Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa
2015 –kyselytutkimuksen tulokset
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Mitä on sisältömarkkinointi...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
76% markkinoijista käyttää ...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Vain 29% markkinoijista on ...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
38 %
27 %
12 %
11 %
2 %
10 ...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
¤  Bränditietoisuus ja
asi...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
15 %
17 %
17 %
30 %
38 %
38...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
16 %
21 %
32 %
46 %
48 %
65...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Facebook, Linkedin ja Twitt...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
81% kyselyyn vastanneista y...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
45% sisältömarkkinoijista p...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Vain 30% yrityksistä kohden...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Ulkoistetun tuotannon osuus...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Valokuvaus, videointi ja vi...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Suurimpina haasteina koetaa...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
51% arvioi kasvattavansa si...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
0 %
 20 %
 40 %
 60 %
 80 %...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Sisällöntuotannon osuus mar...
Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015
Suuri kiitos mielenkiinnost...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015

3 513 vues

Publié le

Publié dans : Marketing
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015

 1. 1. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 –kyselytutkimuksen tulokset
 2. 2. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Mitä on sisältömarkkinointi ja miksi teimme tämän kyselytutkimuksen? ¤  Sisältömarkkinoinnin määritelmä: ”Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective of driving profitable customer action.” * ¤  Halusimme saada tämän kyselyn avulla konkreettisen näkemyksen siitä, miten suomalaisissa yrityksissä tehdään ja hyödynnetään sisältömarkkinointia sekä millainen sisältömarkkinointi tuottaa parhaita tuloksia. ¤  Tänä vuonna kyselyyn vastasi 266 yrityksen markkinointi- viestinnästä päättävää henkilöä. Vastaajista 31% kuului yrityksen ylimpään johtoon, 22% keskijohtoon, 8% oli yrittäjiä ja 32% asiantuntijoita. ¤  Toteutamme kyselyn kerran vuodessa. * Lähde: Content Marketing Institute
 3. 3. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 76% markkinoijista käyttää sisältömarkkinointia Kysymys: Tuotetaanko organisaatiossanne tällä hetkellä sisältöjä asiakkaille ja/tai sidosryhmille? ¤  Sisältömarkkinoinnin käyttö Suomessa on jäljessä muita maita. ¤  Australiassa 89 % ja Iso- Britanniassa 85% yrityksistä käyttää sisältömarkkinointia. Yhdysvalloissa 86 % pk- yrityksistä käyttää sisältömarkkinointia.* 76 % 7 % 15 % 2 % Kyllä Ei vielä, mutta aiomme tuottaa sisältöjä seuraavien 12kk aikana Ei En osaa sanoa * Lähde: Content Marketing Institute
 4. 4. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Vain 29% markkinoijista on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian ¤  Suomessa sisältöstrategian tehneiden yritysten määrä on kasvanut ¤  Vuosi sitten ainoastaan 23 %:lla kyselyyn vastanneista yrityksistä oli dokumentoitu sisältöstrategia. ¤  Suomi on jäljessä muista maista suunnitelmallisen sisältömarkkinoinnin toteuttamisessa. ¤  Australiassa 37 %:lla ja Iso- Britanniassa 36 %:lla yrityksistä on dokumentoitu sisältöstrategia. Yhdysvalloissa 39%:lla pk- yrityksistä on dokumentoitu sisältöstrategia.* 29 % 19 % 46 % 6 % Kyllä Laadimme sisältöstrategian seuraavan 12kk aikana Ei En osaa sanoa Kysymys: Onko organisaatiossanne laadittu sisältöstrategia? * Lähde: Content Marketing Institute
 5. 5. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 38 % 27 % 12 % 11 % 2 % 10 % Markkinointi Viestintä Myynti ja/tai CRM Sisältöstrategiasta vastaamaan ei ole valittu henkilöä tai tiimiä En osaa sanoa Jokin muu tiimi, mikä? ¤  Sisältömarkkinoinnin organisointi ja vastuut vaihtelevat organisaatioissa todella paljon. ¤  Vastuu sisältöstrategiasta jakautuu selkeimmin/eniten markkinoinnille ja viestinnälle. ¤  Vain 11%:ssa vastanneista yrityksistä sisältöjä/ sisältömarkkinointia toteutetaan ilman sisältöstrategiasta vastuussa olevaa tiimiä tai henkilöä. 87%:ssa kyselyyn vastanneista yrityksistä sisältöstrategialle on nimetty vastuutiimi tai -henkilö Kysymys: Mikä tiimi organisaatiossanne vastaa sisältöstrategiasta ja sen toteuttamisesta?
