Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

נהיגה נכונה - במהלך תקופת הקיץ

387 vues

Publié le

עקרי המצגת
.א. היסח הדעת בנהיגה – הנו גורם מס' 1 לתאונות דרכים בשניםהאחרונות
.ב. שכחת ילדים ברכב – יש לתת דגש בנושא חשוב זה שיגיע להורים
.ג. תאונות בשול הדרך

Publié dans : Industrie automobile
 • Login to see the comments

נהיגה נכונה - במהלך תקופת הקיץ

 1. 1. 1 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫המודעות‬ ‫הגברת‬ Kobigal1@gmail.com ‫לפרופיל‬ ‫לחץ‬‫לינקדאין‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫מהרשות‬ ‫החומרים‬ ‫בדרכים‬‫משרד‬‫התחבורה‬. ‫הסרטונים‬‫מאתר‬YOUTUBE. ‫גל‬ ‫קובי‬ ‫עריכה‬,‫בתעבורה‬ ‫בטיחות‬ ‫קצין‬.
 2. 2. 2 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫המצגת‬ ‫תוכן‬: 1.‫והנהג‬ ‫הרכב‬ ‫הכביש‬ ‫מצב‬.5.‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬. 2.‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫שכחת‬ ‫מניעת‬.6.‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫הסיכונים‬. 3.‫בחופשה‬ ‫ילדים‬.7.‫ונקודות‬ ‫ענישה‬ ‫מופרזת‬ ‫מהירות‬. 4.‫בנהיגה‬ ‫הדעת‬ ‫והיסח‬ ‫קשב‬.8.‫המצגת‬ ‫סיכום‬. ‫בלבד‬ ‫נוחות‬ ‫מטעמי‬ ‫זכר‬ ‫בלשון‬ ‫נכתבה‬ ‫המצגת‬,‫כאחד‬ ‫וגברים‬ ‫לנשים‬ ‫מיועד‬ ‫אך‬. ‫הנושא‬:‫קיץ‬ ‫נהיגת‬. ‫המטרה‬:‫למניעת‬ ‫הקיץ‬ ‫לתקופת‬ ‫הנהיגה‬ ‫התאמת‬ ‫חירום‬ ‫ומצבי‬ ‫דרכים‬ ‫תאונות‬.
 3. 3. 3 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ 1.‫בקיץ‬ ‫דווקא‬,‫לסכנה‬ ‫הופכים‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫מים‬ ‫מעט‬ ‫אפילו‬ ‫ממשית‬,‫שמן‬ ‫על‬ ‫החלקה‬,‫חול‬,‫יבשים‬ ‫עלים‬ ‫או‬. 2.‫והיובש‬ ‫החום‬ ‫בגלל‬‫מתייבשים‬ ‫הצמיגים‬ ‫נפגעת‬ ‫שלהם‬ ‫הכביש‬ ‫ואחיזת‬ ‫ונסדקים‬,‫על‬ ‫שמור‬ ‫עפ‬ ‫אויר‬ ‫לחצי‬"‫היצרן‬ ‫הוראות‬ ‫י‬. 3.‫רבות‬ ‫למכוניות‬ ‫גורם‬ ‫וזה‬ ‫יותר‬ ‫חם‬ ‫המכונית‬ ‫למנוע‬ ‫גם‬ ‫הדרכים‬ ‫בצדי‬ ‫להיתקע‬,‫בשול‬ ‫להחנות‬ ‫היכן‬ ‫לב‬ ‫שים‬. 4.‫הטמפרטורה‬ ‫כחממה‬ ‫מגיב‬ ‫בשמש‬ ‫החונה‬ ‫הרכב‬ ‫מגיעה‬ ‫הרכב‬ ‫בתוך‬‫לכ‬-70‫צלסיוס‬ ‫מעלות‬,‫לכן‬ ‫היטב‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫לאוורר‬ ‫הנהיגה‬ ‫טרם‬ ‫נדרש‬ ‫המזגן‬ ‫את‬ ‫ולהפעיל‬. ‫והרכב‬ ‫הכביש‬ ‫מצב‬
