Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Skalering av smidig hos SpareBank 1

 1. Skalering av smidig hos SpareBank 1 25. april 2018
 2. Kristoffer Berg Utviklingsleder, Digitalbankutvikling kristoffer.berg@sparebank1.no @bergkristoffer Jostein Emmerhoff Leder, Digitalbankutvikling jostein.emmerhoff@sparebank1.no linkedin.com/in/josteinemmerhoff
 3. 02 Bakgrunn01 03 Erfaringer vi har gjort oss Hva jobber vi med nå
 4. Vi kjemper for en enklere og bedre hverdagsøkonomi for folk flest
 5. 1 team 30 personer 15 team 230 personer 1 monolitt 130 applikasjoner Bakgrunn
 6. 1 team 30 personer 15 team 230 personer 1 monolitt 130 applikasjoner Breaking the monolith
 7. 1 team 30 personer 15 team 230 personer 1 monolitt 130 applikasjoner Valg vi har tatt
 8. Hva er effektivitet?
 9. Verdikjedeorientering • Fra handovers mellom fag • Til samhandling i tverrfaglige team • Optimalisere for flyt med kundeperspektiv
 10. Fra 1 til 15 team Team Finansiering Team Sparing Team Dialog & Salg Team Nettsider Team PM Oversikt Team Digitalbank kjerne Team Optimus Team BM Team PM Betaling Team BM Betaling Team Integrasjon Team API Team SB1SK Team Kort (og Barn) Team BankId RA
 11. Er alle team like?
 12. Nei, men vi har i hovedsak to typer team Team som jobber innenfor et forretningsmessig domene eller et kundeorientert domene Utviklingsteam som har ansvaret for helheten innenfor en horisontal (f.eks. en plattform)
 13. Et eksempel Team Sparing Team Kort Team Finansiering Team Mobilbank
 14. Et eksempel Team Sparing Team Kort Team Finansiering Team Mobilbank
 15. Et eksempel Team Sparing Team Kort Team Finansiering Mobilbank (Team Mobilbank)
 16. Dagens team OversiktBetaling (BM) Sparing Kort Lån Betaling (PM) Digitalbank Nettsider Åpne APIer Integrasjon Kjøpsprosesser Team Digitalbank Team Nettsider Team Dialog & Salg Team API Team Integrasjon Team Tillitstjenester Team Sparing Team Kort Team Finans.. Team PM Betaling Team BM Betaling Team Oversikt Sikkerhet Bedrift Utviklingseffektivitet Team Optimus Team BM
 17. Hvordan gå (nok) i takt?
 18. Team Team Team Team Team Team Produkteierskap Teamledelse Arkitektur Utvikling Kvalitet UX Produkteierskap Teamledelse (Kristoffer) Applikasjonsarkitektur (Vidar) Utvikling (Jonas) Infrastruktur/utviklingsmiljø (Stian C) Forum for UX (Anne, Hans) Faggrupper Test (Øystein, Maren) Mobil (Christoffer, Hans-Christian) Sikkerhet (Jon Are) Kontinuerlig leveranser og DevOps (Erland) Maskinlæring Maskinlæring (Jan Erik) Frontend (Kristofer)
 19. Fellesarenaer • Faggrupper • Felles tavlemøter • Fellesdemo • Hackathon • Med mere… Felles verktøy og rammeverk Det skal være enkelt å jobbe riktig!
 20. Hva med prosjekter da?
 21. Team Oversikt Forvaltning og videreutvikling Prosjekter som leveres i utviklingsteamene Team Kjerne Team Nettsider Team Optimus Team Finansiering Team Sparing Team Dialog & Salg Team Kort Team Betaling Forvaltning og videreutvikling Forvaltning og videreutvikling Forvaltning og videreutvikling Forvaltning og videreutvikling Forvaltning og videreutvikling Forvaltning og videreutvikling Forvaltning og videreutvikling Forvaltning og videreutvikling Prosjekt 1 Prosjekt 3 Prosjekt 2 Prosjekt 11 Prosjekt 12 Prosjekt 15 Prosjekt 14Prosjekt 7 Prosjekt 21 Prosjekt 5 Prosjekt 20 Prosjekt 13 Prosjekt 8 Prosjekt 9 Prosjekt 17 Prosjekt 18Prosjekt 6 Prosjekt 24 Prosjekt 19 Prosjekt 25Prosjekt 22 Prosjekt 23 Prosjekter som gjennomføres i teamene Prosjekt 4 Prosjekt 16Prosjekt 10
 22. Håndtering av prosjekter • Teamene er rigget for forvaltning og skaleres for å kjøre prosjekter innenfor sitt domene • Lokal porteføljestyring i hvert team skal hindre Jojo- bemanning • Ønsker å oppnå: ‒ Kontinuitet ‒ Fleksibilitet ‒ INGEN HANDOVERS! Vi skal bli litt bedre for hvert prosjekt vi kjører