 6. 6. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 ¤  Bränditietoisuus ja asiakkaiden sitouttaminen ovat nousseet tärkeimmiksi tavoitteiksi myös suomessa. ¤  Tärkein tavoite on bränditietoisuuden lisääminen 73% ¤  Myös myyntiin liittyvät tavoitteet ovat tärkeitä ¡  Asiakkaiden sitouttamien 73% ¡  Myynnin lisääminen 70% ¡  Uusasiakashankinta 71% 47 % 53 % 66 % 68 % 70 % 71 % 73 % 73 % Ajatusjohtajuuden saavuttamiseen Markkinajohtajuuden tavoitteluun ja ylläpitoon Omalla sivustolla tapahtuvan liikenteen kasvattamiseen Asiakastyytyväisyyden lisäämiseen Uusasiakashankintaan Myynnin lisäämiseen Nykyisten asiakkaiden sitouttamiseen Bränditietoisuuden lisäämiseen Bränditietoisuus (73%) ja asiakkaiden sitouttaminen (73%) ovat tärkeimmät sisältömarkkinoinnin tavoitteet Kysymys: Minkä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen käytätte sisältöjä?
 7. 7. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 15 % 17 % 17 % 30 % 38 % 38 % 40 % 42 % 44 % 53 % 59 % NPS (Net Promoter Score) Brändin tunnettuutta Kustannussäästöjä Tuotteiden tai palveluiden tunnettuutta Verkkosivuilta ladattujen sisältöjen määrää Verkkosivustolla vietettyä aikaa Myyntiliidien määrää Sisältöjen jakamisen määrää sosiaalisessa mediassa Myynnin kasvua Asiakastyytyväisyyttä Kävijämäärää omalla verkkosivustolla Sisältömarkkinoinnille asetetut tavoitteet ja vaikuttavuuden mittarit eivät ole täysin yhdenmukaisia ¤  Tärkeimmäksi mainitut liiketoiminnalliset tavoitteet: brändin tunnettuus, asiakastyytyväisyys eivät täysin vastaa vaikuttavuudelle asetettuja mittareita. ¤  Mittareiksi näyttäisi valikoituvan helposti saatavilla olevat mittarit, kuten kävijämäärä verkkosivustolla, asiakastyytyväisyys ja myynnin kasvu ¤  Vaikuttavuutta ei mitata liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kysymys: Mitä mittareita käytätte sisältömarkkinoinnin vaikuttavuuden mittaamiseen?
 8. 8. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 16 % 21 % 32 % 46 % 48 % 65 % 65 % 65 % 69 % 70 % 81 % 83 % 86 % 89 % 93 % Podcasteja (ääniblogeja) Kirjoja ja/tai eKirjoja Webinaareja (verkkoseminaareja) Verkkopresentaatioita Videoita ja/tai animaatioita Asiakaslehtiä Oppaita ja/tai ohjekirjoja Verkkotyökaluja Artikkeleita muilla sivustoilla Tutkimusraportteja Esitteitä Asiakastapahtumia Infografiikkaa Uutiskirjeitä Artikkeleita omalla verkkosivustolla / blogissa ¤  Infografiikan suosio on kasvanut 20 prosentti-yksikköä viime vuodesta (63%→ 83%). ¤  Printatut esitteet ja asiakaslehdet ovat edelleen yleisesti käytettyjä. Kysymys: Millaisia sisältötuotteita tarjoatte asiakkaillenne? Artikkelit omalla verkkosivustolla 84% ja uutiskirjeet 83% ovat säilyneet suosituimpina taktiikoina.
