SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
Structura pe capitole
Recomandări generale:
 Evitaţi capitolele foarte scurte şi fragmentarea excesivă a lucrării
 Între titlul capitolului şi conţinutul acestuia trebuie să existe concordanţă
 Primul pas spre realizarea unei lucrări coerente este un cuprins logic,
capitolele ilustrând o dezvoltare graduală a ideilor
Structură:
1.Introducere
2.Parte teoretică
3.Parte practică
4.Concluzii
Structura pe capitole - Introducere
Introducerea este o reflecţie a întregii lucrări realizată pentru
cititorul care nu are timp să citească lucrarea
Motivaţia alegerii temei
Relevanţa pentru domeniul administrativ
Scurtă prezentare a stadiului de cercetare a domeniului
Prezentarea structurii pe capitole
Prezentare a cercetării realizate şi a concluziilor
Structura pe capitole – Partea teoretică
Mod de preluare a teoriilor şi a definiţiilor: contribuţia voastră
poate consta în analizarea elementelor definiţiilor, găsirea unor
similarităţi/diferenţe
Plecaţi de la surse credibile şi apoi extindeţi căutarea la surse de
pe internet (surse credibile: rapoarte ale unor organizaţii, teze
de doctorat, statistici ale unor institute de cercetare)
Evitaţi preluarea unor paragrafe sau a unor pagini întregi; dacă
preluaţi pasaje mai extinse încercaţi să reformulaţi cu cuvintele
voastre
Structura pe capitole – Partea teoretică
Pe o pagină nu există un număr de note de subsol admise – de
fiecare dată când citezi trebuie menţionată sursa bibliografică
Se recomandă nu doar o prezentare descriptivă, ci una
comparativă, sintetică sau critică
Pentru o citire mai uşoară a textului se recomandă ca în fiecare
paragraf să se dezvolte o singură idee/noţiune teoretică
Pentru a da unitate textului, trebuie creată o legătură între
paragrafe
Structura pe capitole – Partea practică
Ceea ce se cercetează în partea practică trebuie să fie o continuare a ceea ce a
fost analizat in partea teoretică
Când în partea practică se cercetează o anumită temă/problemă raportat la o
organizaţie, comunitate se vor prezenta doar acele informaţii referitoare la
context care sunt relevante (Ex.: nu se prezintă istoricul unei comune
extensiv, sau nu se listează exhaustiv toate atribuţiile unei instituţii)
Informaţiile care tebuie analizate în partea practică:
• Scopul cercetării/ipoteze de cercetare
• Instrumentul de cercetare
• Eşantionare
• Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării (utilizaţi suporturi grafice,
tabele, poze)
• Concluzii
Structura pe capitole – Partea practică
Formatarea tabelelor şi a graficelor
Tabelele trebuie:
 să fie numerotate
 să aibă un titlu
 să fie menţionată sursa
 să fie uşor de citit
 dacă se fac distincţii între diferiţi indicatori, culorile sau
haşurările să fie uşor de diferenţiat
 graficul trebuie însoţit de o legendă
Structura pe capitole – Concluzii
• Unde este nevoie de conluzii? (O posibilă strategie)
 La sfârşitul părţii practice - concluzii derivate din analiza
datelor (confirmarea sau infirmarea ipotezelor, principala
concluzie la care s-a ajuns în urma cercetării)
 La sfârşitul lucrării - concluzii generale (se face legătura între
partea teoretică şi partea practică)
• Structura concluziilor generale
 Sumarizarea şi analiza a ceea ce s-a prezentat în partea
teoretică
 Recomandări sau propuneri pornind de la rezultatele cercetării
Note bibliografice
1. Sistemul Harvard
Ex.: (Hinţea, 1999, pp. 154)
În text la sfărşitul propoziţiei sau paragrafului preluat se inserează
parantezele de mai sus. Dacă nu s-a preluat exact citatul nu se va
menţiona pagina.
2. Sistemul cu note de subsol
Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001
5Dacian Dragoş, op. cit., pag. 19
Op. cit. Apare în momentul în care autorul şi cartea au fost
citaţi anterior
În situaţia în care aveţi mai multe cărţi de acelaşi autor, se va
folosi următorul format:
5Dacian Dragoş, Dreptul ... , op. cit., pag. 19
9 Dacian Dragoş, Introducere ..., op. cit., pag. 126
Note bibliografice
Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001
2idem, Drept Administrativ, Editura Accent, 2004, pag. 15
Idem se foloseşte pentru acelaşi autor, dar lucrări diferite
atunci când este vorba de note de subsol imediat următoare
Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001
2ibidem, pag. 15
Ibidem se foloseşte pentru acelaşi autor şi aceeaşi carte
atunci când este vorba de note de subsol imediat următoare
Ex.: Dacian Dragoş apud. Hinţea C. Mangement Strategic,
Editura Accent, 2007
Apud. Se foloseşte atunci când cităm un autor în mod indirect
Referinţe bibliografice
Sampson, S., National Integration through Socialist Planning. An
Anthropological Study of a Romanian New Town, Columbia
University Press, New York, 1984.
Bacot, H. and O’Dell, ‘Establishing Indicators to Evaluate
Brownfield Redevelopment’, 2006, Economic Development
Quarterly, vol. 20, no. 2, pp. 142-161.
Bartsch, C. and Wells, B. , 2006, State and Local Non-Cash Tools
and Strategies to Enhance a Brownfield Project’s Bottom Line.
Northeast-Midwest Institute [Online] disponibil la pagina
www.nemv.org, accesat la data de 21.03.2008.
Interviu cu Alin Iuga, şef serviciu Relaţii cu Publicul, Consiliul
Judeţean Cluj, realizat în data de 21.03.2008
Se recomandă gruparea bibliografiei pe categorii (cărţi şi articole,
documente on-line, legi, articole de ziar)
Realizarea prezentării
•Nu se va insista decât foarte puţin pe partea teoretică; Se vor
selecta doar acele informaţii relevante pentru realizarea cercetării;
•Aprox. 75% din prezentare trebuie să se concentreze pe partea
practică: scopul cercetării, date analizate, instrumente, concluzii şi
recomandări
•Prezentarea trebuie pregătită pt. evitarea lipsei de coerenţă,
timpilor morţi, etc.
•Prezentarea powerpoint (max. 6 slide-uri): foarte puţin scris,
grafice, bullet-uri
•Timp efectiv de prezentare: aprox. 5 minute
Spor la redactarea lucrării de diplomă!

