Publicité

Motiverande arbete – ett stärkande perspektiv på produktivitet

26 Oct 2016
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Motiverande arbete – ett stärkande perspektiv på produktivitet(20)

Publicité

Motiverande arbete – ett stärkande perspektiv på produktivitet

 1. Ett stärkande perspektiv på produktivitet Motiverande arbete
 2. Källa: pintrest
 3. Mitt mål är att du går härifrån och har med dig tankar och verktyg som kommer förändra ditt och dina medarbetares synsätt och prestation.
 4. Teoretisk bakgrund
 5. Styrkebaserad teamutveckling innebär att vi fokuserar på vad som är fungerande och därefter syr ihop vår egna väg med hjälp av den kunskap som gruppen redan har.
 6. Styrkebaserad teamutveckling
 7. Varför ska vi jobba styrkebaserat i gruppen? • Autonomi • Positiva känslor • Kreativitet och lösningsorientering • Ökad prestation och energi
 8. Styrkebaserad teamutveckling vi kommer att få mer öppen sinnade medarbetare som presterar mera under dagen
 9. Hur fungerar styrkebaserad teamutveckling • Vad har vi uppnått sedan förra mötet? • Vad kan vi ta med oss från den gångna veckan? (Vad har vi lärt oss?) ’ • Vilka av de uppgifterna som vi behöver göra är du bäst på/ får ut mest av att geomföra? • Avsluta med en gör så här på varje delområde
 10. Styrkebaserat arbete
 11. Vad är en styrka? beteende som när vi använder det ger gott resultat och energi. + en egenskap som är universell och som inte trycker ner andra vid användning, bland flera kriterier. = egenskaper som vi mår bra av att använda och som lyfter upp även de omkring oss.
 12. Fördelar med att uppmuntra styrkor på arbetsplatsen når fler av sina mål. är produktivare och mer kreativa. ger lägre personal omsättning samt färre uttagna sjukdagar. är gladare, mer självsäkra, har mer energi och livslust. upplever mindre stress.
 13. Hur kan vi uppmuntra styrkor?
 14. Hur kan vi uppmuntra styrkor?
 15. Hur kan vi uppmuntra styrkor? högre energi nivå fler nådda mål ökad produktivitet.
 16. Positiv psykologi på arbetsplatsen Uppmuntran Mindset
 17. Uppmuntran Uppmuntran får mottagaren att må bra, dvs vi ökar på dess förmåga till kreativt tänkande och produktivitet.
 18. Uppmuntran • Vad bra att du är här, gör inte bort dig nu. • Vad bra att du är här. Kom ihåg att du kan de här och presentationen kommer vara lysande
 19. Uppmuntran • En klapp på axeln • Ett bekräftande leende • En uppmuntrande kommentar • Att bli lyssnad på • Visad tilltro • En nyfiken, öppen fråga • Ökat ansvar
 20. Mindset
 21. Mindset
 22. Att ta med hem • Profecta jobbar med styrkebaserade metoder på arbetsplatsen. • Har du funderingar och frågor? • Maila Kristina.bostrom@profecta.nu • ring 0739017969, • besök hemsidan profecta.nu • följ oss på facebook @Profectautveckling • Börja nästa möte med en positiv genomgång av vad som är uppnått sedan sist. • Uppmuntra medarbetare att använda de egenskaper som ger energi och ett gott resultat. • Var en förebild och gå före genom att uppmuntra och stärka medarbetare.