 9. 9. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Facebook, Linkedin ja Twitter ovat käytetyimmät sosiaalisen median kanavat Kysymys: Mitä sosiaalisen median kanavia hyödynnätte yrityksenne sisältöjen jakamisessa? ¤  Maailmalla sosiaalisen median kanavia hyödynnetään edelleen enemmän kuin Suomessa.* ¤  Kuluneen vuoden aikana Twitter on noussut Linkedinin ja Youtuben rinnalle käytetyimpien some- kanavien joukkoon. 2 % 2 % 3 % 4 % 10 % 13 % 16 % 16 % 36 % 63 % 64 % 68 % 82 % Vine Foursquare Flickr Jotakin muuta, mitä? Vimeo Pinterest Google+ Slideshare Instagram Youtube Twitter Linkedin Facebook * Lähde: Content Marketing Institute
 10. 10. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 81% kyselyyn vastanneista yrityksistä on lisännyt sisällöntuotantoaan viimeisten 12kk aikana ¤  Kyselyyn vastanneet yritykset ovat viimeisten 12kk aikana lisänneet sisällöntuotantoaan merkittävästi. Kysymys: Kuinka paljon sisällöntuotantonne on muuttunut viimeisen 12kk aikana? Tuotamme nyt… 28 % 53 % 15 % 2 % 2 % Paljon enemmän Enemmän Saman verran En osaa sanoa Vähemmän
 11. 11. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 45% sisältömarkkinoijista pitää toimintaa tehokkaana tai erittäin tehokkaana Kysymys: Miten arvioisitte organisaationne sisältömarkkinointia liiketoiminnan tehokkuuden näkökulmasta? ¤  Tehokkaat sisältömarkkinoijat ovat muita useammin dokumentoineet sisältöstrategian. ¤  Vain 6% kyselyyn vastanneista yrityksistä pitää sisältömarkkinointia tehottomana. 7 % 38 % 44 % 6 % 5 % Erittäin tehokasta Tehokasta Hieman tehotonta Tehotonta En osaa sanoa
 12. 12. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Vain 30% yrityksistä kohdentaa sisältöjä asiakkaan ostoprosessin perusteella 8 % 21 % 27 % 30 % 36 % 44 % 44 % 47 % 60 % Kilpailijaseurannan perusteella Vallitseviin trendeihin tukeutuen Asiakasdatan perusteella Asiakkaan ostoprosessin mukaan Asiakkaan toimialan perusteella Omaa osaamistamme korostamalla Sisällöt kohdennetaan päätöksentekijöille Asiakkaan tiedontarpeiden mukaan Tarjoamiemme tuotteiden ja/tai palveluiden mukaan ¤  Yritykset kohdentavat sisältöjä omien tuotteiden ja palveluiden 60% mukaan selvästi enemmän kuin asiakkaan tarpeiden 43% mukaan. ¤  Asiakkaan ostoprosessin 30% ja asiakasdatan 27% perusteella kohdentaminen on edelleen heikolla tasolla Suomessa Kysymys: Miten kohdennatte sisältöjä?
