SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
Na czym WordPress stoi
        O serwerach słów kilka
1. WordPress a VPS - zalety i wady.

2. Rodzaje serwerów VPS oraz ich specyfikacja technologiczna.

3. Dobór odpowiedniego serwera VPS.

4. Podstawowe przygotowanie środowiska pod WordPress.

5. Warianty konfiguracji i optymalizacji serwera.

6. Testy oraz wyniki poszczególnych wariantów konfiguracyjnych.

7. Metody zabezpieczenia sie przed tymczasowym wzrostem odwiedzin (np. Efekt wykopu)
oraz atakami typu DDoS.

8. Kiedy warto przerzucić się na bardziej kompleksowa platformę - WordPress z perspektywy
Administratora.
Wordpress@VPS
       Zalety               Wady
●  Dużo więcej zasobów      ●  Administracja we własnym
                    zakresie
●  Pełna kontrola nad serwerem
                  ●  Ograniczona skalowalność
●  Możliwość reinstalacji na
  dowolny system operacyjny*   ●  Zdecydowanie większy koszt
                    utrzymania
●  Możliwość wykonywania
  kopii zapasowych w dowolny   ●  W przypadku błędnej
  sposób i umieszczanie ich na    konfiguracji niezbędna może
  zewnętrznych serwerach       być reinstalacja systemu
Platformy Wirtualizacji

    OpenVZ           Xen/KVM             Cloud
● Wspólne Jądro (Kernel) ● Zasoby i jądro dedykowane   ● Pięć pierwszych definicji
● Najmniejszy overhead  (Pełna izolacja systemu)    XEN/KVM są wspólne z
● Zasoby współdzielone z ● Wsparcie dla wszystkich    Cloud
hostem i innymi VPS    systemów operacyjnych      ● Najwydajniejsza
● Możliwość zmiany    ● Możliwość instalacji     platforma wirtualizacji
zasobów bez konieczności systemu z własnego .iso*     ● Najlepsza redundancja
restartu         ● Swap i Disk Cache       ● Najlepsza skalowalność
● Ograniczenie do     ● Zmiana zasobów wymaga     ● Najdroższa spośród
systemów Linux (Brak   restartu systemu        wszystkich platform
wsparcia dla Windows)   ● KVM jest nieco wydajniejszy  ● Najlepsza platforma dla
● vSwap*         od XEN             profesjonalnych
● Wydajniejszy od Xen/KVM                 zastosowań z
         ● Ograniczona skalowalność        odpowiednim zapleczem
                             finansowym
Dobór odpowiedniego VPS
Do jakich zastosowań?

Jak bardzo jest mi potrzebna skalowalność?

Czy potrzebuję bardzo dużej redundancji?

Czy potrafię administrować serwerami?

Czy jest mi potrzebna możliwość modyfikowania jądra systemu?

Czy jest mi potrzebny system Windows lub możliwość instalacji
własnego systemu z pliku .iso?

Czy zyski z moich projektów pokryją koszty serwera?
Referencyjna konfiguracja serwera
System Operacyjny: CentOS/Debian.

Serwer HTTP: Apache / Nginx + Varnish oraz moduł mod_rewrite dla Apache.

PHP w wersji 5.3 lub nowszej + moduł php-mysql lub PHP-FPM.

Instalacja modułu do cache'owania, np. eAccelerator, APC, Xcache.

MySQL w wersji 5.5 (najbardziej optymalne rozwiązanie to wybrać serwer od Percona).

phpMyAdmin dla łatwiejszego zarządzania i przeglądania swoich baz danych oraz
monitorowania MySQL.

Exim/Postfix + Dovecot aby móc wysyłać/odbierać pocztę e-mail.

BIND+Named do obsługi DNS.

