שינוי ארגוני ברכבת ישראל מצגת חלק א'

LeadersNet.co.il
LeadersNet.co.ilLeadersNet.co.il
‫הארגוני‬ ‫השינוי‬‫הארגוני‬ ‫השינוי‬
‫ישראל‬ ‫ברכבת‬‫ישראל‬ ‫ברכבת‬
‫למציאות‬ ‫מחזון‬‫למציאות‬ ‫מחזון‬
15.10.02
‫רקע‬‫רקע‬
1892‫הרכבת‬ ‫הקמת‬( ‫הרחיבו‬ ‫,האנגלים‬ ‫הקימו‬ ‫התורכים‬ )
1948-1989‫התחבורה‬ ‫במשרד‬ ‫ממשלתית‬ ‫סמך‬ ’‫יח‬‫הישראלים‬ )
(‫הקפיאו‬
1989‫הנמלים‬ ‫ברשות‬ ‫מיזוג‬
1996‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מיניסטריאלית‬ ‫לאחריות‬ ‫העברה‬
1997‫ארגונית‬ ‫כישות‬ ‫הרכבת‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬-
‫ממשלתית‬ ’‫חב‬
1998‫והקמת‬ ‫הארגוני‬ ‫השינוי‬ ‫תחילת‬ , ‫אסטרטגיה‬ ‫גיבוש‬
‫החטיבות‬
שינוי ארגוני ברכבת ישראל  מצגת חלק א'
..‫השינוי‬
‫שירותית‬ ‫גישה‬‫שירותית‬ ‫גישה‬
•‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ ‫הצבת‬
‫שירותית‬ ‫גישה‬‫שירותית‬ ‫גישה‬
•‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ ‫הצבת‬
‫תפעולית‬ ‫גישה‬‫תפעולית‬ ‫גישה‬
•‫במרכז‬ ‫הייצור‬ ‫אמצעי‬ ‫הצבת‬
‫תפעולית‬ ‫גישה‬‫תפעולית‬ ‫גישה‬
•‫במרכז‬ ‫הייצור‬ ‫אמצעי‬ ‫הצבת‬
‫עסקי‬ ‫חטיבתי‬ ‫מבנה‬‫עסקי‬ ‫חטיבתי‬ ‫מבנה‬
•‫נוסעים‬ ‫חטיבת‬
•‫מטענים‬ ‫חטיבת‬
•‫תשתיות‬ ‫חטיבת‬
•‫נייד‬ ‫חטיבת‬
•‫הנהלה‬
‫עסקי‬ ‫חטיבתי‬ ‫מבנה‬‫עסקי‬ ‫חטיבתי‬ ‫מבנה‬
•‫נוסעים‬ ‫חטיבת‬
•‫מטענים‬ ‫חטיבת‬
•‫תשתיות‬ ‫חטיבת‬
•‫נייד‬ ‫חטיבת‬
•‫הנהלה‬
‫פונקציונלי-גיאוגרפי‬ ‫מבנה‬‫פונקציונלי-גיאוגרפי‬ ‫מבנה‬
•‫הנהלה‬
•‫דרום‬ ‫מרחב‬
•‫צפון‬ ‫מרחב‬
: ‫בין‬ ‫פער‬ ‫מקבע‬: ‫בין‬ ‫פער‬ ‫מקבע‬
‫במרחבים‬ ‫אחריות‬‫במרחבים‬ ‫אחריות‬
‫פונקציונלי-גיאוגרפי‬ ‫מבנה‬‫פונקציונלי-גיאוגרפי‬ ‫מבנה‬
•‫הנהלה‬
•‫דרום‬ ‫מרחב‬
•‫צפון‬ ‫מרחב‬
: ‫בין‬ ‫פער‬ ‫מקבע‬: ‫בין‬ ‫פער‬ ‫מקבע‬
‫במרחבים‬ ‫אחריות‬‫במרחבים‬ ‫אחריות‬
‫הצלחה‬‫הצלחה‬==‫ניצולת‬ ,‫יעילות‬‫ניצולת‬ ,‫יעילות‬ ‫הצלחה‬‫הצלחה‬==‫ניצולת‬ ,‫יעילות‬‫ניצולת‬ ,‫יעילות‬‫הצלחה‬‫הצלחה‬==,‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬,‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬
‫עסקי‬ ‫פיתוח‬‫עסקי‬ ‫פיתוח‬
‫הצלחה‬‫הצלחה‬==,‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬,‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬
‫עסקי‬ ‫פיתוח‬‫עסקי‬ ‫פיתוח‬
‫חיצוני‬ ‫לקוח‬
‫פנימי‬ ‫לקוח‬
‫מצומצם‬ ‫מטה‬
‫ושינויים‬ ‫תמורות‬ - ‫האנושי‬ ‫המשאב‬‫ושינויים‬ ‫תמורות‬ - ‫האנושי‬ ‫המשאב‬
