Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

תגמול בתקופת משבר

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Avon Case study
Avon Case study
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

תגמול בתקופת משבר

Télécharger pour lire hors ligne

מצגת בנושא תגמול עובדים בעת משבר - התאמת התגמול למצב בשוק. מאת: אמנון גדעון, סמנכ''ל משאבי אנוש, פרטנר אורנג''המצגת הוצגה במסגרת כנס פרס המצוינות בניהול משאבי אנוש לשנת 2002

http://www.leadersnet.co.il/

מצגת בנושא תגמול עובדים בעת משבר - התאמת התגמול למצב בשוק. מאת: אמנון גדעון, סמנכ''ל משאבי אנוש, פרטנר אורנג''המצגת הוצגה במסגרת כנס פרס המצוינות בניהול משאבי אנוש לשנת 2002

http://www.leadersnet.co.il/

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par LeadersNet.co.il (20)

Publicité

תגמול בתקופת משבר

 1. 1. 1 "‫"תגמול‬‫בתקופת‬ ‫משבר‬ , :‫גדעון‬ ‫אמנון‬ ‫מאת‬ ' , "‫אורנג‬ ‫פרטנר‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ל‬ ‫סמנכ‬
 2. 2. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 2 ‫האתגר‬ ‫לתגמל‬‫כדי‬‫לשמר‬ ‫לחסוך‬‫כדי‬‫לשרוד‬ ‫כדי‬ ‫לשמר‬‫לשרוד‬
 3. 3. 3 ?‫נשתנה‬ ‫מה‬ ‫הנוכחי‬ ‫מול‬ ‫הקודם‬ ‫העידן‬
 4. 4. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 4 ‫נשתנה‬ ‫מה‬ ‫החדש‬ ‫העידן‬: ‫מזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫ורווחיות‬ ‫השקעה‬ ‫החזר‬ ‫על‬ ‫מיקוד‬ ‫מכירה‬ ‫בר‬ ‫למוצר‬ ‫חשיבות‬ ‫ופיטורים‬ ‫משאבים‬ ‫קיצוץ‬ ‫וחרדה‬ ‫נמוך‬ ‫מורל‬ ‫מעסיקים‬ ‫של‬ ‫שוק‬ Do More for Less :‫הקודם‬ ‫העידן‬ ‫והכנסות‬ ‫המניה‬ ‫מחיר‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫על‬ ‫דגש‬TTM‫וחדשנות‬ ‫רעיונות‬ , ‫במשאבים‬ ‫מחסור‬ ‫אין‬ ‫גבוהה‬ ‫מוטיבציה‬ ‫נקודתית‬ ‫התמקצעות‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫שוק‬ ‫ושימור‬ ‫בגיוס‬ ‫קושי‬ ‫הדרכה‬ ‫ברייס‬ ‫ג'ון‬ , ‫מנדל‬ ‫*)זיו‬/(‫מנטרג'י‬
 5. 5. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 5 "‫המכה‬ ‫את‬ ‫"לרכך‬ ‫לעובדים‬ ‫מידע‬ ‫מתן‬ ‫כספיים‬ ‫שאינם‬ ‫תגמולים‬ ‫חיזוק‬ "‫קטנות‬ ‫עידוד‬ ‫"זריקות‬ ‫מקצועית‬ ‫העשרה‬ ‫במסים‬ ‫לחסכון‬ ‫אפשרויות‬ ‫כל‬ ‫ניצול‬ ‫הפנסיוני‬ ‫המערך‬ ‫ועדכון‬ ‫חיזוק‬ ‫לעובדים‬ ‫אופציות‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫תמחור‬ ‫מספקים‬ ‫והטבות‬ ‫הנחות‬ ‫הארגוני‬ ‫האקלים‬ ‫שימור‬ " , )‫מ‬ ‫בע‬ ‫טק‬ ‫חילן‬ ‫שי‬ ‫דוד‬:‫פורסם‬12‫ביוני‬2002( http://www.hilan.co.il/Moked_Yeda_Lesachar/article_hirhurim2.htm
 6. 6. 6 ‫בע”מ‬ ‫תקשורת‬ ‫פרטנר‬ ‫חברת‬
 7. 7. 7 - ‫תגמול‬ ?‫אצלנו‬ ‫זה‬ ‫איך‬
 8. 8. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 8 ‫מודל‬4‫הגלגלים‬4X4 ‫אופציו‬ ‫ת‬ ‫בונוסים‬ ‫תוכנית‬ ‫תמריצים‬ ,‫שנתית‬ ‫תקופתיים‬ OTS,‫שוטף‬ ‫חודשי‬ ‫תגמול‬
 9. 9. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 9 ‫הנוכחי‬ ‫למצב‬ ‫התאמה‬ (... ) ?‫שיכולנו‬ ‫למרות‬ ‫עשינו‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ‫שכר‬ ‫הורדנו‬ ‫לא‬ ‫נרחבים‬ ‫פיטורים‬ ‫בוצעו‬ ‫לא‬“Across the Board” ‫והתמריץ‬ ‫הבונוס‬ ‫תכניות‬ ‫קוצצו‬ ‫לא‬ ‫ורווחה‬ ‫הדרכה‬ ‫תקציבי‬ ‫קוצצו‬ ‫לא‬ ?‫למה‬ ‫הוגנות‬ ‫מקצועיות‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫חשיבה‬ ‫ומוטיבציה‬ ‫מורל‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫החברה‬ ‫לביצועי‬ ‫קישוריות‬
