Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Språkteknologiprosjekt mai 2014

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Språkteknologiprosjekt mai 2014

 1. 1. Kvensk språkteknologiprosjekt Kainun institutti – Kvensk institutt, Halti kvenkultursenter og UiT Norges arktiske universitet
 2. 2. BakgrunnNormering • Kvensk språkråd • Kvensk språkting • Grammatikk
 3. 3. BakgrunnOrddannelser og ordforråd • Dialogseminar • Prinsipper i arbeidet • Innsamling og systematisering • Dokumentere synonymer • Nye ord • Ordbok
 4. 4. BakgrunnBakgrunn Kvensk språkteknologiprosjekt startet i januar 2013.
 5. 5. Bakgrunn Arbeid bygger på de vestlige dialektene. Østlige varianter tas det til hensyn senere. Ø s t l i g e d i a l e k t e r V e s t l i g e d i a l e k t e r Nordreisa Børselv Varanger © k a i N u N i N s t i t u t t i - k V e N s k i N s t i t u t t
 6. 6. BakgrunnKvensk nettordbok Kvensk ordbok (2010) inneholder oppslagsformen av ordene. lukkeet (v.) • regne opp, lese • telle
 7. 7. BakgrunnKvensk nettordbok Kvenske ord blir bøyd i 90% av tilfellene. Hvordan finner man grunnforma? lujen, lujima, lukkeeva, lujettava, lukemhaan? lukkeet (v.) • regne opp, lese • telle
 8. 8. BakgrunnKvensk nettordbok Med et analyseprogram. Vi lager språklige modeller, som endres til analyse- programmer. lukemhaan is a possible form of ... lukkeet (v.) v. Act Inf3 Ill
 9. 9. BakgrunnKvensk nettordbok Per i dag inneholder analysatoren 4 568 substantiv og 1 485 verb.
 10. 10. BakgrunnKvensk nettordbok Nyttig for språkbrukere som kan snakke kvensk, men ikke skrive det.
 11. 11. BakgrunnDigitale verktøy Språkteknologi muliggjør utviklingen av forskjellige digitale verktøy. Kvensk analysator Digital ordbok Språk- utvikling Rette- program Interaktiv språklæring
 12. 12. BakgrunnDigitale verktøy Kvensk-norsk-kvensk ordbok Nettidigisanat: http://sanat.oahpa.no/nob/fkv/
 13. 13. BakgrunnDigitale verktøy Nettbaserte læremidler i kvensk er i testfase ved UiT. Oahpa! http://testing.oahpa.no/fkv_oahpa/
 14. 14. BakgrunnDigitale verktøy Korrektur- og retteprogram for Microsoft Office, Open/LibreOffice og layoutprogrammet InDesign.
 15. 15. BakgrunnDigitale verktøy Tekstkorpus er en elektronisk samling av tekster. Den er viktig hjelpemiddel i språkutvikling. Korp: http://gtweb.uit.no/f_korp/
 16. 16. BakgrunnDigitale verktøy Digitalisering utvider bruken av kvensk i samfunnet.
 17. 17. www.kvenskinstitutt.no Kiitoksii paljon!

×