Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Yntrutyun

1 202 vues

Publié le

matematika

Publié dans : Environnement
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Yntrutyun

 1. 1. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԽՄԲԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 2016-2017 ԹԹ.
 2. 2. 2016-2017Թ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  Մասնակից սովորողները-Արևելյան դպրոց, 32 սովորող, 4-5 րդ դասարաններ  Գործունեությամբ խմբի ղեկավարներ`  Հակոբյան Լիանա  Հակոբյան Գևորգ  Մաթ. Ընտրության գործունեությամբ խմբի ուսումնական բլոգ
 3. 3. 2017-2018Թ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ  Մասնակից սովորողները-Արևելյան դպրոց, 20 սովորող, 4-5 րդ դասարաններ  Գործունեությամբ խմբի ղեկավար` Հակոբյան Լիանա  Մաթ. Ընտրության գործունեությամբ խմբի ուսումնական բլոգ
 4. 4. ՁևԱՎՈՐՎՈՂ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԳԻՏԵԼԻՔ  Բանավոր հաշվելու կարողություն  Օլիմպիական դժվարավին խնդիրները հասկանալու, խնդիրների լուծման նոր եղանակներ մշակելու կարողություն  Հետազոտական աշխատանք կատարելու կարողություն  Նոր խնդիրներ հորինելու կարողություն  Դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություն  Որոշումներ կայացնելու, խմբում աշխատելու կարողություն
 5. 5. 2016-2017ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
 6. 6.  Նախագիծ 1. Խնդիրներ գետն անցնելու վերաբերյալ: Նախագիծ 2. Հանոյի աշատարակը:  Նախագիծ 3.Գունավորիր քառակուսիները:  Նախագիծ 4. ԹՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՌԵԲՈՒՍՆԵՐ  Նախագիծ 5. Խնդիրներ լուցկու փայտիկներով:  Նախագիծ 6.  Խնդրներ օլիմպիադայից: 2016-2017ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
 7. 7.  Նախագիծ 8.Խնդիրներ ԿԵՆԳՈՒՐՈՒԻՑ:  Նախագիծ 9.Մաթեմատիկական ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆ:  Նախագիծ 10. Ժամային գոտիներ:  Նախագիծ 11. Խնդիրներ սլաքավոր ժամացույցի վերաբերյալ:  Նախագիծ 12. Մաթեմատիկական լաբիրինթոսներ:  2016-2017ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
 8. 8. 2016-2017ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԸ ՏԵՍ ԱՅՍՏԵՂ` 
 9. 9. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԵՐ 2017-2018 ԹԹ. Մաթեմատիկական խաղեր շաշկու քարերով: Մաթեմատիկական խաղեր զառի քարերով: Մաթեմատիկական սարք-ռոբոտ: Տրված պայմանին բավարարող, ելքերի բազմություն: 
 10. 10. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԵՐ 2017-2018 Զույգ և կենտ թվեր: Մոգական քառակուսիներ, եռանկյուններ: Մոգական քառակուսիներ, եռանկյուններ: 100թվերի գումարը, Գաուսի մեթոդ: Լուծում և քննարկում ենք Կենգուրու մրցույթի խնդիրները: Լուծում և քննարկում ենք olymp.am կայքի խնդիրնը: Թվաբանական ռեբուսներ: 2
 11. 11. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՆԱԽԱԳԾԵՐ 2017-2018 Լուծում և քննարկում ենք Կենգուրու մրցույթի խնդիրները: Լուծում և քննարկում ենք olymp.am կայքի խնդիրնը: Օնլայն խաղեր Օնլայն խաղեր1, Օնլայն խաղեր2. Օնլայն խաղեր3. Օնլայն խաղեր4

×