Notes de l'éditeur

 1. Vi lever idag i en värld full av förändring, förbättring och optimering. VI använder oss av metoder och modeller som vi tror fungerar, för att de fungerat förr. Idag skulle jag vilja introducera er till tre metoder som ny forskning inom positiv psykologi har visat sig ge resultat som överstiger de gamla metoderna och modellerna.
 2. Många metoder och modeller idag bygger på att stärka den svagaste länken, eller att byta ut saker som kan optimeras på olika sätt baserat på ett problemfokus. Men forskning av exempelvis Cliftongrundaren av Gallup har visat att ett svaghetsfokus ofta resulterar i en väldigt lite förbättring och att det ofta kostar pengar. Ny forskning har därför börjat att byta fokus från svagheter till styrkor. Idag tänkte jag ge tre exempel på ett positivt och stärkande fokus som kan förbättra både arbetsmiljö och prestation hos individer och organisationer.
 3. Fördelar med att jobba styrkebaserat i teamutveckling och förändringsprocesser är att vi bygger autonomi hos individen. Autonomi upplevs när vi känner oss kapabla, en del av någonting och att vi kan bidra. Autonomi i sin tur skapar positiva känslor hos de inblandade, vilket leder till ett kreativare mindset och en större lösningsförmåga. Ökad kreativitet leder i sin tur till en bättre prestation hos individen, med en ökad energimängd som bieffekt.
 4. Forskning av metodiken Appreciative inquery har visat att de team som börjar med att fokusera på det positiva i början på ett möte får som resultat att mötet känns mer givande och att man på ett effektivare sätt kommer fram till en fortsatt handlingsplan. Det finns en till fördel med att börja dagen på ett positivt sätt: vi kommer att få mer öppen sinnade medarbetare som presterar mera under dagen.
 5. Genom att fokusera på öppna frågor kan vi uppnå den effekt jag just påtalade. Exempel på frågor som öppnar för positivitet och kreativitet:
 6. Som komplement till den styrkebaserade teamutvecklingen finner vi forskning inom personliga styrkor. De främsta forskarna inom området är Martin Seligman från University of Pennsylvania och Alex Linley grundaren till Center of Applied Positive Psychology (CAPP) i England. Båda dessa pratar om egenskaper som vi har inom oss som människor. Det som skiljer dessa två synsätt är några få saker men den största är definitionen av styrkor.
 7. För att illusterar det så vill jag att ni tänker på ett av era största nederlag. Vad var nederlaget? Hur kändes detta? Fundera nu på hur det känns i kroppen? Är du glad och positiv, får energi och är allmänt positivt inställd? De flesta som tänker eller beter sig på ett sätt som är mot våra värderingar, mål eller integritet känner sig ledsna, dystra, man kan ofta se på individerna att de sjunker ihop och vill gömma sig.
 8. Tänk nu på ett av era största framgångar. Vad var framgången? Hur kändes detta? Fundera nu på hur det känns i kroppen? Är du glad och positiv, får energi och är allmänt positivt inställd? De flesta som tänker eller beter sig på ett sätt som är ilinje med våra värderingar, mål eller integritet känner sig glada, positiva och energiska, de sträcker på sig och öppnar upp i kroppen.
 9. Forskning av metodiken Appreciative inquery har visat att de team som börjar med att fokusera på det positiva i början på ett möte får som resultat att mötet känns mer givande och att man på ett effektivare sätt kommer fram till en fortsatt handlingsplan. Det finns en till fördel med att börja dagen på ett positivt sätt: vi kommer att få mer öppen sinnade medarbetare som presterar mera under dagen.
 10. Den sista delen av min presentation kommer täcka två delar, dels effeten av uppmuntran och dels hur vi kan påverkas av olika så kallade
 11. Jag skulle nu vilja att ni inte tänker på en rosa elefant. De flesta av er fick nog upp en bild av en roa elefant även fast jag sa att ni inte skulle tänka på det. För att ta det närmare arbetsplatsen så vill jag berätta en liten berättelse. Det handlar om Johan 45 år som nu på morgonen ska hålla sin första presentation för ledningen. Johan är nervös och kollar återigen på sina slides för att se så att allt är med. Att allt är som han lämnade det igår när han gick hem. Chefen tittar in på Johans kontor och säger en av två saker. Det första som chefen skulle kunna säga är: Vad bra att du är här, gör nu inte bort dig på presentationen Det andra som chefen skulle kunna säga är: Vad bra att du är här, kom nu ihåg att du kan det här och presentationen kommer vara lysande. Vilka av dessa påståenden tror du baserat på det jag tidigare sagt kommer få Johan att prestera som bäst? Det första påståendet är att måla upp en elefant som är negativ och som troligen kommer skapa mer ångest, oro och negativa tankar Det andra påståendet är att måla upp en positiv elefant, vilket troligen kommer skapa autonomi, en känsla av kompetens och ökad prestation på presentationen.
 12. Vad är ett mindset? Ett mindset är en värdering somär så pass viktig att den genomsyrar vårat tänk. En forskare vid namn Carol Dweck har visat att hur vi ser på saker kan få oss att må bättre eller sämre beroende på vilket mindset vi har. Detta kan också förändras. Är det någon som har velat ha en ny bil någon gång? Upplevde ni att alla hade just den bilen då?
 13. Ett experiment på denna tanke var att studenter fick betalt för att spela tetris i några timmar om dagen under en period. Det som sedan hände visar på just effekten av ett mindset. Studenterna rapporterade att de tex i mataffären såg varorna som tetrisblock som de försökte att passa in i rader, precis som i tetris spelet. Hur kan vi då använda denna tanke på arbetsplatsen. Här så ser vi att ju mer man blir utsatt för en viss sak desto troligare är det att man ser den nästa gång, precis som i tetrisstudien. Ser vi positiva handlingar, framgångar och lärdommar eller ser vi missade deadlines, motgångar och problem? Båda dessa synsätt har sina fördelar, men har vi en balans så att vi ser båda sidorna? Finns det inga bra saker med ditt team? Ju mer vi fokuserar på någonting desto lättare har vi att se detta nästa gång.
 14. Det jag har pratat om idag är konkreta exempel på hur man med hjälp av positiv psykologi kan förändra sin verksamhet. Jag har berättat om hur man kan använda värdeskapande frågor för att lyfta inidviden och teamet genom att fråga öppna fårgor Jag har berättat hur vi ser om en person använder sina styrkor och hur man med hjälp av utsagor från personer kan lista ut vilka deras styrkor är och uppmuntra dessa för ökad produktivitet Det sista jag berättade om är hur vi med hjälp av positiv uppmuntran och ett fokus på positiva aspekter kan lyfta personer och få dessa att prestera mera.
Publicité