Contenu connexe

En vedette

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

En vedette (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Consiliere-scriere-lucrare-de-diploma.ppt

 • 1. Structura pe capitole Recomandări generale:  Evitaţi capitolele foarte scurte şi fragmentarea excesivă a lucrării  Între titlul capitolului şi conţinutul acestuia trebuie să existe concordanţă  Primul pas spre realizarea unei lucrări coerente este un cuprins logic, capitolele ilustrând o dezvoltare graduală a ideilor Structură: 1.Introducere 2.Parte teoretică 3.Parte practică 4.Concluzii
 • 2. Structura pe capitole - Introducere Introducerea este o reflecţie a întregii lucrări realizată pentru cititorul care nu are timp să citească lucrarea Motivaţia alegerii temei Relevanţa pentru domeniul administrativ Scurtă prezentare a stadiului de cercetare a domeniului Prezentarea structurii pe capitole Prezentare a cercetării realizate şi a concluziilor
 • 3. Structura pe capitole – Partea teoretică Mod de preluare a teoriilor şi a definiţiilor: contribuţia voastră poate consta în analizarea elementelor definiţiilor, găsirea unor similarităţi/diferenţe Plecaţi de la surse credibile şi apoi extindeţi căutarea la surse de pe internet (surse credibile: rapoarte ale unor organizaţii, teze de doctorat, statistici ale unor institute de cercetare) Evitaţi preluarea unor paragrafe sau a unor pagini întregi; dacă preluaţi pasaje mai extinse încercaţi să reformulaţi cu cuvintele voastre
 • 4. Structura pe capitole – Partea teoretică Pe o pagină nu există un număr de note de subsol admise – de fiecare dată când citezi trebuie menţionată sursa bibliografică Se recomandă nu doar o prezentare descriptivă, ci una comparativă, sintetică sau critică Pentru o citire mai uşoară a textului se recomandă ca în fiecare paragraf să se dezvolte o singură idee/noţiune teoretică Pentru a da unitate textului, trebuie creată o legătură între paragrafe
 • 5. Structura pe capitole – Partea practică Ceea ce se cercetează în partea practică trebuie să fie o continuare a ceea ce a fost analizat in partea teoretică Când în partea practică se cercetează o anumită temă/problemă raportat la o organizaţie, comunitate se vor prezenta doar acele informaţii referitoare la context care sunt relevante (Ex.: nu se prezintă istoricul unei comune extensiv, sau nu se listează exhaustiv toate atribuţiile unei instituţii) Informaţiile care tebuie analizate în partea practică: • Scopul cercetării/ipoteze de cercetare • Instrumentul de cercetare • Eşantionare • Prezentarea şi interpretarea rezultatelor cercetării (utilizaţi suporturi grafice, tabele, poze) • Concluzii
 • 6. Structura pe capitole – Partea practică Formatarea tabelelor şi a graficelor Tabelele trebuie:  să fie numerotate  să aibă un titlu  să fie menţionată sursa  să fie uşor de citit  dacă se fac distincţii între diferiţi indicatori, culorile sau haşurările să fie uşor de diferenţiat  graficul trebuie însoţit de o legendă