 10. 10. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 10 ‫הנוכחי‬ ‫למצב‬ ‫התאמה‬(‫)המשך‬ ?‫כן‬ ‫ומה‬ .‫נקודתיות‬ ‫התאמות‬ ‫וביצוע‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫צרכי‬ ‫של‬ ‫מדוקדק‬ ‫תכנון‬ ‫כפילות‬ ‫ומניעת‬ ‫להתייעלות‬ ‫ארגוניים‬ ‫שנויים‬ ‫ביצוע‬ ‫בחברה‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫תקינת‬ ‫של‬ ‫ואכיפה‬ ‫הקפדה‬ ‫העבודה‬ ‫ונוהלי‬ ‫נוכחות‬ ‫בקרת‬ ‫תהליכי‬ ‫שיפור‬ ‫חדשים‬ ‫למגויסים‬ ‫בשוק‬ ‫השכר‬ ‫רמות‬ ‫התאמת‬ ‫לבנצ'מרק‬ ‫בהתאם‬ – ‫שכר‬ ‫בהתאמות‬ ‫משמעותי‬ ‫צמצום‬
 11. 11. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 11 ‫הנוכחי‬ ‫למצב‬ ‫התאמה‬(‫)המשך‬ ‫דמי‬ – ‫)לדוגמא‬ ‫התגמול‬ ‫סל‬ ‫במרכיבי‬ ‫עיוותים‬ ‫ותיקון‬ ‫טיפול‬ (‫הבראה‬ (‫הגודל‬ ‫יתרון‬ ‫ניצול‬ ‫)תוך‬ ‫לעובדים‬ ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫הכנסת‬ ‫שכר‬ ‫תוספות‬ ‫העדר‬ ‫על‬ "‫ו"פיצוי‬ ‫לעובדים‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫ליצירת‬ (‫בריאות‬ ‫)ביטוח‬ (‫)כשמשתלם‬ ‫חברה‬ ‫לעובדי‬ ‫קבלנים‬ ‫של‬ ‫המרות‬ ‫ומשק‬ ‫במנהל‬ ‫וחסכון‬ ‫התייעלות‬ ‫הניתן‬ ‫ככל‬ ‫ושקיפות‬ ‫שוטף‬ ‫תקשור‬
 12. 12. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 12 …‫מצויין‬ ‫נשמע‬ ‫העתיד‬ ‫נשמע‬ ‫העתיד‬orange
 13. 13. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 13 ‫חזרה‬ ‫אופציות‬ ‫תוכנית‬ ‫העובד‬ ‫תגמול‬ ‫לבין‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫העתידי‬ ‫הערך‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫וארוך‬ ‫בינוני‬ ‫לטווח‬ ‫שותפות‬ 1.‫ומצטיינים‬ ‫איכותיים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫גרעין‬ ‫גיבוש‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫מפתח‬ ‫בתפקידי‬ 2.‫יצירת‬‫קשר‬‫החברה‬ ‫הצלחת‬ ‫ובין‬ ‫תגמול‬ ‫בין‬ 3.‫להצלחה‬ ‫השותפים‬ ‫של‬ ‫המוטיבציה‬ ‫הגברת‬ 4.‫אטרקטיבית‬ ‫הטבות‬ ‫חבילת‬ ‫אופציות‬
 14. 14. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 14 OTS - on the spot recognition 1.‫או‬ ‫חיצוני‬ ‫לקוח‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫לשיפור‬ ‫תרומה‬ ‫פנימי‬ 2.‫להגדלת‬ ‫שגרמה‬ ‫איכותית‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע‬ ‫בהוצאות‬ ‫חסכון‬ ‫או‬ ‫ההכנסות‬ 3.‫צוותי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫להגברת‬ ‫משמעותית‬ ‫תרומה‬ ‫צוותי‬ ‫בין‬ ‫או‬ 4.‫או‬ ‫זמנים‬ ‫ללוח‬ ‫בהקדמה‬ ‫פרוייקט‬ ‫ביצוע‬ ‫מהמתוכנן‬ ‫משאבים‬ 5.‫תהליך‬ / ‫שרות‬ /‫מוצר‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬ ‫ייעול‬ ‫חזרה‬
 15. 15. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 15 ‫חזרה‬ ‫שוטף‬ ‫שכר‬ ‫תגמול‬‫שוטף‬‫ומקצועיות‬ ‫אחריות‬ ,‫תפוקות‬ ,‫תשומות‬ ‫על‬ Benchmark ‫תפקיד‬ ‫תכולת‬ ‫אישי‬ ‫פרופיל‬ ‫חיוניות‬ ‫חודשי‬ ‫תגמול‬ ,‫שוטף‬
 16. 16. 15 ‫באוקטובר‬2002‫גדעון‬ ‫אמנון‬ 16 ‫תקופתיים‬ ‫ותמריצים‬ ‫שנתיים‬ ‫בונוסים‬ 1.,‫)שנה‬ ‫בתקופה‬ ‫אישית‬ ‫ביצוע‬ ‫רמת‬ ) ‫החולפת‬ (‫רבעון‬Performance( 2.‫לחברה‬ ‫העובד‬ ‫חיוניות‬ )Added Value as a Key employee( 3.‫המנהל‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ 4.‫הארגון‬ ‫של‬ ‫העקריים‬ ‫ליעדים‬ ‫ישיר‬ ‫קשר‬ ‫חזרה‬ ‫תפוקה‬ ‫מבוססות‬ ‫תמריצים‬ ‫תוכניות‬ ‫ספציפי‬ ‫לעסוק‬ ‫ומותאמות‬

×