 4. 4. 4 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫הן‬ ‫ברכב‬ ‫השליטה‬ ‫פעולות‬‫ולכביש‬ ‫לצמיג‬ ‫מהנהג‬,‫ולכן‬: ‫תקין‬ ‫צמיג‬=‫חתכים‬ ‫ללא‬,‫יבש‬ ‫לא‬,‫שחוק‬ ‫ולא‬.!! ‫תקין‬ ‫צמיג‬=‫תעלות‬(‫חריצים‬)‫בעומק‬2‫מ‬"‫לפחות‬ ‫מ‬. ‫תקין‬ ‫צמיג‬=‫עפ‬ ‫הניפוח‬ ‫לחץ‬"‫הרכב‬ ‫יצרן‬ ‫הוראות‬ ‫י‬. ‫נמוך‬ ‫אוויר‬ ‫לחץ‬-‫לכביש‬ ‫הצמיג‬ ‫בין‬ ‫רופף‬ ‫לקשר‬ ‫גורם‬, ‫מוגברת‬ ‫דלק‬ ‫ולצריכת‬ ‫לשחיקה‬ ‫וגורם‬. ‫לתאונה‬ ‫הסיכון‬ ‫גובר‬ ‫לכן‬:‫ולסביבה‬ ‫לנוסעים‬ ‫לנהג‬!! ‫לפחות‬ ‫הרכב‬ ‫בצמיגי‬ ‫אוויר‬ ‫לחץ‬ ‫לבדוק‬ ‫מומלץ‬ ‫ב‬ ‫פעם‬-3‫שבועות‬. ‫נהג‬/‫זכור‬ ‫רכב‬ ‫בעל‬-‫חיים‬ ‫מציל‬ ‫תקין‬ ‫צמיג‬!! ‫רכב‬ ‫בצמיגי‬ ‫בטיחות‬
 5. 5. 5 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫הנהג‬ ‫מצב‬ .1‫מרדים‬ ‫בנסיעה‬ ‫החום‬,‫עם‬ ‫מזגן‬ ‫הפעלת‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫להרדים‬ ‫עשוי‬ ‫פנימית‬ ‫סירקולציה‬. .2‫המסנוורת‬ ‫השמש‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫נסיעה‬‫מאד‬ ‫מעייפת‬. .3‫למסנוור‬ ‫הופך‬ ‫השמשה‬ ‫על‬ ‫לכלכוך‬ ‫מעט‬ ‫גם‬ ‫השמש‬ ‫מול‬ ‫כשנוסעים‬ ‫מאוד‬. 4.‫כפכפים‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫יחפים‬ ‫כאשר‬ ‫נהיגה‬‫מסוכנת‬ ‫מאוד‬!,‫להחליק‬ ‫עשויה‬ ‫הרגל‬/‫להיתקע‬ ‫בדוושות‬ ‫אחיזה‬ ‫ולאבד‬. 5.‫הבוהקת‬ ‫השמש‬ ‫נגד‬ ‫מועילים‬ ‫שמש‬ ‫משקפי‬. ‫הנהג‬ ‫מצב‬
 6. 6. 6 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫רקע‬:‫במהלך‬ ‫הסיכונים‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫ברכב‬ ‫שכחה‬ ‫עקב‬ ‫בילדים‬ ‫פגיעות‬ ‫הקיץ‬ ‫תקופת‬,‫משנת‬2008–‫שנפגעו‬ ‫ילדים‬ ‫מאות‬ ‫על‬ ‫דווח‬ ‫להיום‬ ‫ועד‬ ‫מתו‬ ‫מהנפגעים‬ ‫ורבים‬,‫בגילאי‬ ‫הילדים‬ ‫רוב‬2-5‫שנים‬. ‫במהירות‬ ‫ופעוטות‬ ‫תינוקות‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫קיצוני‬ ‫שחום‬ ‫לזכור‬ ‫צריך‬ ‫מבוגרים‬ ‫על‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫חמורה‬ ‫ובצורה‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬. ‫שבתוכו‬ ‫זו‬ ‫על‬ ‫לרכב‬ ‫מחוץ‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫השפעת‬: ‫ע‬ ‫שנערך‬ ‫במחקר‬"‫חב‬ ‫י‬'‫ג‬'‫נרל‬‫מוטורוס‬,‫בשמש‬ ‫חונה‬ ‫רכב‬ ‫אם‬ ‫נמצא‬ ‫בטמפ‬'‫של‬35‫צלסיוס‬ ‫מעלות‬,‫תוך‬20‫ד‬'‫הטמפ‬'‫ברכב‬‫ליותר‬ ‫תגיע‬ ‫מ‬-50‫צלסיוס‬ ‫מעלות‬,‫כ‬ ‫לאחר‬-40‫ד‬'‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫תגיע‬-65.5‫מעלות‬. ‫פתוח‬ ‫מעט‬ ‫חלון‬ ‫משאירים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫במחקר‬,‫החום‬ ‫מידת‬ ‫במכונית‬‫לילדים‬ ‫ביותר‬ ‫מסוכנות‬ ‫לרמות‬ ‫עולה‬. ‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫שכחת‬ ‫מניעת‬!!!
