Publicité
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
Publicité
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
Publicité
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf
Prochain SlideShare
Proces verbal nr4 din 31.07.2013Proces verbal nr4 din 31.07.2013
Chargement dans ... 3
1 sur 12
Publicité

Contenu connexe

Plus de Alianta INFONET(20)

Publicité

MONITORUL DE BALATINA_nr.1_2023.pdf

 1. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 2 din 12 MONITORUL DE BALATINA str. Ștefan cel Mare, Consiliul comunal Balatina, raionul Glodeni, Republica Moldova, MD-4911 Tel.: (+373) 24941236, E-mail: primariabalatina4811@gmail.com, web: www.balatina.md Nr.1 / 2023 ÎN NUMĂR SUNT ÎNSERATE DECIZIILE: • DECIZIE Nr. 1/1 din 25.01.2023 „Cu privire la corelarea bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 aprobat prin decizia Consiliului comunal Balatina nr. 6/5 din 08.12.2022 cu Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 359 din 22.12.2022” • DECIZIE Nr. 1/2 din 25.01.2023 „Cu privire la repartizarea soldului disponibil format la 01.01.2023” • DECIZIE Nr. 1/3 din 25.01.2023 „Cu privire la examinarea cererii pentru acordarea unui ajutor material” • DECIZIE Nr. 1/4 din 25.01.2023 „Cu privire la modificarea bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023”. Acest număr apare în cadrul proiectului „Educație pentru Bună Guvernare – demers spre transformare comunitară durabilă”, implementat de Asociația Obștească „Centrul Comunitar din Balatina”, în cadrul programului „EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul publicației aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
 2. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 3 din 12 DECIZIE Nr. 1/1 din 25.01.2023 „Cu privire la corelarea bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 aprobat prin decizia Consiliului comunal Balatina nr. 6/5 din 08.12.2022 cu Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 359 din 22.12.2022” În conformitate cu art.14 alin. (2) lit. n) din Legea privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, în baza art. 24 alin. (1) al Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003 cu modificările ulterioare, art.55 alin (5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetare-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022, conform anexei nr. 7 (volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale); circulara Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-100 din 28.12.2022, având avizul pozitiv al comisiei de specialitate pentru „Finanţe, buget, legalitate, drept și etică”, /președinte Pînzaru Serghei/, Consiliul comunal Balatina DECIDE: 1. Se corelează (se aduce în concordanță) cu prevederile Legii nr.359 din 22.12.2022 partea de venituri a bugetului primăriei comunei Balatina pe anul 2023 aprobat prin decizia 6/5 din 08.12.2022 după cum urmează: 1.1. În anexa nr.1 a deciziei menționate ,,Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului primăriei pe anul 2023 se substituie următorii indicatori: - Venituri, suma „12367,4 mii lei” se substituie în suma „13791,7 mii lei” (+1424,3 mii lei) inclusiv: o Transferuri de la bugetul de stat suma „8339,8 mii lei” se substituie în suma „9576,3 mii lei” (+ 1424,3 mii lei). - Cheltuieli total suma de „12367,4 mii lei” se substituie „13791,7 mii lei” (+1424,3 mii lei). 1.2. În anexa nr.2 a deciziei menționate „Resursele și cheltuielile bugetului primăriei com. Balatina conform clasificației funcționale și pe programe pentru anul 2023” se substituie următorii indicatori: - Se adaugă la Programul 8802 activitatea funcției 0911 suma de „+ 1236,5 mii lei” - Se adaugă la Programul 0301 activitatea funcției 0111 suma de „+ 187,8 mii lei”. 2. Cheltuielile au fost majorate la bugetul primăriei comunei Balatina cu suma de 1424,3 mii lei după cum urmează: F1F3 0911 P1P2 8802 P3 00199 Cod instituției 04323 05709 10246 10167 Cod ECO 211180 125000 250200 93000 93000 212100 36000 73000 26000 26000 222110 18000 37300 10000 10000 222210 2000 2000 2000 2000