Firewall: APF/BFD lub CSF/LFD (CSF/LFD preferowany).
Techniczna specyfikacja serwera

           ●  1 rdzeń 2GHz
     ●  1GB RAM (1.5GB Burst)
         ●  CentOS 6.3 32bit
       ●  Wirtualizacja OpenVZ
 ●  VPS Node oparty o dyski SAS w RAID10
Benchmark Apache vs Nginx
   Transaction Rate
     trans/sec            ●  Apache+PHP
                       5.4+APC+MySQL
18                      Optimized
             Apache +
16

14
             Optymalizacja    tr ans/sec =
             Serw era
12
             Nginx +
                       17,38
10
             Optymalizacja  ●  Nginx+PHP
 8
             Serw era
 6                      5.4+APC+MySQL
 4                      Optimized
 2

 0
                       tr ans/sec =
                       10,75
Benchmark Apache vs Nginx + Varnish
    Transaction rate
     trans/sec           ●  Apache+PHP
             Apache +     5.4+APC+MySQL
1745           Optymalizac    Optimized+Varnish
1740           ja Serw era
1735           + Varnish     trans/sec =
1730           Nginx +      1712,23
1725           Optymalizac
1720           ja Serw era  ●  Nginx+PHP
             + Varnish
1715                    5.4+APC+MySQL
1710
                      Optimized+Varnish
1705
1700                    trans/sec =
1695
                      1740,87
Zużycie Zasobów
     Server Load                     Zużycie RAM

   30                     250

   25                     200
            Apache + Optymalizacja               Apache + Optymalizacja
   20         Serw era                      Serw era
            Nginx + Optymalizacja  150            Nginx + Optymalizacja
   15         Serw era                      Serw era
                         100
   10

                         50
   5

   0                      0     Apache: 28 | Nginx: 20            Apache: 210MB | Nginx: 130MB
     Server Load                     Zużycie RAM
14
                         250
12

10                        200
            Apache + Optymalizacja               Apache + Optymalizacja
            Serw era + Varnish                 Serw era + Varnish
 8           Nginx + Optymalizacja  150            Nginx + Optymalizacja
            Serw era + Varnish                 Serw era + Varnish
 6
                         100
 4
                         50
 2

                          0
 0     Apache: 13 | Nginx: 10            Apache: 250MB | Nginx: 150MB
Podsumowanie Wyników
    Brak Varnish        Varnish Zainstalowany
●  Server Load Nginx jest o  ●  Server Load Nginx jest o
  30% niższy od Apache      30% niższy od Apache
                ●  Zużycie pamięci RAM Nginx
●  Zużycie pamięci RAM      jest o 67% niższe od Apache
  Nginx jest o 62% niższe
  od Apache
                ●  Nginx jest o 1.5% szybszy od
                  Apache
●  Apache jest o 61%     ●  Po zaimplementowaniu
  szybszy od Nginx        Varnish, Apache jest szybszy
                  98 razy.
                ●  Po zaimplementowaniu
                  Varnish, Nginx jest szybszy
                  164 razy.
Efekt „wykopu” & DDoS
    Efekt „wykopu”            Ataki DDoS
●  Dokupić dodatkową moc     ●  Odpowiednio skonfigurować
  CPU oraz RAM           Firewall
●  Przeprowadzić testy      ●  W przypadku Apache
  syntetyczne i na ich       doinstalować moduły
  podstawie zoptymalizować     mod_deflate oraz
  konfigurację serwera       mod_evasion
●  W przypadku Cloud upewnić   ●  W momencie wykrycia ataku
  się, że mamy włączoną opcję    jak najszybciej zmienić port
  dynamicznego skalowania      atakowanej usługi lub null-
  zasobów              route atakowany adres IP
●  Cloudflare.com        ●  Cloudflare.com
WordPress z perspektywy SysAdmina
● WordPress jest bardzo podatny na ataki hackerskie.

● Jedna instalacja z masą dodatków, źle zoptymalizowanym
kodem, zapytaniami do MySQL i dużym ruchem potrafi być zbyt
dużym wyzwaniem dla przeciętnego VPS.

● Cache w przypadku WordPress podnosi znacznie jego wydajność
(zarówno cache PHP, query cache MySQL jak i moduły do
WordPress'a służące do tego).

● Używanie darmowych i niesprawdzonych szablonów często
kończy się infekcją wszystkich plików PHP i rozsyłaniem spamu.

