Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Konjunkturbarometern oktober 2014

 1. KONJUNKTURBAROMETER 29 OKTOBER 2014 ROGER KNUDSEN
 2. Barometerindikatorn 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Index, medelvärde=100
 3. Tillverkningsindustri 06 08 10 12 14 140 120 100 80 60 140 120 100 80 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
 4. Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden 06 08 10 12 14 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar (kvartalsfråga) Säsongsrensade nettotal
 5. Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden 06 08 10 12 14 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar (kvartalsfråga) Säsongsrensade nettotal
 6. Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager 06 08 10 12 14 40 20 0 -20 -40 -60 -80 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Den totala orderstocken, nulägesomdöme Färdigvarulagren, nulägesomdöme Säsongsrensade nettotal
 7. Tillverkningsindustri Produktionsvolym 06 08 10 12 14 60 40 20 0 -20 -40 -60 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 8. Tillverkningsindustri Antal anställda 06 08 10 12 14 40 20 0 -20 -40 -60 -80 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 9. Tillverkningsindustri 06 08 10 12 14 40 20 0 -20 -40 40 20 0 -20 -40 Lönsamhet nulägesomdöme Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)
 10. Bygg- och anläggningsverksamhet 06 08 10 12 14 125 120 115 110 105 100 95 90 85 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
 11. Bygg- och anläggningsverksamhet 06 08 10 12 14 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Byggandet Säsongsrensade nettotal
 12. Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken 06 08 10 12 14 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Orderstocken, nulägesomdöme Orderstockens förändring, utfall Orderstockens förändring, förväntningar Säsongsrensade nettotal
 13. Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda 06 08 10 12 14 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 14. Bygg- och anläggningsverksamhet 06 08 10 12 14 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)
 15. Detaljhandel 06 08 10 12 14 130 120 110 100 90 80 70 60 130 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade nettotal. Index medelvärde = 100
 16. Privata tjänstenäringar 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade nettotal. Index medelvärde = 100
 17. Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster 06 08 10 12 14 60 40 20 0 -20 -40 60 40 20 0 -20 -40 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 18. Privata tjänstenäringar 06 08 10 12 14 20 0 -20 -40 -60 20 0 -20 -40 -60 Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme) Säsongsrensade nettotal
 19. Privata tjänstenäringar Antalet anställda 06 08 10 12 14 40 20 0 -20 -40 -60 40 20 0 -20 -40 -60 Utfall Förväntningar Säsongsrensade nettotal
 20. Handel med motorfordon 06 08 10 12 14 130 120 110 100 90 80 70 60 130 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100
 21. Handel 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 120 110 100 90 80 70 Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100
 22. Maskinindustri samt Motor- och släpfordonsindustri Exportorderingång, trendade nettotal 06 08 10 12 14 100 50 0 -50 -100 -150 100 50 0 -50 -100 -150 Maskinindustri Motor- och släpfordonsindustri
 23. Hushåll 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100
 24. Hushåll Mikro- och makroindex 06 08 10 12 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Makroindex Mikroindex Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100
 25. Hushåll 06 08 10 12 14 45 40 35 30 25 20 15 10 5 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Att spara är för närvarande Säsongsrensade nettotal (fördelaktigt - ofördelaktigt)
 26. Hushåll Ekonomisk situation och sparande 06 08 10 12 14 80 70 60 50 40 30 80 70 60 50 40 30 ekonomisk situation nu (sparar - skuldsätter sig) sparande tolv månader framåt (troligt - inte troligt) Säsongsrensade nettotal
 27. Hushåll 06 08 10 12 14 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 Renovering av bostaden inom tolv månader Säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt)
 28. Hushåll och företag Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent) 06 08 10 12 14 4 3 2 1 0 -1 4 3 2 1 0 -1 Företag (kvartalsfråga) Hushåll
