Publicité

Presentation (2) (1).pptx

27 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Presentation (2) (1).pptx

  1. GROUP 3
  2. Mga Paraan upang Malutas ang Suliranin sa Prostitusyon at Pang-aabuso • Ang prostitusyon at pang-aabuso ay kabilang sa mabibigat na suliraning kinakaharap ng lipunan. • Narito ang ilang mungkahing solusyon:
  3. 1.Higpitan ang paglalapat ng parusa sa mga sangkot sa prostitusyon at pang-aabuso. •A)Mga taong tumatangkilik sa prostitusyon o mga nang-aabuso sa komersiyong ito. Sila ang nagsisilbing market o merkado ng prostitusyon. Ang mga nang-aabusong seksuwal naman ay marapat lapatan ng mabagsik na parusa.
  4. B)Mga bugaw at mga nagmamay-ari ng mga establisimiyentong nagbibigay-daan sa prostitusyon. • Marapat nag pagtuonan ng pansin ang mga nagbubugaw sa kababaihan,lalo na sa mga kabataan o menor de-edad,atang mga nagmamay-ari ng mga lugar na kuta ng prostitusyon. Sila ay dapat papanagutin sa lumalaganp na prostitusyon at bigyan ng karampatang parusa.
  5. C)Mga opisyal ng gobyerno na backer o tagapagtaguyod ng mga sangkot sa prostitusyon • Dapat ding papanagutin ang mga opisyal ng gobyerno,kung mayroon man na kasabwat ng mga bugaw at ng mga may-ari ng mga bar,club,at motel na sangkot sa prostitusyon o nagiging daan upang maisagawa ang mga seksuwal na pang-aabuso. • Kung paanong agresibo ang administrasyong Duterte sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa bentahan ng droga,ganoon din marapat na maging masigasig ito sa pagpapanagot sa mga inihalal o hinirang na opisyal ng gobyerno na sangkot sa prostitusyon at mga kauri nito.
  6. D)Mga Prostitute • Walang prostitusyon kung walang mga prostitute. Marapat na sila ay lapatan din ng parusa ayon sa itinatadhana ng batas. Ganunpaman, maaring gawing alternatibo ang pagkakaloob sa kanila sa prostitusyon.
  7. 2.Bumuo ng mas naaangkop na mga batas na nakatuon sa pagsupil sa prostitusyon,panggagahasa, at pang-aabuso. 3.Magsagawa ng mga programang nakatuon sa pagkakaroon ng kaalaman at kamalayan tungkol sa prostitusyon , pornograpiya, at pagkalakal sa kababaihan.
  8. 4.)Magturo sa mga magulang na maging responsable sa paggabay sa kanilang mga anak upang hindi masadlak sa prostitusyon at pang-aabuso 5.)Magtulungan ang mga sekta ng relihiyon at iba pang institusyon gaya ng paaralan upang mapaalalahanan ang mga tao tungkol sa kasamaan ng prostitusyon at pang aabuso. 6.)Magkaloob ang gobyerno ng mga hanapbuhay o alternatibong pagkakakitaan na may magandang pasahod upang maiwasan na ang pagpasok sa prostitusyon. .
  9. THANKYOUU!!! Leader:Ailen Ocampo Members:Carla Oandasan Ella Ignalagim Joshua paringit Niño Cacao Reneir Boa Justine Hernandez
Publicité