● Należy na bieżąco monitorować serwer aby go odpowiednio
zoptymalizować.
5 Urodziny HEKKONET
        www.hekko.pl

     50% zniżki na OpenVZ

  50% zniżki na dowolny pakiet VPS OpenVZ.
 2 dostępne systemy operacyjne dedykowane
    i zoptymalizowane pod WordPress.

  1. CentOS 6.3 + Apache + APC + Varnish

   2. CentOS 6.3 + Nginx + APC + Varnish

     Systemy są już zoptymalizowane
 i skonfigurowane pod obsługę silnika WordPress.

 Posiadają także krótką dokumentację tłumaczącą
  jak dodawać vhosty, gdzie znajdują się pliki
       konfiguracyjne usług, etc.

Contenu connexe

Tendances

PLNOG 6: Łukasz Jagiełło - Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w ...
PLNOG 6: Łukasz Jagiełło - Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w ...PLNOG 6: Łukasz Jagiełło - Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w ...
PLNOG 6: Łukasz Jagiełło - Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w ...PROIDEA
 
PLNOG 18 - Sebastian Pasternacki - Bezpieczeństwo sieci operatorskich oraz en...
PLNOG 18 - Sebastian Pasternacki - Bezpieczeństwo sieci operatorskich oraz en...PLNOG 18 - Sebastian Pasternacki - Bezpieczeństwo sieci operatorskich oraz en...
PLNOG 18 - Sebastian Pasternacki - Bezpieczeństwo sieci operatorskich oraz en...PROIDEA
 
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...PROIDEA
 
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa PROIDEA
 
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz JedynakPLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz JedynakPROIDEA
 
PLNOG 5: Bartosz Kiziukiewicz, Marcin Wójcik - Praktyczne wskazówki projektow...
PLNOG 5: Bartosz Kiziukiewicz, Marcin Wójcik - Praktyczne wskazówki projektow...PLNOG 5: Bartosz Kiziukiewicz, Marcin Wójcik - Praktyczne wskazówki projektow...
PLNOG 5: Bartosz Kiziukiewicz, Marcin Wójcik - Praktyczne wskazówki projektow...PROIDEA
 
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...PROIDEA
 

Tendances (7)

PLNOG 6: Łukasz Jagiełło - Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w ...
PLNOG 6: Łukasz Jagiełło - Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w ...PLNOG 6: Łukasz Jagiełło - Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w ...
PLNOG 6: Łukasz Jagiełło - Wdrożenie skalowalnego systemu plików GlusterFS w ...
 
PLNOG 18 - Sebastian Pasternacki - Bezpieczeństwo sieci operatorskich oraz en...
PLNOG 18 - Sebastian Pasternacki - Bezpieczeństwo sieci operatorskich oraz en...PLNOG 18 - Sebastian Pasternacki - Bezpieczeństwo sieci operatorskich oraz en...
PLNOG 18 - Sebastian Pasternacki - Bezpieczeństwo sieci operatorskich oraz en...
 
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
PLNOG 7: Marcin Aronowski - MPLS dla "tradycyjnego" operatora telekomunikacyj...
 
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa
PLNOG 6: Piotr Wojciechowski - IPv6 - dwa kliknięcia i działa
 
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz JedynakPLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak
PLNOG16: Transport ruchu klientów - MPLS L2 i L3, Tomasz Jedynak
 
PLNOG 5: Bartosz Kiziukiewicz, Marcin Wójcik - Praktyczne wskazówki projektow...
PLNOG 5: Bartosz Kiziukiewicz, Marcin Wójcik - Praktyczne wskazówki projektow...PLNOG 5: Bartosz Kiziukiewicz, Marcin Wójcik - Praktyczne wskazówki projektow...
PLNOG 5: Bartosz Kiziukiewicz, Marcin Wójcik - Praktyczne wskazówki projektow...
 
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...
PLNOG 8: Bartłomiej Anszperger - MPLS - Co to jest? Z czym to gryźć? Jak i po...
 

