Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TẬP LÀM VĂN 4 TRANG 64 - TUẦN 6
http://tieuhocvn.info
Kiểm tra bài cũ
+ Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng
viết lùi vào 1 ô.
+ Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.
+ ...
Luyện tập xây dựng
đoạn văn kể chuyện
Tập làm văn
Sách TV 4 trang 64
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Tập làm văn:
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba
lưỡi rì...
Thứ sáu , ngày 23 tháng 9 năm 2011
Tập làm văn
Kiểm tra bài cũ: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
1. Nói đến Đoạn văn trong...
Thứ sáu , ngày 23 tháng 9 năm 2011
Tập làm văn
BÀI TẬPTẬP 1 : Dựa vào tranh và lời kể dưới
tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Trả lời các câu hỏi sau:
1/ Cốt truyện l...
BÀI TẬP 2TẬP 2 :
Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh
thành một đoạn văn kể chuyện.
Đoạn
1
2
3
4
5
6
Chàng tiều phu
đang đốn củi thì
lưỡi rìu bị văng
xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có
lưỡi rìu này. Nay ...
NHÓM 1 + 2 : Đoạn 2
NHÓM 3 + 4 : Đoạn 3
NHÓM 5 + 6 : Đoạn 4
NHÓM 7 + 8 : Đoạn 5
NHÓM 9 + 10 : Đoạn 6
THẢO LUẬN NHÓM BỐN
Thời gian thảo luận:
Đoạn
1
2
3
4
5
6
Chàng tiều phu
đang đốn củi thì
lưỡi rìu bị văng
xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có
lưỡi rìu này. Nay ...
Đoạn
1
2
3
4
5
6
Chàng tiều phu
đang đốn củi thì
lưỡi rìu bị văng
xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có
lưỡi rìu này. Nay ...
Đoạn
1
2
3
4
5
6
Chàng tiều phu
đang đốn củi thì
lưỡi rìu bị văng
xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có
lưỡi rìu này. Nay ...
Đoạn
1
2
3
4
5
6
Chàng tiều phu
đang đốn củi thì
lưỡi rìu bị văng
xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có
lưỡi rìu này. Nay ...
Đoạn
1
2
3
4
5
6
Chàng tiều phu
đang đốn củi thì
lưỡi rìu bị văng
xuống sông.
“Cả gia tài nhà ta chỉ có
lưỡi rìu này. Nay ...
• Về nhà viết lại câu chuyện “Ba lưỡi rìu” vào vở
bài tập.
• Chuẩn bị bài tiếp theo: “Luyện tập xây dựng đoạn
văn kể chuyệ...
Vantieuhoc.com
Hãy vào
http://vantieuhoc.com
Để tham khảo những bài văn tiểu học hay nhất
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu

Trong video này giúp các em học tốt tiết Tập làm văn 4 trang 64 bài Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện , dựa vào tranh và lời kể dưới tranh để phát triển thành đoạn văn hoàn chỉnh trong câu truyện Ba lưỡi rìu vè anh chàng tiểu phu thật thà Xem cách dạy cahs học https://youtu.be/_XkomJtiCm4

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tập làm văn 4 trang 64 Luyện tập Xây dựng Đoạn văn kể chuyện Ba lưỡi rìu

