Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx

 1. Mga Sanhi at Bunga ng Unang Digmaang Pandaigdig Week 1-2
 2. SANHI NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG 1. Sistema ng mga Alyansa Ang ALYANSA- ay isang kalipunan ng mga bansa o partido na sumusuporta sa iisang programa, paniniwala at adhikain
 3. Pagbuo ng Alyansa Dahil sa inggitan, paghihinala at lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan, dalawang magkasalungat na alyansa ang nabuo: Triple Alliance Germany Austria-Hungary Italy Triple Entente France Britain Russia
 4. Triple Alliance (Germany, Austria-Hungary at Italy) Itinatag ni Otto Von Bismarck – German Chancellor (Germany) noong 1882 upang maihiwalay ang France at mawalan ito ng kakampi at upang mapigilan ang impluwensya ng Russia sa Balkan
 5. Triple Alliance Germany Triple Entente Russia Dating magka-alyansa noong 1887 KAISER WILHELM II- GERMAN EMPEROR 1888 • Pina-igting niya ang hukbong dagat upang mahigitan ang Britain • Pinalakas niya ang hukbong sandatahan ng Germany
 6. Triple Entente (France, Britain at Russia) Ang Triple Entente ay binuo para mapantayan ang kapangyarihan ng Triple Alliance. Ito rin ay kasunduan ng pakikipagkaibigan sa pagitan ng tatlong bansa.
 7. 2.IMPERYALISM O Isang paraan ng pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansang Europeo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga
 8. 3.MILITARISMO ito ay tumutukoy sa paniniwala ng isang bansa sa pagkakaroon ng isang malakas na purwesang militar at sa agrisibong paggamit nito
 9. 4. NASYONALISMO Kung minsan, ito ay lumalabis at nagiging panatikong pagmamahal sa kanilang bansa.
 10. kaya naman ito ay nagtulak para sila ay maghangad ng kalayaan mula sa kamay ng mananakop. Ang panghahangad ng kalayaang political ay maituturing din na nasyonalismo.
 11. JUNKER Ang masidhing pagmamahal sa bayan ay nakapagdulot ng bulag at panatikong pagmamahal sa bansa, sila ang mga Sila ang mga aristokrasyang militar ng Germany , mula sila sa mga pamilyang nagmamay-ari ng mga malalawak na lupain sa Prussia at Kanlurang Germany.
 12. BALKAN- sila ay tinaguriang POWDER KEG -sila ay masidhing naghahangad ng kalayaan mula sa Imperyong Ottoman IBA PANG DAHILAN NG PAGSIKLAB NG DIGMAAN
 13. Ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand ng Austria at Sophie, Duchess of Hohenberg sa Sarajevo noong June 28, 1914 ang nagsilbing mitsa sa pagsiklab ng Unang Digmaang Pandaigdig.
 14. Archduke Franz Ferdinand ng Austria- siya ay tagapagmana ng trono sa Austria-Hungary Ang masidhing pagkamuhi ng Serbia laban sa Austria Hungary ay siyang nagtulak upang paslangin ang tagapagmana ng Austria.
 15. Si GAVRILO PRINCIP- ang siyang itinuturong salarin sa malagim na pagpaslang sa mag-asawa. - Isa siyang Serbian na kasapi sa ilalim na organisasyon ng BLACK HAND
 16. BLACK HAND- sila ay nasyonalistang grupo o samahan ng mga Serbian na naglalayon na wakasan ang rehimen ng Austria-Hungary sa Bosnia- Herzegovina. Ang bansang Serbia ay nasa ilalim ng pamumuno ng Ottoman Empire at Austria Hungary
 17. Ang Austria Hungary ay nagbigay ng Ultimatum sa Serbia dahil sa pagkapaslang kay ArcDuke Franz. Ang Ultimatum ay nagsasaad ng mga kondisyon na dapat tuparin ng Serbia
 18. Nais ng Austria Hungary na pahintulutan ang mga opisyales na lumahok sa imbestigasyon tungkol sa pagkapaslang kay Arckduke Franz,ngunit hindi ito pinagbigyan ng Serbian .
 19. Isa sa Ultimatum - Nais ng Austria Hungary na pahintulutan ang mga opisyales na lumahok sa imbestigasyon tungkol sa pagkapaslang kay Arckduke Franz,ngunit hindi ito pinagbigyan ng Serbian .
