Ga monitoren! KYBYS

Ga monitoren!
Bart Bongers | KYBYS
Inleiding
De wereld om ons heen verandert in razend tempo!
Inleiding
Het kwaliteitsniveau staat onder druk, want de onderhoudsbudgetten worden krapper
terwijl de kwaliteit hetzelfde moet blijven of moet verbeteren!
Inleiding
Verschillende functies, verschillende denkwijzen!
praktijkman beleids-/budgetman
Inleiding
Inleiding
Vastlegging en kennisoverdracht!
Gevolg
Wat gebeurt er als je de kwaliteit niet op peil houdt:
• Plotselinge of meer afgelastingen
• Ontevreden gebruikers
• Ad-hoc (herstel)werkzaamheden
• Kapitaalvernietiging
• Langere herstelperiode
Programma
Nut en noodzaak van monitoren:
• Doel van monitoren?
• Hoe monitoren?
• Wat levert het op?
Monitoren
Doel van monitoren:
• Borgen kwaliteit
• Verbeteren kwaliteit
• Grip op onderhoudskosten
• Verantwoording uitgaven
• Gestructureerde vastlegging
Belanghebbenden
Wie zijn er allemaal gebaat bij borging van kwaliteit:
• Eindgebruiker / vereniging
• Nevengebruikers
• Beleidsmedewerker
• Budgethouder
• Marktpartijen
Praktische handvatten voor monitoring
Stappenplan
Hoe werkt het dan in de praktijk?
4 fasen:
1. Kwaliteitsambitie
2. Kwaliteitsopname
& rapporteren
3. Analyseren
4. Plan van aanpak
1. Vaststellen kwaliteitsambitie
• Huidig areaal
• Bestaande kwaliteitsambitie
• Vaststellen (nieuwe) kwaliteitsambitie
- Kwaliteitsaspecten
- Objectiveren
Voorbeeld natuurgrasveld
A B C D
Sporttechnische kwaliteit
Macro reliëf
< 20 mm
niet zichtbaar
20-40 mm
nauwelijks zichtbaar
40-60 mm
goed zichtbaar
> 60 mm
storend
Micro reliëf* < 10 mm lokaal
< 10 mm hele zone
10-15 mm lokaal
< 10-15 mm hele zone
15-20 mm lokaal
> 20 mm hele zone
Micro reliëf** < 10 mm lokaal
< 10 mm hele zone
10-20 mm lokaal
< 10-20 mm hele zone
20-30 mm lokaal
> 30 mm hele zone
Speelschade
geen / weinig
kleine plekken
nauwelijks losse zoden
deels open gespeeld
kleine plekken
enkele losse zoden
open gespeeld
grotere plekken
veel losse zoden
grotendeels
weggespeeld
veel losse zoden
Overige schade
niet aanwezig
lokaal
niet ernstig
incidenteel
verspreid in zone
niet ernstig
lokaal ernstig
verspreid in zone
niet ernstig
verspreid in
ernstig
Stabiliteit goed voldoende matig slecht
Ontwatering goed voldoende matig slecht
Referentiewaarden
Voorbeeld natuurgrasveld
A B C
Cultuurtechnische kwaliteit
Maaibeeld
- gelijkmatigheid goed
-beschadiging nauwelijks
- gelijkmatigheid matig
-beschadiging redelijk veel
- gelijkmatigheid slecht
-beschadiging veel
Bedekking > 90 % 60 - 90 % < 60 %
Sportveldgrassen > 75 % 50 - 75 % < 50 %
Straatgras < 25 % 25 - 50 % > 50 %
Overige grassen < 1% 1 - 5 % > 5%
Onkruiden < 1% 1 - 5 % > 5%
Bladafval / bloesem < 1% 1 - 5 % > 5%
Beworteling gemiddeld > 10 cm 10 - 7 cm < 7 cm
Beworteling maximaal > 20 cm 20 - 15 cm < 15 cm
Viltlaag < 3 mm 3 - 8 mm > 8 mm
Indringing 0 - 0,20 m 120 - 180 N/mm2 180 - 250 N/mm2 > 250 N/mm2
Diepte indringing > 20 bar > 20 cm 20 - 10 cm < 10 cm
Gelaagdheid Geen Incidenteel Sterk
Structuur 0 - 0,20 m Goed Matig Slecht
Bodemleven 0 - 0,20 m Veel Incidenteel Geen
Referentiewaarden
Voorbeeld natuurgrasveld
A B C D A B C D
Sporttechnische kwaliteit
Macro reliëf X X
Micro reliëf X X
Speelschade X X
Overige schade X X
Stabiliteit X X
Ontwatering X X
Cultuurtechnische kwaliteit
Maaibeeld X X
Bedekking X X
Sportveldgrassen X X
Straatgras X X
Overige grassen X X
Onkruiden X X
Bladafval / bloesem X X
Beworteling (gem) X X
Beworteling (max) X X
Viltlaag X X
Indringing 0 - 0,20 m X X
Diepte indringing > 20 bar X X
Gelaagdheid X X
Structuur 0 - 0,20 m X X
Bodemleven 0 - 0,20 m X X
Wedstrijdveld Trainingsveld
Legenda
Boven ambitieniveau
Op ambitieniveau
Onder ambitieniveau
Ruim onder ambitieniveau
Voorbeeld speelveldinrichting
Beoordelingscriteria:
• Veilig
• Functioneel
• Esthetisch
2. Kwaliteitsopname en rapporteren
• Zonering
• Toolkit fieldmanager
• Opname
• Vastlegging resultaten
Zonering
Het onderscheiden van verschillende zones op een veld!
Toolkit fieldmanager
Vastlegging resultaten
3. Analyseren resultaten
Analyse:
• Resultaten kwaliteitsopname-kwaliteitsambitie
• Onderhoud
• Gebruik
• Tijdstip en moment van opname
• Budget
4. Plan van aanpak
Aanpassingen aan:
• Onderhoud
• Gebruik
• Budget
• Periodieke kwaliteitsopname
Meerjaren investerings- en onderhoudsplanning
Structureel vastleggen in MIOP:
• Doorkijk lange termijn
• Financieel inzicht
• Varianten doorrekenen
• Onderbouwing onderhouds-
en vervangingsmaatregelen
Afronding
Waarom monitoren?
Als je de kwaliteit niet op peil houdt dan:
• Plotselinge of meer afgelastingen
• Ontevreden gebruikers
• Ad-hoc (herstel)werkzaamheden
• Kapitaalvernietiging
• Langere herstelperiode
Afronding
Hoe?
1. Vaststellen kwaliteitsambitie
2. Kwaliteitsopname & rapporteren
3. Analyseren van je resultaten
4. Plan van aanpak
Afronding
Wat levert het op:
• Borging kwaliteit
• Verbetering kwaliteit
• Grip op onderhoudskosten
• Verantwoording uitgaven
• Gestructureerde vastlegging
Ga monitoren!
Vragen?
1 sur 28

