Publicité

Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya.pptx

6 Sep 2022
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité
Publicité

Mga Salik, Pangyayari at Kahalagahan ng Nasyonalismo sa Pagbuo ng mga Bansa sa Timog at Kanlurang Asya.pptx

 1. NASYONALISMO isang kamalayan ng pagiging kabilang sa isang nasyon na may iisang lahi, kasaysayan, kultura, wika at pagpapahalaga
 2. ANYO NG NASYONALISMO: 1. Passive Nationalism o defensive - mapayapang paraan ng nasyonalismo 2. Active Nationalism o aggressive - mapusok na nasyonalismo
 3. MANIPESTASYON NG NASYONALISMO: 1. Pagkakaisa 2. Pagmamahal at Pangtangkilik sa Sariling Bayan 3. Makatuwiran at Makatarungan 4. Kahandaang Magtanggol at Mamatay para sa Bayan
 4. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA
 5. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA India  Ang pananakop ng mga Ingles sa India ang nagbigay-daan upang magising ang diwa ng nasyonalismo rito.  Nakinabang nang husto ang mga Ingles sa mga likas na yaman ng India.  Nagpatupad ng mga patakaran ang Ingles na hindi angkop sa Kultura ng India.
 6. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Mga Patakarang Ipinatupad: 1. Female infanticide - ay ang pagpatay sa mga batang babae
 7. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Mga Patakarang Ipinatupad: 2. Sutee o Sati - ang pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa
 8. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Mga Patakarang Ipinatupad: 3. Racial Discrimation o Pagtatanggi ng Lahi - ang hindi pantay na pagtingin sa lahi ng mga Indian at pagtrato sa sundalong Indian o mga Sepoy
 9. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Rebelyong Sepoy - ay ang unang pag-aalsa ng mga Indian laban sa mga Ingles
 10. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Amritsar Massacre - ang pamamaril ng mga sundalong Ingles sa mga grupo ng mga Indian sa isang selebrasyong Hindu noong April 13, 1919 kung saan may 379 katao ang namatay at mayroong halos 1,200 na katao ang nasagutan
 11. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Hiwalay na Pagkilos ng mga Indian at Muslim Hindu Muslim Samahan Indian National Congress Indian Muslim League Nanguna Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Layunin Makamtan ang kalayaan ng India Magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim
 12. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Mohandas Karamchad Gandhi • ang nangunang lider nasyonalista sa India na nagpakita ng mapayapang paraan sa paghingi ng kalayaan o non- violence o ahimsa • naniniwala siya sa paglabas ng kaotohanan o Satyagraha at hinimok niya ang pagboykot sa lahat ng produkto ng mga Ingles pati na rin sa anumang may kaugnayan sa mga Ingles
 13. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Mohandas Karamchad Gandhi • sinimulan niya ang Civil disobedience o hindi pagsunod sa pamahalaan • kilala ng mga Indian bilang Mahatma o Great Soul • binaril siya noong January 30, 1948 ng isang panitikong Hindu na tumutol sa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu at Muslim sa iisang bansa
 14. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA 1935 - pinagkalooban ng Ingles ang mga Indian ng pagkakataong mamahala sa India Jawaharlal Nehru - ang namumuno ng nakamtan ng Indian ang kalayaan mula sa mga Ingles noong August 15, 1947
 15. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA
 16. NASYONALISMO SA TIMOG ASYA Mohammed Ali Jinnah - ang namumuno nang maisilang ang bansa at nabigyan ng kalayaan noong August 14, 1947 kaalinsabay ng Indian Independence day
 17. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA
 18. IRAN
 19. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA • napasailalim ng Ottoman Empire mula sa 1453 hanggang 1918, ngunit bumagsak ang nasabing imperyo dahil sa pagsakop ng mga Kanluranin • Sistemang Mandato- nangangahulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at isang nagsasariling bansa ay ipasasailalim muna sa patnubay ng isang bansang Europeo
 20. IRAN
 21. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA Isa sa mga bansa na unang lumaya sa Kanlurang Asya noong 1759.
 22. IRAN
 23. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA Natamo ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman noon at noong 1926 ay ganap na republika sa ilalim ng mandato ng bansang France.
 24. IRAN
 25. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA Pinangalanan ni Abdul ang lugar na ito nang ipinahayag niya ang sarili bilang Hari ng Al Hijaz.
 26. IRAN
 27. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA Naging protektado ng England noong 1932.
 28. IRAN
 29. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA Humingi ng kalayaan sa pamumuno ni Mustafa Kemal. Kasunduang Lausanne (1923) - sa pamamagitan nito naisilang ang Republika ng Turkey.
 30. IRAN
 31. NASYONALISMO SA KANLURANG ASYA Naideklara ang Republika ng Israel noong Mayo 14, 1948 at nagsimula na ang tension sa Palestine. Zionism- ito ang pag-uwi sa Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng daigdig. Holocaust- ito ang sistematiko at malawakang pagpatay ng mga German Nazi sa mga Jew o Israelite
Publicité