 1. 1. TẬP LÀM VĂN 4 TRANG 64 - TUẦN 6 http://tieuhocvn.info
 2. 2. Kiểm tra bài cũ + Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng viết lùi vào 1 ô. + Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng. + Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể một sự việc trong chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. - Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào? + Chỗ mở đầu đoạn văn viết lùi vào một ô, hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng. - Khi viết 1 đoạn văn ta cần làm gì ?
 3. 3. Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện Tập làm văn Sách TV 4 trang 64
 4. 4. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
 5. 5. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: - Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện. Cốt truyện là gì? Cốt truyện gồm những phần nào? Tác dụng của từng phần? - Cốt truyện thường gồm 3 phần: ( Mở đầu, Diễn biến, Kết thúc)
 6. 6. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: Câu chuyện có mấy nhân vật? Đó là nhân vật nào? Chàng tiều phu Cụ già
 7. 7. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
 8. 8. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.
 9. 9. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng.
 10. 10. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc.
 11. 11. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt.
 12. 12. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.
 13. 13. Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
 14. 14. Thứ sáu , ngày 23 tháng 9 năm 2011 Tập làm văn Kiểm tra bài cũ: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện 1. Nói đến Đoạn văn trong bài văn kể chuyện chúng ta phải ghi nhớ điều gì? 2. Hãy kể lại phần thân đoạn của cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên? 3. Hãy kể lại toàn truyện Hai mẹ con và bà tiên?
 15. 15. Thứ sáu , ngày 23 tháng 9 năm 2011 Tập làm văn
 16. 16. BÀI TẬPTẬP 1 : Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu: Trả lời các câu hỏi sau: 1/ Cốt truyện là gì? Cốt truyện thường có mấy phần ? 2/ Truyện có mấy nhân vật? Đó là những nhân vật nào? 3/ Nội dung truyện nói về điều gì? Thảo luận nhóm đôi
 17. 17. BÀI TẬP 2TẬP 2 : Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện.
 18. 18. Đoạn 1 2 3 4 5 6 Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. “Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây?” Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ. 2- Nhân vật nói gì?1- Nhân vật làm gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt 1- Nhân vật làm gì? 2- Nhân vật nói gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt
 19. 19. NHÓM 1 + 2 : Đoạn 2 NHÓM 3 + 4 : Đoạn 3 NHÓM 5 + 6 : Đoạn 4 NHÓM 7 + 8 : Đoạn 5 NHÓM 9 + 10 : Đoạn 6 THẢO LUẬN NHÓM BỐN
 20. 20. Thời gian thảo luận:
 21. 21. Đoạn 1 2 3 4 5 6 Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. “Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây?” Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ. 2- Nhân vật nói gì?1- Nhân vật làm gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt 1- Nhân vật làm gì? 2- Nhân vật nói gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt Cuï giaø hieän leân Cuï höùa vôùt rìu giuùp chaøng trai. Chaøng chaép tay caùm ôn. Cuï giaø raâu toùc baïc phô, veû maët hieàn töø.
 22. 22. Đoạn 1 2 3 4 5 6 Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. “Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây?” Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ. 2- Nhân vật nói gì?1- Nhân vật làm gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt 1- Nhân vật làm gì? 2- Nhân vật nói gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt Cuï giaø hieän leân Cuï höùa vôùt rìu giuùp chaøng trai. Chaøng chaép tay caùm ôn. Cuï giaø raâu toùc baïc phô, veû maët hieàn töø.Cuï vôùt leân moät löôõi rìu, Chaøng xua tay. Cuï baûo: Rìu cuûa con ñaây”. Chaøng trai noùi:” Ñaây khoâng phaûi rìu cuûa con”. Chaøng trai veû maët thaät thaø. Löôõi rìu vaøng saùng loaù.
 23. 23. Đoạn 1 2 3 4 5 6 Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. “Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây?” Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ. 1- Nhân vật làm gì? 2- Nhân vật nói gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt Cuï giaø hieän leân Cuï höùa vôùt rìu giuùp chaøng trai. Chaøng chaép tay caùm ôn. Cuï giaø raâu toùc baïc phô, veû maët hieàn töø.Cuï vôùt leân moät löôõi rìu, Chaøng xua tay. Cuï baûo: Rìu cuûa con ñaây”. Chaøng trai noùi:” Ñaây khoâng phaûi rìu cuûa con”. Chaøng trai veû maët thaät thaø. Löôõi rìu vaøng saùng loaù. Cuï vôùt leân löôõi rìu thöù hai. Chaøng trai vaãn xua tay. Cuï hoûi:” Löôõi rìu naøy cuûa con chöù?” Chaøng trai ñaùp :” Löôõi rìu naøy cuõng khoâng phaûi cuûa con”. Löôõi rìu baïc saùng laáp laùnh.
 24. 24. Đoạn 1 2 3 4 5 6 Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. “Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây?” Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ. 1- Nhân vật làm gì? 2- Nhân vật nói gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt Cuï giaø hieän leân Cuï höùa vôùt rìu giuùp chaøng trai. Chaøng chaép tay caùm ôn. Cuï giaø raâu toùc baïc phô, veû maët hieàn töø.Cuï vôùt leân moät löôõi rìu, Chaøng xua tay. Cuï baûo: Rìu cuûa con ñaây”. Chaøng trai noùi:” Ñaây khoâng phaûi rìu cuûa con”. Chaøng trai veû maët thaät thaø. Löôõi rìu vaøng saùng loaù. Cuï vôùt leân löôõi rìu thöù hai. Chaøng trai vaãn xua tay. Cuï hoûi:” Löôõi rìu naøy cuûa con chöù?” Chaøng trai ñaùp :” Löôõi rìu naøy cuõng khoâng phaûi cuûa con”. Löôõi rìu baïc saùng laáp laùnh. Cuï vôùt löôõi rìu thöù ba, chaøng trai ñöa tay leân trôøi Cuï hoûi: “Löôõi rìu naøy coù phaûi cuûa con?” Chaøng trai möøng rôõ:” Ñaây môùi laø rìu cuûa con”. Chaøng trai veû maët thaät thaø. Löôõi rìu saét
 25. 25. Đoạn 1 2 3 4 5 6 Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. “Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây?” Chàng ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi Lưỡi rìu bằng sắt đã cũ. 1- Nhân vật làm gì? 2- Nhân vật nói gì? 3- Ngoại hình nhân vật 4- Lưỡi rìu vàng, bạc, sắt Cuï giaø hieän leân Cuï höùa vôùt rìu giuùp chaøng trai. Chaøng chaép tay caùm ôn. Cuï giaø raâu toùc baïc phô, veû maët hieàn töø.Cuï vôùt leân moät löôõi rìu, Chaøng xua tay. Cuï baûo: Rìu cuûa con ñaây”. Chaøng trai noùi:” Ñaây khoâng phaûi rìu cuûa con”. Chaøng trai veû maët thaät thaø. Löôõi rìu vaøng saùng loaù. Cuï vôùt leân löôõi rìu thöù hai. Chaøng trai vaãn xua tay. Cuï hoûi:” Löôõi rìu naøy cuûa con chöù?” Chaøng trai ñaùp :” Löôõi rìu naøy cuõng khoâng phaûi cuûa con”. Löôõi rìu baïc saùng laáp laùnh. Cuï vôùt löôõi rìu thöù ba, chaøng trai ñöa tay leân trôøi Cuï hoûi: “Löôõi rìu naøy coù phaûi cuûa con?” Chaøng trai möøng rôõ:” Ñaây môùi laø rìu cuûa con”. Chaøng trai veû maët thaät thaø. Löôõi rìu saét Cuï taëng chaøng ba löôõi rìu. Chaøng caùm ôn. Cuï khen:”Con laø ngöôøi thaät thaø, ta taëng con caû ba löôõi rìu”. Chaøng Cuï giaø veû haøi loøng. Chaøng trai veû sung
 26. 26. • Về nhà viết lại câu chuyện “Ba lưỡi rìu” vào vở bài tập. • Chuẩn bị bài tiếp theo: “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện”. DẶN DÒ Tập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
 27. 27. Vantieuhoc.com Hãy vào http://vantieuhoc.com Để tham khảo những bài văn tiểu học hay nhất

×