.‫לקוח‬ ‫-מכוון‬ ‫שירותי‬ ‫לארגון‬ ‫והפיכתו‬ ‫הארגון‬ ‫מתוך‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ”‫“ליילד‬.‫לקוח‬ ‫-מכוון‬ ‫שירותי‬ ‫לארגון‬ ‫והפיכתו‬ ‫הארגון‬ ‫מתוך‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ”‫“ליילד‬
.‫ומקצועית‬ ‫עסקית‬ ‫לחשיבה‬ ‫והכשרתם‬ ‫העובדים‬ ‫הדרכת‬.‫ומקצועית‬ ‫עסקית‬ ‫לחשיבה‬ ‫והכשרתם‬ ‫העובדים‬ ‫הדרכת‬
.‫אישית‬ ‫אחריות‬ ‫הנוטלים‬ ‫מנהלים‬.‫אישית‬ ‫אחריות‬ ‫הנוטלים‬ ‫מנהלים‬
‫ויחידתית‬ ‫אישית‬ ‫ברמה‬ ‫והשגיות‬ ‫תחרותיות‬ , ‫יצירתיות‬ ‫עידוד‬‫ויחידתית‬ ‫אישית‬ ‫ברמה‬ ‫והשגיות‬ ‫תחרותיות‬ , ‫יצירתיות‬ ‫עידוד‬
. ”‫אפשר‬ ‫ל-”איך‬ ”‫אפשר‬ ‫“אי‬ ‫של‬ ‫מגישה‬. ”‫אפשר‬ ‫ל-”איך‬ ”‫אפשר‬ ‫“אי‬ ‫של‬ ‫מגישה‬
.‫קידום‬ ‫מסלולי‬ ‫ופיתוח‬ ‫עיסוקים‬ ‫מיפוי‬.‫קידום‬ ‫מסלולי‬ ‫ופיתוח‬ ‫עיסוקים‬ ‫מיפוי‬
.‫מאידך‬ ‫פרישה‬ ‫תהליכי‬ ‫ועידוד‬ ,‫מחד‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫הצערת‬.‫מאידך‬ ‫פרישה‬ ‫תהליכי‬ ‫ועידוד‬ ,‫מחד‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫הצערת‬
‫נציגות‬ ‫עם‬ ‫שוטף‬ ‫ודיאלוג‬ ‫מלאה‬ ‫בשקיפות‬ ‫עבודה‬ ‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫ניהול‬‫נציגות‬ ‫עם‬ ‫שוטף‬ ‫ודיאלוג‬ ‫מלאה‬ ‫בשקיפות‬ ‫עבודה‬ ‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫ניהול‬
.‫העובדים‬.‫העובדים‬
‫ובדרך‬ ‫בחזון‬ ‫המאמינה‬ ‫מובילה‬ ‫מנהיגות‬ ‫בעל‬ ‫ממשלתי‬ ‫ציבורי‬ ‫ארגון‬‫ובדרך‬ ‫בחזון‬ ‫המאמינה‬ ‫מובילה‬ ‫מנהיגות‬ ‫בעל‬ ‫ממשלתי‬ ‫ציבורי‬ ‫ארגון‬
. ‫עסקית‬ ‫בתפיסה‬ ‫הפועל‬ ‫לארגון‬ ‫ולהפוך‬ ‫להשתנות‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫יכול‬. ‫עסקית‬ ‫בתפיסה‬ ‫הפועל‬ ‫לארגון‬ ‫ולהפוך‬ ‫להשתנות‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫יכול‬
4.3 4.8 5.1 5.6
6.4
8.8
12.7
15.0
18
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
‫נוסעים‬‫מליוני‬
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 E2002
‫שנה‬
1994-2002 ‫בשנים‬ ‫נוסעים‬ ‫הסעת‬
80
88
113 115
163
201
237
251
0
50
100
150
200
250
300
‫רכבות‬‫מספר‬
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
‫שנה‬
‫ביום‬ ‫נוסעים‬ ‫רכבות‬ ‫מספר‬
25
27 27
23
25
30
34
38
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
(‫שנה‬ ‫)סוף‬ ‫הרכבת‬ ‫מסילות‬ ‫ברשת‬ ‫נוסעים‬ ‫תחנות‬
‫המצגת‬ ‫של‬ '‫ב‬ ‫לחלק‬ ‫המשך‬
‫המצגת‬ ‫של‬ '‫ב‬ ‫לחלק‬ ‫המשך‬
1 sur 10