Recommandé

Presentatie Nationale Grasdag 2022 Job Steunenberg.pdf par
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Job Steunenberg.pdfPresentatie Nationale Grasdag 2022 Job Steunenberg.pdf
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Job Steunenberg.pdfKoen van de Sanden
684 vues10 diapositives
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Liset van Pinxteren.pdf par
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Liset van Pinxteren.pdfPresentatie Nationale Grasdag 2022 Liset van Pinxteren.pdf
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Liset van Pinxteren.pdfKoen van de Sanden
650 vues11 diapositives
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Peter Laan.pdf par
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Peter Laan.pdfPresentatie Nationale Grasdag 2022 Peter Laan.pdf
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Peter Laan.pdfKoen van de Sanden
649 vues14 diapositives
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Peter Speek.pdf par
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Peter Speek.pdfPresentatie Nationale Grasdag 2022 Peter Speek.pdf
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Peter Speek.pdfKoen van de Sanden
629 vues15 diapositives
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Seth van der Wielen.pdf par
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Seth van der Wielen.pdfPresentatie Nationale Grasdag 2022 Seth van der Wielen.pdf
Presentatie Nationale Grasdag 2022 Seth van der Wielen.pdfKoen van de Sanden
624 vues11 diapositives
IPM: wie doet wat par
IPM: wie doet watIPM: wie doet wat
IPM: wie doet watKoen van de Sanden
184 vues14 diapositives

