Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Inovace

78 vues

Publié le

Shrnující bodová doporučení autorů v 10 HBR Must Reads o inovacích (včetně bibliografie).

Prezentace je doplňkem ke dvěma článkům na blogu:
- https://www.liborfriedel.cz/co-si-musite-precist-o-inovacich
- https://www.liborfriedel.cz/inovace-kolem-dokola.

Prezentace není animovaná, avšak obsahuje interaktivní odkazy, které jsou funkční, pokud si prezentaci stáhnete.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Inovace

 1. 1. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Libor Friedel 10x o inovacích z HBR - doporučení z článků
 2. 2. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz HBR’s 10 Must Reads on Innovation. Boston: Harvard Business School Publishing, 2013. 179 s. ISBN 978-1-4221-8985-6.
 3. 3. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Více na https://www.liborfriedel.cz/co-si-musite-precist-o-inovacich/ Článek 1
 4. 4. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Více na https://www.liborfriedel.cz/inovace-kolem-dokola/ Článek 2
 5. 5. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Zamyšlení pro vás (na úvod)  Jak se daří inovacím v organizaci, v níž jste angažováni?  Jakého inovačního úsilí, projektů nebo iniciativ jste aktivní součástí?  Co je hybnou silou inovací ve vaší organizaci nebo v podnikání?  Co je naopak brzdící silou inovací ve vaší organizaci nebo v podnikání?  Jak můžete „odbrzdit“?
 6. 6. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Design for Delight 1. Poznat zákazníka lépe, než on zná sám sebe  Buďte vůči zákazníkovi hluboce empatičtí. 2. Jděte na to zeširoka, abyste to mohli zúžit  Abyste mohli získat jeden dobý nápad, musíte jich mnohem více.  Pak vyberte ten, který nejvíce potěší, ne ten, který je nejsnadnější nebo nejlevnější. 3. Rychlé experimentování se zákazníkem  Dívejte se spíše na to, co zákazníci dělají než na to, co MARTIN, Roger, L. The Innovation Catalysts. Harvard Business Review, 2011, 89(6), 82-87.
 7. 7. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Intuit – 6 základních pravidel pro inovační katalyzátory 1. Každý je „designérem“ 2. Buďte otevřeni novým možnostem 3. Buďte přítomni 4. Každý má rovnocenný hlas 5. Pracujte jako tým 6. Sdílejte, co jste se naučili
 8. 8. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Existující a odlišené v inovacích Takřka všechny inovace staví na existujících firemních zdrojích a know-how. Inovace však nejsou obvyklým provozním procesem („business as usual“). Pro inovační průlom firmy potřebují také vyčleněný tým, který pracuje s odlišnou kulturou a systémem oceňování. Inovace nemohou zastavit běžný organizační provoz („business as usual“). GOVINDARJAN, Vijay,TRIMBLE, Chris. Stop the Innovation Wars. Harvard Business Review, 2010, 88(7-8), 76-83.
 9. 9. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 8 příležitostí ke zlepšení ve prospěch zákazníka 1. Definování  Co chce zákazník? – Určit jeho cíle a naplánovat zdroje.  Co může zlepšit/inovovat firma? – Odpovězte si sami. 2. Lokalizování  Co chce zákazník? – Shromáždit informace, potřebné pro vykonaní práce.  Co může zlepšit/inovovat firma? – Odpovězte si sami. 3. Příprava  Co chce zákazník? – Nastavit prostředí pro vykonaní práce.  Co může zlepšit/inovovat firma? – Odpovězte si sami. BETTENCOURT, Lance, A., ULWICK, Anthony, W. The Customer-Centered Innovation Map. Harvard Business Review, 2008, 86(5), 109-114.
 10. 10. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 8 příležitostí ke zlepšení ve prospěch zákazníka 4. Potvrzení  Co chce zákazník? – Ověřit připravenost k vykonání/provedení práce.  Co může zlepšit/inovovat firma? – Odpovězte si sami. 5. Provedení  Co chce zákazník? – Postarat se o zvládnutí práce.  Co může zlepšit/inovovat firma? – Odpovězte si sami. 6. Sledování, monitorování  Co chce zákazník? – Ověřit úspěšné zvládnutí práce.  Co může zlepšit/inovovat firma? – Odpovězte si sami. BETTENCOURT, Lance, A., ULWICK, Anthony, W. The Customer-Centered Innovation Map. Harvard Business Review, 2008, 86(5), 109-114.