Contenu connexe

Tendances

Leadership stylesLeadership styles
Leadership stylesShilpa Tiwari
3K vues18 diapositives
Organizational StressOrganizational Stress
Organizational StressMeghna Jain
2.7K vues28 diapositives
Autocratic LeadershipAutocratic Leadership
Autocratic Leadershipnabaz4u
17.8K vues12 diapositives
StaffingStaffing
StaffingManvi Thanai
818 vues20 diapositives
Change agentsChange agents
Change agentsVaishnavi Ragunathan
39.2K vues32 diapositives

Tendances(20)

Leadership stylesLeadership styles
Leadership styles
Shilpa Tiwari3K vues
Organizational StressOrganizational Stress
Organizational Stress
Meghna Jain2.7K vues
Autocratic LeadershipAutocratic Leadership
Autocratic Leadership
nabaz4u17.8K vues
StaffingStaffing
Staffing
Manvi Thanai818 vues
Change agentsChange agents
Change agents
Vaishnavi Ragunathan39.2K vues
Filipino management styleFilipino management style
Filipino management style
Golda Meir Madarieta23.1K vues
Group dynamicsGroup dynamics
Group dynamics
Gurudutt Reddy10.1K vues
Organizational DevelopmentOrganizational Development
Organizational Development
Dr. Pratiksha Patil281.5K vues
Organisational changeOrganisational change
Organisational change
ravikeshavite1.6K vues
Performance appraisal pptPerformance appraisal ppt
Performance appraisal ppt
Deeksha Tiwari2.6K vues
Organizational changeOrganizational change
Organizational change
Babasab Patil14.6K vues
Types of RecruitmentTypes of Recruitment
Types of Recruitment
Bharat Head hunters Pvt Ltd241.7K vues
Organizational change pptOrganizational change ppt
Organizational change ppt
LENY VASIDATUR6.9K vues
Situational leadership theorySituational leadership theory
Situational leadership theory
Rohit Kumar31.4K vues
Group and Work Group BehaviorGroup and Work Group Behavior
Group and Work Group Behavior
Ces Joanne Fajarito788 vues
Organisational transformationOrganisational transformation
Organisational transformation
Ranjeet Singh2.9K vues
Functions of managementFunctions of management
Functions of management
Krishantha Jayasundara11.2K vues
The Managerial gridThe Managerial grid
The Managerial grid
Rajalaxmi Prakash26.2K vues

Similaire à שינוי ארגוני ברכבת ישראל מצגת חלק א'(20)

Plus de LeadersNet.co.il(20)

מעגל למידה בארגוןמעגל למידה בארגון
מעגל למידה בארגון
LeadersNet.co.il401 vues
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge Management
LeadersNet.co.il274 vues
לדעת למה ניהול ידעלדעת למה ניהול ידע
לדעת למה ניהול ידע
LeadersNet.co.il343 vues
ניהול ידע במיקרוסופטניהול ידע במיקרוסופט
ניהול ידע במיקרוסופט
LeadersNet.co.il257 vues
ניהול משאבי הידעניהול משאבי הידע
ניהול משאבי הידע
LeadersNet.co.il231 vues

שינוי ארגוני ברכבת ישראל מצגת חלק א'

