Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Programų kūrimo procesų
vertinimas, naudojant keletą
procesų vertinimo modelių
lekt. dr. Stasys Peldžius,
doc. dr. Saulius...
Tikslai
1. Suteikti įmonėms galimybę atlikus vieną proceso
vertinimą turėti rezultatus pagal kelis proceso
vertinimo model...
Esminės sąvokos
• Programų kūrimo procesas – visuma veiklų, kurios
vykdomos kuriant programinį produktą ar paslaugą.
• Var...
Esminės sąvokos
• Gebėjimas – proceso charakteristika, nusakanti
rezultatų, kuriuos galima gauti taikant tą procesą,
pasis...
Proceso gebėjimas
2015-09-18 VU, MIF 5
Problemos aktualumas
• Įmonės, kurios nori dirbti platesnėje rinkoje,
susiduria su problema, kad skirtingi užsakovai
reika...
Vertinimo rezultatų
atvaizdavimas tarp modelių
2015-09-18
Organizacija
Vertinimas
Transformavimas
Tarpinis
modelis
ISO/IEC...
Naujo PAM įtraukimo metodika
• Įtraukiant naują PAM į TPAM turi būti
tenkinama pilno padengimo taisyklė:
kiekviena TPAM pr...
Praktikų įtraukimo variantai
• TP – TPAM praktika, P – PAM praktika.
• Naujos praktikos įtraukimas:
• Praktikos sutampa:
•...
Naujojo PAM įtraukimo
algoritmas
2015-09-18 VU, MIF 10
ISO/IEC 15504-5:2006 ir ISO/IEC
15504-7:2012 įtraukimas
• Pirmuoju modeliu pasirinktas yra ISO/IEC
15504-:2006:
– ISO/IEC ...
CMMI-DEV V1.3 įtraukimas
2015-09-18 VU, MIF 12
ISO/IEC 15504-5:2006 gebėjimo profilis, gautas iš CMMI-DEV 1 gebėjimo lygio...
ISO/IEC 15504-5:2012
įtraukimas
CMMI-DEV gebėjimo profilis, gautas iš ISO/IEC
15504-5:2012 1 gebėjimo lygio programinės
įr...
Kitų modelių įtraukimas į TPAM
• CMMI tipo modeliai:
– TMMi, P-CMM, CMMI-SVC, CMMI-ACQ.
• SPICE šeimos modeliai:
– Automot...
Išvados ir rezultatai
• Sėkmingai į TPAM įtrauktos CMMI-DEV ir
ISO/IEC 15504 naujausios versijos.
• Kuo daugiau PAM bus įt...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Stasys PELDŽIUS, Saulius RAGAIŠIS „Programų kūrimo procesų vertinimas“

358 vues

Publié le

Pranešimas XVII mokslinės kompiuterininkų konferencijos
sekcijoje „K3. Programų sistemų vertinimas“
„Kompiuterininkų dienos – 2015“, Panevėžyje, KTU PTVF 2013-09-18

Publié dans : Technologie
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Stasys PELDŽIUS, Saulius RAGAIŠIS „Programų kūrimo procesų vertinimas“