 11. 11. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 8 příležitostí ke zlepšení ve prospěch zákazníka 7. Modifikování  Co chce zákazník? – Zlepšit provádění práce.  Co může zlepšit/inovovat firma? – Odpovězte si sami. 8. Uzavření  Co chce zákazník? – Dokončit práci a připravit se na opakování.  Co může zlepšit/inovovat firma? – Odpovězte si sami. BETTENCOURT, Lance, A., ULWICK, Anthony, W. The Customer-Centered Innovation Map. Harvard Business Review, 2008, 86(5), 109-114.
 12. 12. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Příležitost pro servisní inovace! Možnost zapojení pro 5-10 firem 2. výzva – do 29.2.2019!!!  http://bizgarden.cz/cs/vyzva-pro-male-a-stredni-podnik Anketa ohledně zájmu  https://goo.gl/forms/HKAdLAdBcacBNlBq1 Článek o servitizaci  https://www.liborfriedel.cz/servitizace-strategie-sluzby-s-pridanou- hodnotou Podrobnosti k THINGS+  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/THINGS-.html
 13. 13. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Posouzení inovace (z inovačního portfolia)  Je trh reálný?  Existuje potřeba nebo touha po takovém produktu?  Může takový produkt zákazník koupit?  Je velikost potenciálního trhu odpovídající?  Koupí zákazník tento produkt?  Je produkt reálný?  Má produkt jasný koncept?  Lze produkt vyrobit?  Uspokojí finální produkt požadavky trhu? DAY, George, S. Is It Real? Can We Win? Is ItWorth Doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 2007, 85(12), 110-120.
 14. 14. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Posouzení inovace (z inovačního portfolia)  Může být produkt konkurenceschopný?  Má produkt konkurenční výhodu? (Jakou?)  Je tato konkurenční výhoda udržitelná? (Každá jen do doby první imitace!)  Jak budou reagovat konkurenti?  Může být konkurenceschopná naše firma? (To je otázka pro strategické řízení a strategický marketing.)  Máme kvalitní zdroje?  Máme odpovídající vedení/management?  Rozumíme trhu a dokážeme na něj adekvátně reagovat? DAY, George, S. Is It Real? Can We Win? Is ItWorth Doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 2007, 85(12), 110-120.
 15. 15. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Posouzení inovace (z inovačního portfolia)  Bude produkt při akceptovatelném riziku ziskový?  Jsou projektované příjmy vyšší než náklady?  Je riziko akceptovatelné?  Má uvedení produktu na trh strategický význam?  Je produkt v souladu s naší celkovou strategií růstu?  Podpoří jej vrcholové vedení? DAY, George, S. Is It Real? Can We Win? Is ItWorth Doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 2007, 85(12), 110-120.
 16. 16. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Matice rizik inovačního portfolia DAY,George, S. Is It Real? Can We Win? Is ItWorth Doing? Managing Risk and Reward in an Innovation Portfolio. Harvard Business Review, 2007, 85(12), 110-120. Zamýšlený trh Stejný jako současný Přiléhající k současnému Nový pro podnik Produkt/technologie Stejný jako současná nabídka Podobný současné nabídce Nový pro podnik
 17. 17. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 6 mýtů o vývoji produktu 1. Vysoká míra využití zdrojů zvýší výkonnost. 2. Zpracování velkých šarží zlepšuje ekonomiku procesu vývoje (je úspornější). 3. Týmy musí přesně dodržovat svůj plán vývoje a minimalizovat jeho odchylky. 4. Čím dřív projekt začne, tím dříve skončí. 5. Čím více bude produkt mít vlastností, tím více se bude zákazníkovi líbit. 6. Projekty budou úspěšnější, budou-li zvládnuty správně hned napoprvé. THOMKE, Stefan, REINERTSEN, Donald. Six Myths of Product Development. Harvard Business Review, 2012, 90(5), 84-94.