 • 1. ‫הארגוני‬ ‫השינוי‬‫הארגוני‬ ‫השינוי‬ ‫ישראל‬ ‫ברכבת‬‫ישראל‬ ‫ברכבת‬ ‫למציאות‬ ‫מחזון‬‫למציאות‬ ‫מחזון‬ 15.10.02
 • 2. ‫רקע‬‫רקע‬ 1892‫הרכבת‬ ‫הקמת‬( ‫הרחיבו‬ ‫,האנגלים‬ ‫הקימו‬ ‫התורכים‬ ) 1948-1989‫התחבורה‬ ‫במשרד‬ ‫ממשלתית‬ ‫סמך‬ ’‫יח‬‫הישראלים‬ ) (‫הקפיאו‬ 1989‫הנמלים‬ ‫ברשות‬ ‫מיזוג‬ 1996‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מיניסטריאלית‬ ‫לאחריות‬ ‫העברה‬ 1997‫ארגונית‬ ‫כישות‬ ‫הרכבת‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬- ‫ממשלתית‬ ’‫חב‬ 1998‫והקמת‬ ‫הארגוני‬ ‫השינוי‬ ‫תחילת‬ , ‫אסטרטגיה‬ ‫גיבוש‬ ‫החטיבות‬
 • 4. ..‫השינוי‬ ‫שירותית‬ ‫גישה‬‫שירותית‬ ‫גישה‬ •‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ ‫הצבת‬ ‫שירותית‬ ‫גישה‬‫שירותית‬ ‫גישה‬ •‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ ‫הצבת‬ ‫תפעולית‬ ‫גישה‬‫תפעולית‬ ‫גישה‬ •‫במרכז‬ ‫הייצור‬ ‫אמצעי‬ ‫הצבת‬ ‫תפעולית‬ ‫גישה‬‫תפעולית‬ ‫גישה‬ •‫במרכז‬ ‫הייצור‬ ‫אמצעי‬ ‫הצבת‬ ‫עסקי‬ ‫חטיבתי‬ ‫מבנה‬‫עסקי‬ ‫חטיבתי‬ ‫מבנה‬ •‫נוסעים‬ ‫חטיבת‬ •‫מטענים‬ ‫חטיבת‬ •‫תשתיות‬ ‫חטיבת‬ •‫נייד‬ ‫חטיבת‬ •‫הנהלה‬ ‫עסקי‬ ‫חטיבתי‬ ‫מבנה‬‫עסקי‬ ‫חטיבתי‬ ‫מבנה‬ •‫נוסעים‬ ‫חטיבת‬ •‫מטענים‬ ‫חטיבת‬ •‫תשתיות‬ ‫חטיבת‬ •‫נייד‬ ‫חטיבת‬ •‫הנהלה‬ ‫פונקציונלי-גיאוגרפי‬ ‫מבנה‬‫פונקציונלי-גיאוגרפי‬ ‫מבנה‬ •‫הנהלה‬ •‫דרום‬ ‫מרחב‬ •‫צפון‬ ‫מרחב‬ : ‫בין‬ ‫פער‬ ‫מקבע‬: ‫בין‬ ‫פער‬ ‫מקבע‬ ‫במרחבים‬ ‫אחריות‬‫במרחבים‬ ‫אחריות‬ ‫פונקציונלי-גיאוגרפי‬ ‫מבנה‬‫פונקציונלי-גיאוגרפי‬ ‫מבנה‬ •‫הנהלה‬ •‫דרום‬ ‫מרחב‬ •‫צפון‬ ‫מרחב‬ : ‫בין‬ ‫פער‬ ‫מקבע‬: ‫בין‬ ‫פער‬ ‫מקבע‬ ‫במרחבים‬ ‫אחריות‬‫במרחבים‬ ‫אחריות‬ ‫הצלחה‬‫הצלחה‬==‫ניצולת‬ ,‫יעילות‬‫ניצולת‬ ,‫יעילות‬ ‫הצלחה‬‫הצלחה‬==‫ניצולת‬ ,‫יעילות‬‫ניצולת‬ ,‫יעילות‬‫הצלחה‬‫הצלחה‬==,‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬,‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫הצלחה‬‫הצלחה‬==,‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬,‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חיצוני‬ ‫לקוח‬ ‫פנימי‬ ‫לקוח‬ ‫מצומצם‬ ‫מטה‬
