ekranin e vjetër të kompjuterit me një LCD, për të njëjtën arsye.
 • 9. BURIMET E RINOVUESHME DHE TE PARINOVUESHME Burimet e rinovueshme janë gjitha burimet që lidhen me rrezatimin e Diellit, si dritor ashtu edhe termik të tij, janë burime të rinovueshme. Tek burimet e parinovueshme hyjnë si: energjia diellore, energjia hidrike, energjia e baticave e zbaticave, energjia e erës. Në këtë grup të burimeve të rinovueshme hyn edhe energjia gjeotermike, që është energjia që çlirohet drejt nga Toka në formë avulli. Burimet e parinovueshme janë lëndët djegëse si qymyri, nafta, gazi natyral, janë formuar përgjatë miliona vjetësh nga dekompozimi i bimëve. Në shkallë botërore, rreth 90% e energjisë që përdoret prodhohet nga lëndët djegëse. Vlerësimet tregojnë se rezervat e shfrytëzueshme tokësore të lëndës djegëse janë shumë të kufizuara; ato mund të mjaftojnë mbase edhe për një shekull apo disa dhjetëra vjeçarë. Kjo i bën këto burime të parinovueshme.
 • 10. ” “ Projekt në Fizikë “ Energjia dhe Burimet e Energjisë ” Punoi: Klajdi Proko Klasa: XII D