Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Bezbednost mladih u Srbiji.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Bezbednost mladih.pptx
Bezbednost mladih.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par LazarStojnev2 (13)

Plus récents (20)

Publicité

Bezbednost mladih u Srbiji.ppt

 1. 1. Bezbednost mladih u Srbiji – kako mladi procenjuju današnje bezbednosne pretnje, rizike i izazove - sa posebnim osvrtom na problem nasilja – .
 2. 2. Ciljevi istraživanja  Opšti cilj  Projekat tretira problem nasilja u kome su mladi ključni akteri: kao subjekti ugroženi različitim formama bezbednosnih pretnji, kao posmatrači i svedoci nasilja u njihovom okruženju, kao izvori nebezbednosti i kao subjekti koji mogu da kreiraju konkretna rešenja.  - Specifični ciljevi -
 3. 3. Metodologija istraživanja Kao metoda istraživanja primenjeno je anketiranje. - Upitnik - • Lični podaci • Lični stavovi o problemima mladih i nasilju • Percepcija bezbednosnog okruženja • Percepcija nasilja, stavovi i mišljenja o uzrocima i načinu rešavanja problema.
 4. 4. - Uzorak - • Istraživanje je obuhvatilo mladu populaciju u Srbiji, od navršenih 15 godina do navršenih 29 godina. • Za istraživanje je planirano da se uključi oko 1 500 mladih širom Srbije. Konačan broj ispravnih upitnika je 1423 • Za potrebe istraživanja teritorija Srbije je podeljena na šest regiona (Beograd, Vojvodina, Zapadna Srbija, Šumadija, Istočna Srbija, Jugoistočna Srbija). •Istraživanjem je obuhvaćeno deset sociodemografskih karakteristika ispitanika: regionalna pripadnost, vrsta prebivališta, pol, uzrast, nacionalnost (opciono), versko opredeljenje (opciono), stepen obrazovanja, porodični status, socijalni i ekonomski status.
 5. 5. objektivni pokazatelji o prisutnosti bezbednosnih pretnji i rizika  Kada posmatramo mlade ljude u Srbiji, u njihovom sadašnjem društvenom kontekstu, uočava se da se njihov lični razvoj odvija u uslovima sve veće nesigurnosti i brojnih pretnji bezbednosti, a čemu u prilog govore i sledeće konstatacije, rezultati istraživanja relevantnih stručnjaka i organizacija.
 6. 6. Opšti statistički podaci o mladima: - Mladi u Srbiji čine 20.17% stanovništva; - Mlada populacija je zastupljena sa 15.8% među stanovništvom koje živi ispod granice siromaštva; - U Srbiji je nezaposleno oko 200 hiljada mladih starosti između 15 i 30 godina, a od toga oko 50 hiljada ima samo osnovno obrazovanje ili je bez završenog osnovnog obrazovanja; - Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godine iznosi 40.7%, a stopa nezaposlenosti mladih od 25 do 34 godine je 20.4%; - Raspon godišta 14 do 35 godina nosi 90% kriminala i nasilja u Srbiji.
 7. 7. Pitanje identiteta
 8. 8. Procena bezbednosne situacije u okruženju Mladi su izdvojili tri najveća problema sa kojima se trenutno suočavaju: • Siromaštvo (svaki drugi ispitanik) • Nezaposlenost (svaki peti ispitanik) • Korupcija i kriminal (svaki dvanaesti ispitanik)
 9. 9. Procena bezbednosne situacije predstavljena grafički 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
 10. 10. Prisustvo određenih oblika nasilja i drugih bezbednosnih rizika i pretnji (1) • Organizovani kriminal, nasilje na sportskim priredbama, narkomanija, alkoholizam, zagađenje životne sredine su prisutni u okruženju, najprisutniji po oceni ispitanika, i na njih treba da reguje pre svega država.
 11. 11. Prisustvo određenih oblika nasilja i drugih bezbednosnih rizika i pretnji (2)  Nasilje u školi je donekle prisutno u okruženju i na njega treba da reaguje lokalna zajednica;  Nasilje u porodici, partnersko i vršnjačko nasilje je donekle prisutno u okruženju i za njihovo rešavanje je potrebno prevashodno lično angažovanje;  Nasilje na omladinskim žurkama i proslavama i ugrožavanje ličnog zdravlja donekle je prisutno u okruženju i da bi se rešavalo potrebno je prevashodno lično angažovanje.
 12. 12. Reakcije ispitanika na nasilje 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
 13. 13. O nasilju – krivci i neposredni povodi Kada su upitani da definišu nasilje, odnosno njegove pojavne oblike, nešto više od polovine respodenata je istaklo da je to „konflikt između muškarca i žene u kojem su žene obično žrtve, a koji nastaje zbog nejednakih odnosa moći između muškaraca i žena unutar veze“.
 14. 14. Reakcije na nasilje Ispitanici su na pitanje o opravdanosti nasilja iskazali sledeće stavove: • Svaki treći ispitanik smatra da je nasilje opravdano u samoodbrani • Svaki četvrti ispitanik smatra da je nasilje opravdano kada treba kazniti nasilnike • Svaki četvrti ispitanik smatra da nasilje nikada nije opravdano • Manje od 3% ispitanika smatra da se opravdanim nasiljem tretiraju slučajevi „kažnjavanja neposlušnosti” u porodici, na uličnim demonstracijama i protestima, sportskim događajima i na političkoj sceni.
 15. 15. Izvori sigurnosti mladih 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% majke očevi prijatelj nastavnici bake i deke šef/direktor neko drugi mediji partner
 16. 16. i uzori mladih 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% sportisti velikinaučnici iistraživači istorijske ličnosti sveštenalica uspešni političari heroji poslednjeg rata ličnosti sa estrade nekodrugi
 17. 17. Potencijalni izvori nasilja tipični za region  Kao jedna od posledica ratova devedesetih, ekonomskog propadanja i globalne ekonomske krize, javlja se velika zatvorenost našeg društva u odnosu na spoljašnje okruženje, i nasilna homogenizacija, to jest, netolerancija na različitost.  Smanjen protok i selektivno plasiranje informacija razvili su brojne stereotipe i predrasude, koje vode ka netrpeljivosti i diskriminaciji, po raznim osnovama.  Traži se opravdanje i predstavljaju se kao „normalni“ pojave i ponašanja koja su u sukobu sa bazičnim ljudskim vrednostima i prihvaćenim normativima.
 18. 18. Stavovi mladih o nasilju kao bezbednosnoj pretnji i načinima za rešavanje ovog problema Ispitanici su izneli stavove o bezbednosnom statusu zajednice, u vezi sa položajem mladih, manifestacijama nasilja u društvu, omladinskim aktivizmom i podrškom uže i šire zajednice u rešavanju problema nasilja.
 19. 19. Kao uzroke nasilja mladi su izdvojili:  ekonomske probleme  probleme vezane za porodicu  probleme vezane za životni stil mladih  probleme vezane za urušavanje sistema vrednosti u društvu  osećaj zanemarenosti, odnosno nepostojanja brige o mladima
 20. 20. Kao rešenja problema nasilja među mladima ispitanici vide sledeće:  Edukacija mladih o nasilju i nenasilnim metodama rešavanja konflikta i nenasilnoj komunikaciji najbitnija je za rešavanje.  U rešavanju problema nasilja među mladima očekuje se participiranje i zajedništvo delovanja svih relevantnih institucija  Konkretne mere… :

×