 20. Kaya ito na ang naging opisyal na simula ng Unang Digmaan. Ang Austria Hungary ay opisyal na na ngdeklara ng Digmaan laban sa Seria noong Hunyo 28, 1914
 21. MGA MAHAHALAGANG KAGANAPAN SA DIGMAAN August 1, 1914 Nagdeklara ang Germany ng Digmaan laban sa Russia bunsod ng pagpapadala ng mga hukbong military ng Russia sa Hangganan ng Germany August 3, 1914 Nagdeklara ang Germany ng digmaan laban sa France sapagkat napagtanto nito na susuportahan ng France ang Russia sa digmaan
 22. August 4, 1914 Ang Britain ay nagdeklara ng digmaan laban sa Germany dahil sa pagsalakay nito sa Belguim. August 5, 1914 Tuluyan nang nasangkot sa digmaan ang lahat ng mga makapangyarihang bansa sa Europa; ang Great Britain,France at Russia ay tinawag na ALLIED POWERS, samantalang ang Germany, at Austria- Hungary ay kinilala bilang CENTRAL POWERS Kalaunan ay sumali narin ang Japan at Italy sa Allied Powers at sa panig naman ng Central Powers ay lumahok ang Bulgaria
 23. LABANAN SA KANLURAN AT SILANGAN NOONG UNANG DIGMAAN Mahahalagang Labanan Pangyayari Resulta Labanan sa Kanluran Labanan sa Marne Schliefflen Plan- planong ginamit ng German sa pananakop Hindi nagtagumpay ang Germans na isakatuparan ang Shliefflen Plan Labanan sa Jutland Germany vs Britain labanan sa dagat Umatras sa laban ang Germany
 24. LABANA SA KANLURAN AT SILANGAN NOONG UNANG DIGMAAN Mahahalagang Labanan Pangyayari Resulta Labanan sa Silangan Labanan sa Tannenberg Russia at Serbia vs Germany, Turkey at Austria Hungary Unang tagumpay ng Central Powers , Gallipoli Campaign/Darda nelles Campaign Tinangka ng Allied Powers na kubkubin ang Dardanellas Strait. Sa pangunguna ni Admiral WINSTON CHURCHIL ay umatras sila sa pananakop sa
 25. Pagsali ng United States sa Digmaan Woodrow Wilson-Pangulong USA noong panahong ng Digmaan. Unrestricted Warfare- ito ay inilunsad ng Germany kung saan ang bawat barkong papasok sa Britain ay palulubugin kalaban man o hindi.
 26. Ang WILLIAM P. FRYE – ay pinalubog ng Germany isang pribadong Barkong Amerikano. LUISITANIA– ito ay barkong pampasahero ng Britain na may lulan na 1,950 at 1,198 ay namatay sa insidente at may 128 dito ay Amerikano.
 27. Noong Abril 02, 1917- ay tuluyang sumali sa Digmaan ang USA dahil sa naulit na pagpapalubog ng mga barko na may lulang mga inosente..
 28. Sa Kabuoan mahigit na 2milyon Amerikanong sundalo ang nakila hok sa digmaan at 50,000 sa kanilaay nagbuwis ng buhay hanggang samagwakas ang digmaan noong Nobyembre 1918
 29. PAGWAWAKAS NG DIGMAAN AT USAPING PANGKAPAYAPAAN Nobyembre 09, 1918 –bumaba sa trono si Kaiser Wilhelm II bilang pagsuko sa Allied Powers. Noong Nobyembre 11, 1918 ay tuluyang nagwakas ang unang digmaan matapos lagdaan ang ARMISTICE –isang kasunduan ng mga bansang magkakalaban upang itigil ang labanan at muling magkasundo para sa kapayapaan.
 30. Nagpulong ang Allied at Central Powers na ginanap sa Versailles sa France noong Hunyo 1919- dinaluhan ng 32 na bansa upang makabuo ng kasunduan Kabilang sa mga pinunong dumalo ay sina: - Georges Clemenceau (France) - David Llyod George (Britain) - Vittorio Orlando (Italy) - Wondrow Wilson (USA)
 31. NAGANAP ANG VERSAILLES TREATY O TRATADO NG VERSAILLES na kung saan pinatawan ng matinding parusa ang Germany na siyang tinutukoy na pangunahing responsible sa Digmaan gaya na: • Pagkawala ng kanilang teritoryo • Pagbayad ng malaking halaga samga nasira dulot ng digmaan • Pagkawala ng ilan sa kanilang sandtahan lakas sa ilang lugar sa Europe.
 32. PROBISYON NG VERSAILLES TREATY O TRATADO NG VERSAILLES (14 PUNTOS NI PANGULONG WOODROW WILSON) ilan sa mga puntos ni W.Wilson. 1.Katapusan ng lihim na pakikipag-ugnayan 2. Kalayaan sa karagatan 3.Pagbabago ng mga hangganan ng mga bansa at paglutas sa suliranin ng mga kolonya ayun sa kagustuhan ng mga mamamayan 4.Pagbabawas ng armas 5.Pagbabawas ng taripa 6. pagbuo ng liga ng mga bansa.
 33. MGA BUNGA NG UNANG DIGMAAN 1.Pagkamatay ng maraming mamamayan 2. pagkasira ng mga kabuhayan sa Europa 3.Nabago ang kalagayang pampulitika sa Europa at sa ibang bahagi ng mundo.
 34. LAYUNIN NG LIGA NG MGA BANSA 1.Maiwasan ang digmaan 2.Maprotektahan angmga kasaping bansa mula sa pananalakay ng ibang bansa 3.Lutusin ang mga usapin at hindi pagkakaunawaan ng mga kasaping bansa
 35. LAYUNIN NG LIGA NG MGA BANSA 4. Mapalaganap ang pandaigdigang pagtutulungan ng mga kasaping bansa 5. Mapalaganap angmga kasunduang pangkapayapaan.
 36. Thank you for listening Ano ang inyong natutunan sa ating aralin?
Publicité