Similaire à Adam Selin - Na czym WordPress stoi. O serwerach słów kilka

[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)Jaroslaw Sobel
 
Wirtualizacja Microsoft dla specjalistów VMware
Wirtualizacja Microsoft dla specjalistów VMwareWirtualizacja Microsoft dla specjalistów VMware
Wirtualizacja Microsoft dla specjalistów VMwareMariusz Kedziora
 
Hyper converged - atlantis usx
Hyper converged - atlantis usxHyper converged - atlantis usx
Hyper converged - atlantis usxPawel Serwan
 
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...PROIDEA
 
Odśwież swoje Datacenter z Windows Server 2012
Odśwież swoje Datacenter z Windows Server 2012Odśwież swoje Datacenter z Windows Server 2012
Odśwież swoje Datacenter z Windows Server 2012Mariusz Kedziora
 
PLNOG 17 - Sławomir Janukowicz - NFV – using Juniper vMX, vSRX and NFX
PLNOG 17 - Sławomir Janukowicz - NFV – using Juniper vMX, vSRX and NFXPLNOG 17 - Sławomir Janukowicz - NFV – using Juniper vMX, vSRX and NFX
PLNOG 17 - Sławomir Janukowicz - NFV – using Juniper vMX, vSRX and NFXPROIDEA
 
Qnap - rozwiązania, portfolio, zastosowanie
Qnap - rozwiązania, portfolio, zastosowanieQnap - rozwiązania, portfolio, zastosowanie
Qnap - rozwiązania, portfolio, zastosowanieEIP Sp. z o.o.
 
Citrix provisioning services
Citrix provisioning servicesCitrix provisioning services
Citrix provisioning servicesPawel Serwan
 
Kubernetes - 0 do 1 - 4Developers Warszawa 2019
Kubernetes - 0 do 1 - 4Developers Warszawa 2019Kubernetes - 0 do 1 - 4Developers Warszawa 2019
Kubernetes - 0 do 1 - 4Developers Warszawa 2019Michał Kurzeja
 
Apache http server - proste i zaawansowane przypadki użycia
Apache http server - proste i zaawansowane przypadki użyciaApache http server - proste i zaawansowane przypadki użycia
Apache http server - proste i zaawansowane przypadki użyciaWojciech Lichota
 
PLNOG 18 - Marcin Motylski - Budowa wirtualnego Data Center
PLNOG 18 - Marcin Motylski - Budowa wirtualnego Data CenterPLNOG 18 - Marcin Motylski - Budowa wirtualnego Data Center
PLNOG 18 - Marcin Motylski - Budowa wirtualnego Data CenterPROIDEA
 
Linux on Windows - Zimowisko Linuksowe 2014
Linux on Windows - Zimowisko Linuksowe 2014Linux on Windows - Zimowisko Linuksowe 2014
Linux on Windows - Zimowisko Linuksowe 2014Michał Smereczyński
 
HPE BladeSystems + OneView: nowy wymiar zarządzania IT
HPE BladeSystems + OneView: nowy wymiar zarządzania ITHPE BladeSystems + OneView: nowy wymiar zarządzania IT
HPE BladeSystems + OneView: nowy wymiar zarządzania IThpepolska
 
Windows Serwer 2012 R2 licencjonowanie w srodowiskach wirtualnych
Windows Serwer 2012 R2 licencjonowanie w srodowiskach wirtualnychWindows Serwer 2012 R2 licencjonowanie w srodowiskach wirtualnych
Windows Serwer 2012 R2 licencjonowanie w srodowiskach wirtualnychHIPERSYSTEM LTD ™
 
Windows server 2012 optymalizacja w chmurze
Windows server 2012  optymalizacja w chmurzeWindows server 2012  optymalizacja w chmurze
Windows server 2012 optymalizacja w chmurzeMicrosoftdlaPartnerow
 

Similaire à Adam Selin - Na czym WordPress stoi. O serwerach słów kilka (20)

[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
[PLCUG] Hyper converged - Atlantis USX (PL)
 
PHP-PM. Hit czy kit?
PHP-PM. Hit czy kit?PHP-PM. Hit czy kit?
PHP-PM. Hit czy kit?
 