Contenu connexe

Plus de Koen van de Sanden

Bodem in conditie par
Bodem in conditieBodem in conditie
Bodem in conditieKoen van de Sanden
179 vues23 diapositives
IPM: onderdeel van integraal beheer par
IPM: onderdeel van integraal beheerIPM: onderdeel van integraal beheer
IPM: onderdeel van integraal beheerKoen van de Sanden
157 vues20 diapositives
IPM is de verantwoordelijkheid van de sector par
IPM is de verantwoordelijkheid van de sectorIPM is de verantwoordelijkheid van de sector
IPM is de verantwoordelijkheid van de sectorKoen van de Sanden
166 vues17 diapositives
Van gekruid veld naar optimaal grasbestand par
Van gekruid veld naar optimaal grasbestandVan gekruid veld naar optimaal grasbestand
Van gekruid veld naar optimaal grasbestandKoen van de Sanden
939 vues29 diapositives
Verrijk je bodem, bemest organisch par
Verrijk je bodem, bemest organischVerrijk je bodem, bemest organisch
Verrijk je bodem, bemest organischKoen van de Sanden
906 vues23 diapositives
Weet wat er speelt onder de motorkap par
Weet wat er speelt onder de motorkapWeet wat er speelt onder de motorkap
Weet wat er speelt onder de motorkapKoen van de Sanden
911 vues20 diapositives

Plus de Koen van de Sanden(20)

In 5 stappen naar een toekomstbestendig beheer - DCM par Koen van de Sanden
In 5 stappen naar een toekomstbestendig beheer - DCMIn 5 stappen naar een toekomstbestendig beheer - DCM
In 5 stappen naar een toekomstbestendig beheer - DCM