 7. 7. 7 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫החוק‬ ‫אומר‬ ‫מה‬: ‫ראויה‬ ‫השגחה‬ ‫בלא‬ ‫שנים‬ ‫שש‬ ‫לו‬ ‫מלאו‬ ‫שטרם‬ ‫ילד‬ ‫המשאיר‬, ‫פוגע‬ ‫או‬ ‫הילד‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫מסכן‬ ‫ובכך‬,‫פגיעה‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫או‬ ‫בבריאותו‬ ‫או‬ ‫בשלומו‬ ‫ממשית‬,‫מאסר‬ ‫דינו‬3‫שנים‬:‫כך‬ ‫עשה‬ ‫שנה‬ ‫מאסר‬ ‫דינו‬ ‫ברשלנות‬:‫את‬ ‫לנטוש‬ ‫במטרה‬ ‫כך‬ ‫עשה‬ ‫הילד‬-‫מאסר‬ ‫דינו‬5‫שנים‬. ‫סעיף‬ ‫העונשין‬ ‫חוק‬361. ‫ילדים‬ ‫הסעת‬ ‫רכבי‬ ‫לגבי‬-‫חובת‬ ‫הנהג‬ ‫על‬ ‫חלה‬ ‫שבישראל‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫ההסעה‬ ‫מרכב‬ ‫הילדים‬ ‫הורדת‬ ‫לאחר‬ ‫רכב‬ ‫סריקת‬. ‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫שכחת‬ ‫מניעת‬!!!
 8. 8. 8 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫ולנהגים‬ ‫להורים‬ ‫בטיחות‬ ‫המלצות‬: .1‫לרכב‬ ‫מחוץ‬ ‫או‬ ‫בתוך‬ ‫ילד‬ ‫להשאיר‬ ‫אין‬ ‫לעולם‬,‫לדקה‬ ‫לא‬ ‫גם‬.!!! .2‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫ברכב‬ ‫כשאתם‬‫הנייד‬ ‫בטלפון‬ ‫תדברו‬ ‫אל‬,‫הדעת‬ ‫את‬ ‫מסיח‬ ‫זה‬. .3‫התיק‬ ‫את‬ ‫שימו‬,‫הילד‬ ‫ליד‬ ‫האחורי‬ ‫במושב‬ ‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫או‬ ‫הארנק‬. .4‫חנייתו‬ ‫לאחר‬ ‫מהרכב‬ ‫ירדו‬ ‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬,‫לבדוק‬ ‫יש‬ ‫חסר‬ ‫ילד‬ ‫באם‬ ‫לצאת‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫ולא‬ ‫מטען‬ ‫לתא‬ ‫נכנס‬ ‫או‬ ‫ברכב‬ ‫הושאר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫מיד‬. .5‫לבן‬ ‫להתקשר‬ ‫מנהג‬ ‫לכם‬ ‫עשו‬/‫הילדים‬ ‫את‬ ‫שהורדתם‬ ‫לאחר‬ ‫הזוג‬ ‫בת‬. .6‫רחוקים‬ ‫יהיו‬ ‫הרכב‬ ‫של‬ ‫הנעילה‬ ‫הסרת‬ ‫המאפשר‬ ‫רחוק‬ ‫שלט‬ ‫או‬ ‫מפתחות‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫ידם‬ ‫מהישג‬. .7‫משחק‬ ‫תוך‬ ‫הרכב‬ ‫מעצורי‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ ‫עלולים‬ ‫שילדים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬. .8‫בהיעדרכם‬ ‫אליו‬ ‫ייכנסו‬ ‫לא‬ ‫שילדים‬ ‫כדי‬ ‫הרכב‬ ‫את‬ ‫לנעול‬ ‫הקפידו‬. .9‫ברכב‬ ‫כלוא‬ ‫כשהוא‬ ‫נמצא‬ ‫וילד‬ ‫במידה‬,‫המידית‬ ‫במהירות‬ ‫להוציאו‬ ‫יש‬ ‫מידי‬ ‫רפואי‬ ‫לטיפול‬ ‫לפנות‬ ‫יש‬ ‫ברע‬ ‫מרגיש‬ ‫או‬ ‫חם‬ ‫והוא‬ ‫ובמידה‬. ‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫שכחת‬ ‫מניעת‬!!! ‫בעזרים‬ ‫להשתמש‬ ‫מומלץ‬ ‫שונות‬ ‫ואפליקציות‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫ברכב‬ ‫ילדים‬ ‫לבקרת‬.
 9. 9. 9 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ .1‫יודעים‬ ‫ולא‬ ‫הרכב‬ ‫מהירות‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫לאמוד‬ ‫יודעים‬ ‫אינם‬ ‫ילדים‬ ‫הכביש‬ ‫את‬ ‫לחצות‬ ‫להם‬ ‫ייקח‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬. .2‫הים‬ ‫בחוף‬ ‫הנוסעים‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬,‫המתרחצים‬ ‫את‬ ‫מסכנים‬. .3‫וכבד‬ ‫עמוס‬ ‫כשהרכב‬ ‫לטיול‬ ‫יוצאות‬ ‫רבות‬ ‫משפחות‬,‫דבר‬ ‫את‬ ‫המקשה‬‫הרכב‬ ‫בכלי‬ ‫השליטה‬. .4‫בחגורות‬ ‫חגורים‬ ‫ברכב‬ ‫הנוסעים‬ ‫שכלל‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫את‬ ‫התואמים‬ ‫הבטיחות‬ ‫במושבי‬ ‫והילדים‬ ‫הבטיחות‬ ‫ומשקלם‬ ‫גילם‬. ‫בחופשה‬ ‫ילדים‬
 10. 10. 10 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫הדעת‬ ‫והיסח‬ ‫קשב‬: 1.‫הבטיחות‬ ‫בנושא‬ ‫העוסקים‬ ‫העדכניים‬ ‫המחקרים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫בדרכים‬‫הדעת‬ ‫היסח‬‫כבעיה‬ ‫הדרכים‬ ‫תאונות‬ ‫של‬ ‫בבסיסן‬ ‫שנמצאת‬ ‫המרכזית‬. 2.‫כגורם‬ ‫מסתמן‬ ‫והנייד‬ ‫החכם‬ ‫הטלפון‬‫ראשון‬ ‫דרכים‬ ‫בתאונות‬.
 11. 11. 11 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫הדעת‬ ‫היסח‬ ‫מהו‬? ‫המחשבה‬ ‫העתקת‬,‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫וחוסר‬ ‫התעלמות‬. ‫המחשבה‬ ‫העתקת‬–‫במוח‬ ‫המתרחש‬ ‫תהליך‬,‫חלקי‬ ‫הסבר‬ ‫זהו‬ ‫היינו‬ ‫שאולי‬ ‫ממה‬ ‫אחר‬ ‫במשהו‬ ‫עוסקת‬ ‫שהמחשבה‬ ‫מצפים‬/‫רוצים‬. ‫התעלמות‬–‫המחשבה‬ ‫העתקת‬ ‫של‬ ‫התוצאה‬ ‫היא‬, ‫ממידע‬ ‫מתעלמים‬ ‫אנו‬ ‫מדוע‬? ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫חוסר‬–‫התופעה‬ ‫לכלל‬ ‫מאוד‬ ‫כללית‬ ‫הגדרת‬.
