Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012 (20)

Publicité

Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012

 1. 1. Missä ollaan, minne ollaan menossa ja asetetut tavoitteet sekä vuoden 2013 näkymiä nuorten tieto- ja neuvontatyölle Jaana Fedotoff, Kuopio 4.-5.10.2012
 2. 2. Huolenaiheet ja ilmiöt otsikoissa • Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet tuplaantuneet viidessä vuodessa (Kaleva 3.9.12) • Hyvin, huonosti ja hyvin huonosti pärjäävät koulupojat (Kaleva 8.9.12) • Kehuttu koulumaailma alkaa repeillä reunoilta (HS 17.9.12) • Kuraattorin huoneessa tarvitaan itkupaperia (HS 21.9.12) • Koulun keskeyttämisen riskitekijät kasaantuvat (HS 19.9.12) • Moni nuori tarvitsee tutkijoiden mukaan ulkopuolista apua (HS 19.9.12) • Nuoria työttömiä yhä enemmän (Kaleva 26.9.12) • Aggressiosta on tullut hyväksyttävää (Kaleva 28.9.12) • Riskitekijöitä nuorten elämässä on luokiteltu yli 20; opintojen keskeyttäminen, säännöllinen tupakointi, humaltuminen, vähintään toisen vanhemman työttömyys, vaikeudet opiskelussa sekä opettajien ja kaverien kanssa, toistuvat rikkeet, tappelut, masentuneisuus...
 3. 3. Kun puhumme nuorista... • Suomessa on tällä hetkellä 110 000 nuorta (20-29-vuotiasta) ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa • Alla 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita TE-tstoissa 12/2011 noin 54 900  heistä 17 000 pelkän perusasteen varassa • Arviot työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien peruskoulun jälkeisiä tutkintoja vailla olevien nuorten määrästä vaihtelevat, mutta alle 30- vuotiaissa arvio on noin 40 000. • Nuorisotakuu, joka tulee perustumaan siihen, että nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuuden tekijöitä.  jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-. työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.  minkä roolin nuorten tieto- ja neuvontapalvelut saavat ja ottavat nuorisotakuun toteuttamisessa nuorten elämän hallinnan tukijana?
 4. 4. Valtaosa nuorista voi hyvin, jopa entistä paremmin (Nuorisobarometri 2012, HS 20.9.12, HS 27.9.12) • Epäluottamus, katkeruus ja kyynisyys periytyvät sukupolvelta toiselle. • Kenenkään ei voi luottaa - asenne  sosiaalinen epäluottamus periytyy, nuori kokee elävänsä keskellä kovaa ja laskelmoivaa maailmaa, jossa kenenkään ei voi luottaa. • Jos vanhemmat ovat pettyneitä elämäänsä, kotona on lastenkin huono olla  kotoa saadut huonot eväät tekevät lapsista sosiaalisesti hauraita. • Sosiaalinen luottamus on keskeistä yksilön pärjäämiselle, myös koko yhteiskunnalle, jonka toiminta perustuu luottamukseen muita toimijoita kohtaa.  miten nuorten tieto- ja neuvontatyön piirissä työskentelevät voivat työllään ; tiedolla, ohjauksella ja neuvonnalla vahvistaa nuorten sosiaalista luottamusta? Nuorisobarometri 2012, julkaistu 9/2012.
 5. 5. Henkilökohtaista tietoa, ohjausta ja neuvontaa nuorille • Nuorten tieto- ja neuvontatyö perustuu ammattitaitoiseen tietoon, ohjaukseen ja neuvontaan erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. • Henkilökohtaista ohjausta järjestetään lähipalveluna palvelupisteissä sekä erilaisissa verkkopohjaisissa palveluissa. • Nuorten osallistumista, vaikuttamista ja kuulemista tuetaan ja heille mahdollistetaan tila aktiivisina palveluiden kehittäjinä sekä palvelun laadun arvioijina. Tarjoamalla oikeata, ajantasaista tietoa ja tukea , ohjausta ja neuvontaa - laajennetaan nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä - edistetään heidän osallistumistaan yhteiskunnalliseen toimintaan mutta erityisesti tuetaan nuorten oman elämän hallintaa sekä vahvistetaan sosiaalista luottamusta yksilöön ja yhteiskuntaan.
