Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dataflyt stikkrenner

605 vues

Publié le

Beskrivelse av dataflyt for stikkrenner i pilotprosjekt under NIFS-prosjektet.

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

Dataflyt stikkrenner

  1. 1. 02.10.2015 UML .FXL .XSD TRIMBLE GNSS NVDB FKB XSLT .GML .SOS
  2. 2. UML «featureType» Stikkrenne + tverrsnittsform: Tverrsnittsform + høydeInnvendig: Integer + breddeInnvendig: Integer + typeInnløp: TypeInnløp + harInnløpsrist: HarInnløpsrist + typeUtløp: TypeUtløp + eier: Eier + materialtype: Materialtype + bruksområde: Bruksområde = Vann + senterlinje: Kurve + navn: CharacterString [0..1] + byggeår: Integer [0..1] + spesielleProblem: SpesielleProblem [0..1] + antallTininger: Integer [0..1] + tilknyttetLukkaDren: TilknyttetLukkaDren [0..1] + gjennomløpForElvBekk: GjennomløpForElvBekk [0..1] + dokumentasjon: NVDB_Dokumentasjon [0..1] + kommentar: NVDB_Kommentar [0..1] + tilstandSkade: TilstandSkadePunkt [0..1] + tiltakOppstrøms: TiltakOppstrøms [0..1] + tilrettelagtFiskevandring: TilrettelagtFiskevandring [0..1] «featureType» Fellesegenskaper + identifikasjon: Identifikasjon [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + datafangstdato: Date [0..1] + oppdateringsdato: Date [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet + høydereferanse: Høydereferanse = FOT + vegreferanse: Vegreferanse [0..1] + sideposisjon: Sideposisjon [0..1] 02.10.2015 «codeList» TypeUtløp + Kum + I skråning/terreng + I bekk/elv + Åpen grøft «codeList» Eier + Stat + Fylkeskommune + Kommune + Privat «codeList» GjennomløpForElvBekk + Ja + Nei «codeList» HarInnløpsrist + Ja + Ja, i forkant + Nei «codeList» Materialtype + Betong + Stål + Plast + Naturstein + Tre + Eternitt «codeList» SpesielleProblem + Masser, innløp + Masser, utløp + Vegetasjonstetting, innløp + Vegetasjonstetting, utløp «codeList» TilknyttetLukkaDren + Ja + Nei «codeList» Bruksområde + Vann + Landbruk + Voll, vanngjennomløp + Biologisk mangfold «codeList» TypeInnløp + Kum over stikkrenne + Åpent i grøft + Åpent med frontmur + Åpent i grøft med støtteskjold «codeList» Tverrsnittsform + Sirkulær + Rektangulær + Flatbunnet med hvelv + Ellipseform «codeList» TiltakOppstrøms + Demping + Fordrøying + Sedimentering Ny kodeliste, ikke i NVDB «codeList» TilrettelagtFiskevandring + Ja + Nei + Ikke relevant
  3. 3. FXL 02.10.2015
  4. 4. XSD 02.10.2015
  5. 5. GML 02.10.2015
  6. 6. GML 02.10.2015
  7. 7. GML i QGIS 02.10.2015

×