Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Football
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Kerk, zorg en onderwijs in archieven (2013)

Télécharger pour lire hors ligne

Cursus Zeeuwse Volksuniversiteit in samenwerking met Zeeuws Archief. Docent Kees de Ridder

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Kerk, zorg en onderwijs in archieven (2013)

 1. 1. Workshop Archiefonderzoek 6 april 2013CURSUSZEEUWSE Kerk, zorg en onderwijsVOLKSUNI-VERSITEITI.S.M. Docent:ZEEUWSARCHIEF Kees de Ridder 1
 2. 2. Kerk, zorg en onderwijs  Inleiding  Kerk  Zorg  Onderwijs  Pauze  Verwerking 2
 3. 3. Kerk, zorg en onderwijs  Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland  Hoofdstuk 9, 10 en 11 3
 4. 4. Wat willen we met degegevens uit de bronnen? Genealogische basisgegevens completeren Zorgdragen voor verdieping Meer te weten komen over de (lokale) context 4
 5. 5. Waar moeten we rekening mee houdenen waar kunnen we op rekenen? Standaardstructuur ontbreekt veelal Genealogische basisgegevens vereist Resultaten kunnen verrassend zijn 5
 6. 6. Zoeken in archieven.nl 6
 7. 7. Kerk 7
 8. 8. Kerk 8
 9. 9. Kerk 9
 10. 10. Kerk 10
 11. 11. Kerk 11
 12. 12. Kerk 12
 13. 13. Kerk 13
 14. 14. Hervormde gemeenten Kerkenraad Diaconie Kerkvoogdij 14
 15. 15. Wat had iemand met de kerk?  Predikant / Pastoor  Kerkelijk ambt of kerkelijke functie - Ambtsdragers (ouderlingen en diakenen, kerkrentmeesters, kerkvoogden, notabelen) - Kosters en schoolmeesters 15
 16. 16. Kerk 16
 17. 17. KerkInstructie voor dekoster 17
 18. 18. Wat had iemand met de kerk?  Lid • Geboren • Gedoopt • Lidmaat • Huwelijk • Kerkelijke bijdrage • Gedrag (tucht) • Armoede (diaconie) • Lid van een kerkelijke vereniging • Binnenkomst / vertrek (attestatie) • Zitplaats • Verhuur / verpachting • Kerkelijke ontwikkelingen • Begraven 18
 19. 19. KerkLidmatenregister 19
 20. 20. Verhuur / verpachting 20
 21. 21. 21
 22. 22. KerkKerkelijke bijdrage 22
 23. 23. KerkVerhuur zitplaatsen 23
 24. 24. KerkAttestatie 24
 25. 25. Tucht 25
 26. 26. KerkFundatie 26
 27. 27. KerkFundatie 27
 28. 28. KerkKerkelijke gezangen 28
 29. 29. Zorg 29
 30. 30. Wat had iemand met de zorg?  Zorgverlener  Zorgnemer • Ziek • Arm • Wees • Onbekwaam • Ledigganger (bedelaars e.d.) • Oud  Zorg voor anderen 30
 31. 31. Zorg 31
 32. 32. ZorgLootjesboek 32
 33. 33. ZorgWezenzorg 33
 34. 34. 34
 35. 35. ZorgWeeshuis Middelburg 35
 36. 36. ZorgWeeshuis Middelburg 36
 37. 37. ZorgWesthove 37
 38. 38. Westhove 38
 39. 39. ZorgHulp aan vissersweduwen 39
 40. 40. Onderwijs 40
 41. 41. Soorten onderwijs Onderwijs vóór en na 1800 Basis en voortgezet onderwijs Openbaar en bijzonder onderwijs 41
 42. 42. Wat had iemand met hetonderwijs? Schoolmeester• Zeeuwen Gezocht• Archieven onderwijsinstellingen• Archief Toezicht Lager Onderwijs• Genealogische afschriften• Gemeentelijke archieven• Kerkelijke archieven• Archieven classes 42
 43. 43. Wat had iemand met hetonderwijs? Leerling• Registratie• Absentie• Gedrag• Resultaat• Producten• Nevenactiviteiten• Foto’s 43
 44. 44. OnderwijsLeerlingenadministratie 44
 45. 45. OnderwijsAbsentie 45
 46. 46. Gedrag 46
 47. 47. OnderwijsResultaten 47
 48. 48. Onderwijs Klassefoto’s 48
 49. 49. Schoolreglement 49
 50. 50. Onderwijzers 50
 51. 51. 51

Cursus Zeeuwse Volksuniversiteit in samenwerking met Zeeuws Archief. Docent Kees de Ridder

Vues

Nombre de vues

411

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

8

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×