 1. 1. Programų kūrimo procesų vertinimas, naudojant keletą procesų vertinimo modelių lekt. dr. Stasys Peldžius, doc. dr. Saulius Ragaišis VU, MIF, Programų sistemų katedra 2015-09-18
 2. 2. Tikslai 1. Suteikti įmonėms galimybę atlikus vieną proceso vertinimą turėti rezultatus pagal kelis proceso vertinimo modelius. 2. Iš anksto įmonei žinoti, kokį gebėjimo lygį gali užtikrinti norimas (pasirinktas) programų kūrimo metodas (XP, SCRUM, RUP ir pan.). 3. Šiame straipsnyje analizuojami ISO/IEC 15504- 5:2006, ISO/IEC 15504-7:2008, CMMI-DEV V1.3 ir ISO/IEC 15504-5:2012 modelių įtraukimai į tarpinį procesų vertinimo modelį. 2015-09-18 VU, MIF 2
 3. 3. Esminės sąvokos • Programų kūrimo procesas – visuma veiklų, kurios vykdomos kuriant programinį produktą ar paslaugą. • Vardinis procesas – rinkinys veiklų, susijusių pagal tikslus programinio produkto ar paslaugos gyvavimo cikle. Vardiniams procesams iškeliami tikslai ir aprašomi jų rezultatai. • Procesų vertinimo modelis – modelis, skirtas organizacijos procesų gebėjimo ar visuminio proceso brandos vertinimui. 2015-09-18 VU, MIF 3
 4. 4. Esminės sąvokos • Gebėjimas – proceso charakteristika, nusakanti rezultatų, kuriuos galima gauti taikant tą procesą, pasiskirstymą, t. y. galimybę, kad procesas pasieks jam keliamus tikslus. • Gebėjimo lygis – įvertis diskrečioje skalėje, nusakantis tam tikrą proceso gebėjimo pasiekimą. • Branda – proceso charakteristika, nusakanti, kiek procesas yra apibrėžtas, valdomas, matuojamas, kontroliuojamas ir nuolatos gerinamas. • Brandos lygis – aiškiai apibrėžta pakopa visuminio proceso brandos evoliucijoje.2015-09-18 VU, MIF 4
 5. 5. Proceso gebėjimas 2015-09-18 VU, MIF 5
 6. 6. Problemos aktualumas • Įmonės, kurios nori dirbti platesnėje rinkoje, susiduria su problema, kad skirtingi užsakovai reikalauja įmonės brandos/gebėjimo įvertinimų pagal skirtingus modelius. • Įmonėms yra aktualu turėti instrumentą, kuris atvaizduotų jų vertinimo rezultatus iš vieno vertinimo modelio į kitą, neatliekant kaskart realaus įmonės procesų vertinimo. 2015-09-18 VU, MIF 6
 7. 7. Vertinimo rezultatų atvaizdavimas tarp modelių 2015-09-18 Organizacija Vertinimas Transformavimas Tarpinis modelis ISO/IEC 15504 CMMIKiti VU, MIF 7
 8. 8. Naujo PAM įtraukimo metodika • Įtraukiant naują PAM į TPAM turi būti tenkinama pilno padengimo taisyklė: kiekviena TPAM praktika yra kiekviename modelyje padengta 100% viena praktika, arba tame modelyje nedengiama visai. 2015-09-18 ∀𝑃𝐴𝑀 ∈ 𝑇𝑃𝐴𝑀: 𝑃𝑖 ∩ 𝑃𝑗 = ∅, 𝑗𝑒𝑖 𝑖 ≠ 𝑗, ∀ 𝑃𝑖= 𝑡=1 𝑠 𝑇𝑃𝑡 . 𝑇𝑃𝑖 ∩ 𝑇𝑃𝑗 = ∅, 𝑗𝑒𝑖 𝑖 ≠ 𝑗, ∀ 𝑇𝑃𝑖 ∃ 𝑃𝐴𝑀 𝑖𝑟 𝑃𝑗: 𝑇𝑃𝑖 ⊆ 𝑃𝑗. VU, MIF 8
 9. 9. Praktikų įtraukimo variantai • TP – TPAM praktika, P – PAM praktika. • Naujos praktikos įtraukimas: • Praktikos sutampa: • TPAM praktika skaidoma: • Abi praktikos skaidomos: 2015-09-18 ∄𝑇𝑃: 𝑇𝑃 ∩ 𝑃 ≠ ∅. ∃𝑇𝑃: 𝑇𝑃 = 𝑃. ∃𝑇𝑃: 𝑃𝑖 = 𝑇𝑃. ∃𝑇𝑃: 𝑃 ∩ 𝑇𝑃 ≠ ∅ 𝑖𝑟 𝑃 ≠ 𝑇𝑃. VU, MIF 9
 10. 10. Naujojo PAM įtraukimo algoritmas 2015-09-18 VU, MIF 10
 11. 11. ISO/IEC 15504-5:2006 ir ISO/IEC 15504-7:2012 įtraukimas • Pirmuoju modeliu pasirinktas yra ISO/IEC 15504-:2006: – ISO/IEC 15504 yra de jure tarptautinis standartas; – ISO/IEC 15504-5:2006 yra pirmasis pavyzdinis PAM suderintas su ISO/IEC 15504-2 dalimi; – Šio modelio procesų šaltinis yra ir daugelio kitų vertinimo modelių šaltinis. • ISO/IEC 15504-7:2012 pakopinis – QNT.1 „Kiekybinis proceso efektyvumo valdymas“ – QNT.2 „Kiekybinis proceso gerinimas“2015-09-18 VU, MIF 11
 12. 12. CMMI-DEV V1.3 įtraukimas 2015-09-18 VU, MIF 12 ISO/IEC 15504-5:2006 gebėjimo profilis, gautas iš CMMI-DEV 1 gebėjimo lygio inžinerinių proceso sričių
 13. 13. ISO/IEC 15504-5:2012 įtraukimas CMMI-DEV gebėjimo profilis, gautas iš ISO/IEC 15504-5:2012 1 gebėjimo lygio programinės įrangos kūrimo procesų 2015-09-18 VU, MIF 13
 14. 14. Kitų modelių įtraukimas į TPAM • CMMI tipo modeliai: – TMMi, P-CMM, CMMI-SVC, CMMI-ACQ. • SPICE šeimos modeliai: – Automotive SPICE, SPICE for SPACE (S4S), Test SPICE, MediSPICE, Enterprise SPICE, Nuclear SPICE 2015-09-18 VU, MIF 14
 15. 15. Išvados ir rezultatai • Sėkmingai į TPAM įtrauktos CMMI-DEV ir ISO/IEC 15504 naujausios versijos. • Kuo daugiau PAM bus įtraukta į TPAM, tuo daugiau vertinimo rezultatų pagal skirtingus PAM bus galima gauti. • Organizacijos, pasinaudodamos TPAM, galės efektyviau pasiruošti oficialiems vertinimams, nes iš anksto žinos tikėtinus vertinimo rezultatus. 2015-09-18 VU, MIF 15

×