Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à זה הכל תקשורת I Factor(20)

Publicité

זה הכל תקשורת I Factor

  1. ‫תקשורת‬ ‫הכל‬ ‫זה‬ -FACTOR ‫שיטת‬ ‫של‬ ‫וקורסים‬ ‫סדנאות‬ ,‫הרצאות‬ ‫מקדמת‬ ‫ולתקשורת‬ ‫למוטיבציה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ 2015-2016
  2. 23 !‫תקשורת‬ ‫הכל‬ ‫זה‬ ‫תקשורתי‬ ‫לייעוץ‬ ‫משרד‬ ‫תקשורת‬ ‫אטד‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ ,‫סדנאות‬ ‫ומנחת‬ ‫מרצה‬ ,‫ילדים‬ 3‫ל‬ ‫אמא‬ ,‫אטד‬ ‫לימור‬ ‫אני‬ !‫מאוד‬ ‫נעים‬ .‫ותקשורת‬ ‫המדינה‬ ‫במדעי‬ MA ,‫וניהול‬ ‫בתקשורת‬ BA ‫תואר‬ ,‫בישראל‬ ‫התקשורת‬ ‫יועצי‬ ‫איגוד‬ ‫של‬ ‫השואג‬ ‫האריה‬ ‫פרסי‬ 5 ‫זוכה‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫מספרת‬ ‫שאני‬ ‫והסיבה‬ ,‫שנים‬ 15-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫והקריירה‬ ‫השיווק‬ ,‫הניהול‬ ,‫התקשורת‬ ‫בתחום‬ ‫עוסקת‬ ‫אני‬ .‫הלאה‬ ‫להעביר‬ ‫שחשוב‬ ‫נכסים‬ ‫הם‬ ,‫ואמונה‬ ‫נסיון‬ ,‫שידע‬ ‫בחשיבה‬ ‫טמונה‬ .‫בכלל‬ ‫ובחיים‬ ‫בארגונים‬ ,‫בעסקים‬ ,‫בקריירה‬ ‫ולתקשורת‬ ‫למוטיבציה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ , -FACTOR ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬ ‫כישורי‬ ‫לחזק‬ ‫לכם‬ ‫ותסייע‬ ‫צרכיהם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לקהלים‬ ‫כחליפה‬ ‫ומותאמות‬ ‫פרטניות‬ ‫הדרכה‬ ‫תוכניות‬ ‫כמגוון‬ ‫פותחה‬ ‫השיטה‬ ‫אותם‬ ‫ולהפוך‬ ‫חלומות‬ ‫להתניע‬ ‫תוכלו‬ ,‫אתם‬ ‫שהוא‬ ‫הגורם‬ , -FACTOR -‫ה‬ ‫את‬ ‫ותטפחו‬ ‫שתגלו‬ ‫ברגע‬ .‫תקשורתיות‬ ‫ויכולות‬ ‫חיים‬ .‫ביצוע‬ ‫ברי‬ ‫ליעדים‬ ‫הלאה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מעבירים‬ ‫המוטיבציה‬ ‫מנוע‬ ‫את‬ ‫גילו‬ ,‫לשיטה‬ ‫שנחשפו‬ ,‫ועמותות‬ ‫,ארגונים‬ ‫עסקים‬ ,‫וחיים‬ ‫קריירה‬ ‫בצמתי‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫הצטרפו‬ ,‫סדנאות‬ ,‫השראה‬ ‫הרצאות‬ ,‫אישיים‬ ‫בייעוצים‬ ‫לשירותכם‬ ‫עומדים‬ ‫ואני‬ ‫שלצידי‬ ‫המומחים‬ ‫מיטב‬ .‫יכולתיהם‬ ‫את‬ ‫וחיזקו‬ ‫שלהם‬ .‫הלאה‬ ‫אליכם‬ ‫ומועברים‬ ‫באהבה‬ ‫שנולדו‬ ‫וקורסים‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫לנושא‬ ‫כלים‬ ‫לקבל‬ ‫ובעיקר‬ ‫ובעסקים‬ ‫בעבודה‬ ,‫האישיים‬ ‫בחיים‬ ‫להצלחה‬ ‫עשייה‬ ,‫שינוי‬ ‫על‬ ‫תובנות‬ ‫בהצלחה‬ ‫ליישם‬ ‫תוכלו‬ ,‫כך‬ .