Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Hətəmov Murad Word.pptx

  1. MICROSOFT WORD – MƏTN REDAKTORU OLUB ISTƏNILƏN MÜRƏKKƏB SƏNƏD YARATMAQ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞDUR. HAZIRDA DÜNYADA ƏN POPULYAR PROQRAM HESAB OLUNUR. MICROSOFT OFFICE PAKETININ ƏN GENIŞ YAYILMIŞ PROQRAMLARINDAN BIRI WORD MƏTN REDAKTORUDUR. WORD INGILI SCƏDƏN TƏRCÜMƏ EDILDIKDƏ SÖZ MƏNASINI VERIR. MS WORD MƏTN REDAKTORU
  2. Üstünlükləri-Word sürətli əmrlər yığımı və yazının qramatikasını yoxlayan proqramlar, sinonimlər lüğəti kimi müasir alətlərlə təchiz olunmuşdur ki, onların köməyi ilə sənədi savadlı tərtib etmək, çox asanlıqla və vaxt itirmədən məktubları, hesabatları, qeydləri və təsvirləri birləşdirmək mümkündür. Microsoft Word proqramı mətn yaratmaq üçün istifadə edildiyinə görə bu cür proqramlara mətn redaktorları deyilir (Notepad, WordPad və s.)
  3.  Alətlər paneliMS Word proqramının düymələri yerinə yetirdikləri əməliyyatlara görə qruplara bölünüb panellərə düzülüblər. Məs., mətnin parametrlərini dəyişən düymələr "Formatting" panelindən istifadə edilir.  Panellərin sol kənarında yerləşən ikiqat vertikal xətt sıranın yerini dəyişmək üçün istifadə olunur. Lazım olmayan paneli ekrandan götürmək üçün "View" menyusundan "Toolbars" siyahısından panelin adını seçin. Lazım olan paneli ekrana çıxarmaq üçün də həmin əməliyyat yerinə yetirilir.  Panellər müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur:  Standard – bütün proqramlar üçün panel.  Drawing – şəkillərlə işləmək üçün panel.  WordArt – WordArt obyektinin parametrlərini dəyişən düymələr paneli.  Tables and Borders – cədvəl üçün istifadə olunan alətlər paneli və sair
  4. WORD SÜRƏTLI ƏMRLƏR YIĞIMI VƏ YAZININ QRAMATIKASINI YOXLAYAN PROQRAMLAR, SINONIMLƏR LÜĞƏTI KIMI MÜASIR ALƏTLƏRLƏ TƏCHIZ OLUNMUŞDUR KI, ONLARIN KÖMƏYI ILƏ SƏNƏDI SAVADLI TƏRTIB ETMƏK, ÇOX ASANLIQLA VƏ VAXT ITIRMƏDƏN MƏKTUBLARI, HESABATLARI, QEYDLƏRI VƏ TƏSVIRLƏRI BIRLƏŞDIRMƏK MÜMKÜNDÜR.
  5. ALƏTLƏR PANELİ  Panellər müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur:  Standard – bütün proqramlar üçün panel.  Drawing – şəkillərlə işləmək üçün panel.  WordArt – WordArt obyektinin parametrlərini dəyişən düymələr paneli.  Tables and Borders – cədvəl üçün istifadə olunan alətlər paneli və
  6. ARTIQ HAZIR OLAN MƏTNI MÜXTƏLIF YADDAŞ QURĞULARINDA SAXLAMAQ OLAR (DAIMI YADDAŞ QURĞUSUNDA, DISKETDƏ, CD DISKINDƏ, FLYAŞ KARTDA). ÜMUMIYYƏTLƏ ISƏ MƏTNLƏRI ILK ƏVVƏL YADDAŞ DISKINDƏ (VINÇESTERDƏ) SAXLAMAQ MƏSLƏHƏTDIR.
  7. WORDUN BƏZI PƏNCƏRƏLƏRINDA RƏQƏMLƏR ÖLÇÜ VAHIDLƏRI ILƏ VERILIR, MƏS. SAHƏ ÖLÇÜLƏRI. BU ÖLÇÜ VAHIDLƏRI MÜXTƏLIF OLA BILƏR, ONLARI DƏYIŞMƏK ÜÇÜN TOOLS MENYUSUNDAN OPTIONS VƏ AÇILAN PƏNCƏRƏDƏN GENERAL SEÇIN
  8. ƏN SON VERSİYALARI  2007 — Word 2007 ("Microsoft Office Word 2007") – Office 2007  2010 — Word 2010 ("Microsoft Office Word 2010") – Office 2010  2013 — Word 2013 ("Microsoft Office Word 2013") – Office 2013  2016 — Word 2016 ("Microsoft Office Word 2016") – Office 2016  2019 — Word 2019 ("Microsoft Office Word 2019") – Office 2019  Hazırladı:Hətəmov Murad
Publicité