 29. KONJUNKTURINSTITUTET 29 oktober 2014 Uppdatering av konjunkturbilden Jesper Hansson
 30. Ovanligt spretig bild av konjunkturutvecklingen • Fallande statsobligationsräntor och börskurser, även om viss rekyl senaste veckan • Företagsförtroendet generellt sett svagare men undantag finns, t.ex. barometern i Sverige • Konsumentförtroendet också svagare • Men mycket ljusare bild och robust återhämtning i USA och Storbritannien
 31. Fallande statsobligationsräntor Procent, dagsvärden, 10-dagars glidande medelvärde 09 10 11 12 13 14 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 Sverige USA Tyskland
 32. Inköpschefsindex i tillverkningsindustrin har fallit tillbaka i Europa – hittills fortfarande hög nivå i USA Diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden 07 08 09 10 11 12 13 14 70 60 50 40 30 70 60 50 40 30 USA Euroområdet Kina Sverige
 33. Konsumentförtroendet mattas av Index, medelvärde 100, säsongsrensade månadsvärden 07 08 09 10 11 12 13 14 120 110 100 90 80 70 60 120 110 100 90 80 70 60 Sverige USA Euroområdet Storbritannien
 34. Varuexporten ligger still trots ökande orderingång enligt barometern Nettotal respektive procentuell förändring de senaste tre månaderna jämfört med föregående tre månader, säsongsrensade månadsvärden 07 09 11 13 60 40 20 0 -20 -40 -60 15 10 5 0 -5 -10 -15 Exportorderingång, industrin Export enl. snabbstatistiken (höger)
 35. Exporten av varor ligger still, men importen stiger – tyder på stigande inhemsk efterfrågan Miljarder kronor, fasta priser, säsongsrensade månadsvärden 07 09 11 13 105 100 95 90 85 80 75 70 65 105 100 95 90 85 80 75 70 65 Export Import
 36. BNP-tillväxten drivs av tjänsteproduktionen Index 2010 = 100, säsongsrensade månadsvärden 07 09 11 13 125 120 115 110 105 100 95 90 85 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Industriproduktionsindex Tjänsteproduktionsindex
 37. Sysselsättning överraskar på uppsidan Tusental, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden 01 03 05 07 09 11 13 15 4900 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 4900 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Prognos, augusti 2014 Utfall
 38. Arbetslösheten fortsätter att falla långsamt Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartals-respektive månadsvärden 01 03 05 07 09 11 13 15 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5 Prognos, augusti 2014 Utfall
 39. Inflationen överraskande låg och ser ut att så förbli åtminstone det närmaste året KPIF, årlig procentuell förändring, månadsvärden 00 02 04 06 08 10 12 14 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 Prognos, augusti 2014 Utfall September: Utfall 0,3 procent Prognos 0,7 procent
 40. Penningpolitiken • Väntad sänkning av reporäntan till noll procent – Första höjning andra kvartalet 2016 enligt Riksbanken – Men tveksamt om inflationen (KPIF) redan då har nått upp till 2 procent som i Riksbankens prognos • Viktigt att markera att inflationsmålet har högsta prioritet – Trovärdigheten för inflationsmålet har naggats i kanten • Riksbanken tydlig med att regeringen och andra myndigheter bör begränsa hushållens skulder – Bra eftersom reporäntan är ett ineffektivt verktyg – Viktigast är dock att öka utbudet av bostäder • Ytterligare penningpolitiska åtgärder möjliga men sannolikt begränsad effekt på konjunkturen
 41. Finanspolitiken i budgetpropositionen för 2015 • Åtgärderna i BP2015 påverkar inte saldot (netto) men sammansättningen stimulerar efterfrågan något • Konjunkturjusterat sparande ökar från -1,2 procent av BNP till -0,7 procent (KI:s augustiprognos) p.g.a. automatisk åtstramning • Många åtgärder som påverkar sysselsättning och arbetslöshet i olika riktning – Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre – Höjt tak i A-kassan – Traineejobb och extratjänster i offentlig sektor • Vaga formuleringar om överskottsmålet • Om konjunkturen blir svagare än väntat och återhämtningen uteblir kan temporär finanspolitisk stimulans vara motiverat
 42. Prognosen från augusti står sig trots spretiga indikatorer, men lägre inflation och reporänta Årlig procentuell förändring respektive procent (Reviderade utfall enligt ENS2010 inom parentes.) 2013 2014 2015 BNP 1,6 (1,5) 1,8 3,1 Arbetslöshet1 8,0 7,9 7,6 KPIF 0,9 0,6 1,5 Reporänta2 0,75 0,25 0,50 -1,2 (-1,3) -2,2 -1,3 Offentligt finansiellt sparande3 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP
Publicité