Publicité

ô Nhiễm môi trường nước

6 Apr 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ô Nhiễm môi trường nước

 1. I. Nước  là 1 hợp chất hóa học của O2 và H2, CTHH: H2O  là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của đất nước (tài nguyên đặc biệt quan trọng) Mô hình phân tử nước  chiếm 70% diện tích của Trái Đất nhưng chỉ 0,3% tổng lượng nước trên trái đất nằm trong các nguồn để khai thác dùng làm nước sinh hoạt
 2. II. Ô nhiễm môi trường nước Là sự biến đổi nói chung do con người đối với chất lượng nước (làm nhiễm bẩn nước và gây nguy hiểm cho con người, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghỉ ngơi, giải trí, cho động vật nuôi và các loại động vật hoang dã)
 3. III. Các nguồn gây ô nhiễm  Nguồn thành thị  Nguồn nông nghiệp  Nguồn tự nhiên  Ngoài ra còn : nguồn tập trung, nguồn không tập trung, nguồn có thể khống chế được, nguồn không thể khống chế được.
 4. Sơ đồ nguồn nước bị ô nhiễm Tác động điều kiện tự nhiên Các hiện Mưa Động đất Núi lửa tượng khác Nước tự nhiên Nước thải Tràn dầu Các hoat động khác Tác động của điều kiên nhân tạo
 5. IV. Các chất gây ô nhiễm chủ yếu Chất thải hữu cơ
 6.  Chất thải từ sản xuất công nghiệp
 7.  Thuốc bảo vệ thực vật
 8.  Gia tăng dân số V. Nguyên nhân  Sự bất cập trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường  Nhận thức của người dân về vấn đề môi trường còn chưa cao
 9.  Mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ sở hạ tầng yếu kém, lạc hậu  Ngân sách đầu tư cho bảo vệ môi trường nước còn rất thấp
 10. Trước mắt:  Tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng VI. Giải pháp  Tăng cường công tác phối hợp quản lý từ các sở ngành, địa phương  Tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm
 11. Lâu dài:  Tăng cường nguồn kinh phí và xây dựng cơ chế riêng cho công tác vớt cỏ, rác, lục bình, nạo vét thông thoáng sông kênh rạch  Đẩy nhanh tiến độ dự án cắm mốc bờ cao, sông kênh rạch  Đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải, rác thải theo quy hoạch
 12. HẾT
Publicité