 6. 6. OKM toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-16 • Tietoyhteiskuntaosallisuuden merkitys jatkaa kasvuaan. Sähköisten verkkojen kehitys luo mahdollisuuksia nuorten tieto- ja neuvontapalveluille, demokratiakasvatukselle sekä nuorten yhteiskunnalliselle osallistumiselle ja nuorten kuulemiselle heitä koskevissa asioissa. • Tämä asettaa odotuksia ja osaamisvaatimuksia niille, jotka toteuttavat verkossa palveluja nuorille.  Vaikka nuorten kanssakäyminen on aktiivista verkossa, nuoret pitävät kuitenkin tärkeänä kasvokaista kohtaamista.  Lähipalveluille on edelleen tilausta ja niitä tulee edelleen kehittää kuntakentän uudistuessa. • Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma 2013- 2016
 7. 7. Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakenne • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteesta ovat osa nuorisotyön yleistä kehittämistä ja yleisten edellytysten luomista. (10.8.2010 / Dnro 9/600/2010 sekä 24.10.2011 / Dnro 15/600/2011) Keskuksia yhteensä 14. • KOORDINAATTI Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulu yksi valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus. • Toiminta/tehtävä aloitettu 2006 • Toimii Oulun kaupungin nuorisotoimen alaisuudessa. • Tavoite: Kaikilla Suomessa asuvilla nuorilla on käytettävissään laadukkaat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut • Luoda edellytyksiä nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen palveluverkoston yhteisölliselle työmuodon, palveluiden, menetelmien ja välineiden kehittämiselle.
 8. 8. Nuorten tieto- ja neuvontatyöpalveluiden kattavuus kunnissa • Kuntien määrä vuonna 2011 336, joista 16 Ahvenanmaalla  320 kuntaa Manner-Suomessa • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut osuus kunnista, tavoite 2011 76 % 2012 79 % 2013 83 % 2014 87 % 2015 90 2016 90 % (Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016,60-64 , julkaisu 2012:9) Vuonna 2012 palveluiden kattavuus on 77% .  Palveluverkosto koostuu kunnissa ja järjestöissä toimivista nuorisoalan ammattilaisista.  Verkostossa on mukana toimijoita 247 kunnasta ja järjestöstä.  Nuorten tieto- ja neuvontapisteitä ja –keskuksia 159, viimeisempiä avataan nuorten tieto- ja neuvontapiste Raumalle 9.10.2012.  Verkkoperustaisia palveluita 35
 9. 9. Koordinaation tuki- ja asiantuntijapalvelut tavoitteiden saavuttamiseksi • Keskuksen palvelut edistävät ja tukevat toimijoita löytämään sopivimmat ratkaisut nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tuottamiseksi niin, että nuoret huomioidaan erityisesti palvelujen suunnittelijoina, toteuttajina ja arvioijina. • Verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi- palvelu edistää ja tukee osaltaan näitä tavoitteita (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015) • Aluekoordinointimalli/rakenne tulee edistämään työtekijöiden ammattitaitoa ja palvelujen saatavuutta ja laatua  pilottihanke Oulun seutu ja Oulun kaari • Kansalliset ja kansainväliset hankkeet, jotka  edistävät työmuodon ja palveluiden kehittämistä.  Hankkeiden tuloksena syntyy välineitä, menetelmiä, julkaisuja sekä uudenlaisia verkostoja ja kumppanuuksia. • Suunnitelmallisella ja aktiivisella viestinnällä tuetaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallista verkostoa ja työmuodon kehittymistä sekä tunnettuutta.