 12. 12. 12 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫מהנהיגה‬ ‫דעתנו‬ ‫את‬ ‫מסיח‬ ‫מה‬?
 13. 13. 13 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫דעת‬ ‫היסח‬-‫לסרטון‬ ‫לחץ‬1: ‫בנהיגה‬ ‫דעת‬ ‫היסח‬-‫לסרטון‬ ‫לחץ‬2: ‫בנהיגה‬ ‫דעת‬ ‫היסח‬ ‫לסיכום‬ ‫סרטון‬:
 14. 14. 14 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫מורכבת‬ ‫משימה‬ ‫היא‬ ‫הנהיגה‬,‫דיוק‬ ‫המחייבת‬,‫חדות‬,‫ראייה‬ ‫מרחבית‬,‫הסיטואציה‬ ‫של‬ ‫הבנה‬,‫קדימה‬ ‫צפייה‬,‫מיקוד‬ ‫בעיקר‬. ‫להדגיש‬ ‫חשוב‬!–‫זהירים‬ ‫להיות‬ ‫מקצועית‬ ‫חובה‬ ‫עליכם‬ ‫חלה‬ ‫הקשב‬ ‫בניהול‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬,‫הקשב‬ ‫במיקוד‬,‫משאבי‬ ‫בפינוי‬ ‫הקשב‬,‫הכביש‬ ‫על‬ ‫החשובה‬ ‫היחידה‬ ‫למשימה‬ ‫ובהפנייתו‬: ‫וזהירה‬ ‫בטוחה‬ ‫נהיגה‬. ‫נושא‬ ‫לסיכום‬"‫הדעת‬ ‫היסח‬:"
 15. 15. 15 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬
 16. 16. 16 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬
 17. 17. 17 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫קליפ‬-"‫ירוק‬ ‫אור‬"‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬ ‫עייפים‬ ‫אם‬–‫נוהגים‬ ‫לא‬!! ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫להפעלה‬.
 18. 18. 18 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫בנהיגה‬ ‫עייפות‬ ‫סרטונים‬: ‫התמונה‬ ‫על‬ ‫לחץ‬ ‫להפעלה‬.
 19. 19. 19 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫המצגת‬ ‫תוכן‬: 1.‫רקע‬,‫החוק‬ ‫אומר‬ ‫ומה‬?. 2.‫מהו‬"‫שול‬"‫והחוק‬ ‫התקנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הדרך‬. 3.‫לנהג‬ ‫בטיחות‬ ‫הנחיות‬/‫ורכב‬ ‫באדם‬ ‫פגיעה‬ ‫למניעת‬ ‫ת‬. 4.‫הדרך‬ ‫בצד‬ ‫מיותרת‬ ‫עצירה‬. 5.‫תאונה‬ ‫למניעת‬ ‫והדרכה‬ ‫בטיחות‬ ‫לאירועי‬ ‫מסכם‬ ‫סרטון‬. ‫הנושא‬:‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫הסיכונים‬. ‫המטרה‬:‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫בטוחה‬ ‫עצירה‬.
 20. 20. 20 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫רקע‬: ‫בעת‬ ‫בדרכים‬ ‫מיותר‬ ‫קטל‬ ‫של‬ ‫מקרים‬ ‫לעשרות‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫עצירה‬,‫אחרת‬ ‫תקלה‬ ‫בשל‬ ‫או‬ ‫צמיג‬ ‫החלפת‬ ‫לצורך‬. ‫עצירה‬‫מסוכנת‬ ‫הינה‬ ‫הדרך‬ ‫בשול‬! ‫החוק‬ ‫אומר‬ ‫מה‬?: ‫התעבורה‬ ‫תקנת‬21‫ג‬'‫הדרך‬ ‫בצד‬ ‫בטוחה‬ ‫לא‬ ‫עצירה‬ ‫על‬ ‫אוסרת‬. ‫להורדה‬ ‫איסור‬ ‫וגם‬ ‫וחניה‬ ‫עצירה‬ ‫אין‬ ‫מהירה‬ ‫בדרך‬/‫נוסעים‬ ‫עליית‬. ‫מהו‬"‫שול‬"‫הדרך‬?: ‫הכביש‬ ‫לשפת‬ ‫הסמוך‬ ‫השטח‬ ‫הוא‬ ‫הדרך‬ ‫שול‬,‫נמצא‬ ‫האחד‬ ‫שמצדו‬ ‫מדרכה‬ ‫אין‬ ‫האחר‬ ‫ומצדו‬ ‫הכביש‬.‫שלושה‬ ‫הוא‬ ‫הדרך‬ ‫שול‬ ‫של‬ ‫רוחבו‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫מטרים‬,‫יותר‬ ‫קטן‬ ‫במרחק‬ ‫ניקוז‬ ‫תעלת‬ ‫האחר‬ ‫מצדו‬ ‫כשיש‬. ‫רקע‬,‫החוק‬ ‫אומר‬ ‫מה‬?