‫תקשורת‬ - ‫הרבדים‬ ‫בכל‬ ‫לעשייה‬ ‫המהותי‬ ?‫שלכם‬ -FACTOR-‫ה‬ ‫מה‬ 4-5 '‫עמ‬ ‫עצמית‬ ‫והגשמה‬ ‫קריירה‬ 6-7 '‫עמ‬ ‫בהשראה‬ ‫והורות‬ ‫משפחה‬ ,‫נשים‬ 8-9 '‫עמ‬ ‫ותקשורת‬ ‫שיווק‬ ,‫ניהול‬ - ‫עסקים‬ 10-11 '‫עמ‬ ‫י‬‫שינו‬ ‫ותהליכי‬ ‫מכירות‬ ,‫שירות‬ - ‫ארגונים‬ !‫אתם‬ ‫שהוא‬ ‫הגורם‬ ‫את‬ ‫ולהתניע‬ ‫לאהוב‬ ,‫להכיר‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬ ‫נשים‬ ‫ומשפחה‬ ‫הורות‬
  3. 45 ‫החלום‬ ‫בעקבות‬ " "‫בזכותו‬ ‫עיתונאית‬ ,‫רבינוביץ‬ ‫רון‬ ‫חגית‬ ‫היום‬ ‫בישראל‬ ‫בכירה‬ ‫מרגשת‬ ‫השראה‬ ‫בהרצאת‬ ‫לדרך‬ ‫כלים‬ ‫לכם‬ ‫ותתן‬ ‫עצמי‬ ‫למימוש‬ ‫הנכונה‬ ‫בקריירה‬ ‫של‬ ‫בספארי‬ ‫"החיים‬ "‫הקריירה‬ ‫הרדיו‬ ‫כוכב‬ ,‫דומינגז‬ ‫עופר‬ ‫הקריאטיב‬ ‫איש‬ ,‫והטלויזיה‬ ‫עד‬ ‫מצחיקה‬ ‫בהרצאה‬ ‫קריירה‬ ‫הצלחות‬ ‫על‬ ‫דמעות‬ ‫וממחיש‬ ‫הסיכויים‬ ‫כל‬ ‫כנגד‬ ‫אפשרי‬ ‫שהכל‬ ‫לכם‬ I-FACTOR-‫ה‬ ‫את‬ ‫״לגלות‬ ‫ולקריירה״‬ ‫מומחית‬ ,‫אטד‬ ‫לימור‬ .‫ותקשורת‬ ‫יח״צ‬ ,‫למוטיבציה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫את‬ ‫איתכם‬ ‫תבנה‬ ‫טיפים‬ ‫ותתן‬ ,‫שלכם‬ ‫הקריירה‬ ‫ניהול‬ ,‫עצמי‬ ‫ויח״צ‬ ‫לנטוורקינג‬ ‫בדרך‬ ‫קריירה‬ ‫וכישורי‬ ‫זמן‬ ‫הבא‬ ‫בתפקיד‬ ‫להצלחה‬ "‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫"תעריכו‬ ‫ארגונית‬ ‫יועצת‬ ,‫גרין‬ ‫אילנית‬ ‫לסודות‬ ‫דלת‬ ‫לכם‬ ‫תפתח‬ ,‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫של‬ ‫הגדולים‬ ‫וראיונות‬ ‫ההערכה‬ ‫מרכזי‬ ‫העבודה‬ ‫להתנעת‬ ,‫קריירה‬ ‫כישורי‬ ‫לטיפוח‬ ‫והכשרות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫הרצאות‬ ,‫סדנאות‬ ‫הבאה‬ ‫להצלחה‬ ‫בדרך‬ ‫ונטוורקינג‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ,‫אישי‬ ‫ולמיתוג‬ ‫מוטיבציה‬ ‫לעצמכם‬ ‫בעצמכם‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫קריירה‬ ‫וכישורי‬ ‫מוטיבציה‬ ,‫מרגשת‬‫בהרצאה‬,‫עצמאי‬‫עסק‬‫של‬‫ובעלים‬‫סדנאות‬‫ומנחת‬‫מרצה‬,‫ילדים‬3-‫ל‬‫אמא‬ ,‫אטד‬ ‫לימור‬ ‫משפחה‬ ‫לצד‬ ‫תוססת‬ ‫קריירה‬ ‫לנהל‬ ‫הדרך‬ ‫על‬ ,‫אוהבות‬ ‫שאנחנו‬ ‫כמו‬ ‫בדיוק‬ ,‫ופרקטית‬ ,‫מחויכת‬ !‫בלבד‬ ‫לנשים‬ ‫לא‬ .‫אשמה‬ ‫רגשות‬ ‫ללא‬ ‫תוססת‬ ‫%09״‬ ‫״אמא‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫האם‬ ?‫מציאותי‬ ‫מספר‬ ‫זה‬ 100%-‫ש‬ ‫אמר‬ ‫מי‬ ?