 13. 13. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Ulkoistetun tuotannon osuus kaikesta sisällöntuotannosta on tyypillisesti 33 % ¤  23 % yrityksistä ei ole ulkoistanut sisällöntuotannossa mitään ¤  48% on ulkoistanut ainakin osan sisällöntuotannostaan. Kysymys: Kuinka suuri osa sisällöntuotannostanne tehdään ulkoistettuna? 21 % 25 % 12 % 21 % 21 % 1-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % yli 80 %
 14. 14. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Valokuvaus, videointi ja visualisointi ulkoistetaan sisällöntuotannossa yleisimmin 18 % 27 % 30 % 30 % 37 % 39 % 53 % 61 % 63 % 67 % Asiakkaiden profiloinnin Sisältöjen jakamisen Sisältöstrategian ja/tai sisältöjen suunnittelun Tekstin muokkauksen Mittaamisen / analytiikan Tekstituotannon Kuvien käsittelyn Videoinnin Visuaalisen kokonaisilmeen suunnittelun Valokuvauksen ¤  Suomessa ulkoistetaan tekstin tuotantoa muuta maailmaa harvemmin* Kysymys: Mitä sisältömarkkinoinnin elementtejä/osa-alueita ulkoistatte? * Lähde: Content Marketing Institute
 15. 15. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Suurimpina haasteina koetaan ajan puute 77%, mittaaminen 62%, riittämättömät henkilöstöresurssit 61% sekä mielenkiintoisen ja ajankohtaisen sisällön tuottaminen 58% 17 % 24 % 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 45 % 57 % 62 % 64 % 76 % Yhteistyö ulkopuolisen toimijan kanssa Tekniikan mukanaan tuomat haasteet Osaamisen puute Johdon sitoutuminen sisältömarkkinointiin Koordinointi sisäisten toimijoiden välillä (esim. myynti ja markkinointi) Budjetin riittämättömyys Kohderyhmien rajaaminen Asiakkaiden tiedontarpeiden ymmärtäminen Mielenkiintoisen ja ajankohtaisen sisällön tuottaminen Riittämättömät henkilöstöresurssit Onnistumisen (ROI:n) mittaaminen Ajan puute Kysymys: Mitkä asiat koette haasteellisiksi sisällöntuotannossa?
 16. 16. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 51% arvioi kasvattavansa sisältömarkkinoinnin budjettia seuraavien 12kk aikana ¤  Vuoden 2014 kyselyssä 75% arvioi kasvattavansa budjettia seuraavan 12 kk aikana. Vuoden 2015 kyselyssä arvio oli pudonnut 51%:iin. ¤  Ainoastaan 4% vastaajista arvioi budjetin pienenevän ja 43% arvioi budjetin pysyvän samana. Kysymys: Miten odotatte sisältömarkkinoinnin budjetin kehittyvän seuraavan 12kk aikana? 7 % 44 % 43 % 4 % 2 % Kasvavan merkittävästi Kasvavan Pysyvän samana Pienenevän En osaa sanoa
 17. 17. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Yhteistyöhön ulkopuolisten toimijoiden kanssa Sisältöjen vaikuttavuuden mittaamiseen Asiakasymmärryksen lisäämiseen Sisältöjen parempaan organisointiin eri kanavissa Sisältöjen jatkuvaan ja systemaattiseen tuotantoon Mielenkiintoisten sisältöjen tuotantoon Yritykset panostavat eniten mielenkiintoisten sisältöjen systemaattiseen tuotantoon Kysymys: Mihin sisältömarkkinoinnin osa-alueisiin panostatte seuraavan 12kk aikana?
 18. 18. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Sisällöntuotannon osuus markkinointiviestinnän budjetista ei ole muuttunut viimeisen 12kk aikana ¤  Sisällöntuotannon osuus markkinointiviestinnän budjetista on samaa luokkaa Suomessa kuin maailmalla 16 % 32 % 24 % 12 % 3 % 13 % 0 % 1-19 % 20-39 % 40-59 % 60-79 % yli 80 % Kysymys: Kuinka suuren osuuden sisällöntuotanto vie markkinointibudjetistanne?
 19. 19. Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Kubo Oy, Sisältömarkkinoinnin trendit Suomessa 2015 Suuri kiitos mielenkiinnostasi kyselymme tuloksia kohtaan ü  Tulemme mielellämme kertomaan enemmän ja vastaamaan heränneisiin kysymyksiin. Ota yhteyttä: Jarmo Hovinen: +358 50 052 0981, jarmo.hovinen@kubo.fi ü  Koska haluamme kehittää tätä kyselyä ja tehdä sen ensi vuonna uudestaan, pyydämme palautetta ja kehitysehdotuksia kyselyn toteuttamiseksi entistä parempana.

×