 18. 18. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 12 vodítek pro lepší vývoj produktu  Zviditelněte informační toky a na co se čeká.  Určete náklady na zpoždění a zohledněte je ve svých rozhodnutích.  Využijte uvolněný zdroj tam, kde je jeho využití nejvyšší.  Zaměřte své řídící systémy na dobu odezvy, ne na efektivitu.  Snižte transakční náklady, ať můžete snížit velikosti šarží a umožnit rychlejší zpětnou vazbu.  Experimentujte s menšími dávkami; můžete se snadno vrátit do velkých šarží, pokud to nebude fungovat.  Plán vývoje berte jako hypotézu, která se bude vyvíjet a aktualizovat, jakmile budou k dispozici nové informace. THOMKE, Stefan, REINERTSEN, Donald. Six Myths of Product Development. Harvard Business Review, 2012, 90(5), 84-94.
 19. 19. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 12 vodítek pro lepší vývoj produktu  Zahajte projekty pouze tehdy, jste připraveni naplnit svůj závazek.  Zacilte vývoj na jednoduchost. Ptejte se, jaké funkce mohou být odstraněny, ne co lze přidat.  Experimentujte co nejdřív, rychle a často s počítačovými modely i fyzickými prototypy, v řízeném i reálném prostředí.  Zaměřte se na překrývající nebo iterativní procesy návrhu, nikoli na lineární procesy.  Zaměřte se na rychlou zpětnou vazbu, nikoliv na „úspěch napoprvé“. THOMKE, Stefan, REINERTSEN, Donald. Six Myths of Product Development. Harvard Business Review, 2012, 90(5), 84-94.
 20. 20. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Vyzkoušejte inovace se 6 klobouky Stáhněte si tahák a udělejte přípravu inovací „barevnou“! https://www.liborfriedel.cz/6-klobouku-pro-lepsi-strategicke-rizeni
 21. 21. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Chyby v inovační strategii Podniky zamítají příležitosti, které se zdají být na první pohled příliš malé. Podnik předpokládají, že to, co se počítá, jsou jen nové produkty a nikoliv nové služby nebo zlepšené procesy. Podniky někdy uvádí na trh příliš mnoho produktů, které jsou jen o málo rozšířeny/vylepšeny a vytváří tak vnitřní komplexitu, která vede ke zmatení zákazníka. KANTER, Rosabeth, M. Innovation: The Classic Traps. Harvard Business Review, 2006, 84(11), 73-83.
 22. 22. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Chyby v inovačních procesech Podniky přiškrcují inovace stále stejným a těsným plánováním, rozpočtováním a přezkoumáváním, aplikovaným na stávající byznys. Podniky odměňují manažery za to, že dělají pouze to, k čemu se zavázali a odrazují je od toho, aby dělali změny, vyžadují-li to okolnosti. KANTER, Rosabeth, M. Innovation: The Classic Traps. Harvard Business Review, 2006, 84(11), 73-83.
 23. 23. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Chyby v inovační struktuře Začínající a etablované podniky se mnohdy izolují v samostatných „silech“. Inovační podniky utváří z lidí ve firmě dvě třídy:  Ty, kteří si užívají veškeré zábavy (inovátoři) a  ty, kteří musí vydělávat peníze (manažeři a lidé v běžných procesech. KANTER, Rosabeth, M. Innovation: The Classic Traps. Harvard Business Review, 2006, 84(11), 73-83.
 24. 24. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Chyby v dovednostech pro inovace Podniky umožnily inovátorům, aby rotovali skrze týmy tak rychle, že ani nestačí začít fungovat „týmová chemie“. Podniky předpokládají, že inovační týmy by měly být vedeny nejlepšími „techniky“. KANTER, Rosabeth, M. Innovation: The Classic Traps. Harvard Business Review, 2006, 84(11), 73-83.
 25. 25. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Objevitelské plánování 1. Definujte úspěch pro plán/iniciativu, vč. „reverzního“ výkazu zisku a ztrát.  Jakou chceme ziskovost? Jaké jsou klíčové nákladové faktory? Jaký objem prodeje bude zapotřebí? 2. Proveďte benchmarking vůči parametrům trhu a konkurence. 3. Specifikujte provozní požadavky. 4. Zdokumentujte předpoklady. Přispívá to k jejich lepšímu uvědomění a zpětné „kontrole“. 5. Specifikujte klíčové kontrolní body. To umožní lépe vnímat a rozhodovat, zda a jaké „další dveře otevřít“. McGRATH, Rita, G., MacMILLAN, Ian C. Discovery-Driven Planning. Harvard Business Review, 1995, 73(4), 44–54.