 23. Hva med DevOps?
 24. Installasjoner utført av Team / Drift Gul = Team Blå = Drift
 25. Visjon: “Å hjelpe teamene til å levere godt.» Drift og utvikling jobber sammen Felles mål: «24/30» • Maks 24 timer fra en ide oppstår til man har noe kjørende i produksjon • Maks 30 minutter fra noe er ferdig utviklet og testet til det skal kunne være i produksjon
 26. Metodikk
 27. Ikke adoptert felles metodeverk eller rammeverk for skalering av smidig • Vår oppskrift ‒ Håndter utfordringene etter hvert som de dukker opp ‒ Les mye bøker og hent inspirasjon fra andre ‒ Ha dyktige folk som kan smidig • SWARMing ‒ Scaling Without A Religious Methodology ‒ Dan North: In praise of SWARMing Team med frihet utfordrer måten vi jobber på – og finner nye å bedre måter å jobbe på
 28. Hva med ledelse i en slik organisering?
 29. Antall ledere • Vi traff terskel ved ca. 130 personer • Ikke-lineære behov • Bakgrunn for etablering av dagens lederteam
 30. Utviklingsleder er en tilrettelegger Leder: Jostein Emmerhoff Utviklingsleder: Thomas Johan Eggum Team Finansiering Teamleder: Øyvind Kvangardsnes Team Sparing Teamleder: Brit Kristin Kaaresen Team Dialog & Salg Teamleder: Peter Skeide Utviklingsleder: Kristoffer Berg Team Nettsider Teamleder: Unni Løland Team PM Oversikt Teamleder: Marthe Slaatsveen Team Digitalbank kjerne Teamleder: Christoffer Marcussen Team Optimus Teamleder: Erland Rustebakke Utviklingsleder: Lars Kirkhus Team BM Teamleder: Simon Grøndahl Team PM Betaling Teamleder: Samuel Vigdal Team BM Betaling Teamleder: Niclas Domack Utviklingsleder: Ole Petter Aasen Team Integrasjon Teamleder: Erlend Opdahl Team API Teamleder: Erlend Opdahl Team SB1SK Teamleder: Lars Ellingsen Team Kort (og Barn) Teamleder: Anja Svartberg Team BankId RA Teamleder/SA: Magnus Halldal
 31. Resultater så langt
 32. KPIer
 33. Hva jobber vi med nå? 1 team 30 personer 15 team 230 personer 1 monolitt 130 applikasjoner
 34. Hvordan vet teamene hva de skal gjøre?
 35. Hvordan skape autonome team? «Focus on outcomes, not features» ‒ Mary Poppendieck Hvordan vet teamene hva de skal gjøre? • De beste løsningene kommer opp i et kryssfunksjonelt samarbeid (forretning, utvikling, design, drift) • Hvordan kan vi gi teamene målsetninger – og ikke konkrete tiltak?
 36. Mål + Kanvas = Sant 1-2 år 6 mnd. - 1 år 1 uke – 1 mnd.
 37. Smidig organisasjon?
 38. Mer om oss • JavaZone ‒ Breaking the Monolith @ SpareBank 1 ‒ “Jeg vil bare lage internett!”. Hvordan bruker vi Docker i utviklingsmiljøet hos SpareBank 1 ‒ End-2-End testning med Docker: mock it all - or die trying! ‒ Selvbyggende byggserver med Docker på SpareBank 1 ‒ Hvorfor du bør skrive om koden hele tiden • Yggdrasil ‒ Finansbransjen – Winter is coming! ‒ Hvordan lage en økonomisk tjeneste på barns premisser? • Smidig ‒ Fra handovers til kryssfunksjonelle team • Testdagen Odin ‒ Farta bestemmer teststrategien din • https://labs.sparebank1.no www.jobbsb1.no
Publicité