 21. 21. 21 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫לנהג‬ ‫הנחיות‬/‫חירום‬ ‫במצב‬ ‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫לעצירה‬ ‫ת‬: 1.‫הדרך‬ ‫בצד‬ ‫בבטחה‬ ‫לעצור‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫למקום‬ ‫עד‬ ‫בזהירות‬ ‫לנסוע‬ ‫יש‬. 2.‫מצוקה‬ ‫אורות‬ ‫מידית‬ ‫להפעיל‬ ‫יש‬,‫זוהר‬ ‫אפוד‬ ‫ללבוש‬,‫משולש‬ ‫בזהירות‬ ‫להציב‬ ‫ל‬ ‫הנראה‬ ‫אזהרה‬-100‫מ‬'‫לפחות‬,‫מחיר‬ ‫בשום‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫לעלות‬ ‫אין‬.!! 3.‫לגדר‬ ‫מעבר‬ ‫מידית‬ ‫ולעבור‬ ‫הנוסעים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫יש‬ ‫בשול‬ ‫בעצירה‬ ‫ההפרדה‬–‫ולהתייחס‬ ‫בזהירות‬ ‫לצאת‬ ‫יש‬‫וברורה‬ ‫מידית‬ ‫חיים‬ ‫כסכנת‬ ‫למצב‬! ‫הבטיחות‬ ‫לגדר‬ ‫מעבר‬ ‫לעבור‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫מהרכב‬ ‫לצאת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫כגון‬ ‫מסיבות‬ ‫הפרדה‬ ‫או‬:‫תהום‬,‫ועוד‬ ‫חומה‬. ‫כאלה‬ ‫במקרים‬,‫חגורים‬ ‫ולהישאר‬ ‫ברכב‬ ‫להישאר‬ ‫מומלץ‬. 4.‫במקביל‬,‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫למוקד‬ ‫לדווח‬ ‫יש‬-100‫שתגיע‬ ‫לדאוג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫התנועה‬ ‫נתיב‬ ‫לחסימת‬ ‫למקום‬ ‫ניידת‬,‫ישראל‬ ‫במשטרת‬ ‫התנועה‬ ‫אגף‬ ‫גבוהה‬ ‫בעדיפות‬ ‫אלה‬ ‫לקריאות‬ ‫מתייחס‬,‫בעצירה‬ ‫הכרוכה‬ ‫הסכנה‬ ‫עקב‬ ‫הדרך‬ ‫בשול‬. ‫בכביש‬ ‫לנוסעים‬6-‫למוקד‬ ‫דומים‬ ‫במצבים‬ ‫להתקשר‬ ‫ניתן‬-6116*
 22. 22. 22 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫הדרך‬ ‫שולי‬–‫בטוחה‬ ‫ועצירה‬ ‫הסיכונים‬ ‫כאן‬ ‫לחץ‬-‫הדרך‬ ‫בשול‬ ‫בטיחות‬ ‫ואירועי‬ ‫הדרכה‬ ‫סרטון‬