‫מירבית‬‫בהצטיינות‬‫לשאוף‬‫עדיף‬‫או‬‫להצליח‬‫כדי‬‫מושלמת‬ ‫משבחות‬ ‫הביקורות‬ ‫ואל‬ ‫אלייך‬ ‫אותנו‬ ‫קרבת‬ ‫הומור‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬ ,‫שלך‬ ‫הייחודית‬ ‫בדרך‬ ,90% ‫אמא‬ ‫על‬ ‫לך‬ ‫להודות‬ ‫"רצינו‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫להטעין‬ ‫באיך‬ ‫מצוידות‬ ‫ויצאנו‬ %90-‫ה‬ ‫חכמת‬ ‫את‬ ‫למדנו‬ ‫איתך‬ ‫יחד‬ ,‫היום‬ ‫של‬ ‫בדור‬ ‫אמהות‬ ‫בקהילה‬ "‫לאם‬ ‫"אם‬ ‫,ארגון‬ ‫קמחי‬ ‫ענבר‬ ‫גילית‬ "‫לאחרים‬ ‫גם‬ ‫לתת‬ ‫שנוכל‬ ‫כדי‬ :‫מתאים‬‫זה‬‫למי‬ ‫שרוצות‬ ‫עובדות‬ ‫נשים‬ ,‫וסבתות‬ ‫סבים‬ ,‫השלבים‬ ‫בכל‬ ‫להורים‬ ‫העולמות‬‫מכל‬‫להנות‬ :‫משתתפים‬‫כמות‬ ‫בסדנא‬ 20-15 ‫משתתפים‬‫הגבלת‬‫ללא‬-‫הרצאות‬ ?‫בסדנאות/הרצאות‬‫מה‬ ‫זמנים‬‫לוחות‬‫ועד‬‫שלכם-מיעדים‬‫הקריירה/היזמות‬‫אסטרטגית‬‫את‬‫תבנו‬• ‫לעסקים‬‫ו/או‬‫לתעסוקה‬‫שלכם‬‫השיווקית‬‫וההבטחה‬ ‫היתרונות‬‫את‬‫תזהו‬• ‫קיימת‬‫בעבודה‬‫להתקדמות‬‫ו/או‬ ‫עבודה‬‫למציאת‬ ‫כלים‬ ‫תקבלו‬• ‫אתכם‬‫שיקראו‬‫כך‬‫חיים‬‫קורות‬‫ו/או‬ ‫עסקי‬‫פרופיל‬‫לכתוב‬ ‫תלמדו‬• ‫עסקיות‬‫ובפגישות‬‫בראיונות‬‫יצירתית‬ ‫לתקשורת‬‫עצמכם‬‫את‬‫תכינו‬• ‫ההערכה‬‫מרכזי‬‫שמאחורי‬‫הסודות‬‫את‬‫תכירו‬• ‫להצלחה‬ ‫בדרך‬‫ומשימות‬ ‫לו"ז‬‫לעצמכם‬ ‫תקבעו‬• ‫להצלחתכם‬‫חיוניים‬‫וקשרים‬ ‫נטוורקינג‬‫ליצירת‬‫יכולות‬ ‫תפתחו‬• ‫עצמיים‬‫ציבור‬‫ביחסי‬‫תתאמנו‬• ‫להצלחה‬‫ותקשורת‬‫מחודדים‬‫,כישורים‬‫מוטיבציה‬‫עם‬‫לדרך‬ ‫תצאו‬• ‫ת׳‬‫ועד‬‫א׳‬-‫מ‬‫ראשונה‬‫יזמות‬ :‫לעצמאות‬‫ליוצאים‬‫מיוחד‬‫מסלול‬:‫וגם‬ • ‫מפגשים‬ 5-3:‫אישי‬‫לייעוץ‬ ‫אופציה‬• ‫בודדות‬‫אורחות‬‫הרצאות‬‫ו/או‬‫נושאיים‬‫מפגשים‬‫להשתתף/להזמין‬ ‫ניתן‬• :‫מתאים‬‫זה‬‫למי‬ .‫מחדש‬‫מסלול‬‫ולהתניע‬‫לחשב‬‫המעוניינים‬ ‫לאנשים‬ '‫וכו‬‫אקדמיה‬,‫צבא‬‫ראשונה-מסיימי‬‫קריירה‬‫בצמתי‬‫אנשים‬ ‫משכירות‬‫במעבר‬,‫עבודות‬‫בין‬‫במעבר‬-‫שנייה‬‫קריירה‬‫ובצמתי‬ .‫ועוד‬‫ליזמות‬ :‫משתתפים‬‫כמות‬ ‫מפגשים‬ 5-2‫בת‬‫בסדנא‬ 30-10 ‫משתתפים‬‫הגבלת‬ ‫ללא‬-‫הרצאות‬ ‫עצמית‬‫והגשמה‬‫קריירה‬ ‫עצמית‬‫והגשמה‬‫קריירה‬ ‫משבחות‬ ‫הביקורות‬
  4. 67 "‫המאושר‬ ‫"הבית‬ ‫ארגונית‬‫יועצת‬ ,‫גרין‬ ‫אילנית‬ ‫איך‬ !‫שעובד‬ ‫בית‬‫תכנון‬‫על‬ ‫איך‬ ?‫כארגון‬ ‫לבית‬ ‫להתנהג‬ ‫המשפחה‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫זה‬?‫דבר‬‫לכל‬‫מצליח‬ ‫כעסק‬ ‫לאושר‬‫תכנון‬‫הכל‬ "‫אפקטיביות‬ ‫ערב‬ ‫"ארוחות‬ ‫הורים‬‫מאמנת‬ ,‫גלעדי‬ ‫יעל‬ ‫מנצחת‬‫תקשורת‬‫על‬,‫בכירה‬ ‫היום‬‫של‬‫החשובים‬‫ברגעים‬ "‫בעיניים‬ ‫לי‬ ‫"תסתכלו‬ ‫עיתונאית‬ ,‫רבינוביץ‬ ‫רון‬ ‫חגית‬ ‫היום‬‫בישראל‬‫בכירה‬ ‫ביניהם‬‫אמא‬‫ילדים‬ 4-‫ל‬‫ואמא‬ ‫השראה‬‫בהרצאת‬‫מיוחד‬‫ילד‬ ‫שתקשורת‬‫שמוכיחה‬ ‫בעיניים‬‫מתחילה‬ ‫של‬ ‫בג'ונגל‬ ‫"החיים‬ "‫היחסים‬ ‫הרדיו‬ ‫כוכב‬ ,‫דומינגז‬ ‫עופר‬ ‫השיווק‬‫איש‬,‫והטלויזיה‬ ‫ומרגשת‬‫מצחיקה‬‫בהרצאה‬ ‫מקדמות‬‫יחסים‬‫מערכות‬‫על‬ .‫ובבית‬‫בעסקים‬,‫בקריירה‬ ‫הסיפור‬‫כל‬‫זה‬‫אינטימיות‬?‫הסוד‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫"להכיר‬ "‫שבמספרים‬ ‫יועצת‬‫נומרולוגית‬ ,‫עטיה‬ ‫תמי‬ ‫ועסקית‬‫אישית‬,‫רוחנית‬‫ומלווה‬ ‫האחר‬‫המימד‬‫על‬‫בהרצאה‬ ‫להצלחה‬‫במספרים‬‫הטמון‬ ‫עם‬‫מיטבית‬‫ולהכרות‬‫ביחסים‬ ‫שלנו‬‫הילדים‬ ‫תחילה״‬ ‫מנוחה‬ ‫״נ.צ‬ ‫כבוד‬ ‫הנותן‬ ‫ומשפחה‬ ‫עסקים‬ ,‫קריירה‬ ‫בראי‬ ‫זמן‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫המנוחה‬ ‫למצפן‬ ‫זה״‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫״את‬ ‫אותו‬ ‫ותהפכי‬ ‫והעסקים‬ ‫הקריירה‬ ‫לעולם‬ ,‫לבית‬ ‫שלך‬ ‫התקשורתית‬ ‫המסר‬ ‫את‬ ‫תגלי‬ ‫כך‬ ‫עצמי‬ ‫ומימוש‬ ‫עשייה‬ ‫של‬ ‫ולתכל׳ס‬ ‫שינוי‬ ‫למחולל‬ "?‫הטובה‬ ‫"האישה‬ ‫הטלויזיה‬ ‫סדרות‬ ‫כוכבות‬ ‫בין‬ ,‫מחויך-מריר-מתוק‬ ,‫מרתק‬ ‫מסע‬ ‫שהיא‬ ‫הרצאה‬ ‫החלומות‬ ‫ולהגשמת‬ ‫התקשורתית‬ ‫להתנהלות‬ ‫יומיומי‬ ‫ראי‬ ‫לנו‬ ‫המהוות‬ ‫עלינו‬ ‫האהובות‬ ‫השחור‬ ‫זה‬ ‫"כתום‬ ,"‫שורות‬ ‫"שובר‬ ,"‫גריי‬ ‫של‬ ‫"האנטומיה‬ ,"‫הטובה‬ ‫("האישה‬ .‫שלנו‬ ?‫נוותר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ?"‫נשמור‬ ‫"נקליט‬ ‫מה‬ .)‫ועוד‬ "‫החדש‬ ".‫ה-א.ה.ב.ה‬ ‫עשויה‬ ‫שמהם‬ ‫"החומרים‬ ,‫בבית‬ ‫להצלחה‬ ‫מיטבית‬ ‫בתקשורת‬ ‫אותו‬ ‫נתניע‬ ‫איך‬ ?‫שלנו‬ ‫הבערה‬ ‫חומר‬ ‫את‬ ‫מגלים‬ ‫איך‬ ‫מחדש‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫נגלה‬ ‫במיוחד‬ ‫ומתניעה‬ ,‫,מרתקת‬ ‫מעשית‬ ‫בהרצאה‬ ?‫בכלל‬ ‫ובחיים‬ ‫%09״‬ ‫״אמא‬ ‫מכל‬ ‫הנאה‬ ‫הממנפת‬ ‫הורית‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫על‬ ,‫תשבוחות‬ ‫וגורפת‬ ‫מחויכת‬ ,‫חווייתית‬ ‫הרצאה‬ .‫אשמה‬ ‫רגשות‬ ‫בלי‬ ,‫וקריירה‬ ‫משפחה‬ ‫בין‬ ‫והמאפשר‬ ‫,היעיל‬ ‫הנכון‬ ‫השילוב‬ ‫על‬ ,‫העולמות‬ ‫בלבד‬ ‫לנשים‬ ‫לא‬ .‫חובה‬ ‫נוכחות‬ ?