 10. 10. Koordinaation tuki- ja asiantuntijapalvelut tavoitteiden saavuttamiseksi • Koulutukset; eurooppalaiset koulutusmoduulit sekä muut teemalliset tai räätälöidyt alueelliset koulutukset • Konsultoinnit  hankekonsultointi/neuvonta palvelujen järjestämiseksi, teemallinen asiantuntijakonsultointi, ohjaus palvelujen suunnittelussa • Seminaarit; vuosittain kansalliset kehittämispäivät sekä kansainväliset seminaarit ja kongressit • Kansainvälinen yhteistyö: asiantuntijayhteistyö, hankkeet jne. • Kansallisen ja eurooppalaiset asiantuntijatyöryhmät ja verkottuminen
 11. 11. Toiminnan painopisteet ja toimenpiteet 2012 • Kentän työntekijöiden osaaminen ja ammatillisuuden vahvistaminen •  uusia hankkeiden toiminnan tukeminen, laatu hankkeissa • Nuorten tieto- ja neuvontatyön tunnettuuden lisääminen kaikilla tasoilla • Keskuksen verkostotoimijuuden laadukkuuden parantaminen; menetelmät, välineet, toimijuus, osallisuus, kentän ääni, yhteisöllisyys  yhdessä tekeminen, kehittäminen ja laatu • Keskuksen keskeisimmät koordinoimat kehittämishankkeet 2012-2013  Kansallinen verkkopalvelut Koordinaatti.fi ja Nuorten elämä.fi  Tilastointiohjelman kehittäminen yhdessä verkoston kanssa  Aluekoordinointimallin suunnittelu ja kehittäminen edelleen
 12. 12. Suunnitelmia vuodelle 2013 • Nuorten elämä.fi portaalin kehittäminen, totuttaminen jatkuu sekä laaja markkinointiin panostaminen palvelun julkaisun myötä  työmuodon näkyvyys ja tunnettavuus • Aluekoordinointimallin edelleen kehittäminen arvioinnin, kokemuksen kautta  uusien aluekoordinointi aluiden tehostettu tukipalvelu • Koulutustarjonnan suunnitelmallinen kehittäminen verkoston toimijoiden sekä eurooppalaisten kumppaninen kanssa • Audintointimallin kehittäminen, työryhmä • Verkkovastaajien kehittämistyöryhmä • Arviointitutkimus (esitetään rahoitusta 2013, osana auditointi) • Koulutuksellinen yhteistyön aloittaminen nuorisoalan oppilaitosten kanssa Suomessa ja Virossa (rahoitushakemus tehty) • Julkaisu työmuodosta • Tulosneuvottelut ministeriön kanssa tulossa loka/marraskuu 2012 vuoden 2013 toiminnasta ja rahoituksesta.
 13. 13. Sanottua • ”jos nuori nähdään pedagogisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kasvatusta ja opettamista tarvitsevana ihmisenä, hänen opettajilleen ja kasvattajilleen – olkoon ne sitten yksittäisiä ihmisiä tai kasvattavan vaikutuksen kenttiä – avautuu mahdollisuus olla aidosti mukana hänen kasvussaan, oppimisessaan ja sosialisaatiossaan.” • Veli-Matti Ulvinen, Nuorisotutkimuslehden 2/2012 pääkirjoitus (1.8.2012)
 14. 14. Työlle suuntaviivaa antavat 1. Nuorisolaki (tavoitteelliset peruspalvelut) 2. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 3. Euroopan neuvoston suositus nuorisotiedotuksesta No.R (90) 7 & uusi Euroopan neuvoston suositus nuorten tieto- ja neuvontapalveluista 2010 Rec(2010)8 4. Eurooppalaiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelutyön periaatteet (2004) 5. Eurooppalaiset verkkopohjaisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun periaatteet (2009) 6. Euroopan unionin nuorisopoliittinen strategia, jonka nuorisoasioista vastaavat ministerit hyväksyivät 27.11.2009, luo puitteet nuorisotoimialan yhteistyölle vuosille 2010-2018 koko EU:n alueella  nuorille suunnatut tieto- ja neuvontapalvelut tulee läpileikata kaikki nuorille suunnatut palvelut 7. Lisäksi oikeus tietoon on ilmaistu YK:n kansainvälisessä ihmisoikeuksien julistuksessa ja Lapsen oikeuksien sopimuksessa sekä Euroopan yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.

×