 26. 26. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz 7 příležitostí k inovacím 1. Neočekávaný úspěch nebo selhání. 2. Nesrovnalosti a rozpory. 3. Potřeby vyplývající z procesu. 4. Změny v odvětví a na trhu. 5. Demografické změny. 6. Změny ve vnímání. 7. Nové znalosti. DRUCKER, Peter, F.The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 1985, 63(3), 67-72.
 27. 27. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Co zabíjí inovace?  Použití diskontovaného cash-flow (DCF) a čisté současné hodnoty (NPV) k vyhodnocení investičních příležitostí.  Manažeři podceňují skutečné výnosy a přínosy plynoucí z investic do inovací.  Způsob, jakým jsou zohledněny fixní a utopené náklady při hodnocení budoucích investic.  Poskytují nefér výhodu provázaným (optimalizujícím) firmám.  Důraz na výnos na akcii jako primární hybnou sílu tvorbu hodnoty pro akcionáře (s vyloučením téměř všech ostatních).  Způsobuje přesměrování zdrojů směrem od investic, jejichž návratnost přesahuje okamžitý horizont. CHRISTENSEN, Clayton, M., KAUFMAN, Stephen, P., SHIH, Willy, C. Innovation Killers. How Financial Tools DestroyYour Capacity to Do NewThings. Harvard Business Review, 2009, 87(1), 98-105.
 28. 28. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Kdo zabíjí inovace? „Stále znovu rozpoznáváme, že hlavní důvod, proč zavedené společnosti selhávají v inovacích je, že manažeři nemají dobré nástroje, které by jim pomohly porozumět trhům, budovat značku, hledat zákazníky, vybírat zaměstnance, organizovat týmy a rozvíjet strategii. Některé z nástrojů, které se obvykle používají pro finanční analýzu a rozhodování o investicích, zkreslují hodnotu, význam a pravděpodobnost úspěchu investic do inovací. Existuje lepší způsob, jak mohou týmy manažerů rozvíjet své firmy. Budou však potřebovat odvahu opustit některá paradigmata finanční analýzy a ochotu vyvinout alternativní metodiky.“ CHRISTENSEN, Clayton, M., KAUFMAN, Stephen, P., SHIH, Willy, C. Innovation Killers. How Financial Tools Destroy Your Capacity to Do New Things. Harvard Business Review, 2009, 87(1), 98-105.
 29. 29. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Proces stupňovitých bran (Stage-Gate) Stupeň 0 Objev Stupeň 1 Určení rozsahu Stupeň 2 Koncept byznys plánu Stupeň 3 Vývoj Stupeň 4 Testování a validace Stupeň 5 Spuštění Brána 1 Brána 2 Brána 3 Brána 4 Brána5 Adaptováno podle Roberta Coopera
 30. 30. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Zamyšlení pro vás (na závěr)  Jak se můžete ve vaší organizaci ještě více zlepšit ve prospěch zákazníka??  Jakých inovačních příležitostí využíváte? Je vaše inovační portfolio životaschopné?  Kdo nebo co zabíjí vaše inovace?  LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/liborfriedel/
 31. 31. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Novinka!!! E-book k inovacím - ke stažení zdarma! 20 stran, bibliografický soupis 50 knih v češtině i angličtině. 5 doporučení Inovační úsilí a iniciativy mají své zainteresované strany. Zmapujte si je s příručkou ke stažení ZDARMA! 44 stran, kritéria hodnocení zainteresovaných, aktuální a žádoucí stav, členění zainteresovaných stran a jak s nimi komunikovat…, https://www.liborfriedel.cz/odkazy-a-zdroje/ke-stazeni K dispozici soupisy také pro: • řízení změn, • lídrovství, • strategie.
 32. 32. © Libor Friedel www.liborfriedel.cz Rozvoj lídrů a strategií pro lepší skóre jednotlivců a organizací Perspektiva – Potenciál – Přístup – Pokrok – Příběh Ing. Libor Friedel, MBA konzultant, kouč, lektor tel.: 603 851 176 e-mail: blog@liborfriedel.cz web: https://www.liborfriedel.cz

×