‫גברים‬ ‫בהשראה‬ ‫והורות‬ ‫משפחה‬ ,‫נשים‬ ‫במשפחה‬ ‫וקשרים‬ ‫כישורים‬ ,‫תקשורת‬ ‫לחיזוק‬ ‫והכשרות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫הרצאות‬ ,‫סדנאות‬ :‫מתאים‬‫זה‬‫למי‬ ‫,סבים‬ ‫,אמהות‬ ‫אבות‬ ,‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫שינוי‬ ‫לחולל‬ ‫שרוצים‬ ‫וסבתות‬ .‫במשפחה‬ :‫משתתפים‬‫כמות‬ ‫בסדנא‬ 20-15 ‫משתתפים‬‫הגבלת‬‫ללא‬-‫הרצאות‬ ‫מפגשים‬ ‫להשתתף/להזמין‬ ‫ניתן‬ • ‫אורחות‬ ‫הרצאות‬ ‫ו/או‬ ‫נושאיים‬ .‫בודדות‬ ‫בהשראה‬‫והורות‬‫משפחה‬,‫נשים‬ ‫בהשראה‬‫והורות‬‫משפחה‬,‫נשים‬ ‫משבחות‬ ‫הביקורות‬
  5. 89 ‫עיתונאים‬ ‫עם‬ ‫"לעבוד‬ "‫משמעות‬ ‫מחפשי‬ ‫עיתונאית‬ ,‫רבינוביץ‬ ‫רון‬ ‫חגית‬ ‫היום‬ ‫בישראל‬ ‫בכירה‬ ‫מרגשת‬ ‫השראה‬ ‫בהרצאת‬ ‫להגיע‬ ‫הנכונה‬ ‫הדרך‬ ‫על‬ ‫עיתונאי‬ ‫ללב‬ ‫של‬ ‫בספארי‬ ‫"החיים‬ "‫התקשורת‬ ‫הרדיו‬ ‫כוכב‬ ,‫דומינגז‬ ‫עופר‬ ‫הקריאטיב‬ ‫איש‬ ,‫והטלויזיה‬ ‫עד‬ ‫מצחיקה‬ ‫בהרצאה‬ ‫ויח"צ‬ ‫לשיווק‬ ‫דמעות‬ ‫אפקטיביים‬ ‫של‬ ‫בספארי‬ ‫"החיים‬ "‫התקשורת‬ ‫הרדיו‬ ‫כוכב‬ ,‫דומינגז‬ ‫עופר‬ ‫הקריאטיב‬ ‫איש‬ ,‫והטלויזיה‬ ‫עד‬ ‫מצחיקה‬ ‫בהרצאה‬ ‫ויח"צ‬ ‫לשיווק‬ ‫דמעות‬ ‫אפקטיביים‬ ‫של‬ ‫בספארי‬ ‫"החיים‬ "‫התקשורת‬ ‫הרדיו‬ ‫כוכב‬ ,‫דומינגז‬ ‫עופר‬ ‫הקריאטיב‬ ‫איש‬ ,‫והטלויזיה‬ ‫עד‬ ‫מצחיקה‬ ‫בהרצאה‬ ‫ויח"צ‬ ‫לשיווק‬ ‫דמעות‬ ‫אפקטיביים‬ ‫הנאמנות‬ ‫זה‬ ‫״שירות‬ ‫החדש״‬ ‫ארגונית‬ ‫יועצת‬ ,‫גרין‬ ‫אילנית‬ ,‫ארגוני‬ ‫לשינוי‬‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫משאבי‬ ‫מוטיבצית‬ ‫לחיזוק‬ ‫צינורות‬‫ולביסוס‬‫אנוש‬ ‫עם‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תקשורת‬ ‫הלקוחות‬ ‫ועם‬‫האנוש‬ ‫משאב‬ "‫להגיב‬ ,‫לחבק‬ ,‫לנטר‬ " VIGO ‫מנכ"ל‬ ,‫טל‬ ‫רביב‬ ‫תקשורת‬ ‫יפעת‬ ‫מקבוצת‬ ‫הזדמנויות‬‫בקלות‬‫תזהו‬‫איך‬ ‫לקוחותיכם‬‫מול‬‫ציבור‬‫יחסי‬ ‫ממשברי‬‫תינצלו‬‫איך‬?‫ברשת‬ ?‫לעיתונאים‬‫ואיךתגיעו‬‫שירות‬ "VISUAL MARKETING" ‫עסקית‬‫יועצת‬,‫שי‬‫לימור‬ ‫מסר‬‫הופכים‬‫איך‬.)ALL( ‫אוליסטית‬ ‫לעבוד‬‫איך‬,‫מנצחת‬‫לתמונה‬‫שיווקי‬ .‫ועוד‬?‫אורגני‬‫ובקידום‬‫בפייסבוק‬‫נכון‬ ‫למותגים‬‫להפוך‬‫כדי‬‫שצריך‬‫מה‬‫כל‬ ‫ויזואלית‬‫מדיה‬‫של‬‫בעידן‬‫עסקיים‬ ‫הפרסום‬ ‫לעולם‬ ‫״תקשיבו‬ ‫החדש״‬ ADIORADIO ‫מנכ״ל‬,‫גנות‬‫דרור‬ ‫של‬‫חדש‬‫בעולם‬‫קורה‬‫מה‬.ONLINE ‫מהפכות‬‫משפיעות‬‫ערוצים? איך‬‫מאות‬ ‫הפרסום? הכל‬‫תמהיל‬‫על‬‫טכנולוגיות‬ ‫חדשות‬‫שיווקיות‬‫ויכולות‬‫מגמות‬‫על‬ ‫החדש‬‫הפרסום‬‫תקציב‬‫של‬‫יעיל‬‫לתכנון‬ ?