Wirtualizacja Microsoft dla specjalistów VMware
Wirtualizacja Microsoft dla specjalistów VMwareWirtualizacja Microsoft dla specjalistów VMware
Wirtualizacja Microsoft dla specjalistów VMware
 
Hyper converged - atlantis usx
Hyper converged - atlantis usxHyper converged - atlantis usx
Hyper converged - atlantis usx
 
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...
PLNOG 21: Łukasz Trąbiński, Konrad Pilch - Jak_sterować_ogólnopolską_siecią_C...
 
Odśwież swoje Datacenter z Windows Server 2012
Odśwież swoje Datacenter z Windows Server 2012Odśwież swoje Datacenter z Windows Server 2012
Odśwież swoje Datacenter z Windows Server 2012
 
PLNOG 17 - Sławomir Janukowicz - NFV – using Juniper vMX, vSRX and NFX
PLNOG 17 - Sławomir Janukowicz - NFV – using Juniper vMX, vSRX and NFXPLNOG 17 - Sławomir Janukowicz - NFV – using Juniper vMX, vSRX and NFX
PLNOG 17 - Sławomir Janukowicz - NFV – using Juniper vMX, vSRX and NFX
 
Tuning zabbix
Tuning zabbixTuning zabbix
Tuning zabbix
 
Qnap - rozwiązania, portfolio, zastosowanie
Qnap - rozwiązania, portfolio, zastosowanieQnap - rozwiązania, portfolio, zastosowanie
Qnap - rozwiązania, portfolio, zastosowanie
 
Citrix provisioning services
Citrix provisioning servicesCitrix provisioning services
Citrix provisioning services
 
Kubernetes - 0 do 1 - 4Developers Warszawa 2019
Kubernetes - 0 do 1 - 4Developers Warszawa 2019Kubernetes - 0 do 1 - 4Developers Warszawa 2019
Kubernetes - 0 do 1 - 4Developers Warszawa 2019
 
Apache http server - proste i zaawansowane przypadki użycia
Apache http server - proste i zaawansowane przypadki użyciaApache http server - proste i zaawansowane przypadki użycia
Apache http server - proste i zaawansowane przypadki użycia
 
PLNOG 18 - Marcin Motylski - Budowa wirtualnego Data Center
PLNOG 18 - Marcin Motylski - Budowa wirtualnego Data CenterPLNOG 18 - Marcin Motylski - Budowa wirtualnego Data Center
PLNOG 18 - Marcin Motylski - Budowa wirtualnego Data Center
 
Swoole w PHP. Czy to ma sens?
Swoole w PHP. Czy to ma sens?Swoole w PHP. Czy to ma sens?
Swoole w PHP. Czy to ma sens?
 
Linux on Windows - Zimowisko Linuksowe 2014
Linux on Windows - Zimowisko Linuksowe 2014Linux on Windows - Zimowisko Linuksowe 2014
Linux on Windows - Zimowisko Linuksowe 2014
 
Jaki hosting pod wordpressa
Jaki hosting pod wordpressaJaki hosting pod wordpressa
Jaki hosting pod wordpressa
 
Apache. Rozmówki
Apache. RozmówkiApache. Rozmówki
Apache. Rozmówki
 
HPE BladeSystems + OneView: nowy wymiar zarządzania IT
HPE BladeSystems + OneView: nowy wymiar zarządzania ITHPE BladeSystems + OneView: nowy wymiar zarządzania IT
HPE BladeSystems + OneView: nowy wymiar zarządzania IT
 
Windows Serwer 2012 R2 licencjonowanie w srodowiskach wirtualnych
Windows Serwer 2012 R2 licencjonowanie w srodowiskach wirtualnychWindows Serwer 2012 R2 licencjonowanie w srodowiskach wirtualnych
Windows Serwer 2012 R2 licencjonowanie w srodowiskach wirtualnych
 
Windows server 2012 optymalizacja w chmurze
Windows server 2012  optymalizacja w chmurzeWindows server 2012  optymalizacja w chmurze
Windows server 2012 optymalizacja w chmurze
 