 23. 23. 23 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ ‫ונקודות‬ ‫ענישה‬ ‫מופרזת‬ ‫מהירות‬: ‫במהירות‬ ‫קלה‬ ‫הפרזה‬: ‫עד‬20‫קמ‬"‫עירונית‬ ‫בדרך‬ ‫המותר‬ ‫מעל‬ ‫ש‬,‫עד‬ ‫או‬25‫קמ‬"‫ש‬ ‫בדרך‬ ‫המותר‬ ‫מעל‬‫עירונית‬ ‫שאינה‬=250₪. ‫במהירות‬ ‫רבה‬ ‫הפרזה‬: 21-30‫קמ‬"‫עירונית‬ ‫בדרך‬ ‫המותר‬ ‫מעל‬ ‫ש‬,‫או‬26-40‫קמ‬"‫ש‬ ‫בדרך‬ ‫המותר‬ ‫מעל‬‫עירונית‬ ‫שאינה‬=750₪+8‫נקודות‬. ‫במהירות‬ ‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫הפרזה‬: ‫תמרור‬ ‫הוצג‬ ‫בו‬ ‫במקום‬426(‫מהירות‬ ‫הגבלת‬+ )‫עד‬ ‫עירונית‬ ‫שאינה‬ ‫דרך‬80‫קמ‬"‫וגם‬ ‫ש‬ ‫עד‬ ‫המותרת‬ ‫המהירות‬ ‫ובו‬ ‫בנוי‬ ‫הפרדה‬ ‫שטח‬ ‫עם‬ ‫בכביש‬90‫קמ‬"‫ש‬: ‫מהירות‬40-31‫קמ‬"‫עירונית‬ ‫בדרך‬ ‫מעל‬ ‫ש‬=1500₪+10‫נקודות‬. ‫מהירות‬41‫קמ‬"‫עירונית‬ ‫בדרך‬ ‫מעל‬ ‫ש‬=‫לדין‬ ‫הזמנה‬+10‫נקודות‬. ‫מהירות‬50-41‫קמ‬"‫בדרך‬ ‫מעל‬ ‫ש‬‫עירונית‬ ‫שאינה‬=1500₪+8‫נקודות‬. ‫מהירות‬51‫קמ‬"‫בדרך‬ ‫ומעלה‬ ‫ש‬‫עירונית‬ ‫שאינה‬=‫לדין‬ ‫הזמנה‬+10‫נקודות‬. ‫הערה‬:‫עירונית‬ ‫שאינה‬ ‫דרך‬=‫עירוני‬ ‫בין‬ ‫דרך‬.
 24. 24. 24 ‫קיץ‬ ‫נהיגת‬ .1‫והרכב‬ ‫הכביש‬ ‫למצב‬ ‫ערניים‬ ‫היו‬. .2‫יש‬ ‫ולכן‬ ‫המידה‬ ‫על‬ ‫ייתר‬ ‫מתחממים‬ ‫הרכב‬ ‫צמיגי‬ ‫בקיץ‬ ‫הצמיגים‬ ‫וכשירות‬ ‫אויר‬ ‫לחצי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬. .3‫להרדים‬ ‫גם‬ ‫עלול‬ ‫הקריר‬ ‫והמזגן‬ ‫מעייף‬ ‫החום‬ ‫כי‬ ‫זכרו‬, ‫בהתאם‬ ‫נהגו‬-‫נוהג‬ ‫לא‬ ‫עייף‬ ‫נהג‬.!! .4‫ברכב‬ ‫השגחה‬ ‫ללא‬ ‫ילד‬ ‫להשאיר‬ ‫אין‬.!! .5‫בדרכים‬ ‫אשר‬ ‫בחופשה‬ ‫לילדים‬ ‫דגש‬. .6‫מסוכנת‬ ‫בשול‬ ‫עצירה‬!!,‫הערכות‬ ‫דורשת‬ ‫ולכן‬ ‫תאונה‬ ‫למניעת‬. .7‫בנהיגה‬ ‫הדעת‬ ‫היסח‬–‫מס‬ ‫גורם‬ ‫הינו‬'1 ‫דרכים‬ ‫לתאונות‬,‫ובטוח‬ ‫ממוקד‬ ‫באופן‬ ‫נהג‬. ‫נהג‬/‫בבית‬ ‫לך‬ ‫מחכים‬ ‫ובבטיחות‬ ‫באחריות‬ ‫סע‬ ‫ת‬. ‫המצגת‬ ‫סיכום‬

×