Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Isma

652 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Isma

  1. 1. La il.lustració
  2. 2. Índex <ul><li>1- La societat estamental i l’absolutisme. </li></ul><ul><li>1.1- Piràmide de la societat estamental. </li></ul><ul><li>1.2- L’absolutisme. </li></ul><ul><li>2- La il·lustració. </li></ul><ul><li>2.1- Voltaire. </li></ul><ul><li>2.2- Enciclopèdia. </li></ul><ul><li>3- Conclusió. </li></ul>
  3. 3. Introducció <ul><li>Hem elegit aquest apartat del tema perquè ens agrada i ens sembla bastant interessant, us parlarem de la il·lustració, la societat estamental i l’absolutisme. </li></ul><ul><li>Esperem que os agradi. </li></ul>
  4. 4. La societat estamental i l’absolutisme. <ul><li>A l’Europa del S.XVIII es mantenia l’organització social i política de l’antic regim. La societat continuava dividida en 3 estaments, 2 de privilegiats (noblesa i clergat) i 1 sense privilegis(tercer estament). Cal destacar que els privilegiats no pagaven impostos. </li></ul><ul><li>Durant el S.XVIII, es va produir una gran versificació en el tercer estat, a les ciutats hi va aparèixer la burgesia, formada per comerciants i financers que s’havien enriquit considerablement, continuaven sense privilegis i marginats de la política. </li></ul><ul><li>El monarca que tenia el suport de la noblesa i l’església, era la màxima actualitat judicial i militar . </li></ul>
  5. 5. La societat estamental. L’Absolutisme
  6. 6. La il·lustració. <ul><li>La il·lustració se caracteritzava per una visió racionalista i critica de la natura, de l’home i de la societat. </li></ul><ul><li>Alguns il·lustrats, van posar de manifest les limitacions de las institucions de l’antic regim. L’home pensava que totes les coses es podien explicar mitjançant la raó. </li></ul><ul><li>El despotisme il·lustrat va concretar una sèrie de reformes: construcció d’obres publiques, fonament de l’agricultura, reforma de l’administració de l’estat, codificació de les lleis i reforma de la justícia. </li></ul><ul><li>A finals del S.XVIII, es va imposar la idea que calia aprofundir les propostes il·lustrades i promoure una revolució que pogués fi. </li></ul>
  7. 7. Voltaire (París 1694-1778) va ser un dels filòsofs més emblemàtics de la Il·lustració. L’Enciclopèdia que recollia les idees bàsiques de la Il·lustració. Dirigida pels francesos D’Alembert i Diderot, es va publicar a 1765.
  8. 8. Conclusió <ul><li>A la hora de fer aquest apartat no em tingut dificultats, però segur que tindrem dificultats a la hora de explicar en públic. Aquí a acabat el nostre apartat esper que hagueu après molt i vos hagi agradat. </li></ul>Darío Alonso,Sergi Ametller, Marc Fernandez, Isma Ferro, Ivan Pons.

×