Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Full ruta interdiscip. 3er espa

144 vues

Publié le


Full de ruta d'un projecte interdisciplinar per a 3r d'ESPA

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Full ruta interdiscip. 3er espa

  1. 1. PROJECTE PANDÈMIA UNIVERSAL 3ER ESPA QUINS OBJECTIUS ENS PLANTETJAM? El professorat té els objectius de cada matèria a les programacions que compartim amb els IES / CEPA. (curr prescriptiu LOMCE 2013) QUÈ ENS PLANTETJAM? - Adquirir nous coneixements de cada matèria - Aprendrea treballar en equip - Ser més autònoms i responsables - Saber posar en pràctica en el dia a dia els nous coneixements - Aprendremotivats - AVANÇARI PROMOCIONAR COM M’AVALUARAN? - Exposicions orals - Documents cooperatius - Documents individuals - TREBALL D’ AULA /PARTICIPACIÓ/ INTERÉS - Revisió tasques / portafoli - Rubriques (autoavaluació / avda. Externa) QUÈ FAREM SERVIR? - Internet (blog, webquets, google,…) - Pissarra digital / Portàtils - Material preparat pels profes COM ENS ORGANITZAREM? - Treball individual - Treball cooperatiu QUÈ EXPOSAREM? - Entrades al blog del procés - Dossier cooperatiu QUÈ NECESSIT PER A TENIR ÈXIT? - Acabar totes les tasques correctament - Fer bones exposicions orals en les tres llengües - Redactar correctament en les tres llengües (cartes / postals, entrades de blog,…) - Cooperar i implicar-se en les classes - Dur el portafoli al dia COM FAREM PUBLICITAT? - Blog - Taller de Famílies / Jornades Portes obertes PRODUCTE FINAL INFORME: “COMPUCACABAR AMB UNA EPIDÈMIA MUNDIAL”
  2. 2. PROJECTE PANDÈMIA UNIVERSAL 3ER ESPA QUINA TEMES TRACTAREM DE LLENGÜES  Farem diferents tipus de text que ens ajudarà a fer activitats del dossier d’altres matèries i millorar la nostra expressió escrita (ortografia, vocabulari, redacció,...) en les dues llengües  Investigarem sobre els mitjans de comunicació: tipus, usos, funcions, utilitats, ...  Continuarem fent en la lectura creativa i comprensió lectora ja que ens ajudarà a cercar i entendre informació sobre els temes a treballar.  També farem feina en producció de textos digitals que seran la nostra eina per fer diferents productes finals  Estudiarem tipologia de oracions i com fer anàlisi i aprendrem a com usar-les per fer bons escrits.  Millorarem la nostra comunicació verbal i gestual  Farem un recorregut per la literatura de l’edat mitjana i moderna i complementarem l’eix cronològic fet a socials. QUINS TEMES TRACTAREM DE MATEMÀTIQUES  Nombres enters . Reforçarem Què són, per a què serveixen? O els trobam?  Reforçarem les potències, recordarem la seva història, com i per què s’han d’usar i quan ens seran útils ala nostra vida.  Ampliarem els nostres cpneixements pe que fa a la Proporcionalitat, quina utilitat té i quan la farem servir. També aprendrem a calcular percentatges i a aplicar-los a la vida quotidiana.  Ens iniciarem en el món de l’àlgebra: entendrem el misteri de les incògnites i l’aplicació que pot tenir a la visa quotidiana  Treballarem l’algebra amb nombres i amb representacions grafiques però sobre tot la traslladarem a la vida real.
  3. 3. PROJECTE PANDÈMIA UNIVERSAL 3ER ESPA QUINS TEMES TRACTAREM D’ANGLÈS - Work in peers. - Learn some differences between American English and British English. - Learn new vocabulary playing a Board Game. - Play with a dictionary. - Watch a video and understand what is happening. - Learn about some diseases. - Learn how to attend to the doctor. - Discuss the most important aspects about the Industrial Revolution.
