Publicité

AppleArtikelOmKristerP

Consulting Engineer/economist, intl project mgmt, analysis, trouble-shooting, proposals, competence development-coaching à AB Gränslös Kompetens
18 Feb 2015
AppleArtikelOmKristerP
AppleArtikelOmKristerP
AppleArtikelOmKristerP
AppleArtikelOmKristerP
Prochain SlideShare
iStoneiStone
Chargement dans ... 3
1 sur 4
Publicité

AppleArtikelOmKristerP

  1. Artikel av Gunnar Loxdal publicerad i AppleNews 2/1991 HYPERCARD HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT Ge informations- hanteringen ett mänskligt ansikte! Ge informations~ hanteringen ett mänskligt ansikte! Krister Pettersson på ABB Power Systems i Västerås, är entusiastisk över möjligheterna att förenklaprojekt- ledning med hjälp av I@yperCard. Foto: DAN COLEMAN I ett stort projektär det livsviktigt att hålla ordning på informationen. Krister Pettersson på ABB i Västerås har jobbat mycket med att förbättra informationshanteringen med hjälp av HyperCard. Det är inte lätt att hålla koll på ett stort projekt. En massa bollar att hålla i luften hela tiden. Budget, planering, beställningar, uppföljningar - hela tiden nya mängder av information om hur projektet framskrider. Dessutom finns informationen på många olika ställen. En del siffror sitter insatta i pärmar, annan viktig information staplas i arkivskåp, en del finns i manualer, annat finns i kortregister, eller i centrala databaser. Undra på om det blir svårt att hitta rätt information när den behövs. En massa tid går åt i onödan, bara för att det inte går att få fram rätt uppgifter vid rätt tidpunkt. Det blir komplicerat att göra riktigt bra sammanställningar över hur projektet går vidare, när informationen om ekonomin finns på ett ställe, planeringen någon annanstans, och uppföljningen på ett tredje ställe. Problemen är desamma oavsett vad projektet handlar om; utveckla en ny bil, bygga ett nytt kontor, dra igång en marknadsföringskampanj. Få personer känner till informationsproblemen i stora projekt bättre än Krister Pettersson som är civilingenjör på ABB Power Systerns, och dessutom konsult i projektadministration. Krister Pettersson har jobbat med projektledning bland annat i Argentina, Mexiko, Spanien och Saudiarabien. PROJEKT PÅ FLERA MILJARDER Hans senaste stora utlandsprojekt var ansvar för kraftöverföringen från Itaipú i Brasilien. Världens
  2. största vattenkraftverk, där enbart själva kraftöverföringen var ett projekt på flera miljarder kronor. Under sin tid som projektledare, har han funderat mycket över hur arbetet kan bli ännu mer effektivt, och hur man kan utveckla arbetsmetoderna inom projektledning. Hur gör man informationsflödet smidigare? Hur kan information om projektet bli mer lättillgänglig och begriplig? - Projektledning handlar om att se till att rätt pryl finns på rätt plats vid rätt tillfälle och till rätt kostnad säger Krister Pettersson. Det betyder att det .handlar om att hantera informationen i projektet rätt sätt. Det är ofta mycket viktigare att få fram rätt information i rätt tid, än att skapa ännu mer information om verksamheten. Den främsta poängen med bättre informationstrukturer är självklart bättre kontroll över informationen och att det ger bättre förutsättningar för att jobba effektivt med projektet. Man kan få bättre framförhållning, minska kapitalkostnaderna och öka lönsamheten. Det finns alltså stora pengar att spara genom bättre informationshantering Plus att arbetet blir roligare, om man har koll på det man jobbar med. Den bästa vägen att skapa en effektiv informationsstruktlur, är förstås att lära sig att utnyttja sin persondator rätt Krister Pettersson har genom åren arbetat mycket med att utveckla datorstöd för projektledning. Han har jobbat med olika datorer ända sedan datorhistoriens gryning under 60-talet. Redan 1983 skaffade han en Applemaskin - Macintoshens föregångare Lisa, som var den första persondatorn med ett grafiskt användargränssnitt. Lisa köpte han i samband med ett bygge av ett ställverk i Saudiarabien. Först hade jag tänkt mig att skaffa en Facit till, som jag hade jobbat med tidigare. Men så fick jag syn på Lisa, och jag behövde inte jobba länge med den för att se vilket enormt lyft det var med den enkla hanteringen att kunna blanda grafik och text. Det var ett "major step forward". Om jag ville att alla medarbetarna skulle använda dator, var Lisan en förutsättning. Vi gjorde i princip allt på Lisa. Brev, register, fakturor, siffror som kunde omvandlas till pajdiagram och grafer. Vi använde kalkylprogram, jobbade med tidplanering osv. I dag använder Krister Pettersson Macitnosh, han jobbar mest med en Portable - flyttbarheten är ett måste i ett rörligt jobb. -Jag betraktar datorn som mitt främsta arbetsredskap. Jag klarar mig utan någon sekreterare, med hjälp av datorn. Full kontroll över all information. UTVECKLAR EGNA TILLÄMPNINGAR Självklart är det enkelheten hos Macintosh och det grafiska