Ga monitoren! KYBYS

 • 2. Inleiding De wereld om ons heen verandert in razend tempo!
 • 3. Inleiding Het kwaliteitsniveau staat onder druk, want de onderhoudsbudgetten worden krapper terwijl de kwaliteit hetzelfde moet blijven of moet verbeteren!
 • 4. Inleiding Verschillende functies, verschillende denkwijzen! praktijkman beleids-/budgetman
 • 7. Gevolg Wat gebeurt er als je de kwaliteit niet op peil houdt: • Plotselinge of meer afgelastingen • Ontevreden gebruikers • Ad-hoc (herstel)werkzaamheden • Kapitaalvernietiging • Langere herstelperiode
 • 8. Programma Nut en noodzaak van monitoren: • Doel van monitoren? • Hoe monitoren? • Wat levert het op?
 • 9. Monitoren Doel van monitoren: • Borgen kwaliteit • Verbeteren kwaliteit • Grip op onderhoudskosten • Verantwoording uitgaven • Gestructureerde vastlegging
 • 10. Belanghebbenden Wie zijn er allemaal gebaat bij borging van kwaliteit: • Eindgebruiker / vereniging • Nevengebruikers • Beleidsmedewerker • Budgethouder • Marktpartijen
 • 12. Stappenplan Hoe werkt het dan in de praktijk? 4 fasen: 1. Kwaliteitsambitie 2. Kwaliteitsopname & rapporteren 3. Analyseren 4. Plan van aanpak
 • 13. 1. Vaststellen kwaliteitsambitie • Huidig areaal • Bestaande kwaliteitsambitie • Vaststellen (nieuwe) kwaliteitsambitie - Kwaliteitsaspecten - Objectiveren
 • 14. Voorbeeld natuurgrasveld A B C D Sporttechnische kwaliteit Macro reliëf < 20 mm niet zichtbaar 20-40 mm nauwelijks zichtbaar 40-60 mm goed zichtbaar > 60 mm storend Micro reliëf* < 10 mm lokaal < 10 mm hele zone 10-15 mm lokaal < 10-15 mm hele zone 15-20 mm lokaal > 20 mm hele zone Micro reliëf** < 10 mm lokaal < 10 mm hele zone 10-20 mm lokaal < 10-20 mm hele zone 20-30 mm lokaal > 30 mm hele zone Speelschade geen / weinig kleine plekken nauwelijks losse zoden deels open gespeeld kleine plekken enkele losse zoden open gespeeld grotere plekken veel losse zoden grotendeels weggespeeld veel losse zoden Overige schade niet aanwezig lokaal niet ernstig incidenteel verspreid in zone niet ernstig lokaal ernstig verspreid in zone niet ernstig verspreid in ernstig Stabiliteit goed voldoende matig slecht Ontwatering goed voldoende matig slecht Referentiewaarden
 • 15. Voorbeeld natuurgrasveld A B C Cultuurtechnische kwaliteit Maaibeeld - gelijkmatigheid goed -beschadiging nauwelijks - gelijkmatigheid matig -beschadiging redelijk veel - gelijkmatigheid slecht -beschadiging veel Bedekking > 90 % 60 - 90 % < 60 % Sportveldgrassen > 75 % 50 - 75 % < 50 % Straatgras < 25 % 25 - 50 % > 50 % Overige grassen < 1% 1 - 5 % > 5% Onkruiden < 1% 1 - 5 % > 5% Bladafval / bloesem < 1% 1 - 5 % > 5% Beworteling gemiddeld > 10 cm 10 - 7 cm < 7 cm Beworteling maximaal > 20 cm 20 - 15 cm < 15 cm Viltlaag < 3 mm 3 - 8 mm > 8 mm Indringing 0 - 0,20 m 120 - 180 N/mm2 180 - 250 N/mm2 > 250 N/mm2 Diepte indringing > 20 bar > 20 cm 20 - 10 cm < 10 cm Gelaagdheid Geen Incidenteel Sterk Structuur 0 - 0,20 m Goed Matig Slecht Bodemleven 0 - 0,20 m Veel Incidenteel Geen Referentiewaarden
 • 16. Voorbeeld natuurgrasveld A B C D A B C D Sporttechnische kwaliteit Macro reliëf X X Micro reliëf X X Speelschade X X Overige schade X X Stabiliteit X X Ontwatering X X Cultuurtechnische kwaliteit Maaibeeld X X Bedekking X X Sportveldgrassen X X Straatgras X X Overige grassen X X Onkruiden X X Bladafval / bloesem X X Beworteling (gem) X X Beworteling (max) X X Viltlaag X X Indringing 0 - 0,20 m X X Diepte indringing > 20 bar X X Gelaagdheid X X Structuur 0 - 0,20 m X X Bodemleven 0 - 0,20 m X X Wedstrijdveld Trainingsveld Legenda Boven ambitieniveau Op ambitieniveau Onder ambitieniveau Ruim onder ambitieniveau
 • 18. 2. Kwaliteitsopname en rapporteren • Zonering • Toolkit fieldmanager • Opname • Vastlegging resultaten
 • 19. Zonering Het onderscheiden van verschillende zones op een veld!
 • 22. 3. Analyseren resultaten Analyse: • Resultaten kwaliteitsopname-kwaliteitsambitie • Onderhoud • Gebruik • Tijdstip en moment van opname • Budget
 • 23. 4. Plan van aanpak Aanpassingen aan: • Onderhoud • Gebruik • Budget • Periodieke kwaliteitsopname
 • 24. Meerjaren investerings- en onderhoudsplanning Structureel vastleggen in MIOP: • Doorkijk lange termijn • Financieel inzicht • Varianten doorrekenen • Onderbouwing onderhouds- en vervangingsmaatregelen
 • 25. Afronding Waarom monitoren? Als je de kwaliteit niet op peil houdt dan: • Plotselinge of meer afgelastingen • Ontevreden gebruikers • Ad-hoc (herstel)werkzaamheden • Kapitaalvernietiging • Langere herstelperiode
 • 26. Afronding Hoe? 1. Vaststellen kwaliteitsambitie 2. Kwaliteitsopname & rapporteren 3. Analyseren van je resultaten 4. Plan van aanpak
 • 27. Afronding Wat levert het op: • Borging kwaliteit • Verbetering kwaliteit • Grip op onderhoudskosten • Verantwoording uitgaven • Gestructureerde vastlegging