Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Consiliere-scriere-lucrare-de-diploma.ppt

 1. Structura pe capitole Recomandări generale:  Evitaţi capitolele foarte scurte şi fragmentarea excesivă a lucrării  Între titlul capitolului şi conţinutul acestuia trebuie să existe concordanţă  Primul pas spre realizarea unei lucrări coerente este un cuprins logic, capitolele ilustrând o dezvoltare graduală a ideilor Structură: 1.Introducere 2.Parte teoretică 3.Parte practică 4.Concluzii
 2. Structura pe capitole - Introducere Introducerea este o reflecţie a întregii lucrări realizată pentru cititorul care nu are timp să citească lucrarea Motivaţia alegerii temei Relevanţa pentru domeniul administrativ Scurtă prezentare a stadiului de cercetare a domeniului Prezentarea structurii pe capitole Prezentare a cercetării realizate şi a concluziilor
 3. Structura pe capitole – Partea teoretică Mod de preluare a teoriilor şi a definiţiilor: contribuţia voastră poate consta în analizarea elementelor definiţiilor, găsirea unor similarităţi/diferenţe Plecaţi de la surse credibile şi apoi extindeţi căutarea la surse de pe internet (surse credibile: rapoarte ale unor organizaţii, teze de doctorat, statistici ale unor institute de cercetare) Evitaţi preluarea unor paragrafe sau a unor pagini întregi; dacă preluaţi pasaje mai extinse încercaţi să reformulaţi cu cuvintele voastre
 4. Structura pe capitole – Partea teoretică Pe o pagină nu există un număr de note de subsol admise – de fiecare dată când citezi trebuie menţionată sursa bibliografică Se recomandă nu doar o prezentare descriptivă, ci una comparativă, sintetică sau critică Pentru o citire mai uşoară a textului se recomandă ca în fiecare paragraf să se dezvolte o singură idee/noţiune teoretică Pentru a da unitate textului, trebuie creată o legătură între paragrafe
 5. Structura pe capitole – Partea practică Ceea ce se cercetează în partea practică trebuie să fie o continuare a ceea ce a fost analizat in partea teoretică Când în partea practică se cercetează o anumită temă/problemă raportat la o organizaţie, comunitate se vor prezenta doar acele informaţii referitoare la context care sunt relevante (Ex.: nu se prezintă istoricul unei comune extensiv, sau nu se listează exhaustiv toate atribuţiile unei instituţii) Informaţiile care tebuie analizate în partea practică: • Scopul cercetării/ipoteze de cercetare • Instrumentul de cercetare • Eşantionare • Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării (utilizaţi suporturi grafice, tabele, poze) • Concluzii
 6. Structura pe capitole – Partea practică Formatarea tabelelor şi a graficelor Tabelele trebuie:  să fie numerotate  să aibă un titlu  să fie menţionată sursa  să fie uşor de citit  dacă se fac distincţii între diferiţi indicatori, culorile sau haşurările să fie uşor de diferenţiat  graficul trebuie însoţit de o legendă
 7. Structura pe capitole – Concluzii • Unde este nevoie de conluzii? (O posibilă strategie)  La sfârşitul părţii practice - concluzii derivate din analiza datelor (confirmarea sau infirmarea ipotezelor, principala concluzie la care s-a ajuns în urma cercetării)  La sfârşitul lucrării - concluzii generale (se face legătura între partea teoretică şi partea practică) • Structura concluziilor generale  Sumarizarea şi analiza a ceea ce s-a prezentat în partea teoretică  Recomandări sau propuneri pornind de la rezultatele cercetării
 8. Note bibliografice 1. Sistemul Harvard Ex.: (Hinţea, 1999, pp. 154) În text la sfărşitul propoziţiei sau paragrafului preluat se inserează parantezele de mai sus. Dacă nu s-a preluat exact citatul nu se va menţiona pagina. 2. Sistemul cu note de subsol Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001 5Dacian Dragoş, op. cit., pag. 19 Op. cit. Apare în momentul în care autorul şi cartea au fost citaţi anterior În situaţia în care aveţi mai multe cărţi de acelaşi autor, se va folosi următorul format: 5Dacian Dragoş, Dreptul ... , op. cit., pag. 19 9 Dacian Dragoş, Introducere ..., op. cit., pag. 126
 9. Note bibliografice Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001 2idem, Drept Administrativ, Editura Accent, 2004, pag. 15 Idem se foloseşte pentru acelaşi autor, dar lucrări diferite atunci când este vorba de note de subsol imediat următoare Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001 2ibidem, pag. 15 Ibidem se foloseşte pentru acelaşi autor şi aceeaşi carte atunci când este vorba de note de subsol imediat următoare Ex.: Dacian Dragoş apud. Hinţea C. Mangement Strategic, Editura Accent, 2007 Apud. Se foloseşte atunci când cităm un autor în mod indirect
 10. Referinţe bibliografice Sampson, S., National Integration through Socialist Planning. An Anthropological Study of a Romanian New Town, Columbia University Press, New York, 1984. Bacot, H. and O’Dell, ‘Establishing Indicators to Evaluate Brownfield Redevelopment’, 2006, Economic Development Quarterly, vol. 20, no. 2, pp. 142-161. Bartsch, C. and Wells, B. , 2006, State and Local Non-Cash Tools and Strategies to Enhance a Brownfield Project’s Bottom Line. Northeast-Midwest Institute [Online] disponibil la pagina www.nemv.org, accesat la data de 21.03.2008. Interviu cu Alin Iuga, şef serviciu Relaţii cu Publicul, Consiliul Judeţean Cluj, realizat în data de 21.03.2008 Se recomandă gruparea bibliografiei pe categorii (cărţi şi articole, documente on-line, legi, articole de ziar)
 11. Realizarea prezentării •Nu se va insista decât foarte puţin pe partea teoretică; Se vor selecta doar acele informaţii relevante pentru realizarea cercetării; •Aprox. 75% din prezentare trebuie să se concentreze pe partea practică: scopul cercetării, date analizate, instrumente, concluzii şi recomandări •Prezentarea trebuie pregătită pt. evitarea lipsei de coerenţă, timpilor morţi, etc. •Prezentarea powerpoint (max. 6 slide-uri): foarte puţin scris, grafice, bullet-uri •Timp efectiv de prezentare: aprox. 5 minute
 12. Spor la redactarea lucrării de diplomă!
Publicité