Adam Selin - Na czym WordPress stoi. O serwerach słów kilka

 • 1. Na czym WordPress stoi O serwerach słów kilka 1. WordPress a VPS - zalety i wady. 2. Rodzaje serwerów VPS oraz ich specyfikacja technologiczna. 3. Dobór odpowiedniego serwera VPS. 4. Podstawowe przygotowanie środowiska pod WordPress. 5. Warianty konfiguracji i optymalizacji serwera. 6. Testy oraz wyniki poszczególnych wariantów konfiguracyjnych. 7. Metody zabezpieczenia sie przed tymczasowym wzrostem odwiedzin (np. Efekt wykopu) oraz atakami typu DDoS. 8. Kiedy warto przerzucić się na bardziej kompleksowa platformę - WordPress z perspektywy Administratora.
 • 2. Wordpress@VPS Zalety Wady ● Dużo więcej zasobów ● Administracja we własnym zakresie ● Pełna kontrola nad serwerem ● Ograniczona skalowalność ● Możliwość reinstalacji na dowolny system operacyjny* ● Zdecydowanie większy koszt utrzymania ● Możliwość wykonywania kopii zapasowych w dowolny ● W przypadku błędnej sposób i umieszczanie ich na konfiguracji niezbędna może zewnętrznych serwerach być reinstalacja systemu
 • 3. Platformy Wirtualizacji OpenVZ Xen/KVM Cloud ● Wspólne Jądro (Kernel) ● Zasoby i jądro dedykowane ● Pięć pierwszych definicji ● Najmniejszy overhead (Pełna izolacja systemu) XEN/KVM są wspólne z ● Zasoby współdzielone z ● Wsparcie dla wszystkich Cloud hostem i innymi VPS systemów operacyjnych ● Najwydajniejsza ● Możliwość zmiany ● Możliwość instalacji platforma wirtualizacji zasobów bez konieczności systemu z własnego .iso* ● Najlepsza redundancja restartu ● Swap i Disk Cache ● Najlepsza skalowalność ● Ograniczenie do ● Zmiana zasobów wymaga ● Najdroższa spośród systemów Linux (Brak restartu systemu wszystkich platform wsparcia dla Windows) ● KVM jest nieco wydajniejszy ● Najlepsza platforma dla ● vSwap* od XEN profesjonalnych ● Wydajniejszy od Xen/KVM zastosowań z ● Ograniczona skalowalność odpowiednim zapleczem finansowym
 • 4. Dobór odpowiedniego VPS Do jakich zastosowań? Jak bardzo jest mi potrzebna skalowalność? Czy potrzebuję bardzo dużej redundancji? Czy potrafię administrować serwerami? Czy jest mi potrzebna możliwość modyfikowania jądra systemu? Czy jest mi potrzebny system Windows lub możliwość instalacji własnego systemu z pliku .iso? Czy zyski z moich projektów pokryją koszty serwera?
 • 5. Referencyjna konfiguracja serwera System Operacyjny: CentOS/Debian. Serwer HTTP: Apache / Nginx + Varnish oraz moduł mod_rewrite dla Apache. PHP w wersji 5.3 lub nowszej + moduł php-mysql lub PHP-FPM. Instalacja modułu do cache'owania, np. eAccelerator, APC, Xcache. MySQL w wersji 5.5 (najbardziej optymalne rozwiązanie to wybrać serwer od Percona). phpMyAdmin dla łatwiejszego zarządzania i przeglądania swoich baz danych oraz monitorowania MySQL. Exim/Postfix + Dovecot aby móc wysyłać/odbierać pocztę e-mail. BIND+Named do obsługi DNS. Firewall: APF/BFD lub CSF/LFD (CSF/LFD preferowany).
 • 6. Techniczna specyfikacja serwera ● 1 rdzeń 2GHz ● 1GB RAM (1.5GB Burst) ● CentOS 6.3 32bit ● Wirtualizacja OpenVZ ● VPS Node oparty o dyski SAS w RAID10