 • 7. Structura pe capitole – Concluzii • Unde este nevoie de conluzii? (O posibilă strategie)  La sfârşitul părţii practice - concluzii derivate din analiza datelor (confirmarea sau infirmarea ipotezelor, principala concluzie la care s-a ajuns în urma cercetării)  La sfârşitul lucrării - concluzii generale (se face legătura între partea teoretică şi partea practică) • Structura concluziilor generale  Sumarizarea şi analiza a ceea ce s-a prezentat în partea teoretică  Recomandări sau propuneri pornind de la rezultatele cercetării
 • 8. Note bibliografice 1. Sistemul Harvard Ex.: (Hinţea, 1999, pp. 154) În text la sfărşitul propoziţiei sau paragrafului preluat se inserează parantezele de mai sus. Dacă nu s-a preluat exact citatul nu se va menţiona pagina. 2. Sistemul cu note de subsol Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001 5Dacian Dragoş, op. cit., pag. 19 Op. cit. Apare în momentul în care autorul şi cartea au fost citaţi anterior În situaţia în care aveţi mai multe cărţi de acelaşi autor, se va folosi următorul format: 5Dacian Dragoş, Dreptul ... , op. cit., pag. 19 9 Dacian Dragoş, Introducere ..., op. cit., pag. 126
 • 9. Note bibliografice Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001 2idem, Drept Administrativ, Editura Accent, 2004, pag. 15 Idem se foloseşte pentru acelaşi autor, dar lucrări diferite atunci când este vorba de note de subsol imediat următoare Ex.: 1Dacian Dragoş, Dreptul Mediului, Editura Accent, 2001 2ibidem, pag. 15 Ibidem se foloseşte pentru acelaşi autor şi aceeaşi carte atunci când este vorba de note de subsol imediat următoare Ex.: Dacian Dragoş apud. Hinţea C. Mangement Strategic, Editura Accent, 2007 Apud. Se foloseşte atunci când cităm un autor în mod indirect
 • 10. Referinţe bibliografice Sampson, S., National Integration through Socialist Planning. An Anthropological Study of a Romanian New Town, Columbia University Press, New York, 1984. Bacot, H. and O’Dell, ‘Establishing Indicators to Evaluate Brownfield Redevelopment’, 2006, Economic Development Quarterly, vol. 20, no. 2, pp. 142-161. Bartsch, C. and Wells, B. , 2006, State and Local Non-Cash Tools and Strategies to Enhance a Brownfield Project’s Bottom Line. Northeast-Midwest Institute [Online] disponibil la pagina www.nemv.org, accesat la data de 21.03.2008. Interviu cu Alin Iuga, şef serviciu Relaţii cu Publicul, Consiliul Judeţean Cluj, realizat în data de 21.03.2008 Se recomandă gruparea bibliografiei pe categorii (cărţi şi articole, documente on-line, legi, articole de ziar)
 • 11. Realizarea prezentării •Nu se va insista decât foarte puţin pe partea teoretică; Se vor selecta doar acele informaţii relevante pentru realizarea cercetării; •Aprox. 75% din prezentare trebuie să se concentreze pe partea practică: scopul cercetării, date analizate, instrumente, concluzii şi recomandări •Prezentarea trebuie pregătită pt. evitarea lipsei de coerenţă, timpilor morţi, etc. •Prezentarea powerpoint (max. 6 slide-uri): foarte puţin scris, grafice, bullet-uri •Timp efectiv de prezentare: aprox. 5 minute
 • 12. Spor la redactarea lucrării de diplomă!