 • 5. ‫ושינויים‬ ‫תמורות‬ - ‫האנושי‬ ‫המשאב‬‫ושינויים‬ ‫תמורות‬ - ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ .‫לקוח‬ ‫-מכוון‬ ‫שירותי‬ ‫לארגון‬ ‫והפיכתו‬ ‫הארגון‬ ‫מתוך‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ”‫“ליילד‬.‫לקוח‬ ‫-מכוון‬ ‫שירותי‬ ‫לארגון‬ ‫והפיכתו‬ ‫הארגון‬ ‫מתוך‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ”‫“ליילד‬ .‫ומקצועית‬ ‫עסקית‬ ‫לחשיבה‬ ‫והכשרתם‬ ‫העובדים‬ ‫הדרכת‬.‫ומקצועית‬ ‫עסקית‬ ‫לחשיבה‬ ‫והכשרתם‬ ‫העובדים‬ ‫הדרכת‬ .‫אישית‬ ‫אחריות‬ ‫הנוטלים‬ ‫מנהלים‬.‫אישית‬ ‫אחריות‬ ‫הנוטלים‬ ‫מנהלים‬ ‫ויחידתית‬ ‫אישית‬ ‫ברמה‬ ‫והשגיות‬ ‫תחרותיות‬ , ‫יצירתיות‬ ‫עידוד‬‫ויחידתית‬ ‫אישית‬ ‫ברמה‬ ‫והשגיות‬ ‫תחרותיות‬ , ‫יצירתיות‬ ‫עידוד‬ . ”‫אפשר‬ ‫ל-”איך‬ ”‫אפשר‬ ‫“אי‬ ‫של‬ ‫מגישה‬. ”‫אפשר‬ ‫ל-”איך‬ ”‫אפשר‬ ‫“אי‬ ‫של‬ ‫מגישה‬ .‫קידום‬ ‫מסלולי‬ ‫ופיתוח‬ ‫עיסוקים‬ ‫מיפוי‬.‫קידום‬ ‫מסלולי‬ ‫ופיתוח‬ ‫עיסוקים‬ ‫מיפוי‬ .‫מאידך‬ ‫פרישה‬ ‫תהליכי‬ ‫ועידוד‬ ,‫מחד‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫הצערת‬.‫מאידך‬ ‫פרישה‬ ‫תהליכי‬ ‫ועידוד‬ ,‫מחד‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫הצערת‬ ‫נציגות‬ ‫עם‬ ‫שוטף‬ ‫ודיאלוג‬ ‫מלאה‬ ‫בשקיפות‬ ‫עבודה‬ ‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫ניהול‬‫נציגות‬ ‫עם‬ ‫שוטף‬ ‫ודיאלוג‬ ‫מלאה‬ ‫בשקיפות‬ ‫עבודה‬ ‫יחסי‬ ‫מערכת‬ ‫ניהול‬ .‫העובדים‬.‫העובדים‬ ‫ובדרך‬ ‫בחזון‬ ‫המאמינה‬ ‫מובילה‬ ‫מנהיגות‬ ‫בעל‬ ‫ממשלתי‬ ‫ציבורי‬ ‫ארגון‬‫ובדרך‬ ‫בחזון‬ ‫המאמינה‬ ‫מובילה‬ ‫מנהיגות‬ ‫בעל‬ ‫ממשלתי‬ ‫ציבורי‬ ‫ארגון‬ . ‫עסקית‬ ‫בתפיסה‬ ‫הפועל‬ ‫לארגון‬ ‫ולהפוך‬ ‫להשתנות‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫יכול‬. ‫עסקית‬ ‫בתפיסה‬ ‫הפועל‬ ‫לארגון‬ ‫ולהפוך‬ ‫להשתנות‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫יכול‬
 • 6. 4.3 4.8 5.1 5.6 6.4 8.8 12.7 15.0 18 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ‫נוסעים‬‫מליוני‬ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 E2002 ‫שנה‬ 1994-2002 ‫בשנים‬ ‫נוסעים‬ ‫הסעת‬
 • 8. 25 27 27 23 25 30 34 38 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (‫שנה‬ ‫)סוף‬ ‫הרכבת‬ ‫מסילות‬ ‫ברשת‬ ‫נוסעים‬ ‫תחנות‬
 • 9. ‫המצגת‬ ‫של‬ '‫ב‬ ‫לחלק‬ ‫המשך‬
 • 10. ‫המצגת‬ ‫של‬ '‫ב‬ ‫לחלק‬ ‫המשך‬