‫בסדנאות/הרצאות‬‫מה‬ :‫שלכם‬‫הציבור‬‫ויחסי‬‫הפרסום‬,‫השיווק‬‫לניהול‬‫ידידותיים‬‫וכלים‬‫עזר‬‫חומרי‬ ‫תקבלו‬• ‫שלכם‬‫התקשורת‬‫סיפורי‬‫ואת‬‫שלכם‬‫השיווקית‬‫ההבטחה‬‫את‬‫תזהו‬• ‫תקשורתית‬‫שיווקית‬‫אסטרטגיה‬‫לבנות‬‫איך‬‫תלמדו‬• ‫זמנים‬‫בלוחות‬‫מעוגנת‬‫פרקטית‬‫עבודה‬‫בתוכנית‬‫אסטרטגיה‬‫תיישמו‬• ‫ולקהל‬‫לעיתונאים‬‫מעניינים‬‫סיפורים‬‫לשווק‬‫איך‬‫ותלמדו‬‫היצירתיות‬‫את‬‫תחזקו‬• ‫לקוחות‬‫ומול‬‫עיתונאים‬‫מול‬‫הנטוורקינג‬‫את‬‫תחזקו‬• ‫החברתיות‬‫לרשתות‬‫נכונים‬‫ותכנים‬‫העסק‬‫פרופיל‬,‫לעיתונות‬‫הודעות‬‫תכתבו‬• ‫שלכם‬‫הבינאישית‬‫התקשורת‬‫כישורי‬‫את‬‫תחדדו‬• ‫הציבור‬‫יחסי‬‫לסודות‬‫דלת‬‫ופותחת‬‫בכירים‬‫מדיה‬‫ואנשי‬‫עיתונאים‬‫מארחות‬‫הסדנאות‬ • .‫מהשטח‬‫היישר‬‫השיווקית‬‫והתקשורת‬ :‫מתאים‬‫זה‬‫למי‬ ‫המעוניינים‬‫עסקים‬‫בעלי‬,‫לעצמאים‬ ‫בעסק‬‫ומכירה‬‫שיווק‬‫תוצאות‬‫למקסם‬ :‫משתתפים‬‫כמות‬ ‫בסדנא‬ 30-10 ‫משתתפים‬‫הגבלת‬‫ללא‬-‫הרצאות‬ 5-3:‫אישי‬‫ייעוץ‬‫למסלול‬‫אפשרות‬• ‫מפגשים‬ ‫מפגשים‬‫להשתתף/להזמין‬‫ניתן‬• ‫אורחות‬‫הרצאות‬‫ו/או‬‫נושאיים‬ ‫בודדות‬ ,‫מוטיבציה‬ ‫להתנעת‬ ‫והכשרות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫הרצאות‬ ,‫סדנאות‬ .‫ולעצמאיים‬ ‫לעסקים‬ ‫ציבור‬ ‫וליחסי‬ ‫שיווקית‬ ‫לתקשורת‬ ‫שלכם‬ ‫לעסקים‬ ‫בעצמכם‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫ציבור‬ ‫ויחסי‬ ‫ניהול,שיווק‬ ‫לעצמכם״‬ ‫בעצמכם‬ ‫זאת‬ ‫ציבור-עשו‬ ‫ויחסי‬ ‫״מוטיבציה‬ .‫עיתונות‬ ‫וסיפורי‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ ‫ועד‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫תוצאתית‬ ‫תקשורתית‬ ‫פעילות‬ ‫לנהל‬ ‫איך‬ ‫עסקיות״‬ ‫״חתונות‬ .‫משותפים‬ ‫חיים‬ ‫מנהלים‬ ‫ואיך‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫שמתחתנים‬ ‫,לפני‬ ‫בעסקים‬ ‫גם‬ ,‫בחיים‬ ‫כמו‬ .‫שותפות‬ ‫בעסקי‬ ‫והתנהלות‬ ‫תקשורת‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫תחילה״‬ ‫יצירה‬ ‫לזמן‬ ‫״נ.צ‬ ‫שרפות‬ ‫מכיבוי‬ ‫להמנע‬ ‫איך‬ .‫לקוחותינו‬ ‫ועם‬ ‫עצמנו‬ ‫בתקשורת..עם‬ ‫שמתחיל‬ ‫בעסקים‬ ‫זמן‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ .‫מהעשייה‬ ‫ובעיקר-להנאה‬ ‫לרווחיות‬ ‫יעילה‬ ‫פעילות‬ ‫ולנהל‬ ?‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫מה‬ ‫מדוברת‬ ‫או‬ ‫״כתובה״‬ ‫בשיחה‬ ‫נכון‬ ‫אותו‬ ‫ותשווקו‬ ‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫השיווקי‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫תגלו‬ ‫איך‬ .