användargränssnittet som Krister Pettersson har fastnat för. Men dessutom har han utvecklat egna tillämpningar i HyperCard, som gör Macintosh ännu mer lättanvänd - och hjälper till att skapa bättre ordning och överblick i en splittrad verksamhet. - Man kan jämföra Finder och HyperCard med varandra. Båda innehåller symboler, och dokument och verktyg som man når genom att trycka på en knapp. Men i jämförelse med HyperCard, är Finder mer låst. Symbolerna ser likadana ut hela tiden, menyer är likadana, och det går inte att ändra på det hierarkiska filsystemet, säger Krister Pettersson. - Med hälp av HyperCard kan man göra menyerna mer intuitiva. En meny kan göras i form av en ritning eller en blankett, och leda till rätt verktyg via inbyggda knappar. Du kan lägga in knappar
  3. för att nå program, checklistor, blanketter, modeller, samtidigt med instruktioner för programmens användning, kontraktstexter, och manualer. Kraftfulla presentationer kan göras med möjligheter till animering. HyperCard hjälper helt enkelt till att skapa en bättre arbetsmiljö. Det blir lättare och roligare att jobba. Datahantering med ett mänskligt ansikte, alltså. Särskilt viktigt för den som har ett informationsintensivt jobb - som projektledning. Krister Pettersson jämför HyperCards möjligheter till informationshantering, med ett verktygsskåp. Man kan se HyperCard som ett skåp med verktyg, mallar, och instruktionsböcker - och ett antal tomma krokar där man kan hänga in annat man behöver. Det finns redan standardverktyg som almanacka, adressregister, med mera färdigt i programmet. Kontrakttexter, offerthandbok, projektledarmanual, kalkylprogram, beräkningsmodeller, investeringskalkyler, produktbeskrivningar, presentationsprogram, kommunikationsprogram, blanketter - allt kan göras lättare tillgängligt via HyperCards verktygslåda. I Krister Petterssons vision över kunskapsnavigation i en stor organisation, förnyas den gemensamma delen av innehållet i skåpet centralt - över nät från en centraldator, eller genom att uppdaterade disketter eller CD-skivor går ut till medarbetarna. En annan effekt av mer utvecklad bättre datoranvändning i projektledning, är att det blir lättare att förklara komplicerade resonemang. Det är så mycket enklare att förstå vad någon menar, om man fritt kan blanda text och bilder och till och med animationer över hur en verksamhet eller ett projekt skall bedrivas eller utvecklas. Beställarna och medarbetarna begriper bättre hur projektet ska utvecklas. Och - inte minst viktigt - verktygslådan kan bidra till ännu mer kreativa diskussioner i projektgruppen. Medarbetarna i projektet kan visa sina idéer grafiskt, och snabbt åskådliggöra hur ändrade förutsättningar påverkar resultatet. HALVERA LEVERANSTIDERNA Just nu arbetar Krister Pettersson med ett omfattande projekt inom ABB, T50, som bland annat går ut på att förkorta leveranstider, genom att decentralisera arbetet och utveckla medarbetarnas kunnande. Förbättrad informationshantering är en viktig del av arbetet. Målsättningen är att leveranstiden ska kunna halveras jämfört med i dag, bland annat genom mer parallellt arbete, och mindre byråkrati. Och det kan man inte göra utan en effektivare informationshantering. Har man effektiv kontroll över informationsflödet, får man tidigare signaler om att något är på väg att gå galet, arbetet kanske sackar efter någon tidplan. Och får man bara reda på det i tid, är möjligheterna att rätta till projektet betydligt större. En av Krister Petterssons idéer för bra informationsstrukturer, är att införa ett konsekvent synsätt för att klassificera informationen i ett projekt. Allt projektarbete kan i princip beskrivas på samma sätt. Olika slags resurser förbrukas i olika aktiviteter för att skapa färdiga produkter. Använder man dessa tre dimensioner - resurser, aktiviteter, produkter - för att konsekvent klassificera informationen i projektarbetet, så är förutsättningarna mycket bättre för att hantera informationen mer fleixbelt och kraftfullt. Man har en enorm nytta av att strukturera informationen i konsekventa dimensioner.
  4. - Det gäller att sätta effektiva etiketter och koder på informationsbitarna i alla delar av projektet, för att kunna hitta rätt. säger Krister Petterson FORTFARANDE VISST MOTSTÅND ABB är ett stort företag, och ligger långt framme när det gäller högteknologi. Men ändå finns det fortfarande visst motstånd mot den nya informationsteknologin, menar Krister Pettersson. - Förvånansvärt många arbetar med högteknologi utan att använda den moderna informationsteknologi som finns - och som kan spara mycket pengar och tid. - Vissa äldre chefer är avvaktande till de nya möjligheterna. De som redan använder datorer i sitt arbete ser däremot bara positivt på de nya möjlighetema. För dem som tagit till sig datorn som arbetsredskap är frågan inte om de ska utnyttja den nya informationsteknologin, utan när. GUNNAR L OXDAL
Publicité