 3. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 4 din 12 222220 2000 3000 2000 2000 222710 1000 1000 222980 1500 1500 1000 1000 222990 1000 4000 1000 1000 331110 20000 30000 15000 15000 334110 1000 1000 336110 25000 35000 15000 15000 337110 12000 15000 10000 10000 339110 10000 30000 5000 5000 00492, 272500 8000 20000 8000 8000 00448, 333110 25000 40000 15000 15000 Total – 1236500 287500 543000 203000 203000 F1F3 0111 P1P2 0301 P300005 Codul instituției 10569 Cod ECO 211180,147800 212100, 40000 Total: 187800 3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se încredințează comisiei de specialitate pentru „Finanţe, buget, legalitate, drept și etică”, /președinte Pînzaru Serghei/. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la momentul includerii în Registrul de Stat a actelor locale. Președintele ședinței Irina FRUNDINA CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul Consiliului Diana ROTARI Expunerea succintă a proiectului bugetului primăriei comunei Balatina, raionul Glodeni pentru anul 2023 Pe anul 2023 partea de venituri a bugetului primăriei comunei Balatina se estimează cu suma 13791,7 mii lei, Partea de venituri se constituie din: - Defalcări de la impozite și taxe – 3678 mii lei - Transferurile cu destinație general – 1600,4 mii lei - Transferurile cu destinație special – 6643,1 mii lei - Transferuri pentru întreținerea drumurilor publice locale 1332,8 mii lei - Venituri colectate – 349,6 mii lei. Pentru anul 2023, cheltuielile bugetului primăriei comunei Balatina pe toate componentele se estimează în sumă totală de 13791,7 mii lei, inclusiv:
 4. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 5 din 12 - Cheltuieli bugetare, care se asigură din contul transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat este în mărime – 6643,1 mii lei care este repartizat pentru învățământul preșcolar. - Cheltuielile bugetare, care se asigură din contul transferurilor cu destinație generală, transferurilor pentru întreținerea drumurilor publice locale, veniturilor proprii, veniturilor colectate – 7148,6 mii lei. Anexa nr. 1 La Decizia Consiliului comunal Balatina nr.1/1 din 25.01.2023 Sinteza indicatorii generali si sursele de finanțare ale bugetului primăriei comunei Balatina, raionul Glodeni pe anul 2023 Denumirea Cod, ECO Suma, mii lei I. Venituri, total – inclusiv 1 13791,7 I.I. Transferuri de la bugetul de Stat 19 9576,3 II. Cheltuieli total 2,3 13791,7 III. Sold bugetar 1-(2,3) 0 Contabil-șef Guțuleac Natalia Anexa nr. 2 La Decizia Consiliului comunal Balatina nr.1/1 din 25.01.2023 Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 Descriere Codul economic Suma ( mii lei) I. Venituri, total 1 13791,7 I. Cheltuieli și active nefinanciare, total 2,3 13791,7 II. Sold bugetar III. Surse de finanțare, total Inclusiv, Contabil-șef Guțuleac Natalia Anexa nr. 3 La Decizia Consiliului comunal Balatina nr.1/1 din 25.01.2023 Componența veniturilor bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 Nr. Denumirea Codul economic Suma ( mii lei) Venituri, total 13791,7 1 Impozitul pe venit 2517,3 2 Impozitul pe proprietate 411,7 2.1 Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător 113161 203,8 2.2 Impozitul funciar a persoanelor fizice – cetățeni 113171 145
 5. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 6 din 12 2.3 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 8,4 2.4 Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 33 2.5 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzători din valoare estimată (de piață) a bunurilor imobiliare 113230 11 2.6 Impozitul pe bunurile imobiliare, achitat de către persoanele fizice – cetățeni din valoarea estimată a bunurilor 113240 10,5 3 Alte taxe pentru mărfuri și servicii 720,4 3.1 Taxa pe piață 114411 5 3.2 Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 50 3.3 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul comunei Balatina 114413 1,7 3.4 Taxa pentru patenta de întreprinzător 114522 6,3 3.5 Taxa pentru unitățile comerciale 114418 120 3.6 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 187,8 3.7 Venituri colectate total inclusiv 349,6 3.9 Plata părinților pentru întreținerea copiilor la grădinițe 142310 329,6 3.8 Prestarea serviciului cu plată 142310 20 4 Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor 566 4.1 Arenda pentru resursele naturale 141513 26,1 4.2 Arenda terenurilor cu altă destinație agricolă 141522 470,3 4.3 Arenda terenurilor cu altă destinație decât cea agricolă 141533 53,06 4.4 Alte venituri încasate 145142 16 5. Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale 9576,3 5.1 Transferuri curente primite cu destinație special pentru învățământul preșcolar 191211 6643,1 5.2 Transferuri curente primite cu destinație generală 191231 1600,4 5.3 Alte transferuri curente primite cu destinație general între Bugetul de Stat și Bugetul Local 191239 1332,8 Contabil-șef Guțuleac Natalia