  4. 4. PROJECTE PANDÈMIA UNIVERSAL 3ER ESPA QUINA TEMES TRACTAREM DECIÈNCIES NATURALS  Continuarem amb el nostre procés d’investigació sobre els éssers vius: centrant-nos en malaltia i salut i aprendrem a tenir cura per tenir una bona salut.  Investigarem sobre el os humà: aparells, òrgans i sistemes, i aprendrem com tenir cura de tot el nostre cos.  Entendrem el funcionament del nostre cos així com ajudar-lo a estar millor.  Parlarem de diatètica i nutrició, vida sexual sana, costums saludables, esport i manteniment físic,... i tot allò que ens ajudi a tenir una dia a dia més saludable.  Estudiarem que són les pandèmies, com es produeixen i quines conseqüències podem donar  Sabrem que son microbis, bactèries o virus i com lluitar contra ells. QUINA TEMES TRACTAREM DECIÈNCIES SOCIALS  Estudiarem la línia del temps i les diferents etapes de la història per treballar la nostra memòria històrica.  Investigarem de manera profunda ELS SEGÜENTS MOMENTS de la història per entendre el procés d’evolució pel que ha passat la humanitat. o Revolucions liberals i moviments nacionalistes o La industrialització de les societats europees. o L'època de l'Imperialisme. o Transformacions econòmiques i socials al segle XX o Conflictes bèl.lics del segle XX a Europa i Espanya o Un món bipolar: guerra freda i descolonització o Espanya durant el franquisme (1939-1975) i post (transició i democràcia)  Farem mapes per comparar territoris en altes èpoques amb l’època actual.  Entendrem la importància d’entendre la història i de tenir cura de les restes que es puguin tenir.
  5. 5. PROJECTE PANDÈMIA UNIVERSAL 3ER ESPA ACTIVITATS De totes les activitats es treuran notes per casi totes les matèries. Totes elles estarán entrellaçades i connectadas amb el fil conductor del projecte Totes són important i totes compten per la NOTA i sobretotes ens ajudaran a APRENDRENOVES COSES QUINES ACTIVITATS FAREM DEC. NATURALS? - Faremrecerques / investigacions sobreels diferents temes a estudiar - Lectures i producció de textos - Prepararempresentacions digitals, mapes conceptuals i esquemes que seran el suportper les nostres presentacions orals. - Faremvídeo fòrums a partir de pel·lícules i/o documentals relacionats amb les diferents temàtiques. - Elaboració del dossier de feina global QUINES ACTIVITATS FAREM DEMATEMÀTIQUES? - Visualitzacions de vídeos explicatius i demostratius - Activitats d'introducció per facilitar allò nou que aprendrem - Activitats d'assoliment per comprovar quèheu après - Activitats de reforç per tenir més oportunitats d’aprendrei d’aprovar - Elaboració del dossier de feina global
  6. 6. PROJECTE PANDÈMIA UNIVERSAL 3ER ESPA QUINES ACTIVITATS FAREM DE C. SOCIALS? - Faremrecerques / investigacions sobreels diferents temes a estudiar - Prepararempresentacions digitals, mapes i esquemes que seran el suportper les nostres presentacions orals. - Faremvídeo fòrums a partir de pel·lícules i/o documentals relacionats amb les diferents temàtiques. - Elaboració del dossier de feina global - Lectures i producció de textos. QUINES ACTIVITATS FAREM D COMUNICACIÓ /LLENGUAS -Farem escrits de diferents tipus, esquemes i presentacions que ens ajudaran a col·locar tota la INFO. - Aprofitarem els textos del dossier per practicar gramàtica. - Lectures i comprensions lectores que nos serviran també per a entendre el sentit de la gramàtica de les llengües. - Articles per a nostra revista i entrades al nostre blog usant diferents tipus de text. - Elaboració del dossier de feina global. QUINES ACTIVITATS FAREM D’ANGLES? - We will create a timeline (mythical animals) - You will create a great Graffiti. - We will talk and write using different verb tenses. - Research about mythical animals and its time in history. - You will plan your own trip and present it to your classmates

×