 • 7. Benchmark Apache vs Nginx Transaction Rate trans/sec ● Apache+PHP 5.4+APC+MySQL 18 Optimized Apache + 16 14 Optymalizacja tr ans/sec = Serw era 12 Nginx + 17,38 10 Optymalizacja ● Nginx+PHP 8 Serw era 6 5.4+APC+MySQL 4 Optimized 2 0 tr ans/sec = 10,75
 • 8. Benchmark Apache vs Nginx + Varnish Transaction rate trans/sec ● Apache+PHP Apache + 5.4+APC+MySQL 1745 Optymalizac Optimized+Varnish 1740 ja Serw era 1735 + Varnish trans/sec = 1730 Nginx + 1712,23 1725 Optymalizac 1720 ja Serw era ● Nginx+PHP + Varnish 1715 5.4+APC+MySQL 1710 Optimized+Varnish 1705 1700 trans/sec = 1695 1740,87
 • 9. Zużycie Zasobów Server Load Zużycie RAM 30 250 25 200 Apache + Optymalizacja Apache + Optymalizacja 20 Serw era Serw era Nginx + Optymalizacja 150 Nginx + Optymalizacja 15 Serw era Serw era 100 10 50 5 0 0 Apache: 28 | Nginx: 20 Apache: 210MB | Nginx: 130MB Server Load Zużycie RAM 14 250 12 10 200 Apache + Optymalizacja Apache + Optymalizacja Serw era + Varnish Serw era + Varnish 8 Nginx + Optymalizacja 150 Nginx + Optymalizacja Serw era + Varnish Serw era + Varnish 6 100 4 50 2 0 0 Apache: 13 | Nginx: 10 Apache: 250MB | Nginx: 150MB
 • 10. Podsumowanie Wyników Brak Varnish Varnish Zainstalowany ● Server Load Nginx jest o ● Server Load Nginx jest o 30% niższy od Apache 30% niższy od Apache ● Zużycie pamięci RAM Nginx ● Zużycie pamięci RAM jest o 67% niższe od Apache Nginx jest o 62% niższe od Apache ● Nginx jest o 1.5% szybszy od Apache ● Apache jest o 61% ● Po zaimplementowaniu szybszy od Nginx Varnish, Apache jest szybszy 98 razy. ● Po zaimplementowaniu Varnish, Nginx jest szybszy 164 razy.
 • 11. Efekt „wykopu” & DDoS Efekt „wykopu” Ataki DDoS ● Dokupić dodatkową moc ● Odpowiednio skonfigurować CPU oraz RAM Firewall ● Przeprowadzić testy ● W przypadku Apache syntetyczne i na ich doinstalować moduły podstawie zoptymalizować mod_deflate oraz konfigurację serwera mod_evasion ● W przypadku Cloud upewnić ● W momencie wykrycia ataku się, że mamy włączoną opcję jak najszybciej zmienić port dynamicznego skalowania atakowanej usługi lub null- zasobów route atakowany adres IP ● Cloudflare.com ● Cloudflare.com
 • 12. WordPress z perspektywy SysAdmina ● WordPress jest bardzo podatny na ataki hackerskie. ● Jedna instalacja z masą dodatków, źle zoptymalizowanym kodem, zapytaniami do MySQL i dużym ruchem potrafi być zbyt dużym wyzwaniem dla przeciętnego VPS. ● Cache w przypadku WordPress podnosi znacznie jego wydajność (zarówno cache PHP, query cache MySQL jak i moduły do WordPress'a służące do tego). ● Używanie darmowych i niesprawdzonych szablonów często kończy się infekcją wszystkich plików PHP i rozsyłaniem spamu. ● Należy na bieżąco monitorować serwer aby go odpowiednio zoptymalizować.
 • 13. 5 Urodziny HEKKONET www.hekko.pl 50% zniżki na OpenVZ 50% zniżki na dowolny pakiet VPS OpenVZ. 2 dostępne systemy operacyjne dedykowane i zoptymalizowane pod WordPress. 1. CentOS 6.3 + Apache + APC + Varnish 2. CentOS 6.3 + Nginx + APC + Varnish Systemy są już zoptymalizowane i skonfigurowane pod obsługę silnika WordPress. Posiadają także krótką dokumentację tłumaczącą jak dodawać vhosty, gdzie znajdują się pliki konfiguracyjne usług, etc.