‫שלכם‬ ‫השיווקית‬ ‫ההבטחה‬ ‫את‬ ‫שתפיץ‬ ‫ושיח‬ ‫כתיבה‬ ‫סדנת‬ ? ‫העיניים‬ ‫בגובה‬ ‫שיח‬ ‫ועד‬ ‫הכי״‬ ‫זה‬ ‫שיווקי‬ ‫״תוכן‬ ‫עם‬ ‫שלכם‬ ‫העסקים‬ ‫את‬ ‫להפגיש‬ ‫כדי‬ ‫וביעילות‬ ‫בתבונה‬ ‫בכלי‬ ‫תשתמשו‬ ‫איך‬ ?‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ ‫מהו‬ .‫ובחיים‬ ‫מדיה‬ ‫בניו‬ ‫שיווקי‬ ‫בתיכנון‬ ‫ולשימוש‬ ‫להכרות‬ ‫פרקטית‬ ‫סדנה‬ ?‫שלכם‬ ‫הקהלים‬ ‫משבחות‬ ‫הביקורות‬ ‫ותקשורת‬‫שיווק‬,‫ניהול‬-‫עסקים‬ ‫ותקשורת‬‫שיווק‬,‫ניהול‬-‫עסקים‬
  6. 11 10 "‫השירות‬ ‫של‬ ‫בספארי‬ ‫"החיים‬ ‫בסיכון‬ ‫מילד‬ ,‫דומינגז‬ ‫עופר‬ ‫איש‬ ,‫והטלויזיה‬ ‫הרדיו‬ ‫לכוכב‬ ‫מצחיקה‬ ‫בהרצאה‬ ‫הקריאטיב‬ ‫ושירות‬ ‫למכירות‬ ‫דמעות‬ ‫עד‬ ‫ולתקשורת‬ ‫אפקטיביים‬ ‫יחסים‬ ‫מבוססת‬ "‫תכל'ס‬ .‫"למכור‬ ‫מאמן‬ ,‫מרצה‬ ,‫קופרמן‬ ‫טל‬ ,‫שירות‬ ‫בנושאי‬ ‫ומנחה‬ ‫בכיר‬ ‫בסדנת‬ ‫צוותים‬ ‫וניהול‬ ‫מכירות‬ ‫תכל'ס‬ ‫ומכירות‬ ‫לשירות‬ ‫אימון‬ "‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫"לנהל‬ ‫מנהלת‬ ,‫קריספין‬ ‫רונית‬ ‫יזמית‬ ,‫וסיכונים‬ ‫משברים‬ ‫שמאחורי‬ ‫הסודות‬ .‫חברתית‬ ‫והתייעלות‬ ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫בארגונים‬ ‫כלכלית‬ ‫החדש״‬ ‫המכירות‬ ‫זה‬ ‫״שירות‬ ‫מומחית‬ ,‫אטד‬ ‫לימור‬ .‫ותקשורת‬ ‫יח״צ‬ ,‫למוטיבציה‬ ‫מוטיבציה‬ ‫להתניע‬ ‫איך‬ ‫במערכי‬ ‫שירותית‬ ‫ותקשורת‬ ‫קשרי‬ ‫ולטפח‬ ‫ומכירות‬ ‫שירות‬ ‫וליחסים‬ ‫לנאמנות‬ ‫לקוחות‬ ‫טובים‬ "?‫שינוי‬ ‫"רוצים‬ ‫ארגונית‬ ‫יועצת‬ ,‫גרין‬ ‫אילנית‬ ,‫ארגוני‬ ‫לשינוי‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫משאבי‬ ‫מוטיבצית‬ ‫לחיזוק‬ ‫צינורות‬ ‫ולביסוס‬ ‫אנוש‬ ‫אפקטיביים‬ ‫תקשורת‬ ?‫בסדנאות/הרצאות‬‫מה‬ .‫תכל'ס‬‫למכירות‬‫שהופך‬‫מיטבי‬‫לשירות‬‫כלים‬‫תקבלו‬• ‫שלכם‬‫השירותית‬‫האסטרטגיה‬‫את‬‫לבנות‬‫איך‬‫תלמדו‬• ‫ומכירה‬‫לשירות‬‫מתקדמים‬‫בינלאומיים‬‫ממודלים‬‫כלים‬‫תיישמו‬• ‫לקוחות‬‫עם‬‫יחסים‬‫לפתח‬‫איך‬‫ותלמדו‬‫היצירתיות‬‫את‬‫תחזקו‬• ‫שלכם‬‫הבינאישית‬‫התקשורת‬‫כישורי‬‫את‬‫תחדדו‬• ‫לקוחות‬‫קשרי‬ ‫על‬‫ולשמירה‬‫מידע‬‫לאיסוף‬‫ביותר‬‫החדשניות‬ CRM‫אפשרויות‬‫על‬‫תלמדו‬• ‫שיפתחו‬‫במשק‬‫בכירים‬‫גורמים‬‫גם‬,‫השיטה‬‫של‬‫הבית‬‫מנחי‬‫,מלבד‬‫מארחות‬‫הסדנאות‬• ‫הלקוחות‬‫נאמנות‬‫לחיזוק‬‫ביותר‬‫הטובים‬‫לכלים‬‫צוהר‬‫בפניכם‬ "‫למאושרים‬ ‫לקוחות‬ ‫"להפוך‬ ‫ומייסד‬ ‫יו"ר‬ ,‫אטד‬ ‫יובל‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ CHINABUY GROUP ‫בהשראת‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ZAPPOS ‫של‬ ‫השירות‬ ‫מודל‬ ‫ארגונים‬ ‫ההופך‬ ‫הבינלאומית‬ ‫לשגרירים‬‫עובדים‬ ,‫לרווחים‬ - ‫ארגון‬ ‫היחסים‬ ‫ואת‬‫נאמנים‬ ‫מאושרים‬ ‫יותר‬ ‫להרבה‬ ‫לקוח‬ :‫מתאים‬‫זה‬‫למי‬ ‫ועסקים‬ ‫לעמותות‬ ,‫שינוי‬ ‫בתהליכי‬ ‫ולעסקים‬ ‫לארגונים‬ ,‫ומכירות‬ ‫שירות‬ ‫לחטיבות‬ ,‫המכירות‬ ‫השירות‬ ‫מנגנוני‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫המעוניינים‬ ‫עסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫לעצמאים‬ ‫חברתיים‬ .‫שלהם‬ ‫התקשורת‬ :‫משתתפים‬‫כמות‬ ‫בסדנא‬ 30-10 ‫משתתפים‬‫הגבלת‬‫ללא‬-‫הרצאות‬ ‫והמכירה‬‫השירות‬,‫הניהול‬‫ולשיפור‬‫לשינוי‬‫פרטני‬‫ארגוני‬‫וליווי‬‫ייעוץ‬‫למסלול‬‫אפשרות‬• ‫בודדות‬‫אורחות‬‫הרצאות‬‫ו/או‬‫נושאיים‬‫מפגשים‬‫להשתתף/להזמין‬‫ניתן‬• ‫תקשורת‬ ‫הכל‬ ‫זה‬ - ‫ארגונים‬ ‫שינויים‬ ,‫מכירות‬ ,‫שירות‬ ,‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫להתנעת‬ ‫והכשרות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫הרצאות‬ ,‫סדנאות‬ ,‫ארגוני‬ ‫פנים‬ ‫ליווי‬ ‫ומכירות‬ ‫שירות‬ ‫בחטיבות‬ ‫תוצאות‬ ‫ולמיקסום‬ ‫בארגונים‬ ‫מקדמת‬ ‫ותקשורת‬ ‫מוטיבציה‬ ‫משבחות‬ ‫הביקורות‬ "‫"תקשיבו‬ ‫עיתונאית‬ ,‫רבינוביץ‬ ‫רון‬ ‫חגית‬ .‫היום‬ ‫בישראל‬ ‫בכירה‬ ‫פוריה‬ ‫תקשורת‬‫לקיים‬‫איך‬ ‫איך‬ ?‫מיוחדים‬‫עובדים‬‫עם‬ ‫של‬‫לצרכים‬‫רגישות‬‫לגלות‬ ?‫היקרים‬ ‫האנוש‬‫משאבי‬ ‫להקשיב‬‫תתחילו‬,‫מעסיקים‬ ‫שינוי‬‫ותהליכי‬‫מכירות‬,‫שירות‬-‫ארגונים‬ ‫שינוי‬‫ותהליכי‬‫מכירות‬,‫שירות‬-‫ארגונים‬
  7. 12 ‫גרפי‬‫עיצוב‬‫הדר‬‫יפעת‬ ‫ולהזמנות‬ ‫שוטפות‬‫והרצאות‬‫לסדנאות‬‫הצטרפות‬‫על‬‫ומידע‬‫לפרטים‬ ifactorshivuk@limoratad.co.il‫במייל‬‫או‬ 03-9600634‫בטלפון‬‫קשר‬‫צרו‬ ‫בפייסבוק‬‫שלנו‬‫לעמוד‬‫הצטרפו‬?‫חלומות‬ ‫ולהתנעת‬‫לשינוי‬‫בטיפים‬‫מעוניינים‬ www.i-factor.co.il ‫באתר‬‫גלשו‬ ‫או‬• I-FACTOR ‫שיטת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תחלמו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תכתבו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עשו‬‫ת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תפיצו‬
Publicité