 6. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 7 din 12 Anexa nr. 4. la Decizia Consiliului comunal Balatina nr.1/1 din 25.01.2023 Resursele și cheltuielile bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 conform clasificației funcționale și pe programe Nr. Denumirea Codul economic Suma ( mii lei) Cheltuieli și active nefinanciare, total 1746 Cheltuieli recurente, total 2464,9 Cheltuieli de personal, total 7613,3 Investiții capitale, total 543,2 Servicii de Stat cu destinație generală 1. Resurse, total 2381,9 1.1 Programul executivul și serviciile de suport (aparatul administrativ) 0301 1788,2 1.2 Programul „Executivul și serviciile de suport” 0302 543,7 1.3 Domenii generale 50 Cheltuieli, total 2381,9 Protecția mediului Gospodăria drumurilor 2 Resurse, total 1332,8 2.1 Servicii în domeniul economiei (dezvoltarea drumurilor) 04 1332,8 Cheltuieli, total 1332,8 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 3. Resurse, total 1188,2 3.1 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 1 000 3.2 Iluminat stradal 0640 188,2 Cheltuieli, total 1188,2 Cultură, sport, tineret, cultură și odihnă 4. Resurse, total 1000 4.1 Programul servicii de bibliotecă 8502 473,5 4.2 Programul „Activitatea caselor de cultură” 8502 406,5 4.3 Programul „Activități culturale” 8502 105 4.4 Programul „Tineret și sport” 8602 15 Cheltuieli, total 1000 Învăţământ 5. Resurse, total 6972,7 5.1 Resurse generale 6643,1 5.2 Resurse colectate 329,6 Cheltuieli, total 6972,7 Protecția socială 6. Resurse, total 916 6.1 Grupa principală „Protecție socială” 10 916 6.2 „Protecție socială prin intermediul centrelor comunitare” 9010 896 6.3 Programul „Ajutoare bănești” 9010 20 Cheltuieli, total 916 Contabil-șef Guțuleac Natalia
 7. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 8 din 12 Anexa nr. 5 La Decizia Consiliului comunal Balatina nr.1/1 din 25.01.2023 Veniturile colectate ale instituțiilor bugetare, finanțate din bugetul primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 Cod (F1F3) Cod (Eco 6) Denumirea serviciilor suma (mii lei) Total venituri colectate 349,6 0911 Învățământ 329,6 142310 Plata părinților pentru întreținerea copiilor la grădiniță 329,6 Protecție socială 20 Anexa nr. 6 La Decizia Consiliului comunal Balatina nr.1/1 din 25.01.2023 Transferurile de la bugetul de Stat către bugetul local al primăriei comunei Balatina, pentru anul 2023 Nr. Denumirea COD Suma, mii lei Transferuri total inclusiv: 9576,3 1. Transferuri curente primite cu destinație specială pentru învățământul preșcolar 191211 6643,1 2. Transferuri curente cu destinație generală între Bugetul de Stat și Bugetul local, drumuri 191239 1332,8 1. Transferuri primite cu destinație generală 191231 1600,4 Contabil-șef Guțuleac Natalia
 8. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 9 din 12 DECIZIE Nr. 1/2 din 25.01.2023 „Cu privire la repartizarea soldului disponibil format la 01.01.2023” În baza Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală art.14 alin.(1), alin.(.2) lit n), în baza prevederilor art. 27 al Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, precum și de Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, având avizul pozitiv al comisiei de specialitate pentru „Finanţe, buget, legalitate, drept și etică”, /președinte Pînzaru Serghei/, Consiliul comunal Balatina DECIDE: 1. De a repartiza soldul disponibil format la 01.01.2023, pentru: 1.1. Achitarea la angajarea muncitorului necalificat, pentru executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului din s. Balatina pentru anul 2023. - Codul instituției 10569 o Cod ECO 211200 – 44 000 lei o Cod ECO 212100 – 12 760 lei o P1P2 0302 o F1F3 0133 o P3 00009 Total: 56 760,00 lei 1.2. Acordarea ajutorului unic pentru parcticipanții la conflictul din Transnistria, Afganistan, Cernobîl câte 300 lei de participant. - Cod instituție 10569 o Cod ECO 272600 o F1F3 0133 o P1P2 0302 o P3 00009 Total: 18 900,00 lei 1.3. Acordarea ajutorului unic pentru noi-născuți, câte 500 lei de copil – 25 000 lei 1.4. Acordarea ajutorului unic pentru jubiliarii de 50-55-60 ani de căsătorie, câte 1000 lei de familie – 10 000 lei - Codul instituției 10569 o Cod ECO 272600 o F1F2 1040 o P1P2 9006 o P3 00276 Total: 35 000,00 lei
 9. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 10 din 12 1.5. Acordarea ajutorului către populație: - Cod instituție 10569 o Cod ECO 272600 o F 1F3 1099 o P1P2 9019 o P3 00291 Total: 10 000,00 lei 1.6. Pentru extinderea și construcția rețelei de apeduct în s. Balatina: - Cod instituție 10569 o Cod ECO 319220 o F1F3 0630 o P1P2 7503 o P3 00319 Total: 1 200 000,00 lei 2. De a modifica partea de venituri și cheltuieli a bugetului primăriei comunei Balatina spre micșorare din soldul disponibil format la 01.01.2023, conform pct. 1 din prezenta deciziei. 3. Executarea prezentei decizii i se atribuie primarului comunei Balatina d-lui Dumitru Iațuc. 4. Controlul executării prezentei decizii se pune în comisie de specialitate pentru „Finanțe, buget, legalitate drept și etică”, /președinte Pînzaru Serghei/. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la momentul includerii în Registrul de Stat a actelor locale. Președintele ședinței: Irina FRUNDINA Contrasemnează: Diana ROTARI Secretarul Consiliului
 10. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 11 din 12 DECIZIE Nr. 1/3 din 25.01.2023 „Cu privire la examinarea cererii pentru acordarea unui ajutor material” În temeiul prevederilor Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, în baza art. 14 din Legea 436 –XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, examinând cererilor cet. (Nume, Prenume – date cu caracter personal) și (Nume, Prenume – date cu caracter personal) privind acordarea ajutorului material, pentru acoperirea cheltuielilor funerare și acoperirea partială a cheltuielilor pentru procurarea medicamentelor, având ca bază decizia nr.6/5 din 08.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 în a doua lectură”, pct.1 subpct 1.4 din decizia 1/2 din 25.01.2023 „Cu privire la repartizarea soldului disponibil format la 01.01.2023” având avizul pozitiv al comisiei de specialitate pentru „Finanţe, buget, legalitate, drept și etică”, /președinte Pînzaru Serghei/, Consiliul Comunal Balatina DECIDE: 1. Se aprobă acordarea ajutorului material în sumă de 4 000 lei, privind acoperirea parțială a cheltuelilor, în baza cererilor depuse de cet: - (Nume, Prenume – date cu caracter personal) –suma de X lei, - (Nume, Prenume – date cu caracter personal) – suma de X lei. 2. Mijloacele financiare vor fi achitate din contul soldului disponibil planificat la 01.01.2023 de la - Codul instituției 10569 o Cod ECO 272600 o F1F3 1099 o P1P2 9019 o P3 00291 Total 4 000 lei. 3. Executarea prezentei decizii se atribuie primarului comunei Balatina dl. Dumitru Iațuc. 4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se încredințează comisiei de specialitate pentru „Finanţe, buget, legalitate, drept și etică”, /președinte Pînzaru Serghei/. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la momentul includerii în Registrul de Stat a actelor locale. Președintele ședinței: Irina FRUNDINA Contrasemnează: Diana ROTARI Secretarul Consiliului
 11. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 12 din 12 DECIZIE Nr. 1/4 din 25.01.2023 „Cu privire la modificarea bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023” În conformitate cu art.14 alin. (2) lit. n) din Legea privind administrația publică locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003, decizia Consiliului comunal Balatina nr. 6/5 din 08.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 în a doua lectură”. Pentru implementarea proiectului „Construcția acoperișului la Sala de Sport și a două blocuri de Studii la Liceul Teoretic Balatina, comuna Balatina” (achitare Servicii de supraveghere tehnică), conform contractului de finanțare încheiat între, Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și Primăria comunei Balatina nr.85-N21361DL-2022, având avizul pozitiv al comisiei de specialitate pentru „Finanţe, buget, legalitate, drept și etică”, /președinte Pînzaru Serghei/ Consiliul comunal Balatina DECIDE: 1. Se majorează partea de venituri și cheltuieli a Bugetului primăriei comunei Balatina pentru anul 2023 după cum urmează: - partea de venituri se majorează la cod ECO 191420 cod instituției 10569 – suma de 24 000,00 lei - partea de cheltuieli la cod ECO 319210 proiect în curs de execuție cod instituției 10569 F1F3 0922 P1P2 8806 P3 00319 – suma de 24 000,00 lei 2. Executarea prezentei decizii i se atribuie primarul comunei Balatina d-lui Dumitru Iațuc. 3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se încredințează comisiei de specialitate pentru „Finanţe, buget, legalitate, drept și etică” /președinte Pînzaru Serghei/. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la momentul includerii în Registrul de Stat al actelor locale. Președintele ședinței: Irina FRUNDINA Contrasemnează: Diana ROTARI Secretarul Consiliului
 12. MONITORUL DE BALATINA • www.balatina.md (în curs de apariție) • ___________Pagină 13 din 12 Acest număr apare în cadrul proiectului „Educație pentru Bună Guvernare – demers spre transformare comunitară durabilă”, implementat de Asociația Obștească „Centrul Comunitar din Balatina”, în cadrul programului